ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,120 embed web kit android application งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Trophy icon Retro Football Kit Phone Case Design หมดเขตแล้ว left

  ...other companies who have already created the design. As you can see from the existing phone case designs we do not want to include the team badge or the kit maker badge. We just want to show the kit features and the sponsor logo. We need a large file with best resolution so it can fit on various phone case sizes. THE DESIGN MUST MATCH THE IMAGES

  $136 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Looking for Unity ARKit & Swift Developer หมดเขตแล้ว left

  ...was built in Unity and utilizes AR Kit. We are trying to invoke it from a button push in a partner's iOS (Swift) app. It must be a full encased version of our app that only gets loaded in their app when a button it pushed. No pre-loading. Here are requirements: - Complete insertion of a simple Unity built AR Kit scene into an iOS Swift app. The Unity

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...teaches dentists a new technique for local anesthesia. We sell a training course online with several videos to teach them how to do it. We also mail a kit with tools to get them started. Currently, in the kit we have a PDF document that is printed in color, spiral bound and about 20 pages of information. This was created in PowerPoint. We want to redo this

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  ...must : Must be fluent in English Know Data Synch from multiple device/user on iOS and Web Know well IOS, WEB Know well [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SDK integration Know well Flir One SDK Integration Know well Unity SDK to intergrate from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Know very well PDF Kit SDK for building drawing (Annotation such as Measurement) Be able to determine Budget and

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Trophy icon Need a Logo Design and Social Media Kit for New Website หมดเขตแล้ว left

  We need a logo design for our new website. The selected designer will also have to design the social media banner. About the website: The site name is Nifty Golf ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ). As the name suggests, it's a Golf blog with product reviews and resources. Color Palette: We have got the following colors in our palette: #049e5e, #946204, #94046, (triadic style from the color ...

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Mobil APP Developed หมดเขตแล้ว left

  Looking to have an android and iOS mobile app created for gps tracking. Will be using AWS platform. IOt is for gps tracking, with alarm, it needs to have alexa kit/skills Hoping to get it done within 25 days

  $1376 (Avg Bid)
  $1376 การประมูลเฉลี่ย
  102 การประมูล

  ...podcasts names. 3. Calendar from tradingeconomics shared on my site, again without ability to click and move to another site - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4. Embed Google SpreadSheets - 6 pages with 6 different google spreadsheets - I will provide the share link of them 5. Chat that require log in, should stay on page all time on the right

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Social Media Kit หมดเขตแล้ว left

  Seeking a talented person to create a social media kit for insta, linked in, email signatures and facebook utilising my already complete logo.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  We require a design for a skincare line - male and female. The design needs to be based on a bespoke chemistry design - clinical looking. But [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] uploaded for ideas...items and one tube for both men and women. We will be adding additional products to the range at a later time. Tow boxes are needed to add the mens range and womens range in a kit.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Create a way to take a link and create an embeddable format that overlays a lead capture form that is customizable to view the URL you want to embed.

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  TX sending a signal to another board to trigger code when a button is pressed on the first. I am using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Mlm Website With Ecommerce หมดเขตแล้ว left

  ...Business Associate Module ( This Persaon Buy Product and resale them and Refar Another Person also) 3. Customer Module ( This Person Not Join Our System But Buy Product) 4. Kit Management Tool 5. E pin Management 6. E wallet 7. Website cms 8. Ecommerce system for purchase 9. Reports 10. Strong backup 11. Automatic Payment 12. Support System/ Ticket

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I want a simple app that will use google barcode api to scan a barcode and put it into a text field. This must be build in ...will use google barcode api to scan a barcode and put it into a text field. This must be build in Xamarin. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Erase branding footer in embed หมดเขตแล้ว left

  Erase the branding at footer of this web [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  I need a Java programmer or Software Architect หมดเขตแล้ว left

  ...may be interested in the following: Swagger Yaml [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Swagger Online Editor - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] JGit API - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SVN Kit - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Logical vs Physical Data Flow Diagram: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Embed a GIF in a pdf หมดเขตแล้ว left

  I am looking to insert a GIF in a pdf. When converting a ppt into PDF, I lose the animation. I need the GIF working in a pdf doc.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi, I have a web that suddently stopped importing films (done by a cron launched every night). There is a PHP code and some javaScripts goes to take names, descriptions and rating of a movie to a web that has an overview of films and import it to a phpmyadmin database. Then it imports embedded film from openload. This mecanism somehow got broken and

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Project for OweBest Technologies Pvt. หมดเขตแล้ว left

  ...security and surveillance [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] portfolio includes: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] system [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Barriers [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Held metal detectors [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] inspection kit [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] search lights [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] door phones [เข้าส...

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Syed S. หมดเขตแล้ว left

  ...security and surveillance [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] portfolio includes: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] system [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Barriers [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Held metal detectors [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] inspection kit [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] search lights [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] door phones [เข้าส...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  prototyping small radar system as education kit หมดเขตแล้ว left

  i have plan to make prototyping small radar system as education kit as amateur . hardware and software the hardware integration with matlab for radar signal processing in very small detail .the range will be in 5km and frequency UHF i don't have good experience but i am telecommunication technician, but i hope give me hand to get my dream in live

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  CC3200 firmware - transfer a file to website หมดเขตแล้ว left

  We need firmware created that will take a series of files between an SD Card and and a website folder, using the Texas Instrument CC3200 launchPad development Kit. The firmware needs to be able to transfer large files securely through https or SMTP. We started the project and have created code that initializes the SD Card and the WiFi access. This

  $735 (Avg Bid)
  $735 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  create a Joomla page with K2 component หมดเขตแล้ว left

  create a Joomla page with K2 component. Similar to the page " [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" The page should be similar to "Travel Kit", all offers and travel should be similar to "Travel Kit" offers with the following changes: 1- Give way the "Add to cart" instead comes "book now" which leads to a form. 2- “Book now” form, ...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  3D images modifying and embed in web page หมดเขตแล้ว left

  I have a couple of 3D images (can export in .obj, .wrl, etc). I want them modified that when mouse over certain parts it will pop up text. after modifying need it embed in a webpage like a library. selecting images and viewing.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Trophy icon Game Icons for mobile game หมดเขตแล้ว left

  We are...looking for. For this contest, you will need to produce 5 different icons : a gem, a bundle of gems, a special abillity called "Sniper Shot", a surprise attack icon and a medi-kit. You will find the references in the submission. Don't hesitate if you have any questions! Thank you and we can't wait to see what you guys will create! :)

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  Logo & Social Media Kit (I'm a photographer) หมดเขตแล้ว left

  I'm a photographer that provides high quality images to customers. I'd like to think of my business as a premium service. I would like more impressive and better logo, based off of this one. I will give the designer creative freedom. (It will also serve as a watermark for images posted onto social media) I will also need a Facebook profile & cover image designed. If you are intere...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Trophy icon New Logo for Website/Branding หมดเขตแล้ว left

  ...people to take action on their goals, while overcoming analysis paralysis. The site allows free access to articles, videos, materials, an email opt-in to get the Take Action Kit, a small fee program, and then a 12 week long paid coaching program. The site also features a completely different section (free + paid programs) to help with sales training

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Fix my APK หมดเขตแล้ว left

  I bought a webwrapper kit from here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I was able to successfully create the signed APK and even published it to Google Play. The problem is that the app only works on WIFI but not Mobile data. I need someone to fix this.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  NATIVE TECHNOLOGY SALES KIT หมดเขตแล้ว left

  Hi I would like a sales kit to be developed in Native Technology to be integrated into a few android tablets for my sales persons to use it as a kit to showcase potential customers. Important functions that I would need : I’ll need my Agreement forms template and excel documents files to be incorporated into the sales kit . Customer signature function

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Embed Automatic Translation Boxes in Webpage หมดเขตแล้ว left

  ...do not reply unless you read this message. I need somebody to develop the code to embed several automatic translation boxes in a website. The translation boxes, similar to Google Translate, will be embedded in both .html 5 and Wordpress sites. I need the code to embed 5 automatic translation tools: Yandex, Google Translator, DeepL, Prompt, and Bing

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need a sales kit responsive website to use on tablet . I would like it designed and built.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Sales Kit program/app for IPad / Tablet หมดเขตแล้ว left

  Need to develop a Sales kit for Tablet

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build a Sales Toolkit หมดเขตแล้ว left

  We need to build a sales toolkit for a digital marketing startup (If you have not built sales tool kit before or don't know what it is.. please do not bid for the project). This involves creating various graphic assets (pitch decks, brochures, documents etc)

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  BACKGROUND CLEAN UP หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need someone to clean the background for these images and put white background and light shadow around it. Please check my site for samples of what we need: https://...background and light shadow around it. Please check my site for samples of what we need: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล
  Realizzazione codice kit Arduino Uno หมดเขตแล้ว left

  Realizzazione codice kit Arduino Uno. Componenti 3 bottoni, modulo Wifi, display. bottone uno start1 bottone due start2 bottone tre stop/reset al click start1 o start2 avvio tempo su diplay (precisione del secondo ) al primo click su stop/reset si stoppa il tempo al secondo click reset tempo. tutti i click oltre ad eseguire l'operazione sul display

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Simple Media Kit หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone awesome to put together a 3 page media kit. All is done and typed out, just needs to be placed and designed to look great!!! All text and photos are supplied, just need a beautiful layout!! I attached Voular-magazine as an example of what it will be similar too. Again, I have all the photos and text, just need someone to lay out

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...camera kit, including DSLR, lenses, sound etc. I need the production value to be as high as possible, please check out my channel (search Ben Claremont) to get an idea of the quality of my existing videos. I will need this or better! Beautiful cinematography, fast and punchy editing to music. Please send me your showreel with your application and tell

  $1334 (Avg Bid)
  $1334 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Build me android app for Augmented Reality concept. หมดเขตแล้ว left

  Bid only if you've knowledge about AR/VR kit. Write 'AR/VR' on the top of proposal, else your bid will be ignored More specification will be provided in chat. Thanks :)

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Tethered balloon design for art installation หมดเขตแล้ว left

  - The balloon must be tethered and has a gimbals to hold laser show mapping kit - Design and simulation needed + manufacturing drawing - The attachment contain a sketch for the concept of the project

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Convert webpage to Video and embed video หมดเขตแล้ว left

  Hi, i want to convert webpage to video....and extract content from particular page and add that content to video... include some videos along with that :) thank you

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Need to do article หมดเขตแล้ว left

  Need to watch this video [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and write down all thoughs. Article title and text have to contain keyword : best vape box starter kit

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Logo design for our APP หมดเขตแล้ว left

  we would like a logo design for our APP, as well as the relevant assets : 3 logo variations + JPG + PNG + source files + social media kit + free unlimited revisions the 5 best words to describe our app would be: friendly, compassionate, trustworthy, connecting, and foreign. We need it in 3 working days.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Logo design for 1st product on amazon หมดเขตแล้ว left

  Business name : TINY'S PRODUCTS LLC Product for sale on Amazon is a water test kit. This is what we came up with.... HELP!!! designs will be put on packaging bottle and outer box

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  React Native Developer With CMS หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a talent&high skilled react native or native mobile(iphone&android) developer. You must have CMS skills and Push notification, RSS feeds, Geo-Fencing, Kit or hazard tips via email , metatada usage, etc. Please send me your applicants with your best products. We are about to start immediately. Best Candidates will be given more details

  $705 (Avg Bid)
  $705 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Trophy icon Corporate Identity kit หมดเขตแล้ว left

  We need business card letter head, envelope and PPT template for our AI based company. We are focusing in AI for education and health care. Please find more details on www.impute.co.jp. We are open for dark or vibrant color but dark colors will be preferred. Please get logo from website high quality logo will be provided later. Thanks for your efforts.

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Professional and Elegant Logo Design หมดเขตแล้ว left

  -We need someone to design professional and elegant logo for us. -5 Logos + Unlimited Revisions + all editable Files, stationary designs and social media kit, 3d. -Our company name is Lam Phat / Lam Phat Equipment Corporation. -We want to use the first letters of each words in the company name to design logo. For example, you can take L and P to design

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Mobile Game IOS & Android - Multi Level Generator หมดเขตแล้ว left

  Looking for experienced developer who can create a 2d side-scroller platformer. Must be good at hit detection. And be able to pull in tweets from twitter accounts t...tweets from twitter accounts to be shown in the game. Looking for quality developers. Image attached will show you what game mechanics will look like. I have an entire dev kit ready.

  $1609 (Avg Bid)
  $1609 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  PR-agent voor travel blogger หมดเขตแล้ว left

  ...PR-agent. Concreet bestaat je job uit: - online contact zoeken/houden met pr-bureau's, merken en organisaties - online op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden - opstellen media kit & tariefkaart - opbouwen van langdurige samenwerkingen. Voorwaarden: - enkele uren per week beschikbaar in de testfase (circa 4u/week) in een volgend stadium uit te breiden

  $7 - $14 / hr
  $7 - $14 / hr
  0 การประมูล