ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  156,890 dot net งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Serv...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ .NET

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ค่าจ้างตามตกลง Programmer C#.Net MS SQL HTML etc.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Transacciones ISO 8583 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...siguiente definicion: Requerimientos: 1. Crear cliente sobre un servicio de windows que esta en escucha permanente con el server ISO8583 y actúe como cliente para enviar las transacciones bancarias. 2. Disponer API REST para enviar transacciones de compra y avances con tarjeta de crédito a través del cliente construido Todo en lenguaje de programación C# de .Net 4.8 o superior...

  $1245 (Avg Bid)
  NDA
  $1245 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  .NET Core Web API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need login creation and validation api

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Build me a Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a website exactly like my old one Please Go through the website and let me know your bid. This can be in .NET as well as in PHP also.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Looking for a developer who is proficient in react and .Net 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I need to build one page (warehouse management tool) If you can work right now, please place a bid, I need to finish the project within 24 hours I am looking for an expert, not a newbie I will share the details in the private chat room. I attached the design Regards

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  36 คำเสนอราคา

  Graphic Designer & Software Architect Strong experience in Software Architecture & Graphic Design. Working with Angular 6 (backwards compatible as well, will work on 2, 4, 5). NET Core Web API is the main focus for back-end services.

  $8 - $19
  $8 - $19
  0 คำเสนอราคา

  Hi , Want to quickly connect with candidates open for Contract Work (4 months) for DotNet WPF/ WebDav Developer Role with relevant experience in: • C#, Web-DAV • WPF(Mandatory), • .net programming language (server and client), • MS-SQL server, • SQL-Database knowhow, • Reactive programming for GUI-Development in the client, • IIS-server handling, • Visual Studio, • TeamCity for deployments, • Git-Lab • Share point interfaces simultaneously work on document planned for the future collaboration (without Check-out, Check-in procedure) via Web-DAV or extended WEB-DAV-protocol, Full-text index for the documents based on Lucene / ElasticSearch Further contract work will be executed remotely.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Graphic Designer & Software Architect Strong experience in Software Architecture & Graphic Design. Working with Angular 6 (backwards compatible as well, will work on 2, 4, 5). NET Core Web API is the main focus for back-end services.

  $1482 (Avg Bid)
  $1482 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  machine control -- 2 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Our company develops and markets testing equipment. Our software provides a user interface to control these machines, collect data from various sensors, and presents the collected data in graphical and text format. Software must be...presents the collected data in graphical and text format. Software must be robust enough to be distributed to worldwide customer base, run on off the shelf Windows 11 computers and present data in metric and imperil units. Ideal candidate would have experience communicating with inverter drives such as Toshiba and motion controllers from Aerotech. Be proficient in C#, WPF, Azure Dev Ops and .NET. Experience creating user interfaces and experience graphing collected data. You can view our products at www.CTWautomation.com. This is a long-ter...

  $58 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $58 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Upgrade DNN on my website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We cannot add an image to a container on our web site which uses Dot Net Nuke The website is I think the DNN program needs upgrading. Help appreciated. Julie +27836634773

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Deploy project on server using CI/CD 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to deploy project built with angular as frontend and dot net core (version 6) with swagger api on windows vps server using CI/CD pipeline of github.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  User interface for Windows Desktop 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello , needed programmer to implement the design user interface of an existing software according to an example I will send The software was developed in Windows Desktop C# The sad is required to support LTR/RTL The programmer required knowledge C# .NET development to implement the design.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Hi All, I hope you are doing well. We are , an online career accelerator that helps job seekers with technical interview prep and personalized mentorship. We are a VC-backed startup with a head office in San Francisco and Tech office in Delhi. We are looking for software developers who can create software developer training content like Real World Projects and Coding Interview QnA for technical skills like Java, C, Python, Angular, Microservices, GoLang, R, React, etc. There are two types of tasks in this project: 1. You will use real-world projects to create module-based projects for our students. For example, you have developed a food delivery website and have the entire code available. You must use this real-world application to build a module-based project for our student...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  We are an off-price apparel logistics and supply chain company. We supply retail-ready merchandise to both online and brick-and-mortar retailers. We are looking for a full stack developer with experience in .Net and Android to work on a software development project, estimated duration to be a minimum for 2 months working full-time. As we are in need to have this project up and running soon, we want the development to be in-house on our premises in Verdun, Beirut, not remotely, on a full-time basis for the duration of the project for you will be working closely with our engineering team. If you are interested, let us set up an in-person meeting with the partner and project manager to discuss the details of the project, and explore the possibility of us working together.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Dynamic field MVC 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This need to be done using model view controller in .net core or mvc5. Avoid using Viewbags to dump data. Load a datagrid which only shows fields that can be displayed. logic should not be done from the view but from controller as a datasource. There should be a separate page where we can select the fields to be displayed on the grid. if it is saved it as only firstname and last name, grid in the other page should only show first name and last name and should not display OrderId public class Order { [Key] public int Id { get; set; } [Required] public string Id { get; set; } public string FirstName { get; set; } public string LastName { get; set; } }

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  This is a static Dashboard website which will be built using Angular.js and Backend will be .Net web apis and database is SQL Server . The website can run in locolhost itself.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  DevOps Engineer Azure C# .Net Framework 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a DevOps engineer to join a small engineering team as a Microsoft Azure and CI/CD expert. To help setting up DevOps practices on a small but successful B2B application that needs scaling. Requirements: - Experience in deplo...as a Microsoft Azure and CI/CD expert. To help setting up DevOps practices on a small but successful B2B application that needs scaling. Requirements: - Experience in deploying containerized applications to Azure, in particular Azure Container Apps. - Experience with Docker and Docker Compose - Experience with setting up automated CI/CD pipelines out of GitHub - Ideally, basic knowledge of C# .Net Framework v4.7 - Experience with setting up automated testing - Experience with DataDog - Experience with infrastructure-as-code - Need fluent level o...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  .Net Project to send database information on SMS using AT Command through Modem

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Angular JS -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  job title - Angular Js Job Description : total experience required -6+ years of web development experience. - 5 years hands on in Angular4.x (or Higher) expert level programming and troubleshooting skills. - 3+ years of Angular implementations from scratch. - Must have excellent communication skills. - 3 Years hands on HTML, CCS, JavaScript and JQuery....designer, Backend developer - Cooperating with the back-end developer in the process of building the RESTful API - Communicating with external web services - Creating self-contained, reusable, and testable modules and components. - Experience with building the infrastructure for serving the front-end app and assets -Must have knowledge on In-memory cache like Redis. Mandatory skills - C# - .Net - .Net core - MVC - web ApI ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Power BI Developer 6 วัน left

  It will be a contract role for 3 months and can be extended upto 6 months to 1 year. Client Need some one who is good at core concepts of Power BI with good knowledge and experience on Microsoft technologies like .Net , SSIS , Azure Etc. The freelancer will need to undergo three interviews. Kindly read the document attached to understand the work required. Thank you.

  $1554 (Avg Bid)
  $1554 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need help resolving issues in WCF services and endpoint

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  The main project use ASP. Net Zero as main framework then must be follow the structure by ASP. Net Zero (v11.3) Front End: Use Angular 13 or higher Back End: Use ASP. Net Core 6.0 For Mobile: Use Xamarin This Part will do the back end to complete whole CRUD for the Finish Frond End in previous project and some small tool and report The money will be calculate and pay each part depend on calculating by freelancer when that part is completed and confirm by owner of project. If the freelancer can do well the price for project is not limit and can Increase until finish. All the details job will be handed over in JIRA system and freelancer will access then make and update in that system.

  $7 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We want to support OAUTH 2.0 into our web application to support user login of one of our clients. Our App is called AGIR. AGIR is an ASP.NET Web Application targeting .NET Framework 4.7.2 hosted on IIS

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Hi Kaleshwar C., I see that you built an E*Trade AI connection in PHP. I'd like to chat about a project, similar. You can iMessage me at Aaron at stipkovich dot com or WhatsApp at +1 (202) 596-1151. Thanks! (ignore the budget in this message)

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build me a website 5 วัน left

  I need a website from scratch based on multiple API integrations. This is my referral link - apanabharatpay[Dot]com. Please signup as "agent" in member type.

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  need wpf c# core mvvm consultant 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we are one small software company working on WPF c# .net core with mvvm and devexpress control with our own crm project facing performance issue need consultant to evaluate our code and explain us where we do mistake also check and give input on our architecture

  $713 (Avg Bid)
  $713 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am looking for a vb .net sln file. send exe file to test and review. 1. the exe file should check if database exist, if not create a database. folder = c:pkspos 2. add table, format in file attached with some data 3 make form with buttons to insert, read, delete, and update to table make in #2 4 make additional 4 button, ex: button1, button2, button3, button4 5 when each button in #4 is pressed, text box should open to change name, ex: button1 to anytext.

  $100 (Avg Bid)
  Design Desktop App 8 วัน left

  Design desktop application using dev express on .Net plateforme.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Objective: To create a windows service that runs in the background that can perform two tasks, a back-connect http & https proxy, and a facility to print documents that are sent to it remotely. Code must be written in C# (.NET or .NET core) Payment: The bid amount will be divided into 5 equal milestones, as described below, as each milestone is met, then payment for that milestone will be released, and the payment will be placed for the next milestone until the project is complete. Code written up to that point should be then provided for review. No strict deadline is required, however, you will be expected not to overrun 400% of your expected timeline. Any requests for payment above your bid amount will be declined immediately, please do not ask. Please see the attache...

  $1268 (Avg Bid)
  $1268 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I need asp .net c# developer to upload and run my existing website developed in c #. I also need to add some more features in the website. First begin with upload and run my website on a new windows hosting account.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I have tif and jpg files stored in azure blob storage which are single pages of a document. The location of the files are stored in a Microsoft SQL database along with an identifier for each document. I need a console app that will read the this information from the database and create a single PDF with one image per page for each document. The PDF can be saved in the same location as the image files in azure storage, with the file name being the <documentid>.pdf. I'd like the PDF creation to use aspose PDF which I have a license for but can not share. Once accepted I can share the database table schema and some sample data.

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  we are looking for the .net C# developer to do the integration of Barcode Scanning device with (.NET C#) application.

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา
  PHP Magento Developer - 6 month - India (KK) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Role: Senior Software Developer (PHP Magento) Experience: 5 – 8+ Years Location: Remote Work Timings: 10:30AM – 7:30PM IST Mon - Fri Contract: 6months 1200$ per month Skills / Experie...Fri Contract: 6months 1200$ per month Skills / Experience: • Bachelor of Science degree, preferably obtained in Information Technology or related. • Extensive hands-on experience in PHP obtained in Magento • Good knowledge of MySQL • Some level of experience and/or knowledge of one or more of the following technologies would be an advantage: (Windows Scripting, Web Services, JavaScript, HTML, .NET) • Experience in detailed functional and system testing • Competent knowledge of e-commerce data organization and relationships • Some level of expertise in...

  $1459 (Avg Bid)
  $1459 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Install .NET Framework 3.5 on Windows Tiny10 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I installed Tiny10 - a barebones Windows 10 installation without Windows Store or Windows Updates to speed it up on an old laptop. I need 1 software installed on there that requires .NET Framework. I tried to install using the offline installer but always get errors. Anyone know how to get that installed on a Store-less and Update-less Windows environment? thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Plaid API Integration 4 วัน left

  We would like to integrate Plaid API with an existing application in .net and visual basic.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo for For tha win 4 วัน left

  For tha win is an athletic clothing line design for athletes and the common man FTW in capital collegiate lettering outlined in neon blue. The W should look like a basketball net

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Immediate help with .net 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have one production where i need to write improved code which fits with the existing code.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Update Outlook Addin 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...update an addin I had created back in 2007. It is a spam filter prototype and not fully functional, but I would like it working "as is" in Outlook 2010 for personal research purposes. It works in Outlook 2007, however it doesn't show up in Outlook 2010. Upon looking in the add ins section of Outlook 2010, it does appear that the addin dll is loading however. The coder must know C# and possibly .NET and VB. I have all source code files available as well and my environment is Windows 10 Pro and Outlook 2010 for testing. The addin uses Outlook Redemption. It would be nice if the coder can make it work in newer versions of Outlook (2013, 2016, 2019 etc). Working as is in Outlook 2010 is a must. The coder can remove a few items that doesn't work and I...

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Give me some hint and best practices 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some hint and comments from an expert .NET software architect about using Onion archture with microservices and CQRS.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Need .net developers for my projects 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Experience : minimum 5 years. Skills : .net c#, sql server, mvc

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา