ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,440 download ubuntu 14.04 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Boot Script Ubuntu 6 วัน left

  I need a boot script that will be done at startup that included the following commands sleep 20 #try if this is needed, needs an increase etc echo '1-2' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind sleep 5 echo '1-2' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind sleep 5

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, My Odoo EE 12 (Python) App is having an issue with LDAP Auth. It will return an invalid credential but goes to a 500 on successful auth. App based account logins are unaffected.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need to Configure and install SSL certificate using lets encrypt in my website

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Arduino UNO (Atmega328P-AU) Keyboard Encoder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...project is described on multiple websites, here is one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Links are outdated, so here is another one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to use it without any other components, as per the description in the first link and the diagram there ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  SSL certificate ubuntu using lets encrypt 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to Configure and install SSL certificate using lets encrypt in my website

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I want the help Ubuntu on RabbitMq installing and little help me make a queue on a python sample..

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  hi i have a project file . but i am getting an redirecton error i have my files on ftp, i this the problem is htacess file

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...(History/Facts) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  I need an Ubuntu installation sysadmin. I'm reconfiguring an Ubuntu server for my home and business. I've installed a fresh SSD harddrive in my computer and I've created a new installation of Ubuntu server 18.04 on that drive. There's a small home network of Windows 10 Pro PCs and Linux running in VirtualBox under Windows Pro. There is a router

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Install Request Tracker 4.4.3 on Ubuntu 16.04 I'll provide a new cloud server with ssh access. I'll forward domain to that server from google domains. I'll also forward MX record for the email address. Prerequisites Install all required prerequisites so RT installs without bugs or issues. Install Certbot so the instance is secure. Install RT 4.4

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...for a slider (website header) similar to below links: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It is good to use cube or box to represent services same as below: https://t-position.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Configuración SSL en NGINX en servidor Ubuntu 16.04 LTS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tengo Certificado SSL en GoDaddy apuntano a mi servidor con dominio ya apuntado Hay que instalar el certificado correctamente y hacer que funcione para la aplicación BigBlueButton ya instalada pero requiere salida por SSL

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi, I need someone to help create a simple web wrapper api for Baidu Face Offline SDK on linux (Ubuntu) in C++. This web service, once started, should keep the reference to BaiduFaceApi and use it in the later calls. The SDK can be downloaded from: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The brief SDK document is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (in English) or section

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Write a report which describes the risks associated with card payment transactions and major information security requirements defined by the PCI-DSS standard. further information will be given

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Although the name of the project is self explanatory, I shall go into details... I am managing a dedicated server which has 1 IPv4 address and 1 IPv6 /64. I would like to setup an interface on the dedicated server which rotates all incoming traffic through a random IP addresses from specified prefixes (within the IPv6 /64). I believe this is doable by enabling the IP_FREEBIND socket option by h...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Install ubuntu 18.04 on my ESXI server 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a bran...the datastore and i need an ubuntu 18.04 server to be installed and configured. This requires the networking to be established as well, and i need the configuration of routing on the ESXI server so that i can access to Ubuntu ports using the same server address but on different ports (e.g. SSH for server IP:22, SSH for Ubuntu IP:20022

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I am a freelance footage & timelapse content producer. I want to build a timelapse slider, with the ability to trigger camer...axis) the original project can be found at 1. intervalometer: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. slider controller : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  1. On new Ubuntu cloud server setup custom app software as per attached doc [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Project-DeployServerApp. 1.1. Copy your public SSL key to the remote server `ssh-copy-id -i ~/.ssh/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] admin@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]` 1.2. Install [ansible]([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 1.3. Configure variables in `./host_vars/<domain-name`. See `./host_vars/[เข้าสู่ระบ...

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We need a translatable counter in the header of our website like this: 4.567 Requests Last request today at 04:24 pm Two ways to increase the counter: 1.) A user viewed a specific page e.g. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] After that, the counter should increase by one and the timestamp of the users page view shall be updated as well. 2.) After a random

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Hi Abdelaziz H., I noticed your profile and would like ...Abdelaziz H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I want something near this quality [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Can you do it? Of course the project budget is not 10$

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Most of the protocol is described in the following two URLs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Script must be annotated to describe significant steps

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...serão 06 empresas em um A4, frente e verso. 03 empresas de cada lado. Ai seria necessário criar/ajustar a arte de cada empresa. Basicamente são 02 empresas em tamanho A5, e 04 em A6....

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, I need a ubuntu (16.04) to create a script that will auto-restart my OpenVPN service when it detects that it has exited or crashed. Don't post huge resumes, just post your price.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  Hello, I am looking for an Odoo developer to install a development instance of Odoo 12 on my server. It would help if the developer has a deb or access to an Ent Repo as I don't have the deb file myself

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I want to install Zimbra opensource edition on Ubuntu 16.04 on my Linode VPS. I have a custom domain pointed to that server.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  MQL Heikin Ashi Automation 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Expert Advisor that can automate trading as below. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  ansible plugin by python 12 ชั่วโมง left

  It requires to write ansible plugin by python budget is $30 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to write ansible plugin by python budget is $30 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have a VPS from Contabo, which is running Ubuntu 18.04, it is running the ubuntu desktop and I VNC in, however whatever I do, the server seems limited to 800x600 which is not good enough for my needs. I just need it fixed so I can change resolutions on the server.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  revisão no aplicativo หมดเขตแล้ว left

  ola, tenho um apli...que insira algumas especificações a seguir: 01. integração com o mercado pago ou paypal 02. incluir o termo de uso 03. configurar a api de pagamento com as regras do app 04. incluir as cidades e paises que irão ser disponiblizados no app 05. outras configurações 06. publicar no apple store o app foi feito em ionic ...

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  mongodb Date conversion quert หมดเขตแล้ว left

  need to convert all the below date formats to a standard ISO format, but i need the existing dates to be just the way they are. the query i am..."2018-08-22T18:17:39.506" /*3 */ "_id": ObjectId ("WTDHGVjjch"), "scriptName": "Name IS nothing", "scriptType": "Saving Account", "URL": "https://bksfbhkshsff", ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Score my song recording into sheet music หมดเขตแล้ว left

  ...audio and HP Windows smartphone video recorders, digitally recorded, into my own 10:52 minute audio WAV and 10:47 minute video MP4 files, live-monitored, on Sunday, December 04, 2018, through my own [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) instant message live broadcast channel, self-composed, and self-improvised world's first-time ever created jazz and blues

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Requirements Create a document to describe how to do the below, using step by step approach and screenshots Configure the system if needed, and document configurations of OTRS and/or ubuntu to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] outgoing emails to customer/requestor, after ticket creation [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] emails, upon ticket creation using the customer portal by a customer, and in turn create ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  ubuntu, phpmyadmin, mysql related isues หมดเขตแล้ว left

  Please find below some issues that I have: PROBLEM 1: a cron job gives this message: ind: cannot delete ‘/somepath/somefile’: Permission denied PROBLEM 2: For certain folders i want to use a specific [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file. Please explain how this can be done and configured inside [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file PROBLEM 3: access denied message for user. both phpmyadmin and ro...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Opendns for ubuntu server หมดเขตแล้ว left

  Hi,I had set up an ubuntu server on digital ocean,so I can make some remote computing trough my phone,I want to use opendns to filter my contents,I registerd to opendns but I find it hard to set up opendns to work on the server, I tried to use ddclient app for ubuntu but I get it wrong some how becuase I'm very basic in editing files and programing

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Ubuntu docker หมดเขตแล้ว left

  We have a physical machine with Ubuntu 14.04 LTS where ran an application called Ubersmith that uses Docker container: https://docs.ubersmith.com/display/UbersmithDocumentation/Ubersmith+and+Docker One of its container has a MySQL Server, and since we wanted to backup the database generating a .sql file to restore on another host if needed, I've installed

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Mount Hard Drive to Ubuntu system หมดเขตแล้ว left

  Our remote server had 2 hdd in it. We formatted first system HDD and reinstalled ubuntu on it. We need to mount second HDD to new ubuntu system. We want to keep it's content. we need ubunut Linux expert for it.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Jiu Jitstu/GRAPPLING Poster หมดเขตแล้ว left

  A simple, t....jpg [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](1).jpg

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a freelancer with experience on ubuntu softwares developpement and control. the needed work is to support and help solving errors, in order to boost my projet during the next 4 months, for approximateley 1h per week.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  InstaPy Cronjob Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  Are you familiar with setting up cronjobs in Ubuntu for InstaPy? I also want to be able to get an email when the job has started or completed.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Help with CCTV security camera and Linux Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have 3 wlan cctv cameras. Need help to find nice good working software for security cameras. Should have good motion detection. Record on motion... Work should be done via TeamViewer. NOTE !!! Recommend software on your first reply. Job should be done today or as soon as possible. BR, H

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Dockerfile for MySql on Ubuntu host หมดเขตแล้ว left

  Please test out to run this script (this works in OS but need this to work against a MySql database running on a docker host, I have the ip address and a working Docker running MySql and can destroy and restart again and again. Standard port 3306 Need help with a Dockerfile to do these commands and load the dump of the database in “[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]” mysql -uroot <<__EO...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I require VNC Server setup on a Ubuntu 18.04.1 LTS (Linux) via SSH. Once setup, a VNC client must be able to access it using a GUI (i.e. ubuntu-desktop). Some background information: Previous attempts made by myself have failed although my knowledge of Linux is rather mundane in this given use-case. I believe this to me a very straight forward task

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Hello, I have a react project which is mainly just a front-end site. I would like to install a SSL certificate on the vhost and make sure that the react project is configured for SSL.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Project for kattybertea -- 18/11/03 10:53:26 หมดเขตแล้ว left

  Hola Katy Vamos a lanzar una marca de moda y necesitamos perfiles con visión estratégica en moda para lanzar la marca. Mi teléfono es 619 84 01 04 Gracias

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  need postfix sever installed on my ubuntu vps server หมดเขตแล้ว left

  I need postfix installed on my ubuntu servered and a email address setup im running ubuntu 18.04

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Quite simple (well- hopefully for you... not so much for me). I have a Linux 18.04 Ubuntu laptop, and recently bought a printer. I'm a Linux rookie (despite using it for nearly 2 years). Struggling to install (via wifi, don't want a USB installation) Brother DCP-1612W printer I just bought. Drivers are available online, I downloaded them, launched

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Illustration for soap label หมดเขตแล้ว left

  ...fit onto a 2in by 2in space. For all designs we prefer as flat as possible and 2-3 colors only. For example, I really like this style: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. Blonde Preppy (dressed well) Guy 2. Muscular Woodcutter (wearing plaid shirt) 3. Bearded young man (wearing a beanie)

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล