ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,528 design animation web able suit theme business งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  I am not able to translate a part of my wordpress site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am not able to translate a part of my wordpress site

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  design similar to this product to be able to manufacture it. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a 3D model of something.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  Check errors on Google API map not displaying and FIX problem and guide to fix for 1-2 hour. Must be able to FIX to receive money... Must be able to share screen to fix. $20-25 per hour on offer for chat only to Fix Google Map display on html version change If you can work online now, you can get this quick $$ that will be easy to earn. Magento

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Dear Freelancer, I looking for freelancer who is well experienced in removing the issue of "The site ahead contains malware" from my website site in Google. The freelancer should explain me the issue before he remove the same.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I want to surprise my wife, I have one of our marriage pic, which looks good, so i want to edit it and make it more beautiful in order to create a frame and gift it to my wife.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Hello! I am in able to build a website หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build my personal website.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We have a survey that exports into excel and we need it to data merge with a well-crafted template that can be sent to the clients who requested the survey. The attached image is a poor example of what we are trying to create by taking the survey results and then responding back with a marketing template that guides the user to use our services.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Need someone with critical thinking, very sharp with knowledge of basic algebra and math, percentages, english grammar, common sense and quick logic reasoning. If that is you and you could handle pressure questions, get in touch so we could discuss this project!

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  looking for freelancer that able to help in seo หมดเขตแล้ว left

  My company is dealing with finance. We need to be on top 3 in google page when keywords is input. that all.

  SEO
  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  I have a C++ project that complies into an exe file. However i want to know whether the exact same functions can be done in python script.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  I want to be able to use a c# dll in a c++ project. หมดเขตแล้ว left

  I have a c++ project (.sln) and a c# dll. - the c# dll is closed source but can be decompiled with Jetbrains dotPeek to a .sln - the c# dll use a c++ dll (closed source) I want to have a visual studio solution (.sln) with the c# dll decompiled as a reference and the c++ project with an example to use it. in c#, the c# dll can be used like this : c# dll can be used like this in c# : private Eli...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  in the Financial model as enclosed,I am not able to write a macro in this particular file, it says Compile Error. Syntax error. However I can write macros in a different excel file..not sure what is the problem in this file... Can you please help?? [removed by freelancer.com admin] Thanks

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have a travel site and need someone who can write excellent blog posts with formatting text and with images. Conditions, if you want to go to the final draft: Register here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] a) Insert some text, could be copied from somewhere. Don't worry; the post will not be visible until I could not publish it. And I would not. b) Format the text as you can do in the best form...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  i Want A Freelancer Who Could Make API. API Based On CodeIgniter Further Discus Will Be in the chat

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  I need to be able to send GV text using Python หมดเขตแล้ว left

  I'm trying to send GV sms using python. I downloaded the following library [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but is not working, If you know how to fix this issue, let me know

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  hi need help with siberian cms project from scratch below are details if you are able to do then bid in. i will award to one who is fastest and perfect bidder with god reviews. since i am new ti freelancer thats does not mean i will award to anyone, dont ask me any fazy question if you cant do this work.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Trophy icon Logo for "Willing & Able" 13 วัน left

  We are "Willing & Able" and I want a logo that makes this point. We need something serious. DONT UPLOAD ANYTHING THAT CONTAINS ANY FREE GRAPHICS, WE NEED A INDIVIDUAL DESIGNED LOGO. WE WANT A REAL GOOD LOGO.

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need some graphic design.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  civil law suit in Declaration Suit หมดเขตแล้ว left

  written statement on behalf of defendant

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Query-able web app "quiz" from database หมดเขตแล้ว left

  ...small database (<40 entries) that I'd like to make available online in an attractive, user-friendly manner. Users should be able to take a "quiz" to select what data they're looking for (3-5 questions/search criteria), and the web app should then produce results in a preferred order. It should not look like a database but rather an attractive online quiz/for...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Not able to backup หมดเขตแล้ว left

  I am trying to backup on all in one migration plugin, but it is giving error as attached. I am using wordpress on AWS.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  we are looking candidate who can able to integrate thumb attendance machine to web application through shared hosting environment. Require to desktop application development that can take data from thumb attendance machine and upload it in web server.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need a simple front-end in which users should be able to "create user" and, after admin approval, they should be able to login and then see and edit specific data from a postgresql database. I mean, specific columns and tables that will change to each user. You should also provide us a documentation to let us make minor changes as needed. It needs

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am a UX designer that has a business idea to pursue. I would give you design blueprints. I need a mobile platform that allows me to upload videos and information in a certain template for public browsing and then for the public to create profiles and respond with their own videos and voice notes for ANOTHER set of subscribed users. This should allow

  $1761 (Avg Bid)
  $1761 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  Implementing a program able to resize an image by reducing the loss of information using the anti-alias technique type of super sampling antialiasing (SSAA or FSAA) and implementing a rendering micro engine, capable of creating a picture containing a line. These programs will be implemented using threaded APIs provided by the pthread library in C language

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I'm looking to build a program which will allow me to read and respond to SMS's on my PC and also have the ability to automaticly respond with a set response when certain key words are sent to me. Eg: When a message contains 'Happy Birthday" for it to automatically respond with "Thank you!"

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Specifically, I would like to have knowledge on: 1. Cisco 3925E router with 3 VDSL lines (a) to load balacing b) voip 2. Cisco 6509E a) Update IOS and Module b) Configuration of the local lan for several servers 3. Cisco WS-SBS 3032 (Blade Switch) 4. Cisco WS-SBS 3130G-S (Blade Switch) 5. Cisco ws-c 3560-48PS-S I want someone who can set them up. Thank you

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need to fetch api for credit reports and display them on my website for people to be able to see

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  I need an arduino engineer able to programme sounds หมดเขตแล้ว left

  Need to trigger sounds using a dfmini player module in relation to a LDR sensor for a project I'm working on within a toy company. Would be good to get some advice for future projects also by talking me through your process

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I already have a fully functional wordpress widget created. I provide websites the zip drive and they install the widget and it works perfectly. I need to be able to provide my existing widget to website owners who do not have a wordpress site but have their website built on javascript. They can easily embed the javascript code into their website

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  i'm looking for a ghost producer, who's able to produce Tech House. requirements: - The track need to be ready in max 48 hours. - After you will have finished the production, I would like the project file. - I will give the track example and u can do mix blueprint

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...broker that gives loans to people to buy houses. The website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need you to make me a simple website with -Name, phone, email fields -They need to be able to input how much they make am hour/week/month/or year and i want the website to calculate how much they can afford to buy. - there will be some fields that will ask for tax

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล

  I want to switch my website to the theme to DIVI, I like my posts page and want it to look the same way but able to edit it via DIVI builder. Video explaining what I want: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you quote me high or don't understand exactly what I want you will not be awarded the job. Don't waste mine or

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Change Search Bar to be able to filter by months หมดเขตแล้ว left

  Looking to have our wordpress site search bar changed from "All Categories" to "Month" which will allow customers to search our tours by specific month the tour is offered.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...up to down. The Price text must be in bold Images on the folders have the same size, 2000x1500 and for large images all are 2000 width and the height changes. I should be able to choose the folder where the catalogue images will be created. TEMPLATES 9 (3 columns x 3 rows), 8 (2 columns x 4 rows), 15 (3 columns x 5 rows) 18 (3 columns x 6 rows),

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi Im a well known musician and im looking to have someone have an existing wikipedia article approved vs denied. I have a lot of major sources and press releases to my stage name just need someone to get it pushed for approval. Requirements - Price must be fair and reasonable -Must have experience in wikipedia work -Must show examples of articles you gotten approved before job given -Must h...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Example of a script that used to work but not working now: [url removed, login to view] Must be able to deliver even 1 mil views in a day . Traffic source can be Suggested Videos or Facebook, Reddit . Views delivered must be High Retention

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, I need some help fix my import function to be possible import data from excel file to db. Like I need to filter data type before entering to db table. Please contact me for me info *Note I used form import phpExcel & codeigniter Framework.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Hello, I need some help fix my import function to be possible import data from excel file to db. Like I need to filter data type before entering to db table. Please contact me for me info *Note I used form import phpExcel & codeigniter Framework.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I need a professional programmer who is fast in coding and give it to me within in the shortest time. The application must be coded By C#.net and work very fast.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Photoshop editing must be able to read chinese หมดเขตแล้ว left

  Hi, i am looking for a photoshop expert that must be able to speak chinese.. You will need to alter images, replace Chinese text on images with their English meanings. You will not be able to use google translator.. If you have read the full description please write your first message in chinese Thanks

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล