ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,140 designing perl system using java งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Perl professional 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a Perl professional programmer.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  perl to python3 conversion หมดเขตแล้ว left

  need to covert a set of perl scripts to python3

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I cannot access cookies from php pages only perl pages. No changes were made to any of the scripts. Possible things happened to the global server setting.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Perl Report programming หมดเขตแล้ว left

  I need a Perl programmer to enhance a report for me.

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have a Perl script that is now sending emails using a simple email function and want to convert it to use SMTP Authentication using a gmail account. I am attaching the file with the

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Edit a perl script that processes csv files หมดเขตแล้ว left

  We have a perl script that needs to be altered to incorporate data from an additional csv file. The perl script currently updates a column in file A using data from several columns in file B. The alteration we want is to add data from columns in file C. A more detailed guide is included in the attached document. Also attached are the perl script, 3

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Jave encryption code to perl code หมดเขตแล้ว left

  I have java code to perform encryption using newCipher(AES_GCM_ALGORITHM). I need the same in Perl code. I can supply the java code and example. The reason for this there is an application we use in Java and another in Perl. The primary jobs are the Java will be encrypting and Perl has to decrypt.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Perl And Javascript Project -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Need someone to solve a question with different languages: perl and js

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Perl And Javascript Project หมดเขตแล้ว left

  Need someone to solve a question with different languages: perl and js

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  shell perl javascript หมดเขตแล้ว left

  Need someone who know shell and perl and javascript well to do two questions.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Perl macOS Tcl หมดเขตแล้ว left

  Hello, we need a Perl developer to investigate how to setup the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] module in order to be linked to a specific Tcl/Tk installation in macOS. The candidate should provide us replicable, water-proof instructions on how to achieve the above on our machines.

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Perl and Javascript หมดเขตแล้ว left

  Need someone to solve a question with different languages: perl and js

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...small changes due to errors about indentation or other syntax etc errors. Please BID to: Convert a small windows python script (5kilobytes size) from Python to either JAVA or PERL or C/C++ or DOS-Batch (no powershell please, i don't know powershell either) The script has to do with traversal of directories and regex and copying and renaming files

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need a php / perl developer. หมดเขตแล้ว left

  We are updating our custom software. 90% is perl in cgi, 10% php support scripts. Updates will be to update our encryption we use for users information, checking current software for known vulnerabilities, and making some custom changes. Will be looking for more work as time goes on (Read: could be longer term)

  $2463 (Avg Bid)
  $2463 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  I am looking for a Perl programming Expert. หมดเขตแล้ว left

  I email marketing script that generates email links in the email body. I need to change the link structure of the email body. The script I have is written in Perl and will just need to read a few lines of code and change the formatting and how links are generated within the email. Looking for someone to complete this immediately.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Automation PERL/python/? -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for some automation experts who have experience with automation and web scraping

  $2064 (Avg Bid)
  $2064 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  i need a perl programming developer หมดเขตแล้ว left

  i need a perl programming or scripting developer

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Bioinformatics Analysis with Perl หมดเขตแล้ว left

  I need some bioinformatics analysis done in Perl. I will provide more details later.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  These are EDI files. The Header (first)Record is a fixed length and the end record is fixed as well. There are Three types of files within each file. The first is called X12. Beginning segment tag is ISA which is always 106 fixed length characters. The last record tag is IEA and is 16 characters. 2nd file type is called EDIFACT. First record tag is UNH (UNA:+,? ) 8 Character and the end tag/rec...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...DOS-Batch and/or any Scripting or compiled language you like as long as it PERFORMS FAST, no slow script, it must run fast. You can use dos-batch (which can be fast enough) or perl or java, D, C/C++ etc whatever you want to use :) HASH Verification for project requirements/details file: Name: Windows_and_Linux_Scripting_Automation_Dos_Batch_Perl_LuaJit_C_java_Fast

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Connecting to the Walmart API with Perl and Rest หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need to - post inventory - update inventory including price and quantity - remove inventory - pick up and process orders. Perl and likely Rest must be used to create the connection and XML data. We have a live account to work with. Completion of this project could lead to other similar projects

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  convert Perl scripts to PHP scripts หมดเขตแล้ว left

  I have set of perl scripts requesting on API > collecting data > create sql tables > dumps data into tables > group data and create dynamic tables. I need to convert these scripts into PHP scripts.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  PERL PHP Developer หมดเขตแล้ว left

  Job description Looking for 8+ years experienced development resource with skills in Perl, MySQL, Apache, Windows Any experience in Workforce domain will be an advantage. Technical Skills: • Strong Perl Coding experience • Ability to write own Perl Modules and subroutine packages • Solid understanding of multidimensional data structures

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We are looking for a full time opportunity for the position of Perl developer with XSLT experience for E publishing domain. If Interested please share your profile to spatra@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with your current CTC and expected CTC.

  $1721 (Avg Bid)
  $1721 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Perl SMTP over TLS supporting OCSP Stapling หมดเขตแล้ว left

  ...project. Create a simply perl script listening on port 587 to respond to a mail request using TLS and OCSP Stapling to meet PCI, HIPPA and NIST compliance. If possible using NET::SMTP and MIME::Lite however any existing or new module(s) will be fine, however efficiency is very important. It will be tested on CentOS 7 64bit with Perl 5.16.3 protocols =

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  debug PERL DBI MARIADB utf8mb4 หมดเขตแล้ว left

  Simple test script available. output differs on different servers. neet to determine the right setting to get the chinese characters out of the database. Linux...UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Summary of my perl5 (revision 5 version 16 subversion 3) configuration mysql Ver 15.1 Distrib 5.5.60-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Please see the document and perl script. We have a csv file with ~50k lines that we want to update with information from a second csv file with ~200k lines. We want to use a script similar to the perl script attached, and with the same performance (less than 15 minutes to run and finish). The output should be written to a third csv file. All csv files

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello We are trying to develop a Managed Hosting platform and are looking for a Development partner who knows PHP, Python / Perl and know's how to configure Web servers like Nginx, Apache, Litespeed. Let me know if you wish to work with us as a Development Partner. Note: Looking for an Individual Freelancer, Not an agency! Thank you!

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello We are trying to develop a Managed Hosting platform and are looking for a Development partner who knows PHP, Python / Perl and know's how to configure Web servers like Nginx, Apache, Litespeed. Let me know if you wish to work with us as a Development Partner. Note: Looking for an Individual Freelancer, Not an agency! Thank you!

  $643 (Avg Bid)
  $643 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Write HTTP parser using Perl scripting หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a Perl dev who can write some HTTP parser using Perl. Data should be parsed from the URL [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Input: Domain names from the plain text file Output: Domain name appraisal price AND prices of related domain names

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Parse HTML in Perl and Adjust Inline Styles หมดเขตแล้ว left

  Help required parsing HTML in Perl, I'm currently using Mojo::DOM but am having problems finding out how to update inline styles. No rendering is required, this is parsing exercise only. Typical tasks are as follows; 1) Find All [id^="conTaID"] Update style width:100% and max-width:600px; 2) Find All [id^="conTaID"] Remove one class 3) Find All [id^="co...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Rebuild source code in Perl on Linux หมดเขตแล้ว left

  I have source code for webapplication written in perl on a linux platform from a vendor with out any documentation . I need help with setting up the code to be able to compile for updates

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  i have two perl functions need to convert them in to php or different language

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Develop python/perl script หมดเขตแล้ว left

  Develop python script. The script should login to AWS docker instances and execute the below command . The drawback of below is that it can be run at container level not at the service level. Since each of docker container runs difference services how can we make sure we can add latency specific to service instead of the entire container box. sudo tc qdisc add dev eth0 root netem latency 1000ms...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  small perl script to rename directory and file names หมดเขตแล้ว left

  , the dircetory and file name are using international character and have multiple words

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Perl - 23/08/2018 12:23 EDT หมดเขตแล้ว left

  Here is the script I want you to write : comma delaminated output Capture text in single line Add hash to array Add to csv output

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Perl Script Bioinformatics หมดเขตแล้ว left

  From the file uploaded. Need Perl scripts to count frequency of desired occurrences and extract information in a separate text file. More details will be later

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi there, There is an exiting perl script, that makes a Java job run on my Ubuntu machine. However, somehow I don't manage to make it run (on a daily basis) via cronjob. So the 'only' thing you need to do: make the cronjob run. Thanks!

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  we have a GET function which pulls all records. Now we need new endpoint for filtering those records based on date, type etc DB is Mongo

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  create endpoint/API to filter notifications based on Read/unread, type, date range. we already have an api to GET all Notifications. but no api for filtering PERL, MONGO Get ready with team viewer plz

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  1. Script will be long polling every one hour during 24 hours and change this duration to 15 mins between the hours set by time variable t1 and t2. Eg : t1=0500 t2= 0730. Or t1= 1330 t2=1600 . 2. In a folder location set by variable “folderpath” , When script finds a file set by variable “completionfile” , parse this file and assign values to elements of array...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Bioinformatics analysis with Perl หมดเขตแล้ว left

  hey ! i have a project of perl programming used in bioinformatics. For this assignment you need to provide the following things: A rough outline that clearly shows how the problem can be broken down into subproblems. Pseudo code that describes how the problem can be implemented. A Perl program that implements the program according to the instructions

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Looking for Perl scripting expert หมดเขตแล้ว left

  Need to write a simple script to unlock the user on Oracle and Sql Server databases using perl script..

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Looking for Perl scripting experts หมดเขตแล้ว left

  Need to write a script to unlock the user on Oracle and Sql Server databases using perl script..

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I am looking for the scripts that can induce latency between two micro services deployed on AWS.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Perl Programmer For Practice Tests หมดเขตแล้ว left

  Revise Practice Tests... Provide Counsultation

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Нужен кодер знающий XFilesharing Pro (Perl), для разных доработок на данном скрипте. Оптала договорная.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Mantenimiento y Migracion de ERP en PERL หมดเขตแล้ว left

  Requiero programadores para darle mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades a un ERP desarrollado en Linux, Perl y MYSQL. El trabajo es por objetivos y completamente freelance la forma de pago a convenir. Se busca en primera instancia el mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades. En segunda etapa el mejoramiento de la UI y finalmente

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have installed ActivePerl on centos and from command line work . When i start same command from task cron job of plesk i have this error Can't locate XML/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in @INC (you may need to install the XML::Twig module) (@INC contains: /opt/ActivePerl-5.26/site/lib /opt/ActivePerl-5.26/lib) at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] line 8. BEGIN failed--compilation aborted at [เข้าสู่ระบบเ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Project for Perl Developer หมดเขตแล้ว left

  Hey, I am looking for Perl Developer who can work on a simple CGI script on forms. I will give you more details

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล