ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  237,811 ebay monitoring application งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an iPhone application หมดเขตแล้ว left

  ต้องการพัฒนาโทรศัพท์

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมลงินค้าจาก amazon ไปขายยัง eBay

  $188 (Avg Bid)
  ด่วน
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  บริษัท Innoconcept Co.,Ltd บริษัทน้องใหม่ทางด้าน Technology startup เรากำลังพัฒนา health application เพื่อใช้งานบนเครื่อง iPhone6 บนระบบปฏิบัติการ Operation iOS8 บริษัทเคยส่งประกวดผลงานและเคยได้เข้าร่วม accelerate program พร้อมทั้งเคยได้รางวัล มาบ้างแล้ว และทันทีที่ application เสร็จ เราก็มีแผนการที่จะเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ระดีบนานาชาติต่อไป เราต้องการหาเพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ในการทำ iOS ...

  $4840 (Avg Bid)
  $4840 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสา...

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Motion in picture application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i would like to build and send me demo first like this. send me demo then we will talk [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Fulfillment Order Center in USA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, We are a new business of power tools with li-ion batteries. we selling our stuff in our own site, ebay and more. We are look for order fulfillment center in USA like Amazon that can provide to our final client to item within 5 days + tracking number for $8 including shipping fees + storage fees etc. Dimensions : 240*210*53mm L*W*H Weight : 1.3Kg Please note, its next three month th...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  I need to build something similar to this ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) for my wordpress site. and also a scheduling application to schedule upcoming courses.

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We already have a full stack android developer working on the app. The UI and UX are also ready. We want to accelerate our work and find someone to help with the movile app development. We are only interested in someone to join us as a small shareholder of the startup without receiving payments for now. Later on, this person will be guaranteed a job position with a salary (working remotely) as we...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Build with latest version of React Native and use Expo. Needs to work on IOS. You can develop on PC for Windows and I can do the testing on Mac/IOS if required. Views/functions: 1. Scan barcode. Needs to read SSCC-18 barcodes. 2. Store the info in each barcode in a local database, together with an id (int) and the date of the scan. 3. List scan stores in the local database in sequence of...

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Google maps application with react node js and mongodb 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new web application basee on javascript react and node with mangodb database. what i want to see is a geographic map like that of google maps and on this map you have to show dots representing construction site. the information on the coordinates of these construction site in this map can be found in a mangodb database! by clicking on a point representing these baustelle it is neces...

  $531 (Avg Bid)
  $531 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello, one of my clients wishes to develop an ERP for the management of the Purchasing and Supply department. by including the possibility of having an android and ios application for daily monitoring as well as the reception of notifications, or the agreement of those responsible for an exit or entry. Other details after. Thank you

  $4491 (Avg Bid)
  $4491 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I want to build mobile application works on android and ios applle and website As soon as possibel with two languages arabic and english And editable platform i can manage and add and remove myself later with full control and location detection and money recieve methods and add notifications offers any time i want

  $1320 (Avg Bid)
  $1320 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Photo Editing 6 วัน left

  Hi, I am Ragavan. I hope you are fine. If you need a professional Photoshop Photo editing expert. Yes welcome. I have more than 8 years practical experience in Photoshop editing. I am a Professional dedicated Photoshop Expert in REMOVING BACKGROUND & Changing Backgrounds to White or Transparent in Photoshop. Get professional photo editing and publish your photos whenever you like. Be proud ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hello, At the end I need to integrate a Power BI report into a third-party application. This application is capable of reading a single .dll file as a plugin to extend it's functionality. For this project I need a simple C# .NET Framework Windows Forms App, which presents a form at the beginning, with a button, which opens a WebView showing a HTML-file with an embedded Power BI report. The...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  I have a bug in my application . Need it Bug Free 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a multiple application in which one of my application - Fasio app is effected with bugs Having problem in some androids version such that android 6 , 7 & sometimes in 8 also My users who have older android version are dealing with application crash .

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  expose kubernete application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i install kubenetes with ansible on openstack but i unable to access my application with external IP

  $8 - $20
  $8 - $20
  0 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Android monitoring software with website dashboard 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built. For shipping from nearby shops This app come with 3 different interfaces one for stores to register and listing his products Second for customer to browsing and order Third for delivery boys that can sign up to do delivery They can contact by voice messages and text messages Can see each other location Stores can uploads photos and v...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  We have come up with the concept for this project but does not have the skills to make it that why we are hiring specialist to help us finish this project. The main concept of our project is equipment borrowing system. Budget 400 USD.

  $602 (Avg Bid)
  $602 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  we are starting an ecommerce business we need an application forn sellers, customers and admins..

  $582 (Avg Bid)
  $582 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Nous cherchons un freelance dans les plus bref délais Notre besoin ce porte sur la création d'une application en java pour la gestion d'une pizzeria nous avons un menu assez bien garnie avec de vaste choix de pizzas suivis de leurs ingrédients respectifs, chaque une de nos pizza à 3 tailles {naine, humaine, ogreesse} "La naine" coute 1/3 moins ch&egr...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  AI Powered Logo Maker Web Application -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Full Stack developer to create a Ai powered logo generator WEB APPLICATION, not logo design. I will provide the complete wireframes. I am looking to emulate the following website. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Ai logo generator with logo customize Features: -Design export to .svg .png .jpg -Logo customizer feature - AI powered Technologies: Front End: Vue/Rea...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Looking GUI developers for Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our product has Microcontrollers. These MCU will send a string of data (9600 baud rate, 8 data bit, no parity, 1 stop bit) to be displayed on a PC data acquisition GUI. We already have a present GUI It already have some functions such as: - Live monitoring - Live graph plotting - Snapshot - Data logging in csv file etc We are interested in upgrading this GUI, namely the following: - Communica...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Need expert DevOps who have experience in following technologies: NodeJS Github CircleCI Terraform Ansible AWS HELM Kubernetes We have application which is written in NodeJS and want to deploy on AWS with different environments(development, testing and production)

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  android application 6 วัน left

  i want to develop a file sharing application just like a xender

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Need to design and build basic application with no registration just allow user to talk audio and video. block the user will no longer display for the user ability to search by country .

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Looking for someone who is knowledgeable in drop shipping to eBay store from amazon, Walmart and Best Buy. Must be easy to work with and willing to work on commission basis and run eBay store.

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I am trying to develop a Timesheet application using PHPRunner (XlineSoft) tool. I have completed the design and data modeling, and 50% of the front-end forms development. I would like to use the calendar template to capture the weekly hours of employees. I am looking for someone who has extensively use PHPRunner tool to develop web applications and has used their Calendar template. Essentially, ...

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I want to make android & ios application like MPL Here is the link of the website - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If anyone have already ready app then please submit URL in the bid. Please describe which sources you used . Thanks

  $2398 (Avg Bid)
  $2398 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  i need a website with wordpress and woocommerce for my shop i need good native application of the website for android and iOS i need all of sources also... information for the project 1- shop is for children's cloths and accessories... 2- need to use these plugin in project: adcanced shipping, zone shipping, paypal and stripe payment methods, yith favorites, yith label, wallet, affiliate,...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  QA in an enterprise environment writing, executing, and monitoring automated test suites. Experience writing SQL scripts related to data mapping requirements. Experience writing, executing, and monitoring automated test suites for SOAP/REST API's (batch and event-driven). MongoDB experience and shell scripting languages (ex. Unix shell scripts) Experience testing and validating large datasets...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  looking for someone to list products on ebay. dropship from amazon or walmart websites as well as fulfill the orders.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Ebay product listing and fulfillment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to list my eBay products and find trending products to dropship on eBay from amazon and walmart websites as well as fulfill the orders.

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Fix my Quasar Vue Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a vue Quasar application that I'm developing and when I have deployed it the first time it loads everything but it seems that javascript is disabled. I will give the selected person the url to check but I'm not giving it to everyone. I need someone that is an expert with both Vue and Quasar. This sites needs to run in IE in addition to Chrome and Firefox. Working from the loca...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  • Combination of Android application and a desktop application • Ability to create new projects, take pictures add comments in Android Application • Tree Structure in Mobile App to categorise images and comments • Desktop application, to create field report in PDF/Word format • Desktop Application capable to creating project in Desktop Application and pushing it in Mobile ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Facebook Marketing Expert Needed To Promote Products to U.S Sellers. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a wholesale Distribution company. We are looking for Ebay Representatives to sell our sell our products. We need someone who can advertise to the right group. We are seeking people in the U.S so you would want to target U.S Ebay Sellers. You must be wiling to go through a 24 hour interview. This gives us the ability verify work quality. The item we want offer is wholesale Face Accesso...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  App Android Or Mobile Web - GPS Monitoring Trace 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a web system with MYSQL database, where various vehicles transmit their locations in real time. This information is stored in a MySQL database (vehicle id, plate, latitude, longitude, speed, direction (reverse geocoding)). What I need is a native Android application or a mobile web version that obtains the information from the database and contain the following options - Login page (creden...

  $766 (Avg Bid)
  $766 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Site management cs cart includes adding content to a continuous site management and monitoring the entire site The site in Israel is therefore desirable to master Hebrew

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need To Build Reputation Management Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All I am looking to Build Reputation Management Application for one of my client Please apply if you have experience with Custom Google Search API

  $572 (Avg Bid)
  $572 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a mobile site. I already have a design for it, I just need it to be built. We will not send app design until we have best offer. Price fixed is 500$ it will not be changed. Summary about the app: It will contain database for the clients. Each client user will be given by our company, so we will need user name and password generator. The app will contain store without payment gateway only...

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  i have hard time finding a payment processor with my business sector (digital computer software). I need help to find a new payment processor, go thru the application process and integrate into the website.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Videocurso básico de Prometheus en Español 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Me gustaría un videocurso de varias clases (varios videos tutoriales) que explicara desde cero como utilizar Prometheus Software para monitoring, hasta un nivel bastante avanzado para poder realizar todo tipo de proyectos. La duración mínima en total sumando todos los videos 30 minutos. Idioma español.

  $9 - $34
  $9 - $34
  0 การประมูล

  create 10 wp websites with one major theme but each site with must have font, color, site map differences. each site will be one page product centered landing page that will inform and allow customer to learn about the product and then buy via paypal. affiliate links to ebay, amazon, aliexpress must be present on each site. besides this each site will need its own instagram, twitter, google my bu...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello, I am a manufacturing engineer, I have designed a machine for reworking parts. It uses a Raspberry Pi, sensors, and motors. I have limited programming experience but do have a clunky program that works. Looking for a developer experienced with industrial type applications to develop the code further, including development of a GUI. OCR (Optical Character Recognition) experience required...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  As a programmer with a fascination for stock markets, you got excited about a new data set that you discovered that there is a collection of records from the [Dow Jones Index from 2011](http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Dow+Jones+Index#) that caught your attention. You decided you'd like to build an application server (Spring Boot or NodeJS) that would allow multiple users to per...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล