ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,068 delphi งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Tienda Nube Integrador 2 วัน left

  Poder integrar con mi ERP en Delphi y Tienda Nube en Sincronizacion

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Wir benötigen ein Programm in Delphi, dass mit der Indy-Komponente alle Seiten einer beliebigen Ebay-Kategorie herunterlädt. Weitere Komponenten zum Analysieren der heruntergeladenen Seiten sind bereits vorhanden. Zum Testen muss das Programm die geladenen Seiten als html-Seiten nummeriert abspeichern. Achtung : die Ebay-Bot-Sperre muss umgangen werden. (unser eigenes Programm kann nur die ersten vier Seiten herunterladen - danach sendet der Ebay-Server eine Bot-Fehlermeldung oder liefert immer die gleichen Daten) Proxy-Server dürfen nicht eingesetzt werden. Hier eine Beispiel-Seite zum Testen: wobei der Parameter _pgn=x die Seitennummer darstellt. _sacat=x ist die Nummer der Kategorie Es werden nur Anfragen

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Write program to Export From QuickBooks Desktop To AirTable 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Write code in Delphi or Python To export and update Customer Data including custom fields and contacts into airTable Base. QB Main Account in master table and contacts should be in a child table. Make sure to check for duplicates and  changes. Include your experience with export from QB if any Include the word BlueMagic in your Post and write what tools/program language you plan to use Don't bid above $400  

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  21 คำเสนอราคา

  Attached is a TCheckBox descendant that implements autosize property to the normal TCheckBox. It works just fine, however, if a form contains multiple instances of this control and the VCL Styles are used, moving the mouse cursor over these controls causes the control's canvas to sometimes flash white. A screen recording GIF is attached. This is in Delphi 11 and I can reproduce the issue at will. Can you fix the bug?

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Delphi/Lazarus Pixel Editor หมดเขตแล้ว left

  I have a project that reads PNG Sprite files for ASCII character sets. I need a Delphi or Lazarus developer to help me make a DESKTOP editor for it User selects from a list provided by the web server - the list will be sequencial number of the existing FONT file. 0 equates to doing a GET (please look at this file, it is an existing font file). That file is 8px wide by 8px tell, per character. So to load "A" (ASCII 65), you copy top left (8*(65-1)) width 8px, height 8px. I would like your app to load said file(s) and display each character similar to Window's Character Map. If the user double clicks "A" for example, you load the above scenario - render it much larger. Use a 1 pixel clSilver border around each zoomed pixel - to make it obvious to

  $30 - $250
  แนะนำ ปิดผนึก
  $30 - $250
  2 คำเสนอราคา
  Delphi Web3 - Web Application หมดเขตแล้ว left

  Implement a web application that can work via apache linux that serve's a web3 application, will need to connect to web3 (wallet metamask..) and allow use to mint a nft , this is a resume more detail will be explained in pm How to help, libs.. Delphi Framework to Use > Web App or similar result

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Soap to Delphi Class Project for Omer Phase 1 หมดเขตแล้ว left

  Outline technical documents and requirements to import as a Delphi class.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Our developer (for 15 years) had a stroke and I need replacement. Current software is C#, Dev Express, and Winforms. Need maintenance and enhancements. Also have oppotunity to convert Delphi apps to C#, etc.

  $40 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  I need a Delphi Developer หมดเขตแล้ว left

  A Delphi developer is required to support code on two legacy applications Of the two, the code for a Rating System is more complex and requires more support (to keep the code up and running, not new development) Both the Systems were written 14-15 years ago There is very little structure available in the code. Over the years, different developers have applied fixes to the code. Both applications are being re-written and will be replaced over the next 12 months. A solid Delphi developer who is comfortable with Delphi code. This is not new development but, when these apps break, it requires someone with Delphi knowledge to figure out what is going on and fix it.

  $57 / hr (Avg Bid)
  $57 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  DELPHI SEATTLE 10 REPORT BUILDER ENTERPRISE หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone! I use a billing system (Delphi Seattle 10) with rb version 17.01 We would need to add a second(or more) page that contains only the text (to be clear, a sales quote on the first page and the conditions of sale into the next pages) attached PDF relating to the application in question Forum Rb wiki Thank you in advance, best regards

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  DELPHI REPORT BUILDER ENTERPRISE หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone! I use a billing system (Delphi Seattle 10) with rb version 17.01 We would need to add a second(or more) page that contains only the text (to be clear, a sales quote on the first page and the conditions of sale into the next pages) attached PDF relating to the application in question Forum Rb wiki Thank you in advance, best regards

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  In need of delphi developer หมดเขตแล้ว left

  Update POS Application Gui to DevExpress tool

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Delphi 7 system small corrections and XML update หมดเขตแล้ว left

  I need to modify my own delphi 7 system, there a few corrections to reorder a few inputs, add 3 new fields in a table, change a report and a capture window, most aesthetic than functions, the system works fine. also, need to correct the process which forms an XML FILE, will add a couple of FIELDS, I already have a version working, this new version needs to add those 3 fields and reorder the PDF printable version report. SO, the freelancer which want the project must domain DELphi 7 and XML. I have the code, and know exactly what we need and the steps to follow., we have about 15 days to do the job, we are not in a hurry, the code belong to me with the modifications of course, the project has a fixed price and a tip for a very good job

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Delphi expert หมดเขตแล้ว left

  We have developed a custom program for our company in Delphi, but the person who developed it is no longer available to continue implementing improvements and new features. Would you be available to offer us a package of monthly hours, for example, to develop and improve our program? If so, we can arrange a day for you to come to our company and we can show you the software and talk about the improvements that are pending. +5 years of experience is required. English is mandatory, Spanish is a plus. Long term agreement (1 or 2 years)

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Delphi system small corrections and improvement หมดเขตแล้ว left

  I have a system that shows video isntructions made in delphi, need a small visual interface corrections and and improvement to view pdf files, it is a small program and theres is not big deal, works fine, but the corrections will improve its image, you can see modifications in the .odc file attached, I have the current code and the updates belong to me also

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  HTTPS using TSL 1.2 in Delphi 5 หมดเขตแล้ว left

  Delphi 5 code required for posting a request to a secure website using https and TLS 1.2 for sending text messages. The code I have created works in Windows 10, but not Windows 7 because I haven't been able to get winhttp in Windows 7 to send securely as TLS 1.2 The Delphi 5 code running under Windows 10 is being processed using a Windows VB script file.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Compile and do work Client-Server delphi project หมดเขตแล้ว left

  Hi. I have a delphi client-server source project that I want compile and do it work. I need that client-server connect success. Also I need client work as exe file (now is a dll). Points to do: 1) compile and 2) do that client and server connect sucess. All others details and source code will be share by freelancer chat if you send me a good proposal about your experience on this type of project. This is a first step also I will need add more features and make modification to project, so I hope we can work in long terms. Thanks you!

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Delphi - Deep Learning - P4D-Data-Sciences หมดเขตแล้ว left

  Is necesary make prototype using P4D-Data-Sciences, specify PyTorch Vision PyTorch OpenCV Keras TensorFlow Thank you.

  $42 / hr (Avg Bid)
  $42 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  I need a serious developer on Delphi หมดเขตแล้ว left

  I need to create a software that monitors printers and looks for & captures receipts and invoices. It should allow me to configure different businesses and everything should be saved to a cloud based MySQL database. Should be written in Delphi and only serious developers need apply.

  $786 (Avg Bid)
  $786 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Delphi simple catch face by camera หมดเขตแล้ว left

  Please see screenshot. I need a simple Delphi XE2 app that will show a camera, and on the camera it will show the silhouette. The user will be able to insert his head inside, and then it will cut the face in the shape of the silhouette into a new graphic file (png/ jpg) Thanks.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I have a system developed in delphi 7, which creates an XML, file that must be stamped, currently has the CFDI version 3.3 module working on it, now with version 4.0 I have to make some minimal updates, since my CFDI 3.3 is almost identical to 4.0 but needs adaptation. I have the new module of 4.0 for the creation of XML, we only have to adapt it to how my system is currently, I have both codes, so it is easy to adapt it, I need a programmer who already knows XML, who has already done it or who has the certainty that it can do it, this type of system is basically implemented in Mexico so I prefer a Mexican or Latino programmer

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Programming with Delphi 2008 หมดเขตแล้ว left

  The project is related to Writing a program that applies the Simulated Annealing metaheuristic to the traveling salesman problem. You can see project details in the attached document. Also, you can see a text file document that is the expected result after running the program. The document is Dutch, and you can translate it through the ...Writing a program that applies the Simulated Annealing metaheuristic to the traveling salesman problem. You can see project details in the attached document. Also, you can see a text file document that is the expected result after running the program. The document is Dutch, and you can translate it through the google translate webpage. It must be written in Delphi. In This version: Delphi Community Edition

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Accounting software design หมดเขตแล้ว left

  I have an accounting software that made with Delphi programming language and I would like to develop another software that has the same abilities as my first one using the same programming language to design it

  $1266 (Avg Bid)
  $1266 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  RPA para coleta de informações หมดเขตแล้ว left

  Desenvolvimento e sustentação de RPA (Robôs) que realizam captura de informação da web . - Programação de software usando Lázaros (Delphi) ; - Desejável conhecimentos em Linguagem SQL , Programação WEB, PHP / .Net Core Perfil profissional - Comprometido, com raciocínio lógico , gosta de assumir responsabilidades , gosta de desafios no seu dia a dia , é organizada e consegue realizar as tarefas cumprindo prazos e metas,

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Delphi Project Setup หมดเขตแล้ว left

  I need someone who would like to hop on a video conference and guide me on setting up a development workstation and load the source code and database of an application. Source code is Delphi and the database is based on firebird (*.gdb)

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Project for Steve F. หมดเขตแล้ว left

  Hi how are you you made a delphi project for a client of me from Usa for a bird business remember me? That client said: I need to make what you did work first. I really don’t like it. It is not like the examples I showed you. Is there anything you can do ? Can you improve that project and i can again ask budget from client. Can you write me what you can do? And total cost? So i can show your text to him. If you ok let's finish that project. Thanks Mehmet

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Help to compile Client-Server delphi project หมดเขตแล้ว left

  Hi. I have an delphi open source project that I want compile and do some modifications. The project is a Client-Server remote control like teamviewer, but im getting some sockets error when I try compile it. All others details will be share by freelancer chat if you send me a good proposal about your experience on this type of project. Thanks you!

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Background: We need a program to display pictures in a grid as thumbnails. In need not be thumbnails but need to open fast. Pictures will be stored in any online shared drive and we will load from there. After a picture is selected, user will press on button and the picture will save to a given path on user’s local computer. Details are moved to This is the first iteration of this project further phases would follow Don't bit above $350 and include the word BlueMagic in your offer Write what you would use for the source to store the pictures and what programing language and liberties you would use

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  30 คำเสนอราคา
  Delphi form หมดเขตแล้ว left

  Hello I need someone could help me with a simple dfm form in delphi

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Fit best straight lines and arcs to 2D points หมดเขตแล้ว left

  A colection of points is measured by scanning a 2D shape. I need these points to be reduced to a series of straight lines and arcs. The tolerance, ie the maximum distance any of the points is away from the calculated lines, should be an input parameter for the program. The program needs to be either in Delphi or it should be a DLL which Delphi can use.

  $1833 - $3666
  ปิดผนึก
  $1833 - $3666
  7 คำเสนอราคา
  Konwersja czcionek w pliku SVG หมดเขตแล้ว left

  Potrzebuję program dla Windows napisany najlepiej w Delphi VCL (lub FMX) do konwertowania nazw czcionek w pliku SVG z jednoczesną zmianą pozycji liter wg. parametrów nowej czcionki. Opis jest tutaj: W załączeniu przykładowy plik do zmiany czcionek z "Roboto-Light" na "Arial"

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  This project is to login to Power Bi and display the content of the URL in Delphi Tedgebrowser with out the user ever seeing the credentials or any of the sign in screens. If any exception screen shows up deal with it in the background to sign on as well In each case if singing in is not possible (lets say email address not found) place the error in a log file in order to make it easer to debug but don't show end user Use a INI file to set URI/User name and password needed to sign on This is going to be used as a POC and would be then part of a bigger program Don't Bid over $250 and include the word BlueMagic in your offer You will find many ways on line to do this outline your approach and why you chose this way over the other ways once you proposal is good I would s...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  11 คำเสนอราคา
  App Developer (Desktop/Windows) หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Desktop/Windows App Developer Consultant. The consultant should have an eye for both functional and aesthetic interactive design. Specializing in real-time map geo-tracking and videoconferencing app development. The candidate should have the following experience/qualities: - good skills in Delphi and React - User experience testing - Writing high-quality code - QA testing - Version control (Git) and Version testing - Excellent problem-solving skills - Good attention to detail - Flexible approach to work - Excellent English communication skills - Knowledge in SDLC - CI/CD workflow from Git - Experience writing an SRS - Front-end and back-end flowcharts required - API documentation required This is for an INDIVIDUAL person, NOT a team. This is a full-time role, ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Fingerprint UrU with Delphi 10.4 FMX (Windows) หมดเขตแล้ว left

  Code supporting UrU type 4500 and 5100 All source-code included for Delphi FMX (+ supporting files needed) 1. Module for registering fingerprint using Digital Persona UrU 4500 and UrU 5100 and save to database MySQL (1 table with 2 fields: id and fingerprint). 2. Module for login using the fingerprint device and search in the database. If matched, return the “id”.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Translate C# project to delphi หมดเขตแล้ว left

  I have a little c# project that I need translate a delphi If you have experience in delphi you can translate it with no problem and in little time. The project use SQLite and read/write regedit. I will send you the complete code if your proposal are good and not copy/paste. thanks you!

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Module in Delphi 10.4 Firemonkey (Windows) for register and verify using fingerprint device (Digital Persona type UrU 4500 AND type UrU 5100) and using database MySQL/MariaDB for saving the data. Including sourcecode + needed supporting files/drivers.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer หมดเขตแล้ว left

  ...applications .net library Visual studio Some knowledge of Delphi (Object Pascal) would be a bonus. We are an equal opportunity employer, gender or race is not relevant. Working hours Generally 8:30am to 5pm in your local time zone. 8 hours per day, 40 hours per week. Flexible working hours, sign on and off as needed. Would be provided with a virtual server to do development on via remote desktop, server will have all software required pre installed. All work must be carried out on the provided virtual server. Would work with our team via zoom or other video call software. This is a large project, at least 30 hours per week, lasting several months. The project: We are currently migrating our software from Windows (Delphi) to web browser, we need a dev...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $15 - $25 / hr
  74 คำเสนอราคา
  Improving parallel processing Delphi code (PPL) หมดเขตแล้ว left

  A pattern detection module using PPL needs checking and polishing to find and correct minor imprecisions.

  $568 (Avg Bid)
  NDA
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Active Directory data sync -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We need to create a special AD sync tool for Controlio employee monitoring solution (Cloud/OnPrem, API is avaialble), it should: -sync user friendly names from AD -sync organizational tree (create or remove departments, move users between departments, create new users, delete old users according to AD changes) Controlio API docs: Project need to be implem...need to create a special AD sync tool for Controlio employee monitoring solution (Cloud/OnPrem, API is avaialble), it should: -sync user friendly names from AD -sync organizational tree (create or remove departments, move users between departments, create new users, delete old users according to AD changes) Controlio API docs: Project need to be implemented on Delphi 10.3.

  $1301 (Avg Bid)
  $1301 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Delphi Code to record voice from Chrome หมดเขตแล้ว left

  We need a code to record voice from the Chrome in Delphi

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  I need a Delphi and C++ Expert. หมดเขตแล้ว left

  Convert Delphi to C++ or C#. I have a 148 lines Delphi (Actually FPC) code for DLL. Need it converted to C. I've prepared the header file already to reduce confusion. Deliverables : A C++ or a C# project that can be built without syntax errors. Must export the four functions for my calling applications. BatchInit CatalogueInitialize CatalogueFinalize BeforePost Note that they are all StdCall. CSV file will be shared by via chat box.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Get page source from Chromium to memo.text หมดเขตแล้ว left

  Hi I need help with a small delphi code to my application where I use Cef3 to get page source from web page, I use Cef3 Chromium and I cant find out how to get the page source from the menu in Chromium "View page source" to examle So if you can help with that it would be nice so please give me a price or budget for that I can send some example Thanks in advance Carsten

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  delphi crypter หมดเขตแล้ว left

  i need delphi crypter, which can support .NET and Native Files x86 x64 bit files, i need it fully coded by hand, and quality, which works with windows 7 to windows 11 versions.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  video-instructions-player-made-delphi -- 2 หมดเขตแล้ว left

  video-instructions-player-made-delphi delphi 10.4 will be used

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Project is broken into 5 steps, this is for steps 1-3 1. data m...master-detail data structures. Thinking this through is the first task in the process. This app is for a research project. Based on the results, it may lead into a larger project We have a version 1 of this app, in Delphi. It records and saves to a file. We never got to build the playback portion of the system. See screen shots. We would prefer to build something that works on Windows/ Mac, but unsure if cross-platform frameworks support tracking mouse across multiple monitors. Let us know your suggested language/framework in your bid. Windows is the priority. We have Delphi source code for the V1 recorder. Identifying monitor ID's was one of the harder tasks. That is done. Good luck. It will be a fu...

  $611 (Avg Bid)
  $611 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Active Directory data sync หมดเขตแล้ว left

  We need to create a special AD sync tool for Controlio employee monitoring solution (Cloud/OnPrem, API is avaialble), it should: -sync user friendly names from AD -sync organizational tree (create or remove departments, move users between departments, create new users, delete old users according to AD changes) Controlio API docs: Project need to be implem...need to create a special AD sync tool for Controlio employee monitoring solution (Cloud/OnPrem, API is avaialble), it should: -sync user friendly names from AD -sync organizational tree (create or remove departments, move users between departments, create new users, delete old users according to AD changes) Controlio API docs: Project need to be implemented on Delphi 10.3.

  $500 (Avg Bid)
  NDA
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  OCR module in Delphi based Mobile App หมดเขตแล้ว left

  For our meter reading app of electricity meters, gas meters, water meters, etc. we are looking for a developer to create an OCR module to recognize the meter readings or integrate an existing component (if available). The app is developed under Delphi (Embarcadero) 11.0 for iOS and Android (cross-platform). Translated with (free version)

  $1401 (Avg Bid)
  $1401 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Fast reports full stack developer หมดเขตแล้ว left

  ...in : Fast reports Delphi HTML CSS JavaScript SQL Query development C# Bootstrap Model View Controller (MVC) applications .net library Visual studio We are an equal opportunity employer, gender or race is not relevant. Working hours Generally 8:30am to 5pm in your local time zone. At least 30 hours per week. Flexible working hours, sign on and off as needed. Would be provided with a virtual server to do development on via remote desktop, server will have all software required pre installed. No need to install any software. Would work with our team via zoom or other video call software. The project: We are currently migrating our software from Windows to web browser, we need a developer to work on fast Reports. Reports are currently written in Delphi and...

  $15 - $25 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  53 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน delphi ชั้นนำ