ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  18,289 dns งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Fix DKIM and SPF record issues in email deliverability 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The DNS editor and cpanel are accessible, no terminal. Need to work with ANYDESK.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  IT-company Digex Co 6 วัน left

  Hello! Our website () We're looking for Senior MacOS developer from Central Europe experienced in Swift, Objective-C Optional: VPN, IPSec, TLS, routing, DNS About the project: This project provides scalable cloud-delivered security that protects data accessed by any device from any location in any on-premises or cloud application. We provide: - remote work; - tuition reimbursement; - holiday ticket reimbursement; - reimbursement If you are interested please send me your CV Will be glad to discuss our vacancy during the interview!

  $7297 (Avg Bid)
  $7297 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  The server is running on PHP and has two versions installed. 7.2.24, 8.0.20 I would like to have it run the 8.0 php, but it will not, and the 8.0 will also not upgrade any further. since I am running nginx and centos there seems to be some wei...server. I had another tech install the 8.0 but he could not get it to run in either FCig or FPM mode, it actually will not run at all and shuts the server down when trying to change to it. There are several blog posts out there that attempt to correct the issue, but none of them seem to work for this server and I would like to have it upgraded without re-install due to the amount of configurations (DNS, MAIL) that I have running now, it would take quite a while to move to a new server. When I run these updates, it gives me this error. (atta...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Bluehost deleted the Wordpress site I created for my client while trying to transfer the DNS settings over. I unassigned the parked domain and now the site is gone. The backend of Bluehost is showing all the files but the front end is saying I don't have any sites. I called them and they obviously don't know what they are doing so I need someone who can restore these files and quick!!! Need to have this launched ASAP!

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Upgrade and Migrate Dovecot/Postfix/PostgreSQL system 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...simply be rsynced, but need to be copied via imapsync or a similar tool. It will probably be the best idea to move one domain at a time and evaluate whether the users are happy, etc. Once a domain or two is successful, the rest could go faster. It will probably make sense to do an initial sync and make sure that it looks pretty good, and then I'll turn down the TTL on the DNS record, do a final sync, and switch the DNS record, and then verify everything looks good. Users do not have direct access to change their passwords, etc. so no database modifications will happen behind your back, etc. Most of my customers are on US/EDT timezone, so doing this change at night or weekends will be necessary. The domains that have customers not on east coast, are international...

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Hello Team, We have a small project. We have a WordPress site running on lightsail (AWS) and emails running through Microsoft 365. We have moved the the management of the DNS to Microsoft 365. We need someone test and fix issue with. 1. The website working correctly on the domain. 2. The emails working correctly.

  $21 - $172
  ปิดผนึก
  $21 - $172
  14 คำเสนอราคา
  Need someone expert in Unix administration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (either Workstation or Fusion), vSphere Enterprise, and vCenter Server 6 payload WSL, desktop Unix/Linux, man pages, shells, and SSH key-based authentication certificate services (OpenSSL+LibreSSL) and directory services (ldapd+OpenLDAP) on OpenBSD OpenBSD: plumbing your lab network with TCP/IP and DNS

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Linux administrator 3 วัน left

  I am looking for a Linux administrator to maintain my servers. Must be higly skilled. Most tasks involve: Security Installation and updates Malware search and removal Must be qualified in Plesk hosting panel. Dns knowledge Highly skilled in Mongo DB Higly skilled in Node.js This is a long term project, paid pr task.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Shopware 6 email fix 3 วัน left

  ...exact same configuration and we are using Amazon AWS SES SMTPs for email delivery. We are using the same account for both shops. This was tested with other projects before and was always working fine. The first shop that we have is sending out the emails without issues, everything is landing inbox. The new shop with the exact same configuration does not send out any emails. I checked the DNS of the domain, if all entries are added correctly, checked Amazon account to see if configuration is correct, I checked the flow builder to see if the email events are configured correctly. All seems to be working. When I check the event logs for my first shop, then I can see for each test order the email event was created when sending out an email. In the new shop the ema...

  $410 (Avg Bid)
  $410 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  AWS expert 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi There, im looking to migrate my site to AWS - while i am somewhat technical require support with migrating DNS hosting and storage to the cloud. would love an expert to get this job done for me and ensure running smoothly.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Set up our Email Server 3 วัน left

  I need is someone who can help us to set up our email servers correctly - so they need to understand DNS settings and email deliverability Here is a link to our business:

  $260 (Avg Bid)
  NDA
  $260 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Evilginx2 Setup 3 วัน left

  I am looking to hire a freelancer with DEBIAN/KALI, DNS, Bluehost, SSH, knowledge to install and configure the dns server and link it to evilginx and thus deliver a successful running running evilginx2 tools I will provide the domain name, bluehost paid service and a running evilginx Skills: Linux, Sys I am looking to hire a freelancer with DEBIAN/KALI, DNS, Bluehost, SSH, knowledge to install and configure the dns server and link it to evilginx and thus deliver a successful running running evilginx2 tools I will provide the domain name, bluehost paid service and a running evilginx Skills: Linux, Sys Admin, Debian/Kali, DNS and Web Hosting Admin, Debian/Kali, DNS and Web Hosting

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hello I am looking for python developer who can handle headless browser to use custom local DNS I will provide you more vision You must be expert in headless browser using different libraries.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Azure vm design 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Look for someone to help me design a linux ununtu enviroment for application hosting the diagram must explain dns ..firewall..permisions b2b connect sftp ports vm in question will be publicly accesible.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Chromium Developer -- 2 1 วัน left

  I am looking for a senior browser developer. You need to customizing the brave browser adding a special blockchain based DNS to allow access to internal websites with a unique extension that is not an DLD icann domain This browser should allow surfing the web and also access an alternative web. For the correct details here you can refer to attached document.

  $1242 (Avg Bid)
  $1242 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Chromium Developer 20 ชั่วโมง left

  I am looking for a senior browser developer. You need to customizing the brave browser adding a special blockchain based DNS to allow access to internal websites with a unique extension that is not an DLD icann domain This browser should allow surfing the web and also access an alternative web. For the correct details here you can refer to attached document.

  $1179 (Avg Bid)
  $1179 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Fix Auto SSL Error 14 ชั่วโมง left

  Hi all, need someone to fix auto SLL error on cPanel. Run Auto SSL and getting this error: DNS DCV: No local authority: “WEBSITE DOMAIN”; HTTP DCV: The system failed to fetch the DCV (Domain Control Validation) file at “WEBSITEDOMAIN/.well-known/pki-validation/” because of an error: The system failed to send an HTTP (Hypertext Transfer Protocol) “GET” request to “DOMAINNAME/.well-known/pki-validation/” because of an error: Timed out while waiting for socket to become ready for reading.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Network Engineer -- 2 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have a network related issue, my web servers are not connecting to my Oracle Server. My Database is working fine. But there is some network related issue which is sometimes refusing and sometimes accepting connection. Let me know if you can help? The problem is intermittent. You may need to check the server DNS entries first to see if there are correctly defined first. You need to be able to communicate with us in English, in speech and writing.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Spam detect/fix/terminate. 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...-> 5.9.124.53:24441 udp: -> 1.1.1.1:53 tcp: -> Files open by the process (if any): /dev/null /usr/local/cpanel/logs/spamd_error_log /usr/local/cpanel/logs/spamd_error_log /usr/local/cpanel/3rdparty/perl/532/bin/spamd /home/eds/.razor/ /var/cpanel/locale/ /usr/local/cpanel/3rdparty/perl/532/lib/perl5/cpanel_lib/Net/DNS/Resolver/ Memory maps by the process (if any): 00400000-00402000 r-xp 00000000 09:02 1349599744 /usr/local/cpanel/3rdparty/perl/532/bin/perl 00601000-00602000 r--p 00001000 09:02 1349599744 /usr/local/cpanel/3rdparty/perl/532/bin/perl 00602000-00603000 rw-p 00002000 09:02 1349599744 /usr/local/cpanel/3rdparty/perl/532/bin/perl

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Web integration project หมดเขตแล้ว left

  Step 1: Add Domain Step 2: Create Brand Step 3: Updating DNS Step 4: Add Logo and Favicon Step 5: Select Skin Default Control Panel Skins Creating a Custom Skin Step 6: Add SSL Certificate Step 7: Configuring Notification Settings Customizing Common Notification Settings Editing Notification Templates Changing Text of a Notification Changing Subject Line of Notification Add BCC Address to a Notification Deactivating Notifications Customer Self-Management Customizing the Customer Control Panel Hiding Marketplace Tile and Menu Item Hiding Domain Tile & Menu Item Hiding Acronis Tile Hiding Orders and Invoices Menu Items Hiding Cloud Orchestrator Tile Hiding Action Log Adjusting Tax Display Settings in Customer CP Prices Displayed in Customer Control Panel Hiding all Prices in Custo...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  I need DNS support หมดเขตแล้ว left

  My website was connected to Shopify. I deleted the reroute and now my website is no longer showing up

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  I need DNS support -- 2 หมดเขตแล้ว left

  My website was connected to Shopify. I deleted the reroute and now my website is no longer showing up

  $20 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Web developer หมดเขตแล้ว left

  Step 1: Add Domain Step 2: Create Brand Step 3: Updating DNS Step 4: Add Logo and Favicon Step 5: Select Skin Default Control Panel Skins Creating a Custom Skin Step 6: Add SSL Certificate Step 7: Configuring Notification Settings Customizing Common Notification Settings Editing Notification Templates Changing Text of a Notification Changing Subject Line of Notification Add BCC Address to a Notification Deactivating Notifications Customer Self-Management Customizing the Customer Control Panel Hiding Marketplace Tile and Menu Item Hiding Domain Tile & Menu Item Hiding Acronis Tile Hiding Orders and Invoices Menu Items Hiding Cloud Orchestrator Tile Hiding Action Log Adjusting Tax Display Settings in Customer CP Prices Displayed in Customer Control Panel Hiding all Prices in Custo...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  I need a web developer หมดเขตแล้ว left

  Step 1: Add Domain Step 2: Create Brand Step 3: Updating DNS Step 4: Add Logo and Favicon Step 5: Select Skin Default Control Panel Skins Creating a Custom Skin Step 6: Add SSL Certificate Step 7: Configuring Notification Settings Customizing Common Notification Settings Editing Notification Templates Changing Text of a Notification Changing Subject Line of Notification Add BCC Address to a Notification Deactivating Notifications Customer Self-Management Customizing the Customer Control Panel Hiding Marketplace Tile and Menu Item Hiding Domain Tile & Menu Item Hiding Acronis Tile Hiding Orders and Invoices Menu Items Hiding Cloud Orchestrator Tile Hiding Action Log Adjusting Tax Display Settings in Customer CP Prices Displayed in Customer Control Panel Hiding all Prices in Custo...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  developer required หมดเขตแล้ว left

  developer required to help setting up our brand for Customer Control Panel. - SSL - Domain addition - DNS update

  $127 / hr (Avg Bid)
  $127 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  H...valued that the person has knowledge of Spanish and English language. Certifications will be recommended: - MS100 - MS101 - MS500 - SC200 - SC300 - SC400 - SC100 - MS700 and MS720 It will also be recommended and well valued, high experience in IT Infrastructures for the resolution of incidences and migrations with: - Microsoft Windows Server. - Active Directory Domain Services. - DNS. - Firewalls. - VPN. - Endpoint Security. - Networking, VLAN's, Qos, etc... - SQL Server Administrator. - Vmware Vsphere. - Hyper-V - Backup - RMM (NinjaRMM, Kaseya VSA, etc...) This is a long term job, we are looking to complement our internal service. For that reason, please exclude people who do not have a real expert level. The above experience will need to b...

  $1054 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1054 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Migración sitio web en wordpress หมดเขตแล้ว left

  Migración de sitio actual a hostinger como proveedor de hosting, no requiere trabajo de diseño, el encargado será responsable de realizar backup de sitio, instalación en nuevo host y cambios en DNS para apuntar a nuevo server

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Infrastructure Operation Engineer หมดเขตแล้ว left

  Daily 8 Hour Job Support (Monday to Friday) 1:30 PM to 9:30 PM IST and it's pure remote support where candidate has to perform assigned tasks and have to attend me...process by providing a detailed set of technical capabilities and scoring vendor capabilities maintain VRA to automate deployment of PaaS Catalog High level designs and low level design DBaaS (MongoDB, MySQL multi master, PostgreSQL, Couchbase), Hadoop , service orchestration (Ansible, Terraform), Observability (Zabbix, ELK, Grafana, Prometheus, FluentD), APIGW (OpenResty, NGINX, KrakenD), SSL, DNS, HA-Proxy, Isitio, Consul, Vault, CyberArk, Envoy, OAUTH, JWT, Nexus Sonatype repository, messaging (Kafka, RabbitMQ, NATS), gRPC Vmware VRA blueprints development on top of vmware and K8S platforms Advanced knowledge of...

  $802 (Avg Bid)
  $802 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  PowerMTA Email Server Administrator -- 3 หมดเขตแล้ว left

  ... and recommend network enhancements. Objective: Our main goal is to find someone with direct experience in using Power MTA to optimize email delivery for prospects, particularly with Gmail and , for example. Duties/Responsibilities: VPS build and set up PMTA installation Config file set up Large IP pool and rotation Different ISP configs DKIM set up SPF and reverse PTR set up DNS set up Monitors and maintains the company network email system; performs quality and spot checks of system performance. Troubleshoots and resolves issues with and related to email systems. Drafts policies and documents related to the acceptable use and standards of the system. Develops and maintains the company email protocol Recommends message retention and archive destruction timeframes. Perf...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  DNS Configuration หมดเขตแล้ว left

  I need someone to configure DNS settings for my websites

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  server Expert - WHM DNS หมดเขตแล้ว left

  Looking for server expert - I shifted lately to name cheap server provider but my server is not stable some times will work sometimes will not work always keep on open and close - want server expert to check my server and fix it so it will not go down again and confirm dns as active in all locations

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Setup, install, configure and maintain a windows server 2019 farm with several other business applications installed. Must have excellent windows server and networking and improve network security with UTM Sonicwall. File server, ads, dns, dhcp, cfs, UTM, e-mail etc

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  Project for SERVEROK SOFTWARE -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Fix an e-mail problem in a Linux Ubuntu e-mail server (DNS related most probably) and provide a SPAM blacklist list for server and domain.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  IT Contractor หมดเขตแล้ว left

  I am a CPD business with 10 staff, we are mostly independent on day to day IT issue. We are looking for someone to attend site to assist us in ongoing IT best practice. Experience in: • Managing Windows Active Directory • Managing Group Policies • Thorough understanding of DNS • Understanding of basic IIS and FTP management • Familiarity with VPN setup and technologies • Comfortable with Fortigate firewalls, or equivalent general firewall understanding • Understanding of, and ability to implement, basic network concepts: patching, VLANs, and routing (full OSI model understanding preferred) • Office 365 experience, and understanding of email systems in general • Experienced Hyper-V Cluster administrator • Experience with V...

  $25 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  dns server หมดเขตแล้ว left

  i have implemented DNS (PDNS) server using that Dns server i want to block Domains and ip based domain blocks.. for that I am making a lua script and using that lua script in pdns-recursor to work that... that thing i want to do. you can find the link :

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We have running Google cloud app engine Java application. We need to whitelist access to one of rest services to be accessible only from specific host.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  server expert -- 5 หมดเขตแล้ว left

  Looking for server expert to set up my server on as I purchased a dedcated server from them but I can't complete the sever setup and dns configuration and I can't know where is the problem is !

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Solo per lingua italiano, do NOT apply if you do not speak Italian language fluently. Stiam...nostra squadra part time con abbastanza esperienza per lavorare indipendentemente con - Wordpress - Elementor - conoscenza almeno base di CSS, JS, SEO e PHP - Parlare italiano è un requisito - Conoscere i social media e come pubblicare ed usare efficientemente i tag Punti a favore se sai: - gestire server con Plesk - gestire le caselle di posta e le lore impostazioni - registrare domini e gestire DNS Il lavoro è pe una compagnia di comunicazione e marketing italiana e oltre a lavorare per la creazione ed il mantenimento di contenuti web e social media, è necessario sapersi interfacciare con il titolare e gli altri colleghi per adeguarsi alle priorità odierne se...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Deploy ASP.Net Website หมดเขตแล้ว left

  Setup Windows Server and deploy an existing website from backup, provide links and change DNS to take it live.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...IP, а другой интерфейс будет находиться в региональном сегменте ,). Общий принцип для больших и малых систем - все «пользовательские» служебные («подняты» и «дописаны» на UNIX подобных системах) виртуальные сервера работают в одной системе. дополнительные сервера безопасности внутреннего и внешнего управления , система организации закрытых каналов связи VPN, прокси и тд., организации доступов DNS, LDAP и т. д., сетевого зонда и защита эксплойтов и т.д.. Все сервера и диски возможна шифровать код вводиться после каждого включения, храниться, в не прогнозируемой области оперативной памяти, после выключения всей системы или «гашения» определенной виртуальной машины и, код исчезает из памяти за. «пользовательские» се...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Linux DNS blocking for WiFi clients หมดเขตแล้ว left

  We have a system very similar to Raspberry Pi 4, using it as a WiFi router to serve WiFi clients using only Apple and Android phones (no laptops) but we really need the ability to block certain traffic but allow specific applications like WhatsApp and Mail. The system is using Hostapd, dnsmasq, iptables and systemd. We have the internet connected to eth0 and WiFi clients connecting to uap0 with iptables and dnsmasq setup to completely block access until they enter a password then we allow all internet using iptables with that clients ipaddress. All that works great, but our issue is allowing internet access then opens everything which causes issues when things like apple notifications or apple siri start using data. The task is to come up with a solution to block everything except WhatsApp...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  aws EC2 WHM & Cpanel Setup (Kurulum) หมดเขตแล้ว left

  Hello, cPanel and WHM, DNS, SSL will be installed & Setup on aws EC2. Turkish : Merhaba, Amazon aws EC2 ye WHM&Cpanel, SSL, DNS kurulacatır.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Network Engineer หมดเขตแล้ว left

  I have a network related issue, my web servers are not connecting to my Oracle Server. My Database is working fine. But there is some network related issue which is sometimes refusing and sometimes accepting connection. Let me know if you can help? The problem is intermittent. You may need to check the server DNS entries first to see if there are correctly defined first. You need to be able to communicate with us in English, in speech and writing.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Project for Anton B. หมดเขตแล้ว left

  1. You agree to give me a Video of how to solve the DNS problem first 2. You agree to give me document of how to solve the DNS problem on the server within 3 hours.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SSL for whitelable Reseller web site หมดเขตแล้ว left

  pointed to ip and SSL Working fine. its main domain But when i point domain to by DNS A record , SSL not working on this whitelable reseller portal. how we can do SSL on above Domain ? Below is an example video of another company but i given for reference-

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  DevOps Engineer for server migration (& ongoing) หมดเขตแล้ว left

  We require assistance with the following setup tasks; - Migrate PostgreSQL database from Digital Ocean Docker container to Digital Ocean Managed Database - Add SSL for Docker Web Server DNS - Configure CloudFare for the new server/domain - Create task to keep Staging DB updated with new data from Production DB (incremental data) We would like to establish a long term relationship with the right candidate for ongoing DevOps consulting. Please provide the following; - Related background and experience - Qualifications - State examples of similar projects - Time estimate

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน dns ชั้นนำ