ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,023 elearning งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Help me write something หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา เขียนข้อความประชาสัมพันธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน ไม่เรื่องมาก ราคาน่าเอ็นดู ปัจจุบัน ทำงานบริษัทเอกชน เป็นทั้ง คนอบรมพนักงาน เขียนscrip ประกอบสื่อวิดิโอ เขียนบท elearning ข้อความประชาสัมพันธ์ สามารถทำภาพ Infografic ได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  The development of an eLearning module. Further details outline in the project brief provided. Key Milestones: Milestone 1 - 30% of payment Approval of a word file mock-up of the content. Including interactive and image annotations. A word document outlining all the interactives and graphics to be added. Milestone 2 – 20% of payment The first 2 - 3 sections will be built into the tool to approve the aesthetic, design layout and functionality. Including client’s logo and colour scheme. An online review of 2-3 sections of the content built in the tool. Review will be conducted through the Dominknow platform. Milestone 3 – final 50% of payment Approval of all the content in the authoring tool, and delivery of the HTML package. Final product including the HTML...

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We have an eLearning course designed in Articulate Storyline 360. We need a Malayalee designer translate the course from English or other language. We will provide you the Malayalee Text and Audio. We also need the course to be converted to Telugu, Tamil, and Kannada

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  elearning 1 วัน left

  healthcare and corporate training classes

  $417 (Avg Bid)
  $417 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Need a React Native App For E-learning() Amount is Fixed no changed , if you Ok with Price with we decided then only placed a bid It's a simple standalone project Azure Api will provided as per your request Tech...Preparation Scedule - Readonly ====================================== ============ Firebase OTP authentication Login - using Google Authentication Only We Will provide the some rough sketch for Screen Designs Sample App Required Proper Check-in |Clean Code | Documented | Bug Free | Payment Release after validation the each module and release the payment

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Elearning Unity 2D Game development หมดเขตแล้ว left

  Looking for good experienced Unity developers to develop simple elearning activities for kids like 1. Drag n Drop 2. Colouring 3. Match the following Note: 1. Assets will be given for all activities 2. Daily 8 Activities needs to be completed 3. Payment will be added in milestone, and it will be release as per the completion 4. The activities needs to be completed in a proper way as per the instructions Please share your previous 2D activities in Unity while bidding. 100 Activities

  $755 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $755 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Translation and Voiceover หมดเขตแล้ว left

  We need translation and voiceover support for some eLearning course urgently, Translation needed in following languages: Telugu, Tamil, Malayalam, and Kannada! Please do not apply if you cant deliver the above.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  Existing PPT file of approx 60 slides and mp3 audio files to be created in Adobe captivate to create ELearning SCORM files

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  We're looking for a full stack developper specialised with Vue.js and Firebase. Your job will be to improve our current SPA developed in Vue with Firebase as a backend. The application is a mix between a social media with chat functionalities, and eLearning. Your tasks will be: - Improve the community system by adding simple functions like edit / remove post - Improve the mobile design And more. The followings skills are a must: - Javascript expert - Vue expert - Firebase expert with knowledge for Firebase real-time database, Firebase functions and Firebase Storage. - Great communication skills via email and chat - Punctual - Attention to detail The followings skills are appreciated: - Web3 knowledge - Solidity

  $103 / hr (Avg Bid)
  $103 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  eLearning Development in Articulate หมดเขตแล้ว left

  Looking for eLearning developer to do urgent work in Articulate. Develop 3 modules/SCORM outputs totaling to about 120 slides divided in 3 modules. We will provide you: • Template • Storyboard • Script (VO to be in English, machine voice) • Videos and images which need to be incorporated. The work is urgent and need the outputs and the source files by Sunday evening/Monday Morning.

  $160 (Avg Bid)
  NDA
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  E-Learning หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Freelan...advantage. • Utilize graphic design tools and software to develop create custom PowerPoint presentations and templates from pre-generated content • Review storyboards and final product build. • Analysis, Storyboarding, Review, theories. • Good experience in creating customized solution through rapid tools such as Lectora, Storyline of iSpring Suite • Expert in creating engineering solutions as per eLearning standards such as SCORM, 508 (Accessibility) • Expert in creating technical documentation, solutions write-up • Professional certification: Instructional design, video editing a plus Professional Tools: • Adobe Animate CC • Adobe Illustrator CC • After Effects • Photoshop • Adobe Premier Pr...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Directorio web หมดเขตแล้ว left

  ...necesarios: > Filtrado por categorías y poder agregar nuevas categorías fácilmente en todo momento > Ver el nivel del usuario cuando comenten > Sistema de votación > Gestión de pagos y facturación > Pestaña de eventos > Multilenguaje: todos los trucos tienen que permitir su traducción manual y, los comentarios, automática Extras interesantes: > Mensajes privados entre usuarios > Plataforma de elearning > Afiliación > Job board > Poder seguir a otros usuarios y "suscribirse" a sus perfiles, como lo tiene montado Only Fans o Patreon Que tengáis una buena semana! PD: Si has leído todo esto, contesta con un "leído" y cómo lo har&i...

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  TIME SENSATIVE WORK: I looking for someone who can complete the buildout of a course website using the using the Masterstudy WordPress theme. the theme is a A fully packed education WordPress theme for everyone who wants to create online courses, coaching, and language centers, eLearning platforms, and deliver knowledge worldwide. It requires no additional plugins. This platform will be used to sell my online video courses and tutorials in the area of photography. I will also be selling and giving away my eBooks from the websites store. In addition I have the Thrive suite installed and would like to use the functionality of that plugin as well to create, ???????? I am looking for someone who has a good

  $894 (Avg Bid)
  $894 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Marathi Translator/Proofreader หมดเขตแล้ว left

  Hello there, I have some eLearning modules needed to proofread and frame the sentences. Please apply only to native Marathi speakers. Files have been ready to send for work. More details in the chatbox.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  eLearning Mockups หมดเขตแล้ว left

  We are looking for eLearning Mockups, templates, Graphical elements (buttons, icons, backgrounds, layouts, Characters, etc.), Scenario based, Game Based eLearning, etc.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Empresa de Educación: "Ciudad Educativa" Innovación educativa , consultorías en educación, elearning, soluciones tecnológicas, Educación e todos los niveles Reforzar la idea de seriedad, innovación, integral, experiencia, gran equipo de profesionales, proceso de calidad Se constituye producto de años de trabajo en en educación en temas estratégicos. ideas de estética de sitio web:

  $60 (Avg Bid)
  การันตี
  Instructional eLearning Designer หมดเขตแล้ว left

  The Instructional/eLearning Designer (IED) obtains content from TMG’s Subject Matter Experts to design and develop eLearning courses and instructional videos. The IED also maintains and manages TMG’s Learning Management System (LMS). As this position involves the ability to manage multiple tasks in a fast-paced environment, excellent communications, organizational, and time management skills are critical. Candidates must be proficient with Articulate 360, have training development experience, and have web development skills.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Customise Moodle Theme หมดเขตแล้ว left

  ...term professional relationship to keep working in Moodle UI enhancement. As a first project, I would like you to customise Adaptable Moodle theme for Moodle 4 so that it would look beautiful, I mean super beautiful, elegant and user friendly. Theme link: I will provide you more details on the chat. I am an expert in Moodle administration, hosting, eLearning designing, customising themes as I have been working in Moodle platform for more than 10 years, but I am posting this project due to lack of time. If I like your work, we will be working together as long as you like :-) If you are a beginner in Moodle theme customisation, perhaps this project is not for you at the moment due to time pressure, because you will not have time to upskill yourself

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Job portal Android Application หมดเขตแล้ว left

  Hello Friend, I am looking android developer for job portal application: One thing is clear, to bring maximum value to users, your job portal app should be secure, stable, and user-friendly. It should have all the essential bases...Resume download Admin panel essential features: Dashboard CMS Job ad management Real-time analytics User profile Recruiter profile Review and feedback data collection Then, according to your needs and objectives, you can add advanced features to bring your hiring app to the next level. For users: Document scanner Document management module In-app chat & video conference CV creation tool eLearning lessons Ticketing and booking Custom dashboards For tech staff and admins: CRM integration CMS integration ERP integration Real-time analytics Clo...

  $609 (Avg Bid)
  $609 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Development offline android E-learning app หมดเขตแล้ว left

  we are building a startup for eLearning application , our selling will be SD card with content, looking for individual application developer and please not any company 1. Complete offline android app storing data is SD card ( features like Ncert solutions , notes , videos , Mcq practice , Test of MCQ , Learning analysis and bookmark) should come in offline app 2. Timer for destruction of Sd card after a validity period 3. No one can copy data sd card data 4. 1 SD card to 1 user protection

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Plataforma eLearning personalizada หมดเขตแล้ว left

  Plataforma eLearning Automatizada Creación de una plataforma para vender cursos online: - Diseño personalizado - Páginas internas: nosotros, contacto, FAQ, Blog, Políticas de privacidad*, y dos páginas más según requiera el cliente - Área de cursos: para mostrar los cursos y categorías - Integración con las pasarelas de pagos del cliente - Integracion con MailChimp, Google Analytics y Google recaptcha - Área de estudiantes personalizada: para que los estudiantes inicien sesión y vean los cursos inscritos - 2 landing Pages - Otras funcionalidades: creación de cupones, notificaciones automatizadas a los estudiantes al completar un curso o lección *Los textos deben ser proporcionados p...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  elearning app หมดเขตแล้ว left

  I want to build a website and ios, android app for e-learning business. The development can be in hybrid. The structure will be somewhat similar to Admin should be able to create courses, create lectures and upload the video content. (Video content can hosted at third party), sell the content to customer for a fixed period of time, view reports. Customers can register to this courses, view the content but can't download it. There will be more such small functions similar to

  $2080 (Avg Bid)
  $2080 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Moodle elearning issues. หมดเขตแล้ว left

  Fix some moodle issues. 1. Some learners grades does not reflect correctly on a specific course. 2. GradeMe plugin does not work for a specific course. Only developers with Moodle experience please.

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Help Me Sell My eProducts หมดเขตแล้ว left

  I've written these 3 eBook/eLearning products 1mil sales should be pretty easy, but I don't know how to reach potential buyers. I spent $100USD on ads and sold one book. If you know how to target online ad audiences and bring the price per acquisition down to let's say $7 USD, then if the product sells for only 17 USD, and we sell 1mil copies, that would leave $5 for you and $5 for me. Can you take a look at the eBooks and let me know if you can sell a million copies? I don't know how to do it.

  $536239 (Avg Bid)
  $536239 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  GESTOR-A DE VENTAS para LATINOAMÉRICA หมดเขตแล้ว left

  Entidad Académica, líder en formación elearning, precisa GESTOR-A DE VENTAS para LATINOAMÉRICA (teletrabajo y trabajo presencial), para información y venta mediante un asesoramiento profesional y personalizado de programas con acreditación Universitaria y Post-Grados. Somos una institución académica privada que ofrecemos a nuestros alumn@s una amplísima oferta de nuevas especialidades impartidas mediante las metodologías a distancia y e-learning. Si te gustan los retos, si te apasionan las personas, formarás parte de un equipo muy dinámico, cuya responsabilidad será la matriculación de alumnos en programas formativos en países latinoamericanos de habla hispana. Buscamos person...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  COEXCL Mobile App Promotion หมดเขตแล้ว left

  Hello, i want to increase the organic downloads of our elearning mobile app in India. Through digital marketing. Please suggest the best way.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create Elearning Platforum หมดเขตแล้ว left

  We need to create a eLearning Platform .

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Online Math Instructor หมดเขตแล้ว left

  Wonderful opportunity for lesson writing for middle school K12 - Mathematics. You will be responsible for creating and deploying high-quality learning experiences for U.S. K-12 students. The Instructional Designer is responsible for the digital development of K-12 lessons and programs in Mathematics. The candidate should ha...• Minimum of 2 years of instructional design and development experience, preferably in the field of education. • Excellent communication skills, strong analytical and verbal communication skills, and excellent interpersonal skills. Additional Responsibilities: ◘Design and development of online training including instructional design, storyboarding, LMS integration and testing. ◘Developing eLearning training modules delivered on a learning managem...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Online Math Tutor หมดเขตแล้ว left

  Wonderful opportunity for lesson writing for middle school K12 - Mathematics. You will be responsible for creating and deploying high-quality learning experiences for U.S. K-12 students. The Instructional Designer is responsible for the digital development of K-12 lessons and programs in Mathematics. The candidate should ha...• Minimum of 2 years of instructional design and development experience, preferably in the field of education. • Excellent communication skills, strong analytical and verbal communication skills, and excellent interpersonal skills. Additional Responsibilities: ◘Design and development of online training including instructional design, storyboarding, LMS integration and testing. ◘Developing eLearning training modules delivered on a learning managem...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...design and development experience, preferably in the field of education. • Excellent communication skills, strong analytical and verbal communication skills, and excellent interpersonal skills. Additional Responsibilities: Design and development of online training including instructional design, storyboarding, LMS integration and testing. Developing eLearning training modules delivered on a learning management system Experience using eLearning authoring tool and programming languages such as HTML, CSS, Java (J2EE), XML, and Python is useful. ...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Elearning/Instructional Designer Required for Business Related Learning Solution . Ideal freelancer has: • At minimum 3+ years of directly related work experience in instructional design • Knowledge of instructional design techniques, with a particular emphasis on developing instructor-led training programs required • Strong proficiency with instructional design tools required • Exposure to fundamentals of Adult Learning, Organizational Development / Training and Development required • Familiar with Captivate, Articulate Storyline or some other elearning software

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Supercharge- Video editor หมดเขตแล้ว left

  Hello we are looking for a video editor for our edtech video for eLearning. We have about 11 videos, between 2 mins to 12 mins. Anyone who is interested in working with us, please share any relevant videos from edtech domains focusing on eLearning. Looking forward to hearing from you.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  We have an educational powerpoint (58) pages that needs needs a voice to talk over for each slide and create it into a elearning video for doctors. I need someone who understands what to create so it allows a doctor to retain this information! We need it by the end of the month or beginning of July

  $15 - $25 / hr
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  46 คำเสนอราคา
  eLearning with online courses หมดเขตแล้ว left

  It's kinda a Udemy like website. We need to develop it's modules

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Female Virtual Assistants - Accounting Knowledge หมดเขตแล้ว left

  Looking for female virtual assistants who have good knowledge of accounting subject. Daily need to update eLearning website for Accounting topics

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  taxi mobile app หมดเขตแล้ว left

  We need to build an Elearning app to share music practice in closed and open communities: closed = discord server | open = Instagram feed of all friends Additional Needs: Collaborative Annotations (Google Docs) Messaging: direct and community blast messaging Youtube Manipulation: starting youtube videos at ‘checkpoints’

  $1268 (Avg Bid)
  $1268 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Power Plant and Substation eLearning training videos หมดเขตแล้ว left

  I want someone to make e-learning animated videos on the types of power plants used in the Texas area. I want a video of each of the following: (USA units and North American voice-over). If you can't do a north American voice-over, I can get someone else to do it. You will CREATE the script+ voice-over+ animation and have it ready for the LMS platform. I will review the script before production and provide suggestions. 1. How does a Nuclear Plant (Pressurized Water Reactor Westinghouse design) work ~60 min 2. How does a Natural Gas Plant (Combined cycle) work ~60 min 3. How does a Coal Plant work ~60 min 4. How does a Solar Power Plant work ~30 min 5. How does a Wind Power Plant Work ~30 min 6. How does a Hydro Power Plant work ~45 min 7. How does a Biomass Power Plant work ...

  $750 - $1500
  ปิดผนึก
  $750 - $1500
  43 คำเสนอราคา
  ELEARNING CONTENT WRITER/EDITOR หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an individual that can join our team and can assist our current team in developing eLearning contents for our global worldwide clients. Our clients are major universities and schools across the world. We constantly added new talents to the team to increase our content output. We specialize in content development for major eLearning companies. 1. Must be proficient in English language, both reading, writing, and speaking. 2. Must be able to read and create contents. 3. Must be able to create quizzes, tests, sample exams, midterm exams. 4. Must be able to use accurate grammar while writing content. 5. Must have an ability to understand the material and write the same in a simple format to gain user’s interest. 6. Must be able to build a syllabus from t...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  Hello there I'm looking for a front end developer who will build out a react based elearning platform as shown in the Figma below

  $72 / hr (Avg Bid)
  $72 / hr การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  An Edtech based Elearning web application Build -- 2 หมดเขตแล้ว left

  i need to get build an cloud based Elearning Platform. Front end needs to be build on Angular JS or React JS and Backend needs to be build with python django, flask. the database should be Google cloud platform CloudSQl. We can discuss ore once we connect.

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Requirement for JAVA full Stack trainer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Java Full stack Program (25Users) Advanced Java Training with AWS or Azure: • App_Development-Java-AWS_v9.0 • Comments: suggestion is to split into 2 training sessions as Advanced Java and Cloud training (AWS/Azure – highlight in green color) AWS (App_Development-Java-AWS_v9.0): Sl. No. Date ILT Duration (Days) eLearning Duration 1 Agile Software Development Methodology 07-Jun-21 1 0 1 2 Git 08-Jun-21 0.5 0 0.5 3 JIRA 08-Jun-21 0.5 0 0.5 4 Database & Database Modelling 09-Jun-21 0.5 0 0.5 5 SQL 10-Jun-21 1 0 1 6 Graph Databases - Neo4j 11-Jun-21 0.5 0 0.5 7 Document Database - Mongo 11-Jun-21 0.5 0 0.5 8 Java Application Programming - Fast Track 14-Jun-21 2.5 0 2.5 9 J2EE (HTTP, Servlets, XML, JSON) 17-Jun-21 1.5 0 1.5 10 JDBC and ORM 21-Jun-21 2

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  1 hour of learning. full visual design approach and development of assets. Working with dev team. Accessibility and inclusive design high priority.

  $63 / hr (Avg Bid)
  $63 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  eLearning Hub - Add New Feature หมดเขตแล้ว left

  For Adding Similar Like Google Forms For Testing Student

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  eLearning Development - Articulate หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am seeking someone to offer assistance to my training team in developing eLearning content using Articulate/360. Modules are 30 mins in length, but we would like assistance with making content more interactive.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Design and polish of SolidColor pitch หมดเขตแล้ว left

  We need a quotation for the design and polish of our pitch. Actually we have more works to do (general pitch / portofolio / case study 1 pitch / elearning pitch), we are a small company working in the immersive experience field and we're trying to find a designer that can help us improving quality of our pitch :) Here attached you will find an example of what we have

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Development of Moodle based eLearning Platform หมดเขตแล้ว left

  As per the title I am looking for an experience programmer with a high proficiency with Moodle to develop an eLearning platform which can work both on computer and mobile. The freelancer will need all necessary competency to develop the eLearning including additional modules such as Zoom module for Moodle, CRM modules for Moodle and online payment module. In addition, the graphic design will have to be improved from basic moodle design in order to reach a modern and minimalistic design in order to improve the attractiveness of the platform.

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  English US Voice Over (Female Only) หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone, I want some awesome voices for my voice-over projects. I need someone who is familiar with Animation, Commercials, IVR, Elearning, Character voice, e-Learning etc. I need professional voices. Need clean noise-free and professional studio recording. Give me your best price per 1000 words. And submit your proposal with your previous work samples. Thank you

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  18 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน elearning ชั้นนำ