ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 elearning งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Help me write something หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา เขียนข้อความประชาสัมพันธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน ไม่เรื่องมาก ราคาน่าเอ็นดู ปัจจุบัน ทำงานบริษัทเอกชน เป็นทั้ง คนอบรมพนักงาน เขียนscrip ประกอบสื่อวิดิโอ เขียนบท elearning ข้อความประชาสัมพันธ์ สามารถทำภาพ Infografic ได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced professional to help me record online educational video lessons that are primarily targeted at Adult Professionals. These lessons involve frequent interactions such as: - Recording approximately 35 hours of video lessons in MP4 1080x1920 full HD. The tasks include - Shifting between slides. - Clicking on content t...Dedicated to quality and attention to capture all content Note, this isn't about developing the content of the lessons, but rather about recording them in an effective and professional manner. Your input will be crucial in achieving a smooth transition between slides, and ensuring that the clicks on extra content are highlighted conspicuously on the video. Experience in recording interactive eLearning content for professionals wo...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello. Marlac is a company based in US and Peru. We are looking to incorporate more team members. If you know how to work with Articulate Rise, Articulate Storyline, Adobe Captivate, or also Adobe Premiere, Adobe After Effects, please contact us. We work with a rate of US$5.00 per hour. Lately we are getting more projects every week. Our actual team members are located most in SouthAmerica but also in Europe, but we are willing to increase our team even in Asia and Africa. Work is directly with us, not intermediaries.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...infographic creation. - Familiarity with Canva. - Ability to interpret and present expert advice. - Attention to detail and creativity to make the design visually appealing. Here is an example of the script to be converted: Organise your portfolio into clear, distinct categories, such as eLearning, video content, facilitation guides, training content, case studies, and testimonials. Each category should have a brief introduction explaining your approach and methodology, giving context to the samples that follow. For eLearning, display a variety of projects that demonstrate your skills in instructional design and user engagement. Include which authoring tools you use and screenshots or links to samples of the courses if possible, allowing viewers to experience your work fi...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Build an eLearning website using Wix 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project consists in two stages. The first one (included on this budget) is creating an eLearning using Wix and Wix's Course App. The project will use MercadoPago as a payment gateway. Good design skills will be appreciated. The second stage (for a future budget) is improving the eLearning and switching into a CMS, in which other users will be able to upload their courses and get paid through the platform.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  Interactive Elearning Curriculum for Coding หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a skilled elearning professional to design an interactive curriculum for students at the intermediate and advance level ( 2 levels). This curriculum should be designed to cover programming languages like Edison or Lego Spike or microbit. Features required: - create a elearning into micro learning (mutiple unit) content ( videos given ) step by step - create assignment , quiz Ideal skills and experience: - Proven experience in e-learning course design - Proficiency in the mentioned programming languages - Understanding of my required platforms (Edison, Lego Spike) - Experience with teaching or preparing curriculum for intermediate level tech learners. * send in your previous similar project to show your expertise. Without sending in , will not repl...

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced Course Content Developer to craft detailed and engaging materials for our newly accredited diploma program. The ideal candidate will have a strong background in curriculum development and instructional design in the education sector. This role requires a creative and innovative mindset to develop high-quality course content that aligns with the program's learning objectives. The Course Content Developer will collaborate with subject matter experts to ensure accurate and up-to-date content. Excellent writing and editing skills are essential, along with the ability to organize complex information into easily understandable modules. Skills needed for this role include: - Curriculum development - Instructional design - Subject matter expertise in the progr...

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Elearning Course Development หมดเขตแล้ว left

  Desenvolvimento do CURSO INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO - Duração estimada de 30-40m, tendo por base os conteúdos partilhados pelo cliente (storyboard em ppt já partilhado) - Upgrade na abordagem pedagógica e dinâmicas (interatividade, casos práticos, vídeo clips) - Avaliação integrada - Incluir Learning personas (imagem/fotografia) e voiceover AI (murf - too usada pela Blended) - Desenvolvimento em Articulate 360.

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Educational DApp with Wallet & Exchange Features หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a proficient developer who can build a decentralized application (DApp) aimed at the education sector. Key features include: - User registration and login system: To ensure smooth and secure access for users, I want a registration and login system based purely on the traditional email and password approach. - Interactive l...Proficiency in smart contract development and encryption is a must. - Initial Coin Offering (ICO) & DEX Trading: The project extends to setting up an ICO for the tokens and enabling their trade on decentralized exchanges. Candidates should have solid experience in blockchain technology, DApp development, smart contract creation, and educational software. A good understanding of EdTech trends and the eLearning industry would be a signific...

  $1313 (Avg Bid)
  $1313 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  eLearning Mobile Application หมดเขตแล้ว left

  Hi Ahmed, Thanks for this opportunity. I am glad to connect with you and will try our best to deliver you a robust solution for eLearning product. We can provide you these features in Mobile Application: 1. Login/Signup using Mobile OTP 2. Landing page with courses and categories 3. Video Classes 4. Live Classes 5. Chat in Live Class 6. Mock Test Series 7. PDF & Notes 8. Offline Downloading 9. Payment Gateway Integration 10. Coupons 11. Challenge Module 12. ePapers 13. Student Community Deliverables: 1. Android and iOS Application 2. Super Admin Panel to manage the product 3. Technical Consultancy for all components required to successfully launch this product 4. App publishing and deployment Total Cost: USD 4000 Milestones: 1. Design and Planning Phase: 750 USD (Week 1...

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Elearning Curriculum for Edison Robotics หมดเขตแล้ว left

  ...Needed: Interactive Activities and Videos The estimated duration of this project is 1.5 week per level I am looking for organisation or freelancers to create an online e-learning curriculum (Edison Coding and Robotics ) for students focuses on coding and robotics. Course delivery Must include : -modify/create online instructional lesson (step by step) into our LMS for students self learning (elearning) - modify/create Quiz and interactive gamification during the learning . - modify/create Assessment and upload of project at this end of the day - modify/create Lesson plan briefing guide - modify/create Teacher Planning guide - Each lesson will comprise of lab assignments-100% practical for hands on . - provide respective code solutions Etc =====================================...

  $1057 (Avg Bid)
  $1057 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am an authorized Manual Handling Instructor in Ireland looking to create an online course for the course I carry out in person at the moment. I will work with the developer on slides and content. I need someone who can make engaging graphics, voiceover, and interactive quizzes and slides. The course will have a quiz at the end and email a certificate upon a passing grade. A website with LearnPress ahs already been developed with a placeholder, and we are looking to go with that technology.

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Tamil Voiceover Expert for E Learning หมดเขตแล้ว left

  I'm on the lookout for an expert in Tamil voiceovers who can provide professional services for eLearning modules. This work doesn't have a strict deadline, making it perfect for someone who does quality work and isn't pressured by time. What I'm Looking For: - Profound experience in Tamil voiceovers. The candidate's work history or portfolio in eLearning, advertising, narration, or dubbing is particularly essential. Please, in your application: - Highlight your experience relevant to this project. Sharing work samples where possible will make your application more compelling. Looking forward to collaborate with a professional that can bring this project to life.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Hola! Necesito crear un elearning en wordpress pero también necesito agregar cursos creados con otra plataforma como iSpring y que todo quede funcional, que el LMS creado en Wordpress no pierda sus características. También necesito crear una app para el proyecto I will create the courses. It is for a company, so the courses will be for our employees. I was evaluating to use LMS Master Study, however I realized that when I include a SCORM created with iSpring, the LMS loses all its characteristics and the course creation tool of Master Study is pretty basic. So this custom Wordpress platform should have all the LMS Characteristics that Master Study provides, and it should be customizable for us.

  $4465 (Avg Bid)
  $4465 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  ...project is focused on creating an educational bird identification guide, covering species found across the globe. The objective is to inform and educate about the diversity and distinguishing features of different bird species worldwide. Ideally, the freelancer tackling this project should have: * A background in ornithology or a related field * Experience in educational resource development or eLearning content creation * Knowledge of birds from around the world and ability to categorize them in an easy-to-understand way * Expertise in designing visually engaging, informative guides * Strong research skills to ensure accuracy and comprehensiveness. The end product will be a global bird identification guide - making it easy for laymen and enthusiasts alike to identify various...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Für eine elearning Messe benötigen wir ein Design für den Hintergrundbanner am Ausstellungsstand. Der Stand ist über Eck, die Banner haben die Masse 4.45 m x 7.59 m sowie an der kurzen Seite 4.45 m x 3.09 m. Wir benötigen ein Konzept sowie die Grafikdateien für den Druck. Es gibt bereits Ideen für die Umsetzung. Es soll ein passendes Hintergrundbild gewählt werden sowie die Grafik optimiert werden.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Gender-Inclusive E-Learning Affiliate Marketing หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced affiliate marketer to promote my eLearning platform which offers a variety of courses to a diverse audience. Key Responsibilities: - Utilize different marketing strategies to reach both male and female audiences. - Develop and implement affiliate marketing campaigns specifically tailored to eLearning content. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in affiliate marketing, particularly in the eLearning sector. - Strong understanding of how to effectively target both genders. - Familiarity with eLearning platforms and how to market them successfully. The ideal candidate will be able to help my eLearning platform reach a wider audience and increase sales through their affiliate marketing expertise.

  $7002 (Avg Bid)
  $7002 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Accreditation Assistance for eLearning Platform หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a freelancer who can help me get my eLearning platform accredited as soon as possible. Key Tasks: - Research and understand the accreditation requirements of International Association for Distance Learning (IADL), Commission on Accreditation of Distance Learning Programs (CADLP), Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) and potentially other relevant accreditation bodies. - Assist with implementing the necessary changes to fulfill the accreditation criteria. - Provide guidance and support in the accreditation process. Skills and Experience: - Expertise in eLearning and online education accreditation, specifically with the mentioned bodies. - Strong research and analytical skills for understanding complex accreditation guidelines...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  SCORM Compliant eLearning Content Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced freelancer to help create SCORM-compliant eLearning training material targeted toward employees and professionals. TYPE OF CONTENT: - Your task includes developing engaging video-based tutorials and interactive quizzes. TARGET AUDIENCE: - The content should be designed keeping in mind the skills and knowledge level of employees and professionals in various industries. SKILLS & EXPERIENCE: Ideal candidates will need: - Prior experience creating SCORM-compliant eLearning materials. - A strong understanding of various teaching methods for different levels of professionals. - Demonstrated skills in developing both video content and interactive quizzes to engage the audience. - Respect for project deadlines. Get in touch if you can bring thi...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Comprehensive Course Creation WordPress Site หมดเขตแล้ว left

  ... Here's a roadmap to create your WordPress eLearning website for employability and finding work, focusing on cost-effective solutions and functionalities: Stage 1: Planning and Setup (1-2 weeks) Domain Name & Web Hosting: Choose a catchy domain name that reflects your brand and secure affordable web hosting that supports WordPress installation. WordPress Installation: Install WordPress on your web hosting platform. Most web hosting providers offer 1-click WordPress installation. Learning Management System (LMS) Plugin: Explore free or freemium LMS plugins like LearnDash or Tutor LMS. These offer basic course creation, enrollment, and content delivery functionalities. Theme Selection: Choose a free WordPress theme optimized for eLearning platforms. Popular ...

  $660 (Avg Bid)
  $660 การประมูลเฉลี่ย
  249 คำเสนอราคา
  Intermediate eLearning Module Creation หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced instructional designer to help develop eLearning modules for intermediate users. These modules will cover topics such as software usage and professional skills development. Key responsibilities: - Create engaging learning activities and compelling course content - Identify the target audience's training needs - Apply tested instructional design theories, practice, and methods Ideal Skills: - Proven working experience in instructional design - Excellent knowledge in learning theories and instructional design models - Lesson and curriculum planning skills Let's infuse your expertise into a meaningful learning experience for my audience. Apply today!

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Business Processes eLearning Course Creation หมดเขตแล้ว left

  ...talented individual to author an engaging eLearning course focusing on business processes. The primary outcome I'd like to achieve with this course is educating learners on how to implement effective business practices. Key components of the eLearning course should include: - Quizzes and assessments to test understanding and retention of the content. - Interactive simulations that allow learners to engage directly with practical examples of these processes. - Drag and drop exercises to facilitate interactive learning at every stage. - Clear presentation of the ideal course of action in handling different business processes. The ideal candidate should have a solid background in business education, with an emphasis on developing interactive eLearning content. P...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  eLearning App Development using flutter หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a developer to create an app that can be used on both iOS and Android devices. The primary goal of the app is to offer a unique service. It will require user accounts with full profiles. Key Requirements: - Development for both iOS and Android platforms. - Ability to create a service-based app. - Proficiency in designing and implementing user account systems with full profiles. The ideal candidate will have a proven track record of developing cross-platform applications, with a strong emphasis on user accounts and profile management.

  $1163 (Avg Bid)
  $1163 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา
  Enhancing LAN and VPN Security หมดเขตแล้ว left

  ...different departments, lecture rooms and labs. Building A houses the IT Department, Library and Main Administration, the other buildings B and C houses lecture rooms and labs. The college has a total enrollment of about 2000 students. They have over 100 employees which includes admin employees, full-time lecturers and part time lecturers are hired every semester. They are currently using Moodle eLearning platform and an ERP system. They intent to adopt a hybrid cloud model where servers for ERP system, and Moodle servers are hosted on premise while the college website and emails are hosted in the cloud. The management of the college has embarked on an ambitious program to expand its footprint to other provinces and open two more campuses in Durban and Cape Town. Durban Campus...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...into developing 3 levels ( basic , intermediate and advance ) per course. 36 lessons x 1 hour per level . course delivery include : -modify/create online lesson into our LMS for students self learning (elearning) - modify/create Quiz and interactive gamification during the learning . - modify/create Assessment and upload of project at this end of the day - modify/create Lesson plan briefing guide - modify/create Teacher Planning guide - Each lesson will comprise of lab assignments-100% practical for hands on . - provide respective code solutions Etc *Send in your previous sample online Elearning curriculum that you have done before to see whether you are the right fit . ================================================================== Skills and Experience: - Experien...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Comprehensive eLearning Website Support Chatbot หมดเขตแล้ว left

  ...experienced developer to build a support chatbot for our eLearning website. The ideal candidate will design the chatbot to be responsive, intuitive, and user-friendly, with the ability to provide personalized greetings to users. The chatbot should be programmed to carry out the following functions: - Answer frequently asked questions - Register complaints - Provide technical support The chatbot will be deployed into our website's chat platform. The end goal is to create an automated system that aids in effective user interaction while providing quality control and technical assistance. Perfect for a professional who has prior experience in creating support chatbots, implementing personalized greeting features, and has a clear understanding of eLearning platforms. F...

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  eLearning Website with Integrated LMS หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced web developer to build a professional online tuition website. You will create an efficient Learning Management System (LMS) with a focus on: - Online course management, integrated with a system for trac...website should enable a streamlined process for selling courses with preferred features like: - A dedicated student login to track progress. - Automatic tutor assignment for each student. - Inbuilt Zoom ID for course sessions. You should have a strong background in web development, particularly in creating interactive websites. Expertise in integrating LMS would be a major plus. Familiarity with eLearning platforms and Zoom API integration is essential. Let's create a platform that offers a top-notch user experience overlaying an academically stimulati...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional with a knack for storyboard writing and elearning development. This entire project is designed for an adult audience and its main focus is on training rather than entertainment or education. Key requirements are: - Ability to generate engaging storyboards pertinent to adult learning - Proficiency in elearning development for training purposes - Understanding of adult pedagogy and training methodologies Ideal applicants should showcase: - Previous experience in storyboard writing and elearning development for adult training - A strong portfolio demonstrating the aforesaid skills - Flexibility to align the elearning tools with our specific training objectives With your assistance, our training resources can better cater to our a...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Spanish eLearning Content Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a seasoned eLearning content developer to help create engaging and instructional materials. The content will mainly be based on skill development. Key tasks will include: - Developing interactive modules that will keep learners engaged while teaching critical skills - Creating assessments to test learner's knowledge and facilitate improvements The ideal freelancer will have: - Spanish & English Language skills - Demonstrated experience creating eLearning content using Articulate 360 - Strong understanding of effective teaching methodologies - Proficiency in developing assessments within eLearning platforms It is essential that the chosen freelancer can deliver content that is both engaging and educational, to ensure successful skill deve...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Engaging Educational Portal App Development หมดเขตแล้ว left

  I am looking to develop a comprehensive web and mobile application for an educational portal service. This development would need to include several key features: • Interactive quizzes ...tools The portal will be a resource for various forms of educational content such as: • Textbooks • Courses • Class notes • Assignments To ensure security, I require user authentication and access control through: • Login with email and password The ideal freelance candidate would be experienced in both web and mobile application development, with a specific focus on eLearning platforms. They would also have a strong understanding of user authentication methods. Familiarity with LMS (Learning Management Systems) and CMS (Content Managemen...

  $10182 (Avg Bid)
  $10182 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  We urgently need a WP/LMS(Learndash) developer to assist with developing our oil and gas industry-related eLearning Academy. Required Skill Sets 1. 3-5 Years' experience as WP/LMS developer, with specific experience in Learndash LMS, uncanny toolkit, WooCommerce 2. Proven track record with verifiable experience 3. Command on written and communication English language 4. Detailed-oriented and follows work requirement 5. Structured programming skills 6. Self-testing attitude of own finished work before delivery 7. Expert in writing scripts, cron jobs, and debugging code 8. Expert skills in CSS, HTML, PHP, MYSQL 9. Adhere to the task timeline and detailed logging of work hours 10. Prompt communication with the lead developer and project manager via WhatsApp, Email, phone Wo...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  218 คำเสนอราคา
  Corporate Standards Video Training Development หมดเขตแล้ว left

  I need an expert to develop a comprehensive video training specifically focused on safety protocols and compliance regulations. Aimed at our top management, the modules should enhance understanding and importance of these areas within our organization. It should convey ...tests, along with interactive scenarios to make the learning process more engaging and effective. Ideal candidate would be someone with: - Prior experience in corporate training content design - Proficient in using software for creating interactive video content - Knowledgeable on compliance regulations and safety protocols - Strong graphical and audio designing capabilities - Experience on eLearning platforms will be a plus point I look forward to working with a professional who can deliver these requirements ef...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Online Course Platform Instructor/ Voice Over หมดเขตแล้ว left

  , a pioneering online lear...beginners to advanced learners. We are currently building the course website; finding an instructor help create the course is what we need. Position: Web Development Instructor (Voice Over/Explainer) Requirements: I have created the content with quizzes, study links, etc. I need someone to do a voiceover and act as a guide. The course in total is 20,000 words = 3 hours Fluent in English It is an elearning course for web development. The course teaches people how to build a website through coding. Front and back end. Html, Css, etc. The platform provides mentorship and support to students throughout their learning journey. Stay updated with the latest web development trends and technologies to ensure the curriculum is current and relevant.

  $35 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Coding E-Learning curriculum Tester -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Coding E-Learning curriculum Tester We're in search of a proficient tester to rigorously assess the effectiveness and usability of our coding e-learning curriculum for children aged 9-12 years. The elearning curriculum includes teaching the basics of coding languages like Microbit, Edison, Roblox, and Lego. Each Level there will be 36 Lessons x 1hour learning . Key responsibilities: - Thorough Elearning curriculum testing - Any errors identification , recommending changes for children to understand the lesson with reports Ideal freelancer should possess: - Experience in curriculum testing - Understanding of e-learning curriculum - Basic knowledge of children's cognitive development - Familiarity with coding languages used The primary objective of this role is...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  LMS Development & Content Creation หมดเขตแล้ว left

  As an educational provider, we're targeting two main demographics: college students, ranging from domestic to international, and adults seeking continuing education. Our aim is to build a robust Learning Management System (LMS) that caters for online learning needs of our audiences. Key aspects of this project will include: - LMS Development: We need professionals skilled in designi...instructional designers or professionals with a background in educational content creation would be ideal candidates. In conclusion, we're looking for a team (or individual) that can offer a comprehensive LMS solution - from platform creation to content development. This is a hefty endeavour, and we believe in partnering with those who are not just qualified, but also passionate about education a...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Engaging Video-based eLearning Platform Development หมดเขตแล้ว left

  Learning project platform Brief description: Users can search for, buy and watch learning videos Accounts: Admin Account for the administration of the platform Operator This user can set and manage the content on the platform Users This group can search for and purchase online courses and documents on the platform using filter options such as language, category (HTML, CSS, Javascript etc.) and setting date. Purchased courses should be saved in the customer account under "Purchased courses". The online videos should only be viewable on the platform and should not be downloadable The user receives an invoice for his purchases only after payment the user gets access to the courses to watch them It must be possible to upload a second short video in addition to the learning video th...

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Dynamic Training & Development Online Platform หมดเขตแล้ว left

  ...Employee Training and Skills Development Workshops. The platform will need to offer rich reporting features and serve as a comprehensive platform for learning needs. Key Requirements: - Development of an interactive training platform in line with modern eLearning standards. - Integration of different types of content delivery methods including Video tutorials, Text-based modules, and Interactive quizzes. - Robust reporting features to track and analyse user progress, engagement, and performance. Ideal Skills: - Proven experience in eLearning platform development - Strong understanding of educational content delivery methods - Expertise in developing interactive learning experiences - Proficiency in creating detailed, data-driven reports The goal is to make learning mor...

  $2926 (Avg Bid)
  $2926 การประมูลเฉลี่ย
  141 คำเสนอราคา
  Automated Training Metrics Dashboard หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an expert to create an automated dashboard, aggregating training metrics from an eLearning Management System database. It is essential that Excel functions are automated, and feeding data into this dashboard should be user-friendly. Key responsibilities: - Design a dashboard that will display updated training metrics from a database - Automate Excel functions - Allow user-friendly data import Ideal candidate: - Proficient in Excel - Knowledge of DBMS (Database Management Systems) - Familiar with eLearning Management Systems - Experience in creating user-friendly interfaces - Strong time management skills, as the project needs to be completed within a month Our understanding of the exact DBMS is currently unclear; thus the freelancer needs to be comfortabl...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Comprehensive eLearning Content Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced eLearning developer who can create a multifaceted and engaging eLearning course that will capture the attention of professionals. The course should feature video-based lessons, interactive modules, text-based lessons and a quiz at the end of each lesson. We will provide the contents in PowerPoint / PDF format and need to convert them to interactive eLearning modules. our estimate around 20 - 30 slides per module, 1 hour each, or to split it to smaller units 10-15 minutes each Key Requirements: - Development of fewer than 10 comprehensive eLearning modules. - Creation of engaging video-based and text-based lessons. - Design interactive modules that keep learners motivated and engaged. - Incorporate quizzes after each lesson to ...

  $1080 (Avg Bid)
  $1080 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced website designer to construct a comprehensive, visually-appealing informational website aimed at businesses. My objective is to share essential aspects including: - My company's mission and vision. - Detailed product descriptions and specifications. - Authentic testimonials and success stories. - Engaging and informative blogs. - Elearning resources and sections. The ideal candidate would have a background in web development with a keen eye for design. They should also have prior experience in creating informational websites and a familiarity with the key elements needed to engage a business-focused audience. Streamlined navigation, responsive design, and SEO optimization are all needed for this project. Experience in creating engaging, clear...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Coding E-Learning curriculum Tester หมดเขตแล้ว left

  We're in search of a proficient tester to rigorously assess the effectiveness and usability of our coding e-learning curriculum for children aged 9-12 years. The elearning curriculum includes teaching the basics of coding languages like Microbit, Edison, Roblox, and Lego. Key responsibilities: - Thorough Elearning curriculum testing - Errors identification , recommending changes for children to understand the lesson with reports Ideal freelancer should possess: - Experience in curriculum testing - Understanding of e-learning curriculum - Basic knowledge of children's cognitive development - Familiarity with coding languages used The primary objective of this role is to contribute to a flawless and effective learning curriculum for children to grasp coding ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Artistic WordPress Developer for Tech Company หมดเขตแล้ว left

  We are a technology company specializing in eLearning training, AI services consultancy for schools, and software development. Our current website was built from scratch, but we're looking to elevate its appeal, functionality, and user experience by migrating it to WordPress. We are seeking a skilled WordPress developer to undertake this project. The ideal candidate will have expertise in WordPress development, excellent design skills, and a keen eye for detail The primary objectives of this project include: Convert our existing website into a WordPress site while preserving its content, functionality, and SEO value. Help us choose a modern, responsive WordPress theme that reflects our brand identity and effectively showcases our eLearning training, AI services consulta...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Leadership E-Learning Course Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced freelancer to help create SCORM-compliant eLearning training material targeted toward employees and professionals. TYPE OF CONTENT: - Your task includes developing engaging video-based tutorials and interactive quizzes. TARGET AUDIENCE: - The content should be designed keeping in mind the skills and knowledge level of employees and professionals in various industries. SKILLS & EXPERIENCE: Ideal candidates will need: - Prior experience creating SCORM-compliant eLearning materials. - A strong understanding of various teaching methods for different levels of professionals. - Demonstrated skills in developing both video content and interactive quizzes to engage the audience. - Respect for project deadlines. Get in touch if you can bring thi...

  $1210 (Avg Bid)
  $1210 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Captivate-Based Skill Enhancement eLearning Module หมดเขตแล้ว left

  need a training eLearning module created. To teach CPR and First Aid to babysitters. I need it created in Adobe Captivate. I need it have periodic knowledge checks during the course and an exam at the end. I also need it to have a place for the participant to practice the compressions and breaths given on their own CPR manikin that will be shipped to them after they enroll in the online course. Maybe about a 20 minutes video where they practice giving compressions and breaths along with the video.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Next.js-Based Innovative eLearning Platform หมดเขตแล้ว left

  ...collaborate and discuss course content. The platform will have three roles: 1. Teachers: Able to create and manage courses, videos, and quizzes. 2. Students: Can enroll in courses, view videos, take quizzes, and participate in forums. 3. Administrators: Oversee platform management and ensure optimal user experiences. Skills required: 1. Expertise in and React. 2. Experience in building eLearning platforms would be a plus. 3. Knowledge of live streaming and pre-recorded video integrations. 4. Experience in creating user roles and permissions. I am looking forward to working with a developer who can leverage their expertise to create an engaging, functional, and user-friendly learning environment. Please show me your relevant portfolio to show you are a great fit for this proje...

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  194 คำเสนอราคา

  We are an e-learning service provider focusing on creating courses tailored specifically for US students. Currently, we have several high school and middle school courses in progress. Our approach involves collaborating closely with our writers and Subject Matter Experts (SMEs) to ensure that the content resonates with our target audience. We believe that having writers with a background in the course subject matter helps maintain consistency and enhances the learning experience for our students. As a writer/SME, you will be provided with an outline that includes the framework of the lesson design/storyboard. This outline will also contain instructions and comments from our Instructional Designers (IDs), guiding you through the template and the content needed for each lesson. Given the f...

  $832 (Avg Bid)
  $832 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Engaging eLearning Courses for School Kids หมดเขตแล้ว left

  My project aims to develop interactive eLearning courses specifically designed for school students. As a curriculum is incomplete without the touch of digital learning, I am looking for innovative thinkers who can contribute to this educational revolution. Your role will encompass: - Designing interactive and engaging eLearning content pertinent to the current school curriculum - Incorporating the latest digital learning methodologies - Assuring the final product is straightforward and user-friendly for school students The ideal freelancer for this role should have: - Profound experience in educational content development - Skill in creating interactive digital learning materials - Broad understanding of the school student's cognitive and learning abilities - Ex...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Corporate Video Spokesperson Required หมดเขตแล้ว left

  I'm currently on the lookout for a talented video spokesperson to assist on our latest project. - The gender of the spokesperson is not a significant factor, we're interested in anyon...communicate our message. - Ideally our selected spokesperson should fall within the 30-50 age bracket. This isn't fixed, if you fall at either end of the scale but have exceptional ability, please still consider applying. - The demeanor desired is notably professional and corporate. We are eager to find an individual capable of delivering our eLearning content with a competent, trustworthy demeanor. Skills and Experience: - Past experience in eLearning content spokesperson roles - Ability to clearly convey complex business concepts - Strong written and oral communication. - ...

  $971 (Avg Bid)
  $971 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Cutting-edge E-Learning Mobile App หมดเขตแล้ว left

  I'm aiming to create a dynamic mobile application and elearning system that addresses multiple educational needs. The main objectives are to: - Provide comprehensive learning content covering various subjects including Mathematics, Science, Languages, History, Art, and Health. - Enhance the learning experience of the users, employing interactive and stimulating educational methods. This is our website: The content should be designed considering two significant categories of the audience - students and the general public. We intend to make it a resourceful platform for avid learners, extending beyond classroom learning for students. Ideal Skills and Experience: Looking for experts in eLearning content design and mobile application development. Apart from technical

  $613 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน NDA
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Marathi Voiceover Artist for E-Learning Content หมดเขตแล้ว left

  I need a Marathi voiceover artist who can breathe life into my e-learning videos targeted towards children aged 11-16. The content covers a wide range of subjects, so versatility is a must-have. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Marathi language - Experience in eLearning voiceovers - Ability to convey information in an educational and engaging tone Your main responsibility will be to produce clear, concise, and appealing voiceovers that will pique the curiosity of rural children and enhance their learning experience. Please note that this project is on a budget. But with a great mission to better educate underprivileged children, your contribution can make a significant difference.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน elearning ชั้นนำ