ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,213 dreamweaver logo งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  support any festival for website หมดเขตแล้ว left

  support any festival for website รับสมัคร Web Content Editor เงินเดือน 20-25K ลักษณะงาน ออกแบบ websiteได้เป็นอย่างดี แก้ไขจัดการข้อมูลบน website ตามที่บริษัทต้องการ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (อาจจะมีแก้ไขด่วนในวันเสร์อาทิตย์บ้าง) สถานที่ทำงาน รังสิตคลอง 1 แถวสะพานแดง ความรู้พื้นฐาน HTML 5 CSS3 JQuery Adobe Photoshop Adobe Dreamweaver Adobe Muse ถ้ามีความรู้ด้าน Responsive จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อ คุณเบนซ์ 081413827

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Contact form 3 วัน left

  Have made a simple contact form template in Dreamweaver and need a programmer with basic knowledge of JavaScript to activate it. Must be set up for multiple reuse

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Freelance Designer (Illustrator, Package designing) หมดเขตแล้ว left

  ...businesses, willing to find the meeting point of Desirability, Feasibility and Viability. DY works is looking for a freelance designer with 4 to 5 years experience in package designing for a project for 4 to 5 months. If interested please send your cv + portfolio. A strong portfolio of illustrations or other graphics Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) A keen eye for aesthetics and details Excellent communication skills Ability to work methodically and meet deadlines Degree in Design, Fine Arts or related field is a plus ...

  $1448 (Avg Bid)
  $1448 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Graphic Designer needed to create on-brand graphics หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Graphic Designer to create engaging and on-brand graphics for a variety of media. It includes the entire process of defining re...visuals based on requirements • Prepare rough drafts and present ideas • Develop illustrations, logos, and other designs using software or by hand Requirements • Availability for a 6-month full-time contract role. • Proven graphic designing skills/experience • A strong portfolio of illustrations or other graphics • Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) • A keen eye for aesthetics and details • Excellent communication skills • Ability to work methodically and meet deadlines • Degree in Design, Fine Arts or related fiel...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Old Dreamweaver site changing up shopping cart need assistance working with host & Cart . Have to be located in DAllas area Richardson, Tex

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  build me a website by adobe dreamweaver หมดเขตแล้ว left

  build me a website by adobe dreamweaver ... Picture uploaded for clarification

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  - Graphic Designers - Non US หมดเขตแล้ว left

  We are building a talent network of Graphic Design...illustrations, logos, layouts and photos. You’ll be the one to shape the visual aspects of websites, books, magazines, product packaging, exhibitions and more. The goal is to inspire and attract the target audience. Requirements: Proven graphic designing experience A strong portfolio of illustrations or other graphics Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) A keen eye for aesthetics and details Excellent communication skills Ability to work methodically and meet deadlines Degree in Design, Fine Arts or related field is a plus Freelancers can be located in any country outside of the United States Communications will be in English, fluent English is a fixed...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Angular Developer หมดเขตแล้ว left

  UI / Front end Developer ( AngularJS )Key Skills:Strong Knowldege in HTML5,CSS3,Javascript , Jquery. Must have good knowledge in AngularJS version 8 or 9. Knowledge in other JavaScript frameworks is an added advantage. Must have experience in Bootstrap, Zurb-Foundation,Photoshop,Illustrator, Dreamweaver. Experience in Responsive Web Design &AWD(Adaptive Web Design) development Familiar with W3C & SEO Compliant. Familiar in Browser Compatibility techniques Experience: 3-7Years Good proficiency in Javascript, Node JS, and latest Angular JS • Exposure to basic programming skills (HTML, CSS, and SQL) • Responsive design experience is a plus • Exposure to cross-browser compatibility issues • Experience in Integration with Back-end APIs • Proficiency in v...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Classical Music Festival is looking for a coder in HTML and CSS (with an understanding of JavaScript) who will be able to do weekly or biweekly maintenance in HTML on coding view of Adobe Dreamweaver, which could take anywhere from a few minutes to 1-2 hours each week or biweekly, during the year except for the summers, and depending on the season. The candidate should have an understanding of European classical music and instruments. The website is already designed. There are specific updates to particular pages that need to be maintained. This project will involve some light image (jpg) resizing or cropping on Adobe Photoshop. After the code update, the candidate will need to test the page on their browser. Then, they will need to upload the website updates via FTP to the server....

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  I need a graphic designer หมดเขตแล้ว left

  ...includes multiple sub-projects. Must be experienced with Javascript, AngularJS, Bootstrap, and Kendo UI. I’m looking for graphic designers, content creators, logo designers, generally people who are overall good at creating engaging graphics designs that can grab people’s attention. We have specifications available for applicants to review upon request. Deliverables are INDD and IDML source files and print-ready PDF. Content creation may vary across social media platforms. Required Experience: Ability to Learn Digital Design Software Adobe Acrobat Adobe Creative Suite Adobe Flash Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Dreamweaver CSS HTML Quark QuarkXpress Photo Editing To be the best fit for this project you need: Ability to communicate clearly Dedi...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  I need a remake structure of this website หมดเขตแล้ว left

  I need the project in html with all the stylesheets and everything attached to be able to customize and upload back to new domain. Who can provide me with the remake and assist me with the changes? I use dreamweaver, i have already downloaded the necessary files but there are some particular changes to be done on the frontend side

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Turning Prefex single tenant CRM to multi tenant หมดเขตแล้ว left

  ...Multi-tenant CRM goes well beyond a group of companies sharing the same data center. A large number of customers actually share the same database. Skills: PHP, MySQL, CRM, Software Architecture, HTML See more: want convert access application, convert multi csv single csv, convert multi creator file indesign, want convert flash file wmv file, want convert dat file xls file, css html file want convert dreamweaver template, want convert window vbnet application web application, convert multi indesign, want convert urdu english, convert multi ad indesign, convert multi language php, convert multi page pdf tiff, convert multi tiff net, convert multi voice text software, multi tanent voip hosted, plugin convert multi user utilization buddypress, crm 2011 convert access crm, want conv...

  $1435 (Avg Bid)
  $1435 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Animation Video Using Dreamweaver หมดเขตแล้ว left

  Making an animation video using dreamweaver (cartoon provided)

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  i need someone who help to make mysql join table with dreamweaver cs6 with Server Behaviors and Bindings i wanna do it not manually i wanna do it with reamweaver i have 3 tales and i want to have 3 selection fiels one for each table so went i choose the 3 selection i wanna get the results, in the same page,, all i want is that you show me in my dreamweaver app,

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  collectingsnapon.com หมดเขตแล้ว left

  I have a web site , it was written in dreamweaver. I need it is wordpress. This process was started, but the guy doing it failed to finish. I need to complete the site. 1) recreate all the menu and navigation, 2) move the content, 3) upgrade and configure the forum, 4) create and tune in a catalog viewer, 5) recreate a search function for the catalogs the incomplete target site,

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Graphic Designer for Social Content หมดเขตแล้ว left

  ...graphic Work with copywriters and creative director to produce final design Test graphics across various media Amend designs after feedback Ensure final graphics and layouts are visually appealing and on-brand Requirements Proven graphic designing experience A strong portfolio of illustrations or other graphics Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) A keen eye for aesthetics and details Excellent communication skills Ability to work methodically and meet deadlines Degree in Design, Fine Arts or related field is a plus...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Project for Moon WebTech หมดเขตแล้ว left

  Hallo Moon WebTech, I have seen your Profile and would like to work with you. We would have a project as following: We are working with Adobe Dreamweaver and an AddIn called "Databridge" from webassist.com. In Dreamweaver we have defined a query with an SQL statement which contains "Recipe Name" and "Recipe Name 2" with "includes" instead of "begins with". Includes gives out wrong results. We would like to have a statement with "begins with" instead of "includes". In this case we would like to get the correct SQL statement in a correct functionality. We hope you are going to accept our project. With best Regard.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build me a website หมดเขตแล้ว left

  HTML, PHP, JavaScript, CSS, MSOffice, DreamWeaver

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Build me a Codeigniter Web Project หมดเขตแล้ว left

  1. 1-3 years professional development experience in PHP (object-oriented), JavaScript, AJAX, CSS, HTML, XHTML, and XML. 2. Good knowledge of Dreamweaver is a plus. 3. Web Services using SOAP or REST 4. PHP MVC Framework experience - CodeIgniter, ZEND Framework, or CakePHP 5. JavaScript Library experience- jQuery, Google Web Kit, or YUI. 6. Database queries, schemas, stored procedures, cursors, views, triggers, and best practices 7. Ability to work on a small team with minimal supervision 8. Ability to debug issues in web applications 9. Experience with data architecture required (schema design, data constraints, and integrity, stored procedures, query optimization, etc,

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  1. 1-3 years professional development experience in PHP (object-oriented), JavaScript, AJAX, CSS, HTML, XHTML, and XML. 2. Good knowledge of Dreamweaver is a plus. 3. Web Services using SOAP or REST 4. PHP MVC Framework experience - CodeIgniter, ZEND Framework, or CakePHP 5. JavaScript Library experience- jQuery, Google Web Kit, or YUI. 6. Database queries, schemas, stored procedures, cursors, views, triggers, and best practices 7. Ability to work on a small team with minimal supervision 8. Ability to debug issues in web applications

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Website Partner หมดเขตแล้ว left

  I am reposting this because I believe I worded things wrong the first time and did not specify what I am looking for well enough. I am new to web developing. I created a website in dreamweaver using a bootstrap template and it messed up my css and javascript coding. I am looking for someone who is experienced well in DREAMWEAVER. I do NOT want to switch to wordpress or wix or anything like that. I am looking for an ongoing basis project not just a one time deal, part of the deal is to teach me along the way how to scratch what I have and rebuild the website with great SEO in DREAMWEAVER.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Rebuild Website -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need to rebuild my website from scratch in dreamweaver. I need someone that can also teach me as we go how to do it all.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Rebuild Website หมดเขตแล้ว left

  I am new to web coding and am using dreamweaver. I started off with templates, but that has messed up my css and javascript when I modify it. I am looking to build a website from scratch with great SEO. The site I am working on is

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Multimedia Specialist/Designer หมดเขตแล้ว left

  Pharmacy/healthcare company in Orange County, CA seeks Multimedia Specialist/Designer ongoing projects including: • Videography • Print graphics • Web design/development Requirements: • Adobe Creative Cloud: Photoshop, Illustrator, Premiere, Dreamweaver, InDesign • Web technology: WordPress, Bootstrap, CSS, Search Engine Optimization Location: • Orange County, CA

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Dreamweaver Expert needed หมดเขตแล้ว left

  I have Dreamweaver version CS6 and I need help to set up a Database connection between my Dreamweaver program and Database on Netfirms Hosting Server. You have to have experience with the Dreamweaver program to set up the connection. You can do this on my laptop with Teamviewer. I can only Award your bid with $10 dollars and the rest of the amount I can pay you once you will show me and you will set up Dreamweaver on my laptop then I can pay you the rest of the amount for the project.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Hire an Instructional Designer หมดเขตแล้ว left

  Prerequisites 1. Degree or a diploma in Instructional Design 2. Previous working experience in instructional design for 5-7 years 3. In-depth knowledge of learning theories and instructional design models 4. Lesson and curriculum planning skills preferably Higher Education 5. Experience in Education Section 6. Visual design skills (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator) 7. Ability to write effective copy, instructional text, audio and video scripts 8. MA degree in instructional design, educational technology, or similar relevant field Requires constant updating of knowledge 9. Applicant should be willing to work on-site at Pusa Road, Delhi Responsibilities 1. Present and make recommendations regarding course design, technology, and instruction delivery options 2. Develop instruc...

  $2022 - $3370
  $2022 - $3370
  0 คำเสนอราคา
  edicion de pagina web con plantilla หมดเขตแล้ว left

  tenemos una plantilla en adobe XD y queremos ponerla en web y poderla editar en dreamweaver ya tenemos el diseño.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Easy - apply a Dreamweaver template to two webpages หมดเขตแล้ว left

  I've got two pages in my website that haven't had the template applied. Those pages and the template are attached.

  $8 - $23
  $8 - $23
  0 คำเสนอราคา
  repair website -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Have a website we set up using Dreamweaver. We use TMD Hosting for our server and have CC Bill for members to join. However, we keep getting a 404 error when we try to sign in to the members section. I can provide the user name and password to the person who is going to do the job. The gentleman who helped us in the past was very knowledgeable about Dreamweaver and if possible we would like to rehire him.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  HTML UPDATE PROJECT หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for an affordable Dreamweaver designer who can replicate / update between 15 and 50 html pages to our latest layout, which you can see below. You can see our current top template page at: Additional high priority pages would also include the following: As these 5 pages are already looking more or less how we want them to be like. But I'm guessing you can improve them even more. The real challenge will be converting the older pages, such as:

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Tengo una firma de correos que desarrolle en Dreamweaver, pero cuando la voy a montar a las aplicaciones de correo respectivas se pierde la ruta de la imagen y sale "rota" (especialmente al montarla en dispositivos móviles). Necesito una persona que me ayude a solucionar el tema, se debe poder montar dicha firma en los distintos dispositivos de las personas de la empresa.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We are looking for a French-speaking translator who can translate English to French. Here are some detailed about this work: 1. Knowledge about software products 2. Be able to translate English HTML/XML files in Dreamweaver and notpad++ into French with good quality (keeping the original code content unchanged) 3. Knowledge of SEO (Search Engine Optimization) 4. A long term collaboration will be appreciated 5. Be able to translate 15,000 words minimum per week If you want to have a try, connect us immediately. :) Our budget will be 0.01 – 0.02 USD/word according to the quality of translation file. (Will send you a test file about 1,000 words at first)

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  repair website หมดเขตแล้ว left

  need to insert a link from CCBill to our website hotclits.net. Need someone versed in Dreamweaver

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...Simple Work to integrate API's of a Platform [login to view URL] ( Same as Amazon S3 ) to my website i need that when user upload image it will upload to [login to view URL] not to local host and when user Request file it will take it from wasabi Hope i made everything clear as Possible . Please Bid Accordingly , Simple and Easy Work should be completed in 1-2 hrs max ! See more: website dreamweaver expert, website security expert, free website templates google adsense amazon, joomla integration expert, website design templates similar graigslists, website code expert, website development browsing history amazon, marketplace script similar amazon, amazon s3 access log, amazon s3 api java, amazon s3 dedicated, amazon s3 dedicated server rails, amazon s3 expert job, web...

  $10 - $18
  ปิดผนึก
  $10 - $18
  3 คำเสนอราคา

  ran for 17 years perfectly on Blue Gravity, but, got too large for the server, so switched to TMD Hosting. Had several people try to get it working there, but, get 400, 401 and 402 errors. Need someone who can get rid of those errors. You can see the errors. Try Free Tour and then try Free Tour Straight, Free Tour Gay and Members. You get 401 402 errors. We need these fixed.

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...basis. We would like to find someone who is an animation / tech enthusiast, has strong attention to detail, is responsible, fast and technically competent. REQUIRED SKILLS AND SOFTWARE: - Wordpress experience is a must! (You must be experienced with all aspects of creating a Wordpress post, including Title, Post Content, Tagging, SEO information, Categorizing, adding Images, etc. - Photoshop - DreamWeaver This is a telecommuting job – meaning you will be working from home. You must have a fast and reliable computer (PC and/or Mac based) and high-speed internet access. The pay is $10 per Wordpress post ($80 per day for 8 posts total). When replying please provide a resume and/or portfolio including recent Wordpress websites in which you have made blog/news posts. We loo...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Tengo una firma de correos que desarrolle en Dreamweaver, pero cuando la voy a montar a las aplicaciones de correo respectivas se pierde la ruta de la imagen y sale "rota" (especialmente al montarla en dispositivos móviles). Necesito una persona que me ayude a solucionar el tema, y me enseñe a hacerlo yo, ya que se debe montar dicha firma para 5 personas diferentes.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Migrate my website to Dreamweaver หมดเขตแล้ว left

  This site is currently hosted on Webflow and I want to manage it in Dreamweaver. Your job will be to determine the Templates needed, the nested content (header, footer, body types, etc) There are 19 pages. There is no database backend or anything difficult going on other that a PHPMailer script on the contact page that probably won't need touching. There are some embedded iframes. To be successful in winning this project you will need to make some comments about how you will structure the templates. You will also need to own a licensed copy of creative cloud. I don't want this done on an old version of Dreamweaver. And finally I will expect the new website to perform as well as the current one on various devices.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  I need a computer coding expert หมดเขตแล้ว left

  I'm using Adobe Dreamweaver to build a website. I have a simple 'fancybox' image viewer that isn't performing correctly online. It works perfectly in the 'live preview' but not on the actual live website. This problem has only just arisen, it worked fine up until today and the only change I can think of is that an SSL certificate was added to the site.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Creatives Design หมดเขตแล้ว left

  Conceptualizing visuals based on requirements Creating images and layouts by hand or using design software Testing graphics across various media thinking creatively to produce new ideas and concepts and developing interactive design working with a range of media, including computer-aided design (CAD) and keeping up to date with emerging technologies Familiarity with design ...requirements Creating images and layouts by hand or using design software Testing graphics across various media thinking creatively to produce new ideas and concepts and developing interactive design working with a range of media, including computer-aided design (CAD) and keeping up to date with emerging technologies Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, ...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Looking Freelance Graphic designer หมดเขตแล้ว left

  ...And Responsibilities: Design and develop promotional & marketing materials such as social media posts/ads/banners/campaign graphics/blog graphics etc, 50 75 image for budget. Manage and oversee social media content Good command of the language. Publish creative content on social media on a daily basis. Skilled with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, coral draw, etc) to develop multi-dimensional outputs. Strong conceptual skills, high-level sense of design, layout, and typography. Management of the complete design process, from conceptualization to delivery. High-level creativity and originality. A keen eye for aesthetics and details Strong Research Skills. Requirements Proven graphic designing experience Good Engl...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  GRAPHIC DESIGNER หมดเขตแล้ว left

  ...and advertising techniques. Great attention to detail and a talent for creating memorable visual designs. Enthusiastic team player who is committed to delivering top results on time and within the budget. Passion for keeping clients satisfied with each project. Proficient in all major computer design software including Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver, Microsoft Visio, and Macromedia HomeSite. -Strong base of knowledge and skill in all elements of design, visual layout, typography, color, and drawing techniques. -Excellent media and technology skills related to internet marketing, web design, online message platforms, and more. -Top written and oral communication skills allowing for more productive conversations with clients and...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  GRAPHICDESIGNER หมดเขตแล้ว left

  ...principles and advertising techniques. Great attention to detail and a talent for creating memorable visual designs. Enthusiastic team player who is committed to delivering top results on time and within the budget. Passion for keeping clients satisfied with each project Proficient in all major computer design software including Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver, Microsoft Visio, and Macromedia HomeSite. -Strong base of knowledge and skill in all elements of design, visual layout, typography, color, and drawing techniques. -Excellent media and technology skills related to internet marketing, web design, online message platforms, and more. -Top written and oral communication skills allowing for more productive conversations with cl...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Graphic Designer หมดเขตแล้ว left

  Responsibilities Study design briefs and determine requirements Schedule projects and define budget constraints Conceptualize visuals based on requirements Prepare rough drafts and present ideas Deve...Work with copywriters and creative director to produce final design Test graphics across various media Amend designs after feedback Ensure final graphics and layouts are visually appealing and on-brand Requirements Proven graphic designing experience A strong portfolio of illustrations or other graphics Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) A keen eye for aesthetics and details Excellent communication skills Ability to work methodically and meet deadlines Degree in Design, Fine Arts or related field is...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Wanted Adobe Dreamweaver CS4 Expert หมดเขตแล้ว left

  I have Adobe Dreamweaver version CS4 and Hostin Pckge On Netfirmsserver. I am looking for a person that has good knowledge of how to set up a Database connection with netfirms hosting server. Only if you have good knowledge of setting up database-connection on Dreamweaver version CS4 you are welcome to place a bid. This project budget is for $50 dollars and you have to have Teamviewer to connect to my desktop to set up the database connection on my Dreamweaver. I will supply server credentials to chosen Freelancer later.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Move 30 pages from Wordpress to Dreamweaver หมดเขตแล้ว left

  I have a website built originally in Wordpress with approximately 30 pages. These 30 pages need to have the content moved to the Dreamweaver template (this template is done) and have the URLs linked correctly to the new locations. Website:

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Need somebody good in Website Creation. หมดเขตแล้ว left

  Need somebody good in Website Creation using DreamWeaver. Webpage should be 100% original.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Need somebody good in building website. หมดเขตแล้ว left

  Need somebody good in building website using Adobe Dreamweaver. should be 100% original and attractive. Time to complete the task is 12 hours

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Build a website หมดเขตแล้ว left

  To enable us to update and change information, I would request Adobe Dreamweaver is used. I will include company logo and stamp I Want a training website to be able to give information of want we deliver, for people to be able to show interest or book courses, a place countdown if possible (12 place available) so when they book this shows 11 places available. Some examples of UK Training websites Some of the training course we deliver: First Aid Emergency first aid at work Mental First Aid A.E.D E.U.S.R Passport (Water, Power, Gas and Water Hygiene) Safe Dig (Cat 4 service location) Abrasive Wheels Manual Handling Breathing Apparatus (SCBA)

  $41 (Avg Bid)
  การันตี
  Build a website on visual studio หมดเขตแล้ว left

  I need to convert a website from html to asp.net on visual studio. I have the website from dreamweaver it just needs to be converted to asp.net. You will need to add a database which I can give you to connect it and then make a form and link that to the database, also need to do some testing

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา