ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,197 div text fade javascript งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ิค เมื่อทำการขยายภาพ ภาพแผนที่จะเปลี่ยนจากตัวlayerที่มีความละเอียดต่ำกว่าไปเป็นตัวlayerที่มีความละเอียดสูงกว่า (หากเป็นไปได้ อยากให้มี animation การเปลี่ยนภาพ เป็นแบบ fade in และ fade out ภาพที่ความละเอียดต่ำจะค่อยๆเลือนหายไปในขณะที่ภาพที่มีความละเอียดสูงค่อยๆปรากฏขึ้นมา )* 2 หากตัวอุปกรณ์ support location access ให้ใช้ Location Manager บอกตำแหน่งของอุปกรณ์นั้น

  $3109 (Avg Bid)
  $3109 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...results (markers) must be displayed on map. If a event is from today (only from today) the marker should fade/pulse/have a different color. If the event is not from today the standard color will be used. We must credit OpenStreetMap and display a link/text from openstreetmap in the map itself. User type „visitor“ - Max. 5 (latest) entrys visible on map

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Section VIII Div 2 FEA of autoclave 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Produce an FEA cycle analysis per ASME Section VIII Div 2 per AB-520

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  build landing page 4 วัน left

  ...browser settings. How much would it cost. and how long will it take. it is always full screen and on click on arrow next screen is shown for example the second screen the text should fade in for example and not be static there. So animation of the elements needed. Also something which i need to mention is that the counter you see in the beginning is based

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Project for Ayesha S. 7 วัน left

  ghosts writing of my personal life story before my memories fade away. I will surely pay professionally, take it seriously I don't have much time left....

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...the same but blue paint instead, and when my friend on the right start rapping put the effect at 1:36 from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on him then to end it show both us , fade the effects smoothly out and make it look as if the screens paper and make it into a paper ball...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Maqueta Landing Page Evento 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Se solicita el desarrollo de maquetado responsivo en HTML 5, CSS 3 y Javascript . Muestra de diseño (Se entregan editables en .ai): [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] En esta muestra pueden visualizar varias pantallas (icono de 9 cuadraditos abajo a la derecha) y probar interacciones (como mouse sobre un elemento

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...Theme is already purchased and ready for download and install. Milestone 2 - Customisation Five Headings, Four Pages + (a “404”) Nels Customisation: “Shop Two Columns” with Fade Display, FAQ, Journal Plain, Contact v.5. Upload logo and main picture Populate inventory (10 items), half a dozen categories (supplied) Strip out unnecessary elements removed

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Programmatore PHP+Jquery+DIV e CSS Responsive 20 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Ciao, cerco un freelance, di lingua italiana, a ore per programmazione come oggetto su parti di scripts come funzioni, pezzi di codice da ottimizzare, landing page con div e css che siano responsive.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Trophy icon graphist for tattoo 5 ชั่วโมง left

  I want a nice piece of art to be t...glance. No emphasis on the skull, you have to look at it closer to see it. I would like to see color beeing used scarcely. Realistic vivid fire. Try and make the tattoo fade on me. Object do not absolutely have to be ordered like explained as long as you show the same idea behind it. See explanation section.

  $37 (Avg Bid)
  รับประกัน
  CSS DIV HTML หมดเขตแล้ว left

  A person experienced with CSS DIV HTML is required to develop websites.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Landscaping Logo หมดเขตแล้ว left

  ...what I would like: First part:" I would like the circle logo( shown in picture 1) that breaks with the leaf in it but i would like the break at the bottom. If the color can fade from dark to light green would look good. Part 2: "JP" in the darker font and "Groundwork" in the lighter green. (pic 2). I Also like the small leaf on top of the "i" in Trimsca...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Trophy icon I need a label Design หมดเขตแล้ว left

  We need a supplement label design. Please use the text and layout in the AI, but ignore the design in the Ai. We have attached the preferred style. We have attached the preferred fade out label background.

  $37 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Design: - One page design, sleek & smart, no clutter, simplistic. - An aerial image of the City will cover the homepage - Guidance: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ...homepage - Guidance: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] VERY SIMILAR TO THIS WEBSITE Functions: - Website speed - Languages: english, russian, chinese - Carousel images and fade effects

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Edit Existing Video - need editing ASAP today หมดเขตแล้ว left

  ...start and the end of the video just for a few seconds, coming in from the left towards the centre of the screen then fading away at the start and the same at the end but not fade away at the end. See mock-up in dropbox below. I have also provided our company font ‘Meta’ so you can install it if you don’t already have it. The video is also quite jerky

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  React Render HTML inside a <div> หมดเขตแล้ว left

  I have a working react web app, now need to render html from a given URL inside a <div>

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Slideshow for Joomla (K2 & SP PageBuilder) หมดเขตแล้ว left

  ...works with K2 and SP PageBuilder. Requirements: - Show everytime two banners (Size for one banner is 468 x 60 Pixel), also when scrolling, if one banner is fade out, then the next banner must be fade in - Scrolling smooth from right to left - Scroll speed must be adjustable - Must work also on smartphone and tablets (Responsive) - Possibility to make a

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...from your library, go ahead, but its not a requirement. No unique drawings needed, you can pick stock vectors of photos if you like as long as it gets the job done IN TIME. Fade in, zoom, camera movement, little accents, like mouth movement, grass, background but rest static are all counted as animation. Speed and cartoon style is key here, not detail

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Core Java and Front end trainer is required หมดเขตแล้ว left

  We need a trainer to proved training to 4 people in 2 or 3 weeks on * Java and front end technologies like HTML, CSS, JAVASCRIPT, jQuery, ReactJS, NodeJS, Angular 5/6, Bootstrap. * 1 hour demo is required as early as possible. * Start date: Nov 29 * Online training through gotomeeting / webex or any other software as per your choice * Recorded

  $419 (Avg Bid)
  $419 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Jobs Advice Website หมดเขตแล้ว left

  ...I just need you to build my personal website. Approximately six total pages. Buttons at the top consisting of HOME, FIND A JOB, RESUME HELP and ABOUT US. HOME page has a fade in header. The FIND A JOB should have a drop down menu upon hover. Slow motion Gifs included background of each page but not in a loop. Will attach example content design

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hi, I am using 2 single pages in HTML with <table> design and I want to have them in nice rows so I can watch them as well on my iphone. Please find attached the 2 files.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Logo design for Apartment Complex หมดเขตแล้ว left

  ...people who hike and put health first. I would love for that to come across in the logo somehow. The logo can be a leaf or an abstract and can incorporate teal and gold or a fade effect of greens like in visual B. The attached images are inspiration that I would like for you to use to create the logo. I would love it to look fresh, modern, and clean

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  ...A colour guide, i.e. 1. 10-12 main colours which will be used for graphs & charts 2. Auxiliary colours used for diagram background and PPT elements. These should be more fade than the main colours and can be a variation of several main colours. Here is an example of colour guide/manual: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Video Edits หมดเขตแล้ว left

  Cut 3 videos into smaller videos, and adding fade in/out at the start/end of the videos.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Project for Jianxin F. หมดเขตแล้ว left

  ...Jianxin F., I noticed your profile and would like to offer you my project. I am building a website in Divi and need a visual effect for the homepage. An overlay image needs to fade away to reveal the homepage & navigation behind it. You can see an example here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . In current form, the image overlay does not hide the navigation

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  small change in moving to a particular div

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Make Video "Slideshow" out of photos หมดเขตแล้ว left

  I have 104 photos that need to be converted to a video "slideshow". Requirement: The images should come in one after one in different animations (not only slide or fade) and should be shown for 5-6 seconds. I need the video to be delivered in Full HD. You can make a demo with 3-4 images first, to show me the type of animation you can use. Nothing

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Animation logo design หมดเขตแล้ว left

  We are hiring animation designer for time job. Idea is to animate logo (already existing) in motion that we want and like. Plan is to make mo...appear in "snake motion " Background should be black and snake logo should be in white colour. Under Logo after motion is done should appear : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (slowly appears from fade effect.) Deadline is 12h

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  photoshop of portrait หมดเขตแล้ว left

  For a memorial, please take the photos provided and fade/blur the background so that only the subject is clear. Please provide the images in the highest resolution possible.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Animated X-Mas Card for web and email หมดเขตแล้ว left

  ...("the Matrix"-alike) 3. in the end all the lines are gone, only a golden surface is shown 4. our Christmas message shows up in black text, language after language. 5. all languages are shown 6. gold background and text fade into black - our Logo is shown I want to have a file I can use on a website and also a file I can send with email. The receiver of

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  OUR COMPANY PAUSALI CHEMICALS IS THE MANUFACTURER AND SUPPLIER OF SUBRA LIQUID DETERGENT AND DETERGENT [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] PRODUCTS QUALITIES ARE THE [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] PRODUCTS WILL NOT FADE THE COLOURS OF YOUR [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] PRODUCTS ARE SUITABLE FOR ANY TYPES OF CLOTHES INCLUDING WOOLEN [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] YOU CAN USE OUR PRODUCTS ON WASHING MACHINE TO WASH YOUR...

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  animated logo intro. หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone to make a quick easy logo animation. I would like it so the logo starts off white and shits to gold until 2 and a half of the letters ...the letters are gold and the others are white. i have the logo image to give a reference. If we can also add something simple to the background like little glowing lines that fade in and out.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล

  i have site grabber but sites need now orignal ip address of client so i want to some code to get file contents via jquery or javascript and echo some divs of site

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  i need a wix coding website หมดเขตแล้ว left

  ...in and out as it transitions) - Start with full still Image of Constance (half head) with wording “The Voice of Poetry” “Bi-weekly Poetry Readings” (always stays) - Slow dark fade into Video of the Featured Poem (this automatically loads from the latest release from Archive Page) *This automatically plays (with sound) & can be paused at any stage.

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Audio editing needed for multiple songs หมดเขตแล้ว left

  We need to edit the length of multiple songs, ie. fade out to create an early ending, cut out a verse to shorten length, etc. Artistry is appreciated and valued.

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล
  Trophy icon Invitation card หมดเขตแล้ว left

  ...for new years drink Text needs to be the same as enclosed example (see attached files), updated to 2019 Text: Font can be different Please provide different image Paper Format: A5 Logo (see attached files) needs to be on image, preferable with no background color, but without white rectangular. We prefer more like a fade white corner with logo

  $11 (Avg Bid)
  Single Web Page - Adding and Update Web Content หมดเขตแล้ว left

  ... I do not want to see the square angle, it should be rounded corner. - Make it nicer in mobile view, currently the text overlaps to each other, make it 2 – 3 column where possible. - The popup text should appear when mouse over text and images. 6. The header intro after “GET YOUR BUSINESS MOBILE APP NOW !....” Please make it formatted as in “3- Mo...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Build wordpress site หมดเขตแล้ว left

  the WordPress site will look like - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] what need to do here is just the idea. the images u will get from us. not n...editor. really editor of wordpress please. need be full responsiv website. pages - home / about us / collection / contact us / news the menu bar must to scrol down with you with fade backgeound. thanks. good luck for all bidding.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Graphic Designer หมดเขตแล้ว left

  Looking to change this logo to a different name. RTR BRAKES With RTR in orange instead of green. Orange to fade darker. New Name: LARGE LETTERS: RTR (in orange colour #FF7F00 ) SMALL LETTERS: BRAKES (in black) High Res files in all common formats.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล
  Edit a family photo with Photoshop หมดเขตแล้ว left

  ...version (which requires to be further edited- it's already improved from the unedited by fixing clothing imperfections and bulging tummies). I don't know if it is possible to fade the background and make the people stand out better- if possible, that would be good. If the work is impressive, I will have lots more photos for editing. I would welcome suggestions

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Change design หมดเขตแล้ว left

  I have an adobe illustrator design (also available as eps) to which I want to make a very small change but can't get hold of the desig...here. This is such a small project that I am even reluctant to post it here but I need this done urgently. It just involves changing a comma (,) to a dash (-) and remove one fade colour from the design. That's all.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Make a simple Facebook banner หมดเขตแล้ว left

  ...of the banner, with a fade effect on the right side of the person (see example files). There should be text on the right side. The text on the right should say "Treat the cause, not just the symptoms" "Cause" and "symptoms" should be in the blue colour of my logo. Please choose a good font for all text. The rest of the text sh...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Trophy icon Need a logo animating for display - very simple!!! หมดเขตแล้ว left

  ...maybe, and small movements etc, some speckles on the front and dim stars in the background maybe, be imagantive with what you can, keep it basic!!! no logo spinning, no fade in fade out, logo has to be on screen all the time, just has to look like its doing something small, it is nothing more than to display logos on a tv in a night club, this is a

  $13 (Avg Bid)

  Create with html css and js Widgets that can be Draggable and Resizable and also you can add html5 and css inside of them. The widgets can NOT pass the boundaries of a div (this div simulates the full screen of a navigator). The widgets can overlap (z-index) Create two html pages to add widgets, one is the configuration page where I would like to add

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Animated Logo Reveal หมดเขตแล้ว left

  ...take this PSD file and create an animated logo reveal out of it. It need to have each text layer animated as well as the individual elements in the background. This needs to look custom, and I do not want you to simply break out the layers and slide them in or fade them in one at a time. I want depth, motion, reflections, flares or any other trick

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Add some pluggins for shopify (video homepage) หมดเขตแล้ว left

  Need help with adding my 10 second video animation to shopify homepage. Example : Enter domain name, automatic short video clip plays, fade into "loggin/create account"

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Project for Anurag K. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hey, I have another small project, similar to the others - one audio track replacement by another ...optimal start would be around 10'53'' - but the good sound of the audio file only starts later, around 11'03'', so I guess it'll have to be when the good start sounds. At the end: fade out to black at 24'03''. Could you do this for 10$? Cheer...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Visualization with d3js หมดเขตแล้ว left

  You will code your own Reingold Tilford Tidy Tree Layout and corresponding visualization in Javascript with d3js. Use the d3js version 5 library and no other. Do not use tree layout built into d3js. Copy [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] from the HA4 directory. Do not modify HA4.css. You will modify HA4.js. Do not rem...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล