ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  93,660 digital worx design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  App wallet digital หมดเขตแล้ว left

  สร้างกระเป๋าเงินดิจิตอล ส่งออก รับเข้า ได้

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...และกราฟฟิคต่างๆที่จะนำไปใช้กับ Digital marketing เช่น เกมส์มือถือ WAP อีเมล์ - ออกแบบชิ้นงานต่างๆตามที่ทีม Branding และทีม Business Development ต้องการ คุณสมบัติผู้สมัคร - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมดีไซน์ต่างๆ: Photoshop, Flash, Adobe Illustrator - ประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปีในด้าน Graphic design (2D) - สนใจในเกมส์มือถือจะดีมาก

  $1218 (Avg Bid)
  $1218 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  รถ x ray mobile digital หมดเขตแล้ว left

  ทำงานร่วมกับ โรงพยาบาล ศุนย์การแพทย์ คลีนิค หรือ บริษัทที่ต้องการ ตรวจสุขภาพพนักงาน

  $250 (Avg Bid)
  ด่วน
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have a digital input measurement signal, 0 ~ 1.1V level. Each pulse is an event, that has a level HIGH width from 5ns to 10ns, and the minimum time between every 2 pulses' rising edges is 20ns. I need a system to histogram the time between all adjacent pulses' rising edges, that each bin of the histogram is 1ns wide. For example, starting from t=0

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 การประมูล
  API Integration 13 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...& Logicboxes through WHMCS. Complete functionality is in your scope. customers get order details on email & SMS. Integration of Paypal, ccAvenue, stripe etc. customized digital products creation, edit, delete. Discount coupons creation, edit & delete. Coupons for single products, multiple products. (Option to choose multiple products) Newsletter to

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...ARABIC digital video (right to left), including this: - Titles and texts - Quotes with name and job of the speaker - tweets form twitter - Feedback Postes and comments - Intero - Outro (with social media network links) - The name of the speaker and his description - video cover (we change text only ) - Date and place of video/pic footage - Design for

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi, I would like some UI/UX expert to design the UX and the graphic for a mobile app (mainly Android - material design). The app is a shopping list (add/remove item, share list, etc) with the increased functionality of intelligent hints from a "bot"/digital assistant, that I would like to design like a chat with the user (anyhow suggestions are welcome

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Hi Designers, We are building a digital technology company (Name of the firm : Ohmmho; Tagline: Business without boundries) and we are trying connect SMEs across the world with each other. Our Business will go beyond the current digital business models (eBay, Amazon, Facebook, Linkedin etc..) and will be successful player in the market. We will play

  $112 (Avg Bid)
  รับประกัน
  rating and review handling and managements 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we want professional search marketer, digital market to enhance our rating on several platform like justdial google reivew, trust pilot review etc only delhi based company with prior experience in such work and great understanding will need to quote

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need a logo designer 6 วัน left

  I'm creating a accountancy practice that is different to our every day boring accountants. Digital, data and telling the story will be the main focus

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล

  Hi, I would like some UI/UX expert to design the UX and the graphic for a mobile app (mainly Android - material design). The app is a shopping list (add/remove item, share list, etc) with the increased functionality of intelligent hints from a "bot"/digital assistant, that I would like to design like a chat with the user (anyhow suggestions are

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  Need to install ERPNext (India setup) on Digital Ocean droplet. Domain setup. Register and install SSL cert with Let's Encrypt.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...equivalent work experience.? * An online portfolio of product copy samples--fashion blogging/editorial a plus.? * Proficiency with HTML editor, Wordpress, Instagram and other digital programs. ? DUTIES & RESPONSIBILITIES * Write informative product descriptions using industry standard fashion terms in both English & Chinese * Regularly audit product

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...$900 for the SEO Team $5k sale - $1,500 for the SEO Team $7k sale - $2,100 for the SEO Team $10k sale - $3,000 for the SEO Team Income comes in as soon as you can these digital assets (pages) to Page 1 of Google, Yahoo, Bing etc. ***The sooner you can get these pages to Page 1, the quicker we all make money and win*** You will be working with a

  $3333 (Avg Bid)
  $3333 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Website (e-commerce) Policies 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...are an SME operating in manufacturing and distribution of premium extra virgin olive oil. We got 1 production facility in Italy and at this juncture we are initiating our digital transformation journey. Our vision is to educate consumers to adopt a healthy lifestyle, and our mission is to deliver products of best quality and outstanding taste experience

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Need help solving some practice problems for analog and digital communication systems and signals.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  It's not a code issue because on my previous hosting it worked very well. I moved to Digital Ocean, increase client_max_upload_size and php upload limit to 100 but still not working.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  SEO, Social Media, SERP, Branding, PPC and more 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...whole digital marketing services. ==>Let's build Europes biggest Digital Marketing. ==> JUST BID when you have a good portfolio. =========I M P O R T A N T================== +++ Send your Case studies and Success Companies with total information, Just for Western Countries Websites ========================== Need page of services for digital marketing

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...Interface. The tool needs; - Needs to be multithreaded - Needs to be able to generate proxxies using an api key from the company - Needs to be able to support AWS, Vultr, Digital Ocean, Google Cloud - Needs to support multiple regions within these companies -Needs to be able to mass Create AND Delete proxies. - Needs to save proxies within a txt file

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Pdf presentation for my business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  NO COPY PASTE BID PLEASE! I am looking for some one who can create a pdf/graphics design for my digital marketing business. In pdf I want to present what is digitalmarketing and how it work. I want to show it with graphic. If you read my bead start conversation with "HOWDY" Thank you

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I own the website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], we have a discord bot that users add that lets them then add their server to ...its token reset because its "connecting to discord over 1K times", we think its because the bot is crashing and restarting which connects it to discord. Our bot is hosted on Digital Ocean, message me if you have any questions.

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Digital Marketing Expert -- BANNER DESIGN 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an expert in design and marketing to design some banners To help promote our new patented health, fitness and therapy product. Re-marketing and Lead generation. Prefer someone that has a track record and is exceptional at producing high converting ads & graphics that zero in on the perfect target markets.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Communication theory expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Fourier representation of signals and systems. 2- random signals and noise. 3- amplitude modulation. 4- angle modulation. 5- pulse modulation 6- baseband data transmission. 7- digital passband modulations techniques 8- advanced data communication topics 9- optimum receivers and signal space concepts Please only contact me if you think you are an expert.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Help me with some custom tattoo designs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can be designed in stages. Eg forearm, underarm, shoulder, back etc. Designs are in my head but I need someone to help me illustrate the tattoo designs I would like. EG one design is my 2 children who are born in the year of the monkey and the dragon - i would like an agressive looking monkey riding on the back of an agrrressive dragon that could take

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Build Scratch 3.0 extensions for adding tensorflow.js function to it 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...recognition - Save & load MNIST model - Mobilenet for object identification - Mobilenet w/ robotic B. teach me and make a guide for hosting the scratch 3.0 in cloud AWS and Digital Ocean with load balance: - Grab the necessary repositories for scratch 3.0 from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (At least you need the scratch-gui) - The general direction: - 1)

  $574 (Avg Bid)
  $574 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Digital marketing 6 วัน left

  We opened a new institute and want to drive traffic on our website. This needs to be done for lead generation.

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I have a droplet in Digital Ocean in which I upload files with a size of 2GB via frontend, so PHP handles the upload. (I am not using FTP or WP admin panel) I have already tried this NGINX configuration: server { listen 80; listen [::]:80; root /var/www/html/wordpress; index [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]; server_name [เข้าสู่...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Digital Voucher 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a digital voucher sales and redemption app for wordpress. Vouchers must be fully customizable with the option of not having a price attached. Separate logins for different members to pay for and email personalized vouchers. Payment would be facilitated through Paypal. Separate logins would have access to only the voucher section of wordpress

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Marketing Agency Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for some drafts of a logo design for our newly formed marketing agency "Legend Media Group". We provide marketing consulting, media production, and digital advertising services. We are looking for a couple possible formats of the logo: 1) Just the word "Legend" with possibly a small illustration and options with smaller text "media group"

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล

  ...Facebook), as well as execute other high priority digital marketing initiatives and special projects. Responsibilities: - Manage our social media channels including our content calendar, day-to-day publishing, and community engagement/client service. - Support and execute paid social media, email, and digital advertising campaigns. Monitor, analyze, and

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  We want a digital designer help our small company to create a complete visual brand identity profile including logo, business card template, web site color scheme and template. The company is in Apple computer refurbishing business. The company's name is Red-N-Ripe (as Red and ripe apple)

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  ...whole digital marketing services. ==>Let's build Europes biggest Digital Marketing. ==> JUST BID when you have a good portfolio. =========I M P O R T A N T================== +++ Send your Case studies and Success Companies with total information, Just for Western Countries Websites ========================== Need page of services for digital marketing

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  need new up to date website in WP for company. Have examples of themes and menu dropdowns already to implement. site look and feel theme similar to this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but wanted embedded vids in smaller carasel.

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Brand design 6 วัน left

  We need branding designer to design a brand of Digital Marketing Agency, which is targeting small and middle businesses, we want creative designers with a sample of their work. Good luck

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...writer who can do research and edit/proofread article. I need a minimum of 800 - 2000 max word articles. Topics include (freelancing, virtual assistant, online marketing, digital marketing). *I already have ideas and topics. If you have SEO experience, that will be a plus but not required. This is an ongoing project. Fixed Price per article ($60-

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  ...whole digital marketing services. ==>Let's build Europes biggest Digital Marketing. ==> JUST BID when you have a good portfolio. =========I M P O R T A N T================== +++ Send your Case studies and Success Companies with total information, Just for Western Countries Websites ========================== Need page of services for digital marketing

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Text Content writing for a website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, +Price is for the whole Project, not each Article I gathered some content for a website (Business and Digital Marketing). I need you to read all and choose the best phrases and words and write similar but unique content. +There will be 20 Articles each, 400 - 500 words. They must be Unique and I will check if Quality is Man written and Not

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  We are a digital agency providing our customers with webdesign,mobile application development,digital strategies,search engine optimization,ecommerce solutions. Right now we are looking for a strong sales executive to partner up with to grow our business. The ideal candidate should have good network or be able to source his/her own leads, with possible

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล

  ...marketers who are working in pharmaceutical industry and can talk to the buyers closely and face to face only based on commission contract . We do not need SEO , digital marketing and email marketing. This business has the highest commission and income in the world. If you are interested in working with our company as a marketer

  $48105 (Avg Bid)
  $48105 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  It is desired to develop an application to send digital licenses. The application will be developed using VueJS for the Frontend and Laravel for the Backend part. The application will have the following screens: - Login - Start - Customer Management (CRUD) - Product management (CRUD) - Transaction management (CRUD) - Management of complaints (CRUD)

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Javascript expert. I need to Add digital clock into bottom of the website. The design should be as per what i supply. The time will show for 2 locations (Norway and Sydney Australia). Website is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (There is placeholder text at the bottom).

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Looking for a digital marketing expert to review our existing marketing strategy and provide insight into nuances we've missed. looking for someone with extensive extensive experience. This is a very complicated program

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I’m looking for a merchandising designer, we already have the logo but we need tweaks to it to appear in napkins etc. Deadline is in three days.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...Kuwait, AM Agency. We're a group of young, creative individuals who cater to brands with a modern trendy approach. Looking for an infographic designer who can help with our digital needs! Looking forward to e-working with you! -Quamar Al-Mumin [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication

  $391 (Avg Bid)
  $391 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  I need a SEO expert cum advisor for my Blog 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a SEO expert cum advisor for my Blog. I have created a Blog and I want to start promoting it. I don't have Experience of Digital Marketing, so I need technical adviser and SEO Expert My Blog is all about Amazing Facts from different categories.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  social media marketing 5 วัน left

  i need to make digital marketing for our company , Freshers can also welcome ,

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  digital marketer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a digital marketer who can handle company social media accounts

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Wordpress And SEO 5 วัน left

  Seeking someone to maintain my Wordpress website updates on my company domain. Would be ideal if this person has design, digital marketing, SEO and Social media (LinkedIn) Marketing experience. My company is a start up, Executive search firm focused in the life sciences industry. I’d like to have someone on a part-time basis help build traffic And

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Logo Design 5 วัน left

  Recently i have decided to open Digital Marketing agency. I want something unique logo which i used for my brand. I need to design logo which showing it is belong to marketing industry. If any one here avail to help me. It is great pleasure for me. More detail discuss personally.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล