ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 english grammar งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Translate English to Thai หมดเขตแล้ว left

  ต้องการแปลเอกสาร จากภาษาอังกฤษ เป็นไทย

  $20 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Thai to English translation for tarot cards หมดเขตแล้ว left

  Thai native speaker is a must! We need you translate from your comprehension and put emotion in it as it’s the reading. There are totally 78 cards, please quote your best leadtime (or how many cards you can accept), best price and give 5-sentence translation of below for an example. 1##เทพแห่งความสำราญ##THE FOOL##คนโสด ที่ไขว่คว้าหาความรัก กล้า ๆ หน่อย อย่ามัวลังเลรีรอ แสดงความรู้สึกให้คนที่แอบรัก แอบชอบ ได้เห็นอย่างชัดเจน โอกาสมารออยู่ตรงหน้าแล้ว คนมีคู่ รักคนที่มีเจ้าของแล้ว หรือถูกหลอกลวง เพื่อหวังผลประโยชน์นอกจากเจ็บปวดที่ใจ แต่ก็อาจเจ็บตัวได้เช่นกัน##คุณมีอารมณ์เบื่องานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณต้องทำงานแบบเดิมๆ อยู่ทุกวัน ก็จะยิ่งทำให้อยากจะหาความท้าทายอะไรใหม่ๆ ให้กับชีวิตการทำงานของตัวคุณเอง##ควรระวังโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการเดินทาง เช่น ภูมิแพ้อากาศ แพ้ฝุ่น ซึ่งโดยรวมๆแ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Translate English to Thai word หมดเขตแล้ว left

  2 document to Translate from English to Thai 1. 930 word 2. 717 word ไฟล์ส่งให้อีกทีนะคะ

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Online English teacher - Thai nationals ONLY หมดเขตแล้ว left

  Online English Assistant Topica Native Thailand รับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Part-time) หมดเขต: ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ 1.หน้าที่และความรับผิดชอบ · ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์ · ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน · สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ 2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ · ทำงานที่บ้าน · มีเวลาการทำงาน (ลงตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองทุกๆอาทิตย์) . เงินเดือน: 3000-10000 ต่อเดือน · ประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน · ทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติและได้พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆวัน · มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ 3. คุณสมบัติ · สัญชาติไทย · อายุ 18-38 ปี · พูดภาษาอังกฤษคล...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Online English teacher and assistant หมดเขตแล้ว left

  ปัจจุบัน TOPICA EDTECH GROUP ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 20 คน ในโปรแกรม TOPICA หน้าที่: - ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของภาษาในคลาส Live Session Basic - สอนนักเรียนในคลาสสนทนา - ช่วยเหลือและปรับปรุงคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย สิทธิประโยชน์: - เงินเดือนดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสอน - ไม่จำกัดชั่วโมงสอน - ทำงานที่บ้าน - ได้ทำงานกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว คุณสมบัติที่ต้องการ: - พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีความมั่นใจในการสื่อสาร ชัดเจนและไม่ติดอ่าง - ต้องมีอินเทอร์เนตที่เสถียร (สำหรับที่บ้าน)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I want translate English to Japanese 1 page within 1 hr.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Spanish to English Translation Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Spanish to English translator required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  English Essay to Canva Presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled freelancer to convert my educational English essay into a visually appealing and engaging presentation. Key Project Details: - The purpose of the presentation is educational and the target audience is students. Hence, it should be structured and designed in a way that is easy to understand and digest for this demographic. - I'd like the presentation to be highly visual, utilizing a variety of elements such as images, charts, and infographics to make the content more engaging and memorable. Ideal Candidate: - Proficiency in both English writing and graphic design is a must. The ability to understand and communicate educational concepts effectively is essential. - Experience in creating educational or student-targeted presentations would be a signi...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Real-time English-Arabic Translation in Python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Answer with name of available translation libraries if your answer is not a bot. I'm looking for a skilled freelancer to help me incorporate an English-Arabic translation feature into my Python code. The translation needs to be done using the Llama-7B model, and it must return all answers in real time after processing chunks of text. Key Project Requirements: - The translation should be done using machine translation methods, without utilizing online translation services. - The primary purpose of this integration is to enable real-time communication through the Python code. - The Llama-7B model integration should focus on enhancing the speed of response, as this is critical for the success of the project. Ideal Skills and Experience: - Strong background in Python programmi...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled translator to convert my website content from English to French. This is an essential task as it will assist me in reaching a wider audience and engaging more effectively with French-speaking customers. Key points: - The text includes various sections, from product descriptions to blog posts. - Attention to detail is crucial to ensure the translated content maintains the original tone, style, and meaning. - Experience with website content translation is a plus, as the aim is to maintain readability and SEO effectiveness in the translated version. Ideal skills: - Professional translation experience, especially in website content. - Proficiency in both English and French. - Good understanding of SEO principles. - Attention to detail and adherence...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I have a Google Docs document that needs a professional touch. The task is quite simple and does not involve proofreading, grammar correction, or any major formatting changes. I require the following: - Color some words in the document - Make the colored words bold If you're interested in this project, I will send a sample of the exact colors and formatting I am looking for. Ideal candidates for this job should have experience with Google Docs and possess an excellent eye for detail.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Hello I have a Template for Laravel 10, requirments: - translate all to german and english -> multilanguage system with select button for choosing the language. - create login/sign up / password forgot routes that are functional with gates and middleware on laravel Just looking for qualifized developers, i will check the code self when it will be send. I have created within the github private project a docker container, please use that to develop. All round about the project should be done with Compliance with Laravel standards

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  We are looking for female telecallers who can work for 2 hours a day with flexible timing between 12 pm to 8.30 pm, 5 days a week,with two monthly offs. This is a great opportunity for college students who are fluent in Hindi and English. The main responsibility will be making outbound calls to potential customers and providing them with basic information If you have excellent communication skills, a pleasant phone demeanor, then this role is perfect for you.

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am in search of a savvy travel writer capable of creating captivating articles for a travel blog. Even though it wasn't specified, the focus should be broad, covering a range of topics including but not...basis - Carrying out detailed research to ensure the information provided is accurate and up-to-date Ideal Candidate: The perfect fit for this project will be someone who has a passion for travel. Experience with addressing various types of travelers i.e., adventure seekers, families on vacation, or individual budget travelers, as the target audience wasn't defined. Writing Skills: - Impeccable grammar - Engaging writing style - Excellent research abilities Please submit your bid including any relevant past work or personal travel experiences you think would add valu...

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Project Overview Create an AI application dedicated to enhancing academic tasks for students, researchers, and educators with comprehensive research and writing support. Requirements - AI development focused on academic assistance. - Features for literature search, citation management, and paper sorting. - Writing aid tools for structuring, grammar checking, Bypass AI, and plagiarism detection. - User-friendly interface with integration capabilities for popular academic platforms. - Advanced natural language processing for effective user interaction.

  $2204 (Avg Bid)
  $2204 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I have a legal document in a PDF format that requires translation from English to Spanish. - The ideal candidate for this project should possess strong language proficiency in both languages. - Since the document is technical, a background or professional experience in legal translation is a key factor. - The translator must also have the capability to edit PDF files. - Understanding of legal jargon and terminology for accurate and effective translation is highly valuable. I am looking for a meticulous and attentive translator, who carefully cross-verifies the terminologies and ensures error-free translations. Let’s connect to discuss the specifics to get started.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Spanish tutor adept in instructing beginners, primarily adults. The focus should be on improving conversational skills rather than on vocabulary, grammar, or reading and writing abilities. Ideal Skills and Experience: - Previous experience teaching Spanish to adults - Skilled in initiating and holding engaging conversations in Spanish - Ability to simplify complex language training methods - Patience and understanding towards new learners Please provide your teaching method and past experience in your bid.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Spanish tutor adept in instructing beginners, primarily adults. The focus should be on improving conversational skills rather than on vocabulary, grammar, or reading and writing abilities. Ideal Skills and Experience: - Previous experience teaching Spanish to adults - Skilled in initiating and holding engaging conversations in Spanish - Ability to simplify complex language training methods - Patience and understanding towards new learners Please provide your teaching method and past experience in your bid.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am searching for an experienced proofreader to help refine my non-fiction n...understanding of the topic of Social Justice, and the Arts Industry. Experience in this area would significantly aid in getting the nuances of the language and ensuring the messaging is clear and impactful. I specifically touch on topics such as book banning, racism, and censorship of women writers. - I require Proofreading services. The primary goal is to ensure my text is error-free, with correct grammar and punctuation, without taking away the author's voice. - I would also appreciate any feedback on the structure, and messaging. This is an exciting opportunity to work on a novel intent on driving change. Your contribution will make a lasting impact, ensuring the message reaches reade...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Native English Recordings by Malaysians/Filipinos 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for highly skilled, native English speakers from Malaysia or the Philippines to work on an upcoming project. While details on the specific type of recording were not provided, potential candidates should have proficiency in various forms of recordings, ranging from voiceovers to interviews and podcasts. The ideal freelancer should have: * An appealing, clear, and articulate voice. * Outstanding speaking and pronunciation skills. * A high-quality recording setup. * The ability to deliver within agreed timelines. Despite the absence of specifics on the purpose of these recordings, being versatile and able to adapt to meet different objective such as language learning, entertainment or business presentations is greatly desired. Applicants, while not mandatory, are ...

  $8 - $15 / hr
  พื้นที่
  $8 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา
  04-13-2024 Virtual Assistant (Romance Languages Specialist) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Overview:** Seeking a Virtual Assistant with expertise in Romance languages to help translate and format documents. Proficiency in ChatGPT-4, Microsoft Word, and PDFs is essential. **Responsibilities:** - Translate and mirror format documents into Romance languages. - Use ChatGPT-4 for translation assistance and editing. - Handle documen...Proficiency in ChatGPT-4, Microsoft Word, and PDFs is essential. **Responsibilities:** - Translate and mirror format documents into Romance languages. - Use ChatGPT-4 for translation assistance and editing. - Handle document formatting in Word and PDF. **Qualifications:** - Linguistics major, specializing in Romance languages. - Skilled in Microsoft Word, PDF editing, and ChatGPT-4. - Excellent grammar and punctuation skills. **Pay:** - $3.0...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Turkish Lesson Content Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled individual who can create educational content for beginners who are learning Turkish. The lessons will be primarily written, and should be paired with interactive exercises to ensure optimal comprehension and retention. The content will need to cover a range of topics, including: - Vocabulary - Grammar - Conversational phrases The ideal freelancer for this job would have a strong background in Turkish language education and a knack for creating engaging, interactive learning materials. Please note that the target audience for these materials are beginners, so the content should be accessible and easy to understand.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Create ORIGINAL coloring book (26 pages) with the english letters. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to create ORIGINAL color illustrations books, about 26 pages. Each page will contain a letter capital and normal, and draw related to the letter. Example: A a, draw of apple and etc... Its must be unique and the draw must be proffesional. FIX price only, and when the project done and paid, the copyrights of the drawing transfer to us. ONLY proffesional freelancer with proven exprience in drawing.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  Attention: Before starting to collaborate, you will need to record a sample of a few minutes to demonstrate what you can do. If you are not willing, don't even apply. → SAMPLE TO READ in the attachements. I'm looking for a narrator / voice over able to deliver an engaging, high-quality English voice-over for my video course. - any English accent (American, British, Australian, etc.) is welcome as long as your expression is clear and comprehensible. - The tone and mode of delivery should be natural and conversational, aiming to create a welcoming learning environment for my audience. - The project involves reading a script and producing initially 2/3 hours of audio. Ideal candidates should: - Demonstrate clear pronunciation and intonation. - Be capable of...

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  English Audio Show Script Writer Needed -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for some fantastic Freelance English writers to work in my team, who are well versed with US Culture.

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled content editor to work on a project for me. The primary goal is to enhance clarity and readability. The timeline for the project is flexible, so the main focus is on the quality ...work on a project for me. The primary goal is to enhance clarity and readability. The timeline for the project is flexible, so the main focus is on the quality of the work. Ideal candidates for this role should have: - Proven experience in content editing - Strong understanding of enhancing clarity and readability - Ability to structure and edit text for a smooth flow - A keen eye for detail and grammar - Excellent communication skills to understand and refine my tone and style If you're confident in your content editing skills and can deliver high-quality work, I'...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking a translator fluent in both English and French for my fiction book. - The book is written in standard English without specific dialect or colloquialism. - It features simple, straightforward sentences, allowing for a smoother translation process. Ideal skills and experience: - Proven experience in book translation, preferably within the fiction genre. - Native-level understanding of French, with a strong proficiency in English. - Detailed oriented, with exceptional grammar and proofreading skills in French. - Ability to retain the creative style and tone of the original text in the translation. This project requires a balance of linguistic proficiency and creative translation skills - accuracy is paramount.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced proofreader to review my documents. You should be able to correct grammar, punctuation, and spelling errors. - The document is a mix of academic papers, business documents, and creative writing, so a broad expertise in proofreading is essential. - While a specific style guide isn't mandated, a strong understanding of academic writing and business writing conventions is a plus. - Kindly include your past work and experience in your application for my review.

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  21 คำเสนอราคา

  ...realm of betting and gambling. This position offers the opportunity for long-term collaboration with the goal of ensuring the highest quality of published Requirements:Absolute proficiency in English experience in editing texts, preferably in the betting and gambling to detail, impeccable grammar, and the ability to critically analyze to work in a team and maintain high standards of content is also given to candidates proficient in the following languages: Arabic Spanish French Italian German English HindiUrdu Punjabi Bengali Portuguese Russian Responsibilities:Final proofreading and editing of SEO-optimized articles, casino reviews, game and betting reviews, as well as advertising and informational materials

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm seeking a marketing pro to assist with presales meetings and sales. - **Specific Areas of Support**: The focus will be on generating leads, closing deals, and building customer relationships. This involves a blend of strategic planning and hands-on execution. - **Current Marketing Materials**: We currently have flyers in place, which can be used as a foundation for creating more comprehensive and impactful marketing collateral. I'm looking for someone who's proficient in a variety of marketing areas to help me expand and enrich my current approach. The ideal candidate will have a solid understanding of presales processes, effective sales techniques, and the ability to develop compelling marketing content. If you're a creative thinker with a knack for turning ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced Gujarati to English translator. I need a professional with expertise in both languages to ensure accurate and meaningful translations. Key project requirements: - Translation of general documents from Gujarati to English and vice versa. - Deliverables in Word document format. Ideal skills and experience for the job: - Fluency in both Gujarati and English. - Proven experience in translation, particularly with general documents. - Attention to detail and commitment to delivering high-quality work on time.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  AI Awareness Survey 5 วัน left

  I'm looking for an Grammar specialist to create a web-based survey aimed at both Indians, Canadians and Australians. The survey is designed to measure awareness about AI. Requirements: * Valid ID and Phone number. * Good grammar skills. Ideal Skills: - Proficiency in designing surveys, particularly around awareness measurement - Understanding of AI and its concepts - Ability to target Indian, Canadian and Australian audiences effectively - Experience with surveying both Canadian and Australian audiences would be a plus

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Dynamic Website Copy and Product Descriptions Writer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am urgently seeking a professional and creative cont...seeking a professional and creative content writer with proven experience in crafting compelling website copy and engaging product descriptions. Key Responsibilities: - Develop persuasive content for various pages on our website. - Create detailed product descriptions that will capture customers' attention and boost sales. Ideal Skills and Experience: - Excellent command of the English language, with impeccable grammar and punctuation. - Ability to produce unique content that aligns with our brand's voice. - Previous experience writing for e-commerce websites is a big plus. Please note that the project's timeline and scope are open-ended at this point, providing an opportunity for an ongoing collab...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I need someone to translate handwritten 5 pages in Arabic to english

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We are seeking a professional translator to convert the enclosed certificate from Romanian to English. The translation should be delivered in a Word document, and the formatting should closely resemble that of the original. This includes replicating text contained within the stamp in a text box. Applicants must demonstrate fluency in both Romanian and English and provide verifiable evidence of their translation proficiency in this language pair. Compensation: $8.00 USD, along with a positive review and potential for future projects involving the same language pair. Required turnaround time: Immediate.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  German Language Proofreader -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...any syntax issues and give a human touch to my work. This a very small project so my budget is fixed, if you can't do it in this budget, I respect but please don't apply and waste your time. If you can accept this project within this budget without compromising on quality, then we can surely talk further, please apply for on project. Your expertise will be utilized in the following areas: - Grammar: Ensure no grammatical errors exist in the presentation. - Language Style: Adapt the language style to fit a professional tone. - Readability: Make sure that the content is comprehensible, flawless, and effectively communicates the intended message. As an ideal candidate, you will possess extensive knowledge and experience in proofreading documents, with a native level pr...

  $7 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Must Speak Spanish & English Fluently (on the phone) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please submit a voice recording using to apply to this job, you must submit a voice recording telling about your experience & schedule (in English) If you do not submit a recording, we will not contact you. The pay is $100 / week, starting. 6 hours per day.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Excel-Based Mark Book System for English Learning Area Tracking 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title: Customizable Excel-Based Mark Book System for English Learning Area Tracking This reads like a lot, but I am only trying to be clear. It's just a mark book. Project Overview I need a skilled Excel developer to create a solution that helps schools track student progress against specific English Achievement Standards across year levels of the Australian Curriculum. The goal is to pinpoint areas needing improvement, empowering schools to target resources effectively. Is it Speaking and Listening, Reading and Viewing, or Writing and Creating? If so what particular Aspect (sentence? Key Requirements Foundation: Excel workbooks to accommodate multiple teachers and classes. Structure: Year Levels (tabbed sheets) with each year's Achievement Standa...

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented and experienced proofreader who can make my Italian fiction book shine. Key Responsibilities: - Correcting grammar and syntax mistakes - Identifying and fixing spelling and punctuation errors - Improving clarity and flow of the text Ideal Skills: - Excellent command over Italian language - Prior experience in proofreading and editing Italian fiction - Ability to finish the task promptly as the book has less than 10,000 words. Your role will not only involve eliminating errors but also refining the content to make it engaging and captivating for the readers. Looking forward to working with someone passionate about their craft.

  $30 (Avg Bid)
  NDA
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a professional translator to convert a set of legal documents from Macedonian to English. Ideal candidates are: - Fluent in both Macedonian and English. - Well-versed in basic legal terminology. - Experienced in translating legal documents. Your background on law would be advantageous. Please relate your translation experience when bidding. Deadlines are crucial for this project, so punctuality is a must.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  English to French Translation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently looking for a native French speaker to translate an academic questionnaire from English to French. The document length is 5991 words. The absolute deadline for completion is 17th of April, 7 pm GMT. Budget: 150 USD. If you're a native French speaker who fluent in English, experienced in translations and crucially, available, please do get in touch! Please note: Only native French speakers may apply to this project. Use of Google Translate or other automatic translation tools is prohibited. Agencies are kindly advised to not apply.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  Role Description This is a temporary remote role for a US English CSR (Conversational Speech Recording) in the Healthcare project at Fixensy. The CSR will be responsible for recording and annotating conversational speech data for machine learning and AI models, maintaining high levels of quality control, and ensuring customer satisfaction. Qualifications • Excellent verbal and written communication skills in US English • Ability to follow instructions and work independently. • Able to talk 10-15 on any medical subject (i.e- Conversation with Patient) Benefits- only 2-hour work (one time) and you can earn $160. Any country member whose accent similar to US .

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient Telugu writer to work on a forthcoming project. This project involves creating engaging and informative content on Education-related topics. Responsibilities include: - Writing clear, informative, and engaging Telugu content for a...topics. Responsibilities include: - Writing clear, informative, and engaging Telugu content for an educational project - - Maintaining accuracy while producing quality content, adhering to the given guidelines Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Reading and Writing Telugu - Proven experience in writing educational or informative content - Excellent writing skills, including proper grammar, spelling, and punctuation - In-depth understanding of Telugu language nuances - Familiarity with education-related topics ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Polish to English Article Translation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a draft English translation of the article originally written in Polish (less than 500 words) to be put in English version of wikipedia. Some sources should be added. Ideal Skills: - Reasonable English proficiency - Experience in Wikipedia Small budget. Total work should take up to 30 minutes.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm looking for a personal representative fluent in English with a basic understanding of web development. This position involves managing my personal tasks and running errands, as I'm often busy with other responsibilities. Ideal candidates should be efficient, trustworthy, and capable of: - Coordinating with other team members on my behalf - Handling specific administrative tasks when required. Being used to work in a digital context will be preferred, as I'm engaged with web development on a daily base. A proactive attitude is absolutely needed since you'll often need to manage my tasks independently, ensuring everything is completed in a timely manner. Experience in personal representation roles or assistant positions will be considered a plus. If you c...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled English professional to review my academic essays. The primary focus for the review should be on the content and clarity of the text. This includes making sure that the content is presented in a logical and coherent way. I'm looking for someone who can provide detailed feedback on the sentence level, ensuring that the writing is both clear and engaging. Key Requirements: - Native English speaker with a strong background in academic writing - Proficient in providing detailed feedback on sentence-level - Skilled in maintaining academic integrity and adhering to proper citation methods Ideal Skills: - Previous experience in editing academic essays - Proficiency in the subject area of the essays I appreciate a quick turnaround time for the...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  ...videos will center around communication skills and basic grammar. Target Audience: The primary target for these videos is adults. Thus, the content should be tailored to suit their level of understanding and interest. Video Content: - The videos should be engaging and professional, with a duration of 5-6 hours in total. - They should cover a variety of communication skills, including body language, active listening, and conflict resolution. - Basic grammar aspects should be integrated seamlessly into the communication skills topic. Skills Required: - Proficiency in video production and editing. - Strong understanding of communication skills and grammar. - Experience in creating educational content. - Excellent command of the English language. This is a gr...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...document. Key Requirements: - The document is around 1000-5000 words in length and must be proofread for grammar, punctuation, and spelling. - While I'm not looking for a full rewrite, I need you to ensure that the document reads well and is error-free. - Given that the document is business-related, a strong understanding of business language and jargon in Spanish is essential. - Experience with basic proofreading is required. This task involves checking for the basics, not a full-scale editing or rewriting service. Ideal Freelancer: - Native Spanish speaker with fluent English proficiency. - Prior experience in business document proofreading. - Strong understanding of Spanish grammar, spelling, and punctuation. - Professional with an eye for detail. Plea...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน english grammar ชั้นนำ