ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,208 do you need an architect or draftsman constantia งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi there, As the heading suggest, I have plans from a draughtsman that require sign-off and maybe slight tweaking.

  $431 (Avg Bid)
  $431 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We are looking for an Architect who can independently handle the architectural design of residential buildings and their interiors. The candidate should also be proficient in the interior designs too. Candidate should be familiar with 1) 2D Residential Plans. 2) 3D Modelling and rendering 3) Elevations. 4) Sketch up

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I am an Architect & We are team of architects & 3D designers. We have professional architects,engineers and graphic [login to view URL] have already 8 years work experience about this field. We do residential designs,commercial designs,hotels,schools,restaurant and any kind of building designs. We do 2D Auto CAD drawings, Constructions drawings,3D model

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Need a 15+ years of resource as DW solution architect with strong skills sets in Architectural Data Warehousing and BI solutions. Data Modeling, Dimensional Modeling, ETL on contract basis. Location : Bangalore ( Hosur road )

  $6269 (Avg Bid)
  $6269 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  PHP architect 6 days left

  We are looking for a PHP architect with a good knowledge of OOPs, MVC, JAVA script. Requirement 1. Project architecture design (4days) 2. Project documentation (2 days) 3. Project training (Daily 5 hours, 5 days a week for 2 months)

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for a hyperledger expert to build a Proof Of ...Chaincodes executors with different roles & Permissions - Integration with existing Participants Systems We are an established Company in Canada and looking forward for partnering with good members, if you think this could be a good fit fr you, we would be glad to discuss details further.

  $961 (Avg Bid)
  $961 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  This task is required to complete five missing / incomplete Cad Drawings for a Small house. I have listed each item of the house project and marked what is required as following - Missing left elevation drawings ([login to view URL]) - Created a building section – 1 as per marked on drawings ([login to view URL]) - Created a building section – 2 as per marked on drawings ([log...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล
  Home Plans Architectural Designer - Architect or Draftsperson 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Home Plans Construction Architect or Draftsperson to assist with drawing Floor Plans and Construction Plans for a Residential Home Builder. You must be familiar with Australian Building design code.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  senior architect agile development project manager 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need a person who has knowledge about taking a product from Wireframe to MVP to Beta and to 2.0 The person must have achitect knowledge in software development, knowledge about agile development, good english skills. Im looking for a projectmanager. write write so i know u read the whole thing. Please note this task is a teaser for interview

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  C# Expert (Read before bid) 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...(WPF) graphical front end, implemented in C#. As part of your development efforts, you will prepare and apply a small collection of test cases to verify that the completed application meets some of the key requirements agreed with the client. it is about c# program with an SQL server database interacting with linq there will be some GUI and some grids

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  should create AWS infrastructure by using cloud formation templates and deploying the application in elastic bean stack

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  We are a structural engineering inspection and light to medium (residential to light commercial) design company. Need drawings for a second floor addition to an existing 22' x30' garage

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...construction documents in the program Chief Architect X10. I can send you a sample of our plans so that you can review. We are a small business that is very busy and we need to free up our designer's time. You must be proficient in Chief Architect X10 and work quickly. We have a lot of work to keep someone busy we just need to find the right...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Design a house 3 days left

  I have a lot where I am allowed to build up to 50(width) x 36(depth). I am just looking for a sketch with floor plan and design to bring to development architect. Requirements: 2 stories plus basement Basement with external egress 2 car garage Sun Room for dogs (8x12?) Chef Kitchen with Island and pantry Formal Dining Room Separate living room and

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล
  Tableau developer (8 weeks onsite contract project) 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  Independent Tableau Developer and Architect - Experience in Different components of Tableau views - Experience in Performance optimization. - Strong functional understanding- Development of Tableau dashboards. - Location – Ohio (US) - Duration – 8 week - Exp- 7 to 10 Years Note:- This position is for client location and selected candidate has to visit

  $4492 (Avg Bid)
  $4492 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Architect Design 2 days left

  I'm building a hotel in Pioneertown, Ca and it includes a 1000sq ft. barn and seven 300 sq ft tiny houses on 1.25 acre. I need to show investors a picture of what it might look like. Everything in Pioneertown has to be built like the wild west. That's the aesthetic. I've included a picture of the lot. Go!

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Architect needed 2 days left

  Extending my house and After a few things for a consent with council. Foundation plan,framing plan, elevations and cross section, also floor plans need to be edited a bit.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  ARCHITECT 1 day left

  An architect is required for this project. An experienced and committed architect is required for a MIXED-USE building design project to do in a swampy area that will be re-earthed and used for a small shopping building. It will have SHOPPING STORES for selling and storing cacao seeds and other agricultural produce on ground floor - the same will also

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Trophy icon House extension concepts 8 days left

  Hi, I'm looking for a residential architect/building designer to help me with some floor plan and roof concepts for an extension on my house. Some basics info about the property, the original house is a symmetrical bluestone cottage (built around 1900), with a brick extension built probably in the 70' s. Intent being to demolish and clear everything

  $181 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need a 3D model of exterior and interior design for a house.

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  I need a solution architect with more than 5 years experience . He should have experience developing modern complex application

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Need to create few DWG darwinigs from PDF files

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  142 การประมูล
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Awning systems catalogue 20 hours left
  ยืนยันแล้ว

  ...fabrics. in attached files You will find Existing Forms, diagrams and specifications of our product range. As you probably noticed Diagrams, images and overall design looks a bit rough and unfinished. We Need an Artist, Designer, Draftsman who will be able to Refresh these diagrams, basicly REDRAW the Whole thing. they need to look: profecional good

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I want to design 3 room for mini apartment. It is old Hotel, i plan to change it become apartment but it small. So i need to rental an Architect design: small apartment area -Simple but convenient enough for Apartment. Room 1: 5m x 6m. Room 2: 4m x 4m. Room 3: 3m x 4m

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Virtual Assistant 16 hours left

  i need enthusiastic young hardworking person I'm an architect. Have worked on small jobs and modern houses plus creative designs of malls,The work load ain't really much as i'm just starting up with my career, you do miniature works like ; 1-data entry, 2-record transactions 3-market my goods and get me clients 4- receive calls

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Nice clean modern business logo for an architect designer and rendering company using my name which is christian Alonso would like maybe something with my initials C.A but with an architect look modern and clean look. Want ideas that could be useful maybe with a business card.

  $25 (Avg Bid)
  Help Develop a Back-End Database 12 hours left
  ยืนยันแล้ว

  ...your bid*** Reach out to Recruiter for any further questions The objective of this project is to develop a back-end database with accompany front end application as an add-on to an existing application/data lake that exchanges information with suppliers and verifying supplier owned data (leadtime, MOQ, location info, etc..) The project will require

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  Want to modify the existing plans to fit dept of planning requirements. Need the shed to be no more than 9'6" by 11' Need the center beam to be no more than 13' high (Planning says they will run a level line from the center beam to obtain the height of the roof, so the roof can sit on top of the beam and not count towards the 13' limit. Remove the

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...development phase, you will have to use mocked data for quality assurance purposes (backend will not be available online). We are migrating a client-server application to a web interface. You will receive access to a git repository to pull and push code. All deliveries will be done through the git repository. One of ours architect will be available

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  iOS App -- *React Native* 7 hours left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we are a small development agency and are building an iOS app in React Native and need more senior level engineers for support - we're looking at bringing on 2 additional developers to complete this project asap. The developers will join our current team for the project, and our api is already complete and the build is in progress. We are looking

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Trophy icon LOGO design for iSTRUCTURE 23 days left

  I need the design of a software solution call iSTRUCTURE. From Intelligent Structure, that helps to optimize the use of steel in construction projects. It helps the architect and the engineers to reduce the materials needed to build the structure of a building, or bridge.

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  aws instructor 4 hours left
  ยืนยันแล้ว

  need someone to teach AWS solutions architect Associate

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  ARCHITECT & 3D VISUALIZER 4 hours left
  ยืนยันแล้ว

  An experienced and committed architect is required for a MIXED-USE building design project to do in a swampy area that will be re-earthed and used for a small shopping building. It will have SHOPPING STORES for selling and storing cacao seeds and other agricultural produce on ground floor - the same will also have studio flats attached to 2 of the stores

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล

  Hello, nice to meet you! I am Sandra from Switzerland, a 34 year old Architect. Last year, I finished my extra-occupational education as an equine physiotherapist. I am looking for my Logo to start working on my own business. What I need is a Logo, which I use for my homepage, card, t-shirts... I would like to have something simple. It should be something

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  We are architect company. I would like someone who is fast and provide qualified writing for all projects we design for clients.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need some graphic design. I'm after an architect to design a 2 bedroom, 1 living 1 bathroom extension to my home.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  * Should be able to architect the app * Should deliver use case diagram, class diagrams and sequence diagrams and any other UML diagrams * Should design the database with tables, rows and column and optimize * Should design the APIs for client/server communication * Should define the JSON string to be shared between client and server * Implementation

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  We are looking to design a plan for house 200 Square meters with a garden and two fronts for the house,,, the other details we will discus it later .

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  114 การประมูล

  Draw a house plan for an existing double storey house and landscape feature (ie. swimming pool, etc) from an autocad drawing. Photos of existing house will be supplied. Revit 2018. Plans must be completed in next 12 hours.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I am designing with an Australian Architect an extention to an existing house. It is semidetached and single storey now. We are designing to demolish part of it, retain the semi detached section and build a second storey and add a ground floor extention. Once the design is completed with reference to Australian standards, I will require a demolition

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  $550 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล