ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,343 embed web browser java application งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Embed Power BI 5 days left

  Hi, I want to display PowerBI dashboard or report through ASP. NET MVC application by passing report ID or dashboard ID in URL at run time. I already have two individual applications running to display report or dashboard at the moment, but I want to combine it now Regards

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have a functional project (browser based game) coded in PHP and HTML. I need a low budget freelancer to help me update the game. EX: New images, new font, new content, page layout change, adding new scripts I have ready.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Chm file reader with for mobile with customized browser 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...reader had all functionality that chm file provide like bookmarking searching if chm file provide it also in andriod platform I need to view chm file with customized gecko browser to solve compatiblty issue between browsers and and must support international language like arabic and the price is negotiable .. and if possible to support ios and andriod

  $1242 (Avg Bid)
  $1242 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  We embed powerpoints on our website. I need you to create an embed code (iframe) that we can put on my website. Then create a very small PC Program where the user will paste the new embed code to the powerpoint and press enter. The program then replaces the old embed code with the new embed code on the site.

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need user to be able to upload embed code to our new software, which then updates the embed code on one of my Wix Websites.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Chat for mobile and browser is required for programming in the languages ​​of programming Real time - soket io - javasc The same chat and design: www. [login to view URL] Required necessary

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Cordova App Generator by PHP, Browser Based 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...Version for Example only have 2 Categories in the Drop Down available. Please download the App and check the Available COntents in the Dropdown. Before generating a App via Browser, i can configurate the Access Levels and all Datas by an given Array array( 'allgemein'=>array('access'=>1,data=array('List'=>array('name'=>Bogenreines Jagen...

  $677 (Avg Bid)
  $677 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  You need to be an expert in both Canvas and java/javascript. Make java/javascript animation in browser rotate in real time based on data feed from game server.

  $132 / hr (Avg Bid)
  $132 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...year ago, a developer coded a Windows application to open a website as if it was a stand alone application, with Electron app builder. This application enables users to access a specific URL (without disclosing this URL) by clicking on a desktop application (with a .exe extension). The 1st thing this application does is open a VPN connection through

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Custom Browser for Skype for Web 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...custom application for online tutors who teach via Skype. I want our tutors can make and recieve skype calls with screen sharing and search skype contact while keeping Skype in the background. I want it like this if possible, like there will be a custom browser for Skype for web version which will support Webrtc for Skype calls. Our browser will interact

  $564 (Avg Bid)
  $564 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Setup Incoming browser calls through Twilio 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have already setup the twilio on my website for making the calls to other numbers. Need to get setup the following things: -Receive calls on browser -Recording call -Play music on hold. I need this work ASAP so please apply only if you have worked on this earlier.

  PHP
  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Find details in the following document: [login to view URL]

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  automated web browser using selenium 21 hours left
  ยืนยันแล้ว

  Only selenium expert. Need to scrape website using automated web browser.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I'm needing to create a simple live text messaging application using twilio sms and twilio chat. I want the design to be almost identical to how the iPhone texting screens look like. If you can imagine the iPhone sending and receiving a text message, that's it. That is what I need built. I will then integrate it to another platform where it will be

  $1284 (Avg Bid)
  $1284 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi, I want a playable 2-player snake game (old school game) that works on browsers. Here is an overview of what needs to be done: - Works on modern browsers such as Chrome - Clean interface - 2 Players - Keyboard controls (WSAD and arrow keys) - One apple in the game at a time (object which snakes eat for points) - Apple spawns at random location - Snake length grows over time - Whoever hits the o...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hello I need a unity project like this to open up my website and enable mic access through unity in a scene that's it [login to view URL]

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Needed a 30 Sec small animation to be embedded in Web page Concept and details to be given while discussion People who have worked on animation can send their portfolio. You have to submit proof of concept before we start actual work

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  -Database for the accounts -Level system -Battle system (PvP and PvE) -Messaging system -Ranking system -Notifications -System log for administrators

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...is specific to being a browser-type issue. I'm also concerned the MOBILE browser using form may be issue. Sooooo... I need someone to test the registration form using every type of browser, on mobile and desktop, to trouble shoot and find out what the specific issue is so that I may then correct the form to work on that browser type. The url for form

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Read before you bid We would like statistical data from Govt. website to my website. We have been provided “coder” by the Govt. and would like to fetch data and embed the search facility on our website. Please see the below sample website that will give you a better idea. Govt. website [login to view URL]@.nsf/Previousproducts/1220

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need help fixing a few things on my website. More info in chat. liquid, css, javascript, html knowledlge, familiarity with CMS/CRMs preferred

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  As headline describes. I need to be able to rotate it by 90 degree intervals.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...specify. Cookies will take time to load (sometimes many seconds, so keep this in mind) 4. export them (likely into a sqllite table) 5. Have then loaded into another Selenium browser instance. The program will work when several profiles are created / lots of cookie profiles. What I do not want is to have to revisit the pages to load the cookies. We will

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We are looking for freelancer to help us build a Javascript coded browser based cryptominer. for reference please use coinhive. It should have 2 coptions - 1. Captcha 2. JS embedd on the website page. More details can be discussed once you are selected. Only bid if you have experience with cryptominers.

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello, we are looking for animator who will help us to animate characters and integrate it. We develop in PHP/javascript. We expect you to suggest in which technology you want to create animations and work with our developer to implement it. Description of animations: - players build characters from 1) head & extras, 2) armor, 3) weapon, and we add 4) legs and 5) arms. We have these images. ...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need the following code to auto adjust to the height 100% when I embed the Eventbrite iFrame Container for that specific event and wrap the black border fully around the ticket window. Code: <div id="eventbrite-­widget­-iframe­-div" style="height: 700px; border: 2px solid black;"></div> <script src="[login to view URL]

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need 3 freelancers for game project that will run on [login to view URL] game will use database and will have fair amount of back end [login to view URL] for more info...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  -Create accounts, Log in, Log out, Character stats, Level system, Monster database, User database, Equipments, Items, In game currency, In game shops, Friendlist, World Chat, Direct chat, etc. -No animation, only images. See screenshots for the idea. Source: [login to view URL] (without www.)

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  i want a python script that uses tensorflow / yolo to scan the contents of my screen or browser window (either is fine) maybe 5 times a second and find every instance of 1cm x 1cm white square with black borders (this will be an image provided). if it finds the square and it's white on the screen, i want the mouse to move to its center and click on

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Automation between excel and a web page Required Steps: STEP 1-Copy the data in excel, cell A1 STEP 2-Use it as a search query and make a search on a specific website with that keyword. STEP 3-Upon entering the search query in the search bar, check the drop-down search results before submitting the search; a-If any of the results in the drop-down

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Please include the word 'hot dog' in your proposal. I need to embed a QR Code Scanning tool into an iPhone application that is a strict webview. I can provide a working app if needed. It just needs the QR code functionality. Workflow: User Pulls up App (Requests [login to view URL]) User clicks on link on website to do QR Scan (Requests

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello, we are looking for extra developer to build web browser with [login to view URL] in face recognition and webrtc for macos and ios apple.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  i need someone to help me develop a Javascript code that would communicate with php (msqli), the JS embed would be inline and send a post to database and return a callback on same page. Sample js; <script type="text/javascript"> $('#pay-paystack').on('click',function () { // alert('popppp'); var PayStackPubKey = "pk_live_759b037b...

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  1. need a browser extension to highlight the words(multi words)/ sentences in PDF which is opened in browser 2. should be fast

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  i need to transfer embed video option from admin panel to user panel so that instead of uploading the videos can be embed by various users to websites also need some alterations to the embedding options ( link to embed code convert )

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have development experience with smaller projects but nothing published. I need a browser based game for suplimental income that's based on a fantasy world of vampires, werewolves, hunters, and hybrids.

  $1191 (Avg Bid)
  $1191 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I am looking for a developer who can convert following script to fully browser-side code. Source code: [login to view URL] As a result I would like to get one HTML FILE which can work on browser-side with the same outcome (particles-js based effect on polygon mask) Polygon mask should be customized by providing svg file as source. Looking

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Have a script that I need to have Edited with some features PLEASE if you have experience with the software ONLY [login to view URL]

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  HI We have a website using a store locator plugin (see link of plugin) [login to view URL] We have done some custom work on the plugin to get it to function the way required by client. All is working perfectly except we have been alerted to an issue with the plugin on IE 11 the location pins an functionality does not work. We need an Internet Explorer bug fix expert to take a look and fix the...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Responsive + Browser testing needed for this website: [login to view URL] It’s on a platform called NationBuilder. You need html,css, JavaScript, and liquid knowledge. Familiarity with CMS/CRM integrations a plus.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  The person is going to combine some apps into another and make some - also include firebase notifications on chat app.

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We have a requirement to make a progressive web app that works on UC mobile for Android (as well as chrome). We need to record audio so we can send it back to our web server. However even though getUserMedia is supposed to work on UC mobile, what works on Chrome doesn't work. I have followed these instructions here for example: [login to view URL]

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi I am thinking to build app for add-on of my new browser service. But I don't have enough of knowledges of iOS developer reviews and skills. If anyone have knowledges how to develop my app ideas for launched. Let's talk anyway right now.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  i have a website to upload files on it its a php website but for now the website uploads the files on my server. what am looking for is to embed drop box api so the upload will be straight to drop box instead of my server as my server's upload speed is very slow and i dont have much space. but after that file is uploaded it will give a secret download

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I own a college where university provides us online registration facility for students. I want to automate registration process (simply online form filling process).

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...should be below 3 second's and fix JavaScript and CSS file issue and also fix Leavrage browser issue. in Google speed check mobile and desktop score should be green ( 85/ 95) website name : website Loading time speed and fix JavaScript and CSS file also fix Leavrage browser issue. website name : https://www.makemyloans.com. current webiste design and function

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I Want Android Browser Like UC BROWSER My Budjet is 25000 inr

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi- I'd like my browser (any browser-- whatever is easier for you to work with) to automatically refresh every 60 seconds (this should apply to all windows, and all tabs that I have open). I would also like the scroll bar to remain where it was after the refresh is complete (rather than going to the top of the page(s)

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล