ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,322 desktop vb.net งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...This program needs to be based on swiss ephemeris. It has a programmers manual available. This DLL is developed using C/C++. The manual has given sample programs for C/C++ and VB (I know its very old but Microsoft still supports it). The DLL only provides Calculations and no GUI. I need a help for GUI. I need a program developed for myself. I think

  $920 (Avg Bid)
  $920 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  We need experienced VB scripts consultants. The work requires slight modification to existing macros.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Can someone help me in designing a multiple choice question bank and the platform will be visual basic. Once it is answered then automatically the result will come up with the correct answers.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  There is ASP classic code (VB Script) for adhoc reporting as attached, need to convert to Vb .net code with minor modifications

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  vb .net small server หมดเขตแล้ว left

  Very small and simple task. I have a localhost vb.net server that my web site visitors download and run in order to work with my website. In my website I have ajax calls to localhost and i can verify that the server (my small app) is running. Everything is working well with http. Now i'm moving to https so the browser not allow my script (on my https page) to do ajax calls to http://localhost...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...random set is calculated , some logics create a new set in a sheet . For the combination I use F9 key. I want to automate this to save every new value to a CSV. Create a VB script such that it creates a number random combinations to a new CSV file automatically from my excel file . I should be able to define the number of combinations it may create

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ## The Project ## It‘s a bigger .Net Winform Business Application for German customers. We‘re searching for an experienced VB C# developer who likes to join the team. The team is communicating in English. ## Tasks ## - Coding new features on dedicated areas of the application - Check ticket system multiple times a day - We normally make a daily

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  python,vb or C# script for grasshooper -- 2 หมดเขตแล้ว left

  The project is part of a research which will need further optimisation. I hav a loft surface generated by a bunch of curves in grasshooper. I need to extend the surface along the planes of its faces until those faces unite and close a volume or extend at infinity and than i must hav the option to cap the volume/mash at a controlabil distance.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  I need who have knowledge on selenium and vb script หมดเขตแล้ว left

  I need who have knowledge on selenium and vb script

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  ASP.Net VB WebSite With RDLC Printing Support หมดเขตแล้ว left

  I need a very simple and small ASP.Net Project with one form only, with the following controls on it: 1- ReportViewer 2- Button 3- DropDown List The ReportViewer Control should load a client-side (No SSRS) RDLC report (any dummy report). The DropDown List should display the list of local printer names (installed on the client side) including the USB, TCP/IP and LPT ports. The Button should print t...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  want to convert asp project files into asp.net vb หมดเขตแล้ว left

  Hello all, I want to convert asp project files into asp.net vb files. i have near to 40 asp files convert into asp.net VB. must have knowledge of asp and vb.net. bid on project starting with keyword "vb.net". more detail on chat. thanks

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  I need a VB Visual Studio Coder หมดเขตแล้ว left

  I need a coder with experience in VB Visual Studio and Database work. Both MS Access and SQL Server. Can you quote me an hourly rate?

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Create horizontal scrolling ticker in VB Dotnet หมดเขตแล้ว left

  Create a horizontal scrolling ticker for a windows form which will read the text from a text file. The different line of text must be seperated with a circle like symbol in the ticker. Size and position of the ticker must be adjustable.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  VB Script HTTP Command to an Ethernet Device หมดเขตแล้ว left

  ...Commands and I am trying to do this from a VB Script Application. It is working, but it only allows me to set the value one time and then the Ethernet device becomes unresponsive. I need to find a solution to this problem or use UDP instead of HTTP Commands, but I have no experience with UDP. I have attached my VB Script Code that sends the HTTP Command

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  A Phyton (or VB, or C#) script for Grasshooper -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need to create a script (a function ) in grasshooper (parametric design software) which will "unchampfer" a face of a polyhedra. The script must have 4 imputs : 1. The imput geometry (the polyhedra) 2. The face i wont to unchampfer 3. The distan...

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  VB Script/Macros หมดเขตแล้ว left

  I want to develop a Automation Tool to be integrated with outlook to s...searching multiple tabs on a worksheet or in a folder and return the tab that has the information that is been searched upon. Please do not respond if you don't have solid Macros/VB Script to automate a task [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] share more details of the requirement once you respond.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  VB Script/Macros หมดเขตแล้ว left

  I have an urgent project on excel macros for searching multiple tabs on a worksheet and return the ta...return the tab that has the information that is been searched upon. This doesn't have to be pretty but it just have to work. Please do not disturb me if you don't have Macros/VB Script experience or if you have too busy. I need this information ASAP

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Mediante la lectura de un archivo xml con la estructura de tablas de la base de datos master, deberá actualizarse l...archivo xml con la estructura de tablas de la base de datos master, deberá actualizarse la base de datos que tengamos escogida en la connectionstring. La aplicación debe ser en vb net y las bases de datos estarán en SQL Server 2012.

  $569 (Avg Bid)
  $569 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Excel wpf reader in a datagrid using WPF VB not C# หมดเขตแล้ว left

  i need to import a especific range in a worksheet to a datagrid in WPF using vb not C#

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Load Excel into MSSQL Database (VB) หมดเขตแล้ว left

  Hello All, I am looking for a small VB .net app to take a raw excel file (* this one has 2 tabs) and load the values for both tabs into 2 x MSSQL tables. The tables in the database is already created. The VB loader will need to map the fields in the excel with those in the DB. I can give you more details later. Thanks

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  .NET VB OR C# Upload crop resize file before save หมดเขตแล้ว left

  .NET VB OR C# Upload image file, crop online, resize file before save.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  MS Excel Macro or VB coder หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have eBay orders information in CSV file excel format and would like to collect a few columns from this excel csv file and create 3 different new excel files with different information. Please advise your quote or any question you might have? Kind regards, Brian

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  A Phyton (or VB, or C#) script for Grasshooper หมดเขตแล้ว left

  I need to create a script (a function ) in grasshooper (parametric design software) which will "unchampfer" a face of a polyhedra. The script must have 4 imputs : 1. The imput geometry (the polyhedra) 2. The face i wont to unchampfer 3. The distan...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  I need a VB developer หมดเขตแล้ว left

  Need to create dynamic Flowchart based on input

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  VB script macro for Mach3 หมดเขตแล้ว left

  ...([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) I would like to control this relay in Mach3 CNC software. ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) A VB script macro is required to turn "on" the relay and another macro is required to turn "off" the relay. The macro file (.m1s) is executed upon a g code command as the software

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  using .net VB/ C# Calculate Best Fit หมดเขตแล้ว left

  We have a requirement for a VB/C# Function to calculate a best fit on an array of information. This information that would be provided will contain qty and price. The data will then need to calculate the best matching to an aggregated set with an Average Price and total qty. The initial array will contain 100 objects that must match a collection of

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Basic Nim (‘Pick up Sticks’ game) in VB 2012 หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop Nim (‘Pick up Sticks’ game). I would like this software to be developed for Windows using VB 2012.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Design report with VB Script and Excel Macros หมดเขตแล้ว left

  I need a VB Script Developer and Excel Macros. The excel will be connected to Microsoft SQL Server using ODBC connection. The goal is for user to search information and the entire columns and rows will display on the excel. The user would like to search for more than one information at a time. I will provide all the columns with sample data.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Find VB Expert หมดเขตแล้ว left

  I have a project in Visual Studio 2013. I want you to fix and update it. i'll give you details in chat

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  python,vb or C# script for grasshooper หมดเขตแล้ว left

  The project is part of a research which will need further optimisation. I hav a loft surface generated by a bunch of curves in grasshooper. I need to extend the surface along the planes of its faces until those faces unite and close a volume or extend at infinity and than i must hav the option to cap the volume/mash at a controlabil distance.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We are trying to extract the data from a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] DB format. No one here has windows and we need the format in a standard Fix delimiter or BAR format. These are some of the files on the CD: .ISM .DAT .MAS They gave us [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to access the file. These are the files in the dir: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระ...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Create VB (Macro) on Google Sheet หมดเขตแล้ว left

  Basic functionality of the Macro will be to hit an API and extract the relevant data from the system to Google Sheets.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Looking for online support in the evening hours approx 2 hrs. asp.net project for a week.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  vb program หมดเขตแล้ว left

  I have a dll to fetch data from biometric time machine, i need VB program to conenct to Oracle database, loop through list of machines and pull data from each machine into table

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  VB script macro for Mach3 software หมดเขตแล้ว left

  ...([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) I would like to control this relay in Mach3 CNC software. ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) A VB script macro is required to turn "on" the relay and another macro is required to turn "off" the relay. The macro file (.m1s) is executed upon a g code command as the software

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Construct a system using VB language หมดเขตแล้ว left

  I need a system for keeping records of house hold items in my house [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] coded using visual basic program.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need a solution in vb.net Visual studio 2017 (Framework 2.0) which will event trap the vertical scrollbar of a listview with either the click on the vertical scroll bar or the scroll movement on the mouse. The solution must not create a new control but just use code or a class.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  .Net VB Development หมดเขตแล้ว left

  Hallo Together, we need for some jobs .Net VB Developer. You can work on our systems with rdp connection You need experience with ms sql and .Net 4.5 or higher You can work 50 - 100 hours month ore more

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล
  Convert VB source code into PHP code หมดเขตแล้ว left

  An astrology software made in VB6 has to be converted into PHP for web application. We got the source code of VB application. source code is attached as well.

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Amazon API intergration coding in VB หมดเขตแล้ว left

  We want to develop an object to use the AMAZON API services to listing, getting order, uploading the shipment back to Amazon.

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  TAPI3 VB Phone Dialer หมดเขตแล้ว left

  I need a very small VB6 or VB.Net app that will exercise the features of TAPI3. It will have buttons that do the following: 1. Connect to a Panasonic PBX through COM Port. 2. Dial a number on that device. 3. Hang up the connection. 4. Whatever other interesting button you'd care to include. The purpose of the program is to use as a tutorial (for me) on TAPI. ## Deliverables 1) Complete and ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Website in ASP (VB) with Pretty URL หมดเขตแล้ว left

  I hasically want to have pretty links in each language of this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And that's it!

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  redesign asp.net vb web app หมดเขตแล้ว left

  ... enable selection of a cluster of controls to display based on the user selections chosen using a set of buttons at the top of the page (acting like a tabbed control on a desktop application) menu that shrinks and expands elegantly based on selections made using buttons on the screen menu or tree view entries that do not disappear with every page

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need VB .net or C# expert to integrate the Digital Persona Bio metric device with Desktop application. Urgent task #paid_task #VBNET #Csharp #DigitalPersona #Urgent #contactFast

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  New version of an outdated software หมดเขตแล้ว left

  ...reports with it own logo and header I have the software developed in VB, I will provide you the VB version, but the VB version is for a single user and desktop based. The new version is for multiple users and web based I do preffer to be made using SQL Server or My SQL and .NET, but I am open to suggestions I need a full commeted project with the

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Enclosed is a project (.net vb using Visual Studio) which compiles successfully but when GERMAN (langauge) button is clicked ; does not work as intended. I need someone who has experiece with localization to have a look at the project and fix !

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล