ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,316 develop and publish android app งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $115 (Avg Bid)
  $115 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $90 (Avg Bid)
  $90 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $83 (Avg Bid)
  $83 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $96 (Avg Bid)
  $96 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $234 (Avg Bid)
  $234 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $432 (Avg Bid)
  $432 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $182 (Avg Bid)
  $182 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Hi i need a Wikipedia expert. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $85 (Avg Bid)
  $85 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  I need to publish an ad on Instagram (sponsored). It can be a either a picture or a video. I can send you material and you will manage to upload them to Instagram since I don`t like to work with facebook. So, the service and target public will be from brazil, and currency used has to be Brazilian REAIS. So, when you create the account , the payments

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  I need someone to publish APP with their Account. after it approved by Apple .the APP should tranfer to my account.

  $70 (Avg Bid)
  $70 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Publish articles on major sites หมดเขตแล้ว left

  I need someone who can publish 1 article to major sites on weekly basis. Kindly quote for 1 article and send list of websites where you will post.

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Publish articles on popular website. หมดเขตแล้ว left

  We need to publish some articles on popular website, send us your quotation with the list of the website that you cover. Thanks!

  $140 (Avg Bid)
  $140 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  publish app at appstore หมดเขตแล้ว left

  i have a 24 poker app . need help to publish at appstore

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  Publish articles on famous media. Such as: Forbes, Wall Street Journal, TIME, Bloomberg, Huffington post, YahooFortune, Inc, or any other similar ones. We are very serious about this and the price we are offering. For us, publish will create a win-win situation. So, do no worry about the money you deserve. Leave me a message if you REALLY can do this

  $14106 (Avg Bid)
  $14106 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Publish articles on main media หมดเขตแล้ว left

  Need to publish few short article to introduce a project on main media, such as: Forbes, huffington post, etc,. If you really can do this, contact us. Otherwise please do not wasting our time. We can ONLY pay after they got publish.

  $14073 (Avg Bid)
  $14073 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Publish Book หมดเขตแล้ว left

  - Designing cover page of the book - Designing 15 images that will be covered inside the book - Book in size of A5 - 120 pages

  $147 (Avg Bid)
  $147 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  53 การประมูล

  ...design my website I have already Bought the Domain, Hosting and the relevant theme (already installed & activated) I have the COMPLETE Content Ready to be Published I just want the WordPress Developer JUST to Publish those articles in a very well written manner (in terms of design, typography and creative with visuals. *I am running a Travel Blog! Kindly

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Publish an article on a main media! หมดเขตแล้ว left

  If you are not capable to post an articles on main media, such as: Forbes, Huffington post. Do not respond this. We can ONLY pay after it get published. Contact us if you really can.

  $15812 (Avg Bid)
  $15812 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  Do you want to publish your article under your real name? Do you want to get a backlink towards your site? Then keep reading. About Us [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is a new Health & Wellness Blog aims to deliver accurate, current, and helpful information related to human health and wellness. At [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], we create texts that matter to our valued

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Publish an article on Forbes website หมดเขตแล้ว left

  Leave us a message if you really capable to do that. Otherwise, please do not wasting your time. We are offering you a good price, but We can only pay after it get published.

  $7159 (Avg Bid)
  $7159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Publish an article on Forbes หมดเขตแล้ว left

  Please bid it honestly. The only requirement of this project is: after write, you need to publish it on Forbes, or other media. We can only pay after it get published. DO NOT try to cheating money if you have no idea to publish that. We are not fool.

  $7903 (Avg Bid)
  $7903 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  Hello, I have a very simple web page and run it on a free hosting site, but i want to move it to a Linux, Ubuntu 16.04 Instance on the cloud. I read that this is able to be done, but I'm not an expert at all with VS... I will give you my source code and my Server Info to do what you need to do, BUT i need instructions on how to do it, from a fresh

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Publish an article on popular/main media หมดเขตแล้ว left

  Need to write an article, and publish on a popular/main media, such as: Forbes(contributor's article), Fortune, Wall Street Journal, Huffington Post, or other popular media. No special need on page view. We can only accept pay after published. If you can really do that, contact us. It will be a nice, well-paid job.

  $4210 (Avg Bid)
  $4210 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Publish my app on your mature Develper Google Play Account. Must have published at least other 2 apps, have some downloads on them and account must be at least 6 months old. I will send you everything to publish (apk, descriptions etc..).

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  I need an iPhone/iPad app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $49 (Avg Bid)
  $49 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Support publish API to AWS หมดเขตแล้ว left

  aim searching .net developer with AWS elastic beanstalk experience -Publish API to AWS elastic beanstalk -Configure client apps to connect API

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Publish an article on Forbes for permanently หมดเขตแล้ว left

  Need to publish an article on Forbes for permanently. We don't care who you are or what you do. Only need you have the ability to publish an (contributor) article on Forbes. The payment will only pay after article published. Our offer is 3,000 to 5,000 USD(up to 7,000 if the article is really attractive). We are definitely affordable to these price

  $3776 (Avg Bid)
  $3776 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  Social Media Auto Publish php หมดเขตแล้ว left

  I have an application and it has a site where the topics are published so I want to publish a topic that is also published in social networking sites such as Twitter Facebook Instagram

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  I have dating book that exist in word file, I want to publish the book in ebook web sites, so need help in the following: 1) Format my word book to become a very good quality to be used as ebook 2) Help me publish the ebook in the best ebook web sites

  $148 (Avg Bid)
  NDA
  $148 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  Hello, just like the description says, bid ONLY if you are able to submit an article that I will provide you. Content and images included. In the bid please do mention your rate. Thank you! Thank you.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  app to publish candid camera หมดเขตแล้ว left

  i want to create an app which allow 2 users which are connected to the app to synchronize their phone (IOS and Android) by wifi in order to publish candid camera i explain myself : 1) one user synchronise his phone with another user by wifi 2) the first user is filming the other user from a distance (10 to 20 meter) : he is the one starting the

  $746 (Avg Bid)
  $746 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  Can anyone write a survey paper to publish in a scopus indexed journal. The survey paper must have the reference papers used only from 2015 to 2018. The survey paper has to be created on any good topic in the area of Internet of Things (IoT). I need the survey paper and all the reference papers you used in next 15 days. The plagiarism of the survey

  $39 (Avg Bid)
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Publish my own App in YOUR Google Play Dev Account หมดเขตแล้ว left

  Publish my app on your mature Develper Google Play Account. Must have published at least other 2 apps, have some downloads on them and account must be at least 6 months old. I will send you everything to publish (apk, descriptions etc..).

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Publish my app on your mature Developer Google Play Account. , have some downloads on them and account must be at least 6 months old. and developer account must be without any suspend or reject apps i will pay between 10$ to 20$ every month I will send you everything to publish (apk, descriptions, screenshoot etc..).

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Publish my app on your mature Develper Google Play Account. Must have published at least other 2 apps, have some downloads on them and account must be at least 6 months old. I will send you everything to publish (apk, descriptions etc..).

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  Gravity forms custom post type publish post หมดเขตแล้ว left

  I have a gravity form that creates a custom post type to a calendar plugin.... it creates the custom post and event without any issue... the post is flagged as published, but the event does not display on the calendar until I open the post and re-save it.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  Publish my app on your mature Develper Google Play Account. Must have published at least other 2 apps, have some downloads on them and account must be at least 6 months old. I will send you everything to publish (apk, descriptions etc..).

  $142 (Avg Bid)
  $142 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Publish my App in your Google Play Developer Account หมดเขตแล้ว left

  Publish my app on your mature Develper Google Play Account. Must have published at least other 2 apps, have some downloads on them and account must be at least 6 months old. I will send you everything to publish (apk, descriptions etc..).

  $42 (Avg Bid)
  $42 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  ...machine is running then publish the data to the cloud in JSON format. This project would be done in C++. The current development would monitor input D7 for input and set the start time as a variable. It would then continue to monitor D7 until the input on D7 went off and set the end time and elapsed time. Then publish the data to the cloud with

  $61 (Avg Bid)
  $61 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Publish my app on your Google Play Account หมดเขตแล้ว left

  Publish my app on your mature Developer Google Play Account. Account must be at least 1 month old. I will send you everything to publish (apk, screenshots, descriptions etc..).

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  Are you a self-motivated writer, reporter and activist who is not only committed to the redressing on domestic violence and elder abuse but also has deep connections with local media organizations, reporters, journalists and bloggers? Help spread awareness through the mass media about a domestic violence and elder abuse case which has cut off an elderly

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or Forbes France editors wanted to publish article - We pay $500 per post We seek a Forbes editor who can publish our article very quickly. DON'T SPAM OUR PROJECT IF YOU'RE NOT A FORBES EDITOR! YOU MUST INCLUDE A LINK OF AN ARTICLE THAT YOU PUBLISHED ON FORBES WITH YOUR BID.

  $532 (Avg Bid)
  $532 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Hi there, I'm looking for a Forbes, The Huffington Post, Fast company... contributor who can publish a post/interview about me and my fashion media company. This is an example of what I​ mean [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] When applying for this job please

  $155 (Avg Bid)
  $155 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Hi, we are currently looking for new Developers to work with. We are a team coming from companies such as Ubisoft and EA games. we decided to jump in the mobile market and we are looking for game companies who have original ideas and are looking for a publisher. Your bid is not important, the idea is. Let me know if you are interested in working together

  $1379 (Avg Bid)
  $1379 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  55 การประมูล

  I need Greek SEO off-page specialist, who would: 1) Find greek portals that would publish my articles (with trustflow at least 15). I prefer not spammy portals but topic relevant. You should find these portals, negotiate price and terms and secure the publications. 2. You can also write PR articles that will be published or i will find a copywriter

  $159 (Avg Bid)
  $159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  I need Dutch SEO off-page specialist, who would: 1) Find dutch portals that would publish my articles (with trustflow at least 15). I prefer not spammy portals but topic relevant. You should find these portals, negotiate price and terms and secure the publications. 2. You can also write PR articles that will be published or i will find a copywriter

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...you to set up accounts on each of these Chinese Appstores and submit our App Title, App Description and Apk to these accounts. 1. 360 market: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. Baidu market: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. Tencent myapp: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We prefer freelancer which submitted an application to app stores before. We will only sent apk, descri...

  $411 (Avg Bid)
  $411 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  publish my app on play store at 100rs หมดเขตแล้ว left

  i want to publish my app on play store at only 100rs if you can do plz massege me

  $10 (Avg Bid)
  $10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Publish Asp.net MVC Education App and API into AWS หมดเขตแล้ว left

  Publish Asp.net MVC Education App and API into AWS

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล