ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,936 delphi งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Delphi Rad Studio 11 Mobile Demo app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have decided to come out of retirement and have a go at mobile apps with Delphi 11 (Last app i wrote was 1998) I have watched loads of demos and would like a specific demo writing for me to pick apart and play with. I want a local database on the device. I want to store customer details in it. Name address etc etc. I want the following Search Step forward and backwards. Have a list of all records Add / Update /Delete records Ok want some who is good at teaching. Good code commenting Good Error Handling. Must use fireMonkey This is a demo for me to learn from. Don’t make silly prices.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Android audio/video call using delphi/C++Builder 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am creating a webrtc mobile app for android. Webrtc part works fine, but now I must create a service or classes that make/receive a call from current device to another. One possible approach could be this. Create a receiver that on boot lauch a service. When the service recieve a push notification send a message to the app to show a form for the incoming call. When t...a call from current device to another. One possible approach could be this. Create a receiver that on boot lauch a service. When the service recieve a push notification send a message to the app to show a form for the incoming call. When the user accepts the call, it shows the form with the webrtc window. If you have another idea I listen you. In chat put your idea and solution. I accept oly Delphi, C+Builder or ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Simple fix for software delphi borland (now embarcadero) version 3. Link with anydesk for online correction. The program has external components installed and it is easier to fix it this way.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Delphi - Send WhatsApp messages using WhatsApp web interface 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Delphi developer to develop a program that will use our SOAP WS to send WhatsApp messages using WhatsApp web interface. Full details:

  $603 (Avg Bid)
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  decompile files 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need to rewrite some .exe .bin .dll files some are in delphi others are in vbprojetc. so I need you to decompile the files so I can compile them later.

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Yes, I am looking for someone who is an expert in Delphi Study Design because I need assistance in writing a decent proposal for a Delphi study as well as creating a draft of a survey based on the findings of studies 1 and 2 that I did. Research 1 and Study 2 are the two studies, and the most essential takeaway from completing a Delphi study is The Delphi technique will assist you in making strategic decisions, benchmarking, and developing national feedback gudlines to be used by all the EMS

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  This is the web site In the entry box called "RFC", you can try this valid data OOP9806025K2 GVO180416FF9 AERJ9107232R1 This are not valid data, (and of course any random test will also be invalid) LOKO090909000 DER120823KL0 COPE090218553 As a result it will display a text message in blue I need a Delphi 7 routine like this procedure (TestData:string; var messageinblue : string);

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Delphi and .net developers หมดเขตแล้ว left

  We are the company Lug Healthcare Technology, and we are looking for delphi and .net developers to help us to improve our programs.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  API para WooCommerce หมดเขตแล้ว left

  Necesitamos un conector realizado en Delphi para enlazar una ERP con WooCommerce

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Working hours: 9am-9pm, China time every day, 4 days off every month, optional Salary: 4000-5000 USD/month; work description: ● Bachelor or master degree in computer science. ● Have programming language experience in Delphi and C++. ● Must have at least 2 years of experience in game development software design and architecture. ● Familiar with the concepts, practices and tools of Delphi and C++ languages. ● In-depth understanding of the working principles of Delphi and C++ language applications, including security, session management, and best development practices. ● Have a deep understanding of the technology of the game ecosystem, developer framework, and continuous integration platform. ● Understand the latest development of SQL/NoSQL databases, containers...

  $4437 (Avg Bid)
  $4437 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Delphi Developer long time -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Looking for a freelance Delphi developer for a long time ongoing project . Shud be able to work on Delphi and basic knwledge of JAVA to convert an app.

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Senior Delphi Engineer หมดเขตแล้ว left

  ** NO AGENCIES ** EUROPE ONLY ** We are planning out 2022 and we have a few decent sized delphi projects coming up so we are looking for a senior Delphi Desktop developer (more than 5 yrs experience) to help out. We need experience with: > Third party VCLs such as DevExpress, ReportBuilder, QuickReports, TeeChart, TMS > XE 5 through to XE 10.5 > C++ Builder not mandatory but will put you at the front of the queue > C# Experience also a huge bonus as we have customers migrating to C# from Delphi Databases: > MS SQL We work in the Eastern timezone. Looking forward to chatting!

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Field Report App หมดเขตแล้ว left

  Need an app for both iOS and Android, to be developed in Flutter, Xamarin or Delphi (or any system with a single code base that generates native apps for both iOS and Android), that allows the user to select photos and video from their phone, or take photos and videos using their phone camera, also allows the user to enter a multiline text, it captures the GPS location from the GPS of the phone, and then bundles all selected files to a zip file, and then it uploads that zip file to Amazon S3 storage. The user should be able to review the selected photos and videos, so most likely one should use a GridView component that "holds" the selected files (photos and videos), or a listview that then displays the selected file in the appropriate tab in a TabControl (one page for im...

  $650 (Avg Bid)
  $650 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Delphi Extended Treeview หมดเขตแล้ว left

  LANGUAGE:: Object Pascal/Delphi OVERVIEW: Extend the built-in Treeview component in Delphi for active data. DATASET: Data set as described here: Group Structure: Groupname, equals sign, Itemname, Square Bracket, GreenValue, comma, RedValue, Square Bracket, Space - items repeat within the group. Group ends with a semicolon. Example, five groups: (Operand1, Operate, Operand2, Result, Error) (in example Negate is item zero in Operand1 group, Any_Number is item one in Operand1 group…) Operand1 = Negate[1,1] Any_Number[1,2] One_Period[2,4] Any_Number[3,4] Clear_Entry[0,5] Clear[0,Operate]; Operate = Push_Display[1,1] Add[Operand2,2] Sub[Operand2,3] Mul[Operand2,4] Div[Operand2,Error]; Operand2 = Negate[1,1] Any_Number[1,2] One_Period[2,4] Any_Number[3,4] Clear_Entry[0,...

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $1313 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Delphi | Firefox embadded หมดเขตแล้ว left

  I need to embed Firefox inside my project.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Delphi read Arabic text file หมดเขตแล้ว left

  Attached simple text file When trying to read it from Delphi XE2 - it show gibberish. Changing the font, the encoding of the file didn't help. I need simple solution - how to read the first line of the file and display it on a label inside Delphi project. That's it. For someone who know the solution it should take 5 minutes. Thanks.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Process Mining algorithm หมดเขตแล้ว left

  If I have windows usage data table like StartTime | EndTime | Window | Value that records a history of windows usage - how can we mine this data to get some repetitive patters, e.g. wnd1->wnd2->wnd3 (set of records running consistently, set of records in different patterns may vary.. ) ? What algorithm is better to use for this? Are there any implementations for Excel, Python and Delphi? I will provide 2 files (with app+web usage log and web usage log) - you should write a program in Python to extract repetitive workflow patterns (using start_time, window, url) for both log files and help to build process diagram based on these patters (this should be negotiated).

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  digital signature in pdf document หมดเขตแล้ว left

  i need to digitally sign pdf document using DELPHI 10.3 and SecureBlackBox. i want examples and solutions for : 1. sign pdf with internal secure signature. 2. sign pdf with certificate sign token. 3. with or without logo. 4. with or without handwriting.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Delphi Auto clicker หมดเขตแล้ว left

  I need to click on an image when it appears on the screen. The position of the image is not fixed, the exe must fetch the image on the screen.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  This project is to write small Delphi program that would take 2 files 1. Log file 2. A PDF with many pages The log file displays pages that are good and we need to extrapolate from it what pages are not good for example: We know we have 5 pages total, and the log file tells us page 1,3,5 are OK - we know now that Page 2,4 are not good We need now to place 2 and 4 in a grid the user could select. the program would then be able to: a. user clicking a page number the program would show that page number in pdf viewer - now user has option to print that page or export to new PDF b. Export all "No Good Pages" to new pdf - and able to view and Print I'm including a sample log file and a sample PDF file. Don't bid more then $250 Use the word BlueM...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  10 คำเสนอราคา

  I need to receive notifications when files change or folders change. Apparently, the Windows API has these methods (like FindCloseChangeNotification) The component (or DLL module) must have methods: AddFileOrFolder(path:string); RemoveFileOrFolder(path:string); OnChange(path:string) - change notification event. Greetings Marcin Konopka **************************************************************** Potrzebuję otrzymywać powiadomienia o zmianach plików lub zmianach w folderach. Podobno Windows API posiada takie metody (jak np. FindCloseChangeNotification) Komponent (lub moduł DLL) musi mieć metody: AddFileOrFolder(path:string); RemoveFileOrFolder(path:string); OnChange(path:string) - zdarzenie powiadomienia o zmianie. Pozdrawiam Marcin Konopka

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Prepare json api to Delphi 7 หมดเขตแล้ว left

  i have json API and i want to prepare it in Delphi 7 to post data and get data and receive file

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  mini sales application หมดเขตแล้ว left

  I need small mobile sales application include ( items, units, customers , sales man , region , branch , sales trans,sales return , print invoice and can share it with saudi arabia complient QR ,reports ,working on localdata and cloud ) i need developing tool delphi and include source code

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...C-Anwendung zur Steuerung von Kartenterminals in Delphi Code. Ich möchte aus meinem Kassenprogramm Zahldaten an Kartenterminals senden. Ein ingenico Desk/5000 steht zur Verfügung. Es gibt bereits ein Programm, eine Middleware das die Kommunikation mit dem Terminal erledigt. Ich übergebe also einfach Zahldaten an die Middleware und erhalte Zahlungsbestätigung und hoffentlich Kartenart zurück. Die Beschreibung der Middleware und auch des Demoprogramms sind vorhanden, aber in C++ geschrieben. Das Demoprogramm zeigt wie diese Middleware angesprochen wird. Die Produzentin der Middleware wird in das Projekt eingebunden. Von dort gibt es volle Unterstützung. Translated to English It is about porting a C application for controlling card terminals into ...

  $813 (Avg Bid)
  $813 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Changes for small Delphi Android App -- 3 หมดเขตแล้ว left

  Hello, here is the job offer again for the small Delphi Android App. greetings Benjamin

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Migration From Delphi 7 to delphi 11 หมดเขตแล้ว left

  I have a project written in delphi 7 and sqldirect componnent we would like to Migrate to Delphi 11 as first step and the migrate second step to working firedac

  $626 (Avg Bid)
  $626 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Changes for small Delphi Android App -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hello, here is the job offer from upwork we discussed before for the small Delphi Android App. greetings Benjamin

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Translate C# little project to vb6 or C++ or delphi. หมดเขตแล้ว left

  I have a very little C# project that use sqlite read google chrome history. So I need translate this project to vb6 or C++ or delphi. thanks !

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Delphi XE2 TidUDPServer-TidUDPClient example project หมดเขตแล้ว left

  I need an example VERY SIMPLE project for Delphi XE2 for TidUDPServer-TidUDPClient - just communicate between each one of them. Something that will take 5 minutes to person who know how to do it. Thanks.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Decompile legacy Delphi app หมดเขตแล้ว left

  I have a legacy app built with Delphi back in 2006, and I'd like to rip as much as possible from it. The first small task is to access a database file (which seems to be Absolute Database) and make a tool to export it to something manageable on demand. If it goes well, the next tasks (with separate budget) would be upgrading the tool to a daemon capable of syncing the db in both directions, and attempting to decompile logic and embedded resources.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  This is a Delphi project integrating with MailChimp - using Indy IdHTTP1 and open SSL Now I'm getting this error see attached picture Include the word Blue Magic and don't bit over $20 for this small fix and I would send you the project

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  3 คำเสนอราคา
  $878 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  This is really just a small A...with a MYSQL database 2. Web Server - I need a web server configured and set up that will allow me to update my web page. The server needs to have access to the MYSQL Database. 3. Simple 1 page PHP web page and that accesses the database and lists a table to the browser. Already have a domain name pointed at the web server. Just needs to be configured. 4. Server to place a Delphi Datasnap Rest server. with all the security setup. 5. Make the settings as cheap as possible. This is a work in progress, so I can start with the FREE Tiers hopefully. I need this checked. Basically need to be able to access my Datasnap web server from my domain pointed at an AWS server and also be able to access a simple web page using the same rest web server..

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  delphi OpenGL Imgui -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I have an imgui source that works through opengl. However, there are functions that have not yet been ported or functions with errors. Find a developer to port these errors properly. The phenomenon that color edits are not clicked / does not support Korean / does not close the caption title with a single click / is disconnected when moving the window or adjusting the window size. If I find any additional errors, I will always invest the amount and get back to you. That's why I won't invest a lot of money at once. I want a developer who can contact me often to contact me.

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Delphi Developer long time -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Looking for a freelance Delphi developer for a long time ongoing project . Shud be able to work on Delphi and basic knwledge of JAVA to convert an app.

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Looking for Expert Delphi Developer หมดเขตแล้ว left

  Looking for Delphi Developer who knows Java to convert an app. Should be willing to work on a monthly basis. It will be long-term work. Prefered INDIANS ONLY

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Converter Software em Delphi para Java หมดเขตแล้ว left

  Temos um ERP de gestão de pequenas empresas desenvolvido em DELPHI bando de dados Mysql, e gostaríamos de converter para Java, deixa-lo web.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Reports Build on Delphi Fast report หมดเขตแล้ว left

  Rebuild already existing reports. All the Queries are there but I would like a refreshed design for these reports and make them look much crisper and modern. the documents are confidential so I cannot upload the files but anyone who is good with Delphi Fast Report will be able to complete these tasks for me

  $133 / hr (Avg Bid)
  $133 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Dear Delphi programmers, We are looking for a skilled Delphi programmer with good C++ C# knowledge able to create an interface header for a C++ DLL that will be used by our Delphi application. Testing can’t be outsourced since the DLL is controlling a Hardware device. The DLL Exports 88 functions What we have: the code c# class to call the functions of the DLL the compiled DLL C Source of the DLL is not available And What th c# code looks like: using System; using ; using ; using ; using ; using ; namespace sbxpc { class SBXPCDLL { [DllImport("", CallingConvention = )] static extern void _DotNET(); public static void DotNET()

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  development หมดเขตแล้ว left

  I'm an inexperienced Delphi developer. I'm currently making an iOS app with Delphi FMX. I am currently testing Kastri's SpeechRecognition. () I want to change the language, but there is an inconvenience of having to change the location in the iPhone setting window. To summarize what I want, 1. Modify the demo program so that I can set the language I want. (Example: en-US, ko-KR, fr-FR, etc.) Or 2. Revise the demo program so that I can change it to the location I want. ====== [MY Current development environment.] .delphi 10.4.2 (window10) .mac os 11.6.1 .xcode 13.1 .ios : 14.x ~ 15.x Thank you.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Rework Existing Software & Database หมดเขตแล้ว left

  We currently use a Program, written in Delphi, for our sampling at multiple sites across the United Kingdom. It currently uses .csv files in a Dropbox repository. There are a number of couple of issues with the current setup which we are hoping to over come. There are also additional modules we would like to add over time as we increase the services we offer. As such we have decided to write a new program and create a new database. We have written a specification which can be found attached. (Tetras 2.0 Specification) Display is a mock up GUI of how we want the program to flow. It has functional buttons to show how we would like to navigate the software. Our main questions that we would be interested in hearing answers to include; Which language do you propose and why? Which

  $11448 (Avg Bid)
  $11448 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Integrazione Paypal หมดเขตแล้ว left

  Dobbiamo integrare Paypal in una applicazione desktop scritta con Delphi xe3.

  $9 - $34
  $9 - $34
  0 คำเสนอราคา

  Tengo una app existente y funcionando con usuarios activos, esta está desarrollada en Delphi, ahora necesito crear una app nueva, deseo crearla usando el framework Flutter, la app permite tomar pedidos y recibos de caja. El sistema debe permitir realizar pedidos, seleccionado el cliente creado previamente, dirección de envío de factura y envío de mercancía, puede digitar observaciones, agregar los productos, estos productos tienen asociada una o varias listas de precios la cual debe ser seleccionable, otorgar descuento en porcentaje. Una vez el pedido se guarde se puede sincronizar con el servidor, si no tiene conexión a internet el sistema debe permitir realizar los pedidos y guardarlos en un almacenamiento en el dispositivo y luego puede...

  $2582 (Avg Bid)
  $2582 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Description of the project We have an existing mini Windows x64 project in Delphi XE6 that uses the TChromium component of CEF4Delphi (CEF4Delphi is an open source project to embed Chromium-based browsers in applications made with Delphi. See more here: ) in order to access the web page of "". We have also a paper (demo) account in "". What we want to do is to be able: 1) to POST some JSON data to a web page of "" (see POST syntax here: ~1iserver~1account~1{accountId}~1orders/post and here: ) 2) Get back the response of this POST request We

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Migrating old Delphi 7 code to Delphi XE หมดเขตแล้ว left

  2 project client and server i need to update the source code from delphi7 to xe last version

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Project for Igor K. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hello Igor Could you help me again? I want to integrate Dante Audio into my Trigger application. There is a Dante Application Library which I already have here for evaluation (and could forward to you), but it is all in CPP and I am struggling to convert and integrate into Delphi (FM) so that I can use it in my Trigger app. Do you think you could help me with this? Could you create a .pas unit for me? Rick

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน delphi ชั้นนำ