ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,436 do you need an architect or draftsman constantia งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Blockchain Architect Required Good Knowledge and experience in the domain. At least 3-4 projects in the kitty. Please provide CV and work links. Should be available for interviews immediately. Consultant profile.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  custom home 6 วัน left

  I need an AutoCAD draftsman to draw up floor plans and exterior elevations for a custom home (about 4000 sf). Minimal details are needed at this time. However, Final dwgs must be available to others for future work, This project might take two days work.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Home Designer / Architect / Home Planner / Chief Architect X10 or X11 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CHIEF ARCHITECT X10 or X11 ONLY! I like the idea of 360° Panorama Renderings 3D Viewer. MUST SPEAK EXCELLENT ENGLISH AND BE ACCESSIBLE BY PHONE! I am in the initial process of designing and eventually building a new custom home here in the US. ***I want a house like this BUT English Manor Style with Stone and Brick! [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Wordpress Expert 6 วัน left

  I have a existing wordpress site I need to be converted to Thrive Architect. URL [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Our business is in need of a landscape architect who has done sports fields and sports field complexes. We are based in Illinois and would prefer someone in our area. Anywhere in Illinois.

  $50 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Landscape Architect 6 วัน left

  Our business is in need of a landscape architect who has done sports fields and sports field complexes.

  $51656 (Avg Bid)
  $51656 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Architectural designs for house 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for online consultancy about Australian plan already made by the architect, I have questions about making more space in one of the bathroom and how it can be done Need to be available by TeamViewer. Please apply if you are available now

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Require Architectural Landscape Plans 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Architects, Draftsman & Landscape Designers should enquire!!! We require architectural landscape plans to be developed for a similar development as shown on the attached plan. The landscape plan must include a schedule of plants, their scientific names, ground cover, size at planting and at maturity etc The plan must be to a scale of 1:100 or 1:200. I

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...features, solidifying structure, and iterating the product. And, of course, attention to detail is paramount and we BUG TEST on progress DAILY/weekly at a minimum. Laravel (PHP) need to have experience with PostgresSQL (LAMP architecture structure). Assess the current applications development processes and develop a roadmap for new improvement and changes

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล
  I would like to hire a Vietnamese architect / draught person 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a New Zealand based company looking for add...square metre areas for walls, roof and floor for pricing. This work would then be check by our design team before release. It also requires applying formulas to calculate the need for fixing materials (screws and tapes) At this point in time, I would estimate 2 hours per project for a draftsperson.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SDL Tridion Docs 5 วัน left

  We need urgently with the below skill set to work on our project at Netherlands. # 4+ Yrs in SDL TRidion Docs or similar such product as an Architect / Functional consultant # Can engage with Customer / Product Vendor Enterprise architects, Articulate Solution concepts and position TCS PoV effectively # Good Insights into SDL toolsets (Content Manager

  $63 / hr (Avg Bid)
  $63 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  apartment blueprint 5 วัน left

  ...bought an apartment off the plan, 66 square meters, I'd like the apartment to be divided into two separate units. I's a simple project, I need to send the blueprint with the wales and the doors to the builders. I'm not an architect but I created my own project of the 2 units, you don't have to take anything from my project, but the bathro...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Google ad words 5 วัน left

  Use based interiors & architect firm needs to hire a Google ad words to increase leads and traffic to website

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  design interior and exterior style for a residential house 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - we are looking for interior designer who can transfer the ideas into 3D image. The architect will provide the house plan and dimension. We will supply some pictures as a reference. You will help to develop the final design and style for the single family house. - develop the exact final room design, color, furniture layout, - designed in 3D and

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  Interested in design plans for a 2,000 square foot 2-floor home in Washington DC. Interested in renovating kitchen, creating master bedroom with en-suite...Washington DC. Interested in renovating kitchen, creating master bedroom with en-suite, and plans for finishing the basement (which is currently a cellar). Freelancer must be DC or Baltimore based.

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Interested in design plans for a partial renovation of a 2,000sq ft 2-story single family home. Need plans for renovated kitchen, master bedroom, and finished basement.

  $872 (Avg Bid)
  $872 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Landscape and Monument Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an architect to design the monument and landscape for our subdivision. I have a drawing and would like a 3D model and Cad file created to include a landscape design.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I'm looking for a regular freelance drafter that uses Chief Architect who would be able to draft full sets of construction documents, and 3D models. Mostly residential interior design projects, some single rooms, occasionally full level or home projects.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...down filter like you see on e-commerce sites, where you can tick/untick what you want or not want. After lots of research this seems to be only possible via this method: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I’ve purchased and installed Content Views Pro Wordpress plugin and preconfigured the Taxonomies already. I need help to actually

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I’m looking for some design improvements for a house layout and external design. The house is not built so can be changed at this point. I have attached the plans including site layout.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  System Design & Architecture 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am building a platform used to sell various products. I am lookin...used to sell various products. I am looking for a Technical Designer or Technical Architect who can help create and document the design using UML and the Enterprise Architect tool. You must have solid experience in Technical Design and documentation, UML and Enterprise Architect.

  $901 (Avg Bid)
  $901 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  We require an expert lighting plan designing for an office (architect drawings will be provided). The design must comply with UK safety standards and must ensure optimum working conditions for the occupants.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Trophy icon Software Architecture 9 วัน left

  Overview: I am looking for a strong software architect that knows how to architect apps. This contest is being used as a trial to help me find one or two strong architects. I have a great deal of work if I can find the right person. This is a sample app with the purpose of finding an architect that knows how to create the needed documentation that

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  Trophy icon Change the Layout of a 4 bedroom house 3 วัน left

  I need a smart architect to modify the existing layout of the house to make it more efficient and utilizing space. I will be needing the exact number rooms in the design for now. I really light a very modern design, with double height ceilings and a bright living room. I just need one living room/ sitting area downstairs. I like the sizes of the bedrooms

  $106 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Need architect do some excellent 3d for my website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I got 10 revit files. I need someone to do some changes there and do some 3d floor plan and 3d of the house with excellent colour and landscaping. Budget 100 AUD

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Looking for a architectural designer / draftsman or architect to draw 4 pages of plans for Australian company this includes (hand drawn sketch into 2d floor plan, elevations, window schedule and site plan) sample detailing will be provided

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล
  Architect Needed 2 วัน left

  I need an architect to take an aerial image, and add multifamily and single-family assets to the unused land without changing any existing buildings. I also need the architect to take the existing unit floor-plans and make the kitchen more open-plan by removing half-walls strategically to make islands and opening doorways, and putting cabinets on

  $1323 (Avg Bid)
  $1323 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  I have a garage and would like to convert it into a house. I need some architect drawings and related documents to apply for permit at Los Angeles county. Looking for someone locally in Los Angeles

  $1024 (Avg Bid)
  $1024 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Website for Architect/interior design company/3D graphic 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  dynami...graphic see the link for movie Need to create graphic in motion of real house drawings on the back end A fashionista character would be a part of the house drawings We have screenshots of houses or it can provided by your team Links to the sample website will be provided Watch the link of the sample movie we will need (just the drawing part)

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Draw house plans 16 ชั่วโมง left

  Looking for an architect to draw house plans for my dream house. Plans need to be complete enough to start getting contractor bids. House would be 6,000-8,000 square feet. See pictures for what I am looking for brick southern style mansion.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Do you have a Storyblocks account? 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need this video but don't want to subscribe just for one vid. Need it in HD, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  I would like to hire an Architect 11 ชั่วโมง left

  I need of an architect that can copy and make slight changes to existing plans. I have a full set of plans that a prior owner provided. I would like to go with those plans exactly but make two minor changes. That is to relocate the washer and dryer room, and add an egress window. Please provide your quote for these services. The budget of $100

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Prepare me a job winning CV หมดเขตแล้ว left

  I need a great looking , concise and informative CV / resume to support future job applications (ASAP) I am an architect / BIM Manager so want something that will stand out in that industry. I have a lot of information on my LinkedIn Profile as well as a Facebook page dedicated to my business, additionally I can provide any text you need, I just haven't

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  House Boat Architect หมดเขตแล้ว left

  I am a residential home designer in the Wash DC area. I am designing 2 houseboats for a client to be...designer in the Wash DC area. I am designing 2 houseboats for a client to be built at Washington DC's wharf area. Would like a registered naval architect to review the plans, make recommendations and certify (or seal) them. Preliminary plans below.

  $1999 (Avg Bid)
  $1999 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  I would like to hire an Architect หมดเขตแล้ว left

  To do my house plans, with elevation renderings.

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Project for Artem Z. 2 วัน left

  Hi Artem Z., I need to develop a logo for an architect. could you help me on this job?

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Business Analyst (Web Development) - BRD / FRD หมดเขตแล้ว left

  ...Requirements: - You should have an understanding of BRD, FRS, Solution Architect, database management and full stack development. - You should have good business and statistical analysis skills. - An understanding of google analytics and data presentation. - An understanding of how web and mobile applications work and are built - You should ...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Architectural tech or CAD draftsman needed หมดเขตแล้ว left

  Architectural tech or CAD draftsman needed to complete a project with architecture and civils experience

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล

  ...Ratings. You would need to learn to use the software (which is free) called FirstRate 5. The software is fairly straightforward to use if you are an Architect graduate. I have quite a bit of work for the right person. My company is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Let me know if you would be interested in doing this type of work. Either paid per report <...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  3d Rendering Architectural project หมดเขตแล้ว left

  Hello Im a student From Malindi Kenya and i have a hospital project 1000 beding and a 3rd level hospital with a modern architect and modern healthcare requirment standards that im required to come up with a plan and a 3d rendering video. Revit & 3d max program. please contact me back asap

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  SD0038939001 หมดเขตแล้ว left

  ...Looking to get an additional hand to support growing code repo App is fully functional but have a small task to gauge competence before handing over code repo to developer to work independently; preferably will appreciate provision of references I can look-up on. Task Activities: Update code logic "full assistance from software architect; just listen

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  3d rendering หมดเขตแล้ว left

  i am an architect ,having 10+ year experience..looking for good architectural and interior project

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  I would like to hire an Architect หมดเขตแล้ว left

  ...convert this building into either flats or another commercial building . Full detailed specification on what is going to be the return rate on each project idea . What the rent would be per month on if turned into commercial and if rented out into flats. We are looking for a general quote to start off with for an idea for a starting point without visiting

  $35578 (Avg Bid)
  $35578 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Architect/ designer หมดเขตแล้ว left

  Need an architect to help design,plan and draw for an extension for a semi detached property. knowledge of local area will be great.

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล