ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 essay suitable medical research oriented job งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กรุณาสมัครเฉพาะในกรณีที่คุณอยู่ภายในภูมิภาคเหล่านี้: เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และสงขลา จะต้องดาวน์โหลด/ลงชื่อเข้าใช้แอปของเราเพื่อตรวจสอบแต่ละงาน ส่วนใหญ่จะมองหาสถานที่ปฏิบัติงานอิสระที่มีตราสินค้ารถยนต์ซึ่งให้บริการน้ำมันและหล่อลื่นครบวงจร เราสนใจผู้ที่ใช้แบรนด์คาสตรอล วาโวลีน ปตท. หรือโมบิล จากนั้นส่งมอบและอนุมัติการส่ง ระยะเวลาของโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์คช็อปและความพร้อมของผู้เข้าร่วม ‐‐-------------------- Please apply only if you are located within these regions: Chiang Mai, Chiang Rai, Surat Thani & Songkla. It will be required to download/sign in our app to monitor each tasks; mainly looking around car branded independent workshops that provide the full range of oil and lubrication services. We are interested in those who are using Castrol, Valvoline,...

  $15 - $20
  พื้นที่
  $15 - $20
  0 คำเสนอราคา
  Typing job 3 task for 40 pages หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ Reza Un N. ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trying job 3 task for 40 pages หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ Reza Un N. ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a writer to research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลในสเปรดชีต Typing and do research

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AdvTV (Top Banner Ad Signs LED): This program is called a program or program AdvTV advertising media is an extension of the designer label on the LCD but AdvTV program can play video files. Along with the show's run news. It is suitable for the various attractions. Cinema Government to require people to wait in line. Queue to wait for a doctor, hospital, shopping mall. Supermarket, shops and restaurants will be installed inside or outside the shop. May be represented by any of the stores. Promotion of the store at the time, as it is able to set the font size, background color, or even put the logo of the store...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Urgent SEO Improvement for Bookkeeping Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an SEO expert to help my bookkeeping website rank higher on search engines. K...Strong communication skills and the ability to provide regular updates on progress. - Understanding of the bookkeeping or finance industry is a plus. Technical Skills: Proficient in SEO tools such as Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, Moz, and Screaming Frog. Strong understanding of on-page SEO, off-page SEO, and technical SEO. Ability to perform comprehensive keyword research and competitor analysis. Local SEO: Expertise in local SEO to improve your visibility in local search results. Experience with Google My Business optimization. I'm looking for someone who can start immediately and deliver results promptly. Please include your past work in your ...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา
  Etsy Store Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a virtual assis...However, at times, you'll need to conduct additional research for things such as pictures and product details. Key Responsibilities: - Add 51-200 products to my Etsy store per month - Source product information from my vendor site and existing Etsy listings - Conduct additional research for product details and pictures when necessary Experience Needed: - Prior experience with Etsy, listing products and managing a store - Strong organizational skills and attention to detail - Familiarity with product research - Excellent written communication skills - Ability to work independently and meet deadlines Your role will be crucial in ensuring my store's growth and maintaining its quality. I'm looking forward to working wit...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Pop Music Album Grant Writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a proficient grant writer to assist me in securing funding for an upcoming pop music album production. I am seeking grant funding specifically for album production costs and the associated expenses. Ideal Skills and Experience: - Experience in writin...funding for an upcoming pop music album production. I am seeking grant funding specifically for album production costs and the associated expenses. Ideal Skills and Experience: - Experience in writing grant proposals for music projects - Familiarity with the pop music industry - Strong knowledge of grant opportunities for music album production Key Responsibilities: - Researching potential grants suitable for a pop music album production - Drafting compelling grant proposals - Submitting grant applications in a time...

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Ethiopian Amharic Online Instructor -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Instructor Job Description Overview: We are seeking a dynamic and knowledgeable Instructor to join our team. The ideal candidate will be responsible for researching, developing, and recording engaging mini-courses in Amharic based on topics and overviews provided by us. This role demands a blend of expertise in topic research, content creation, and the use of various digital tools to produce high-quality educational videos. Responsibilities: 1. Course Development: -Conduct in-depth research on provided topics to develop educational content. -Design and prepare comprehensive lessons and presentations that cater to our diverse audience. and Production: -Record engaging mini-courses, each lasting approximately one hour, ensuring high audio and video quality....

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Professional Infographics Layout Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have all the necessary elements for an infographic - all graphs created in vector fo...left to right, grouped according to the groups I've added to Illustrator in the file. Some charts that are in vector but need formatting e.g. colours, fonts etc. Open to a different style as long as it uses the brand colours & font. Your main task will be to take the existing design elements and organize them into a cohesive and visually appealing layout. The final result should be polished and suitable for online distribution. The use of Adobe Illustrator is necessary for the final output, as I'll be needing the files in .ai format. Key Skills: - Proficiency in Adobe Illustrator - Experience in infographics design Please let me know your relevant experience and portfolio samp...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  Hello I am a UK based surgeon, I need help assessing a relatively small patient data set on quality of life questionnaire data (SF-36 aka shortform-36) change over time. This questionnaire comprises 36 questions, the answers to which I have put through a calculator to generate the 9 domain scores: - Physical functioning - Role limitations physical - Role limitations emotional - Energy/Fatigue - Emotional well being - Social functioning - Pain - General health - Health change These patients have had an operation and we wish to compare pre and post op quality of life data (in addition to factoring in if they have had complications) and look for any significant changes. Please find attached an orthopaedic article where they assess change in the SF-36. - The choice of software (SPSS, R, Py...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Informative Office Furniture Article Bundle 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented content writer to craft a set of 10 informative articles revolving around the subject of o...content should be original and not copied from elsewhere - The articles should be SEO-optimized for our target audience - Most articles will need to use references that will be provided Ideal candidates for this project will have: - Proven experience in content writing, specifically in the field of office furniture, or a similar niche - A strong understanding of SEO best practices - Excellent research skills to be able to craft compelling and accurate content - The ability to write engagingly for our target readership There is no strict deadline for this project, so you can work at your own pace. The most important factor for me is the quality and relevance ...

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Trophy icon Sleek Logo Design for Iroko Interiors 6 วัน left

  I am in need of a sleek, modern logo design for my new enterprise named, Iroko Interiors. The logo should mainly co...design for my new enterprise named, Iroko Interiors. The logo should mainly consist of gold and black colours, and should be of a minimalist style. This logo will serve as the visual identity of my kitchen company. Key expectations: - Minimalist design style - Colour palette primarily consisting of gold and black - Modern and stylish look, fitting for a kitchen company - The final design should be suitable for use on a range of materials, from business cards to websites Ideal skills and experience: - Proven experience in creating sleek, modern logos - Ability to work with a minimalist design style - Proficiency in graphic design software for creating professional-g...

  $32 (Avg Bid)
  Trophy icon Vibrant Cartoonish Art for Marketing 6 วัน left

  ...relatability. - Usage: These cartoons will be widely employed across various marketing avenues, so they should be versatile and impactful. - Color Scheme: I need the cartoons to be colorful and vibrant, capturing the attention and imagination of potential clients. Ideal Candidate Skills and Experience - Demonstrable experience in cartoonish style art - Proficiency in producing versatile cartoons suitable for marketing materials - Past work involving vibrant and colorful artwork. Cartoon of a Cat! company name is Big Cat Supplies need pictures/drawings of a Cartoon Cat Yellow and Black l He will be in many different poses. main page to be A Big sort of Fat cat kind of rough looking black and yellow. The name BiG Cat Supplies needs to be in Block letters looking like rocks like...

  $146 (Avg Bid)
  การันตี
  Enhancing Photocatalytic Efficacy: Literature Review Refinement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...on sentence structure and clarity, word choice and vocabulary, and punctuation and grammar to enhance the overall readability of the review. - Structural Improvements: In particular, I expect enhancements in the introduction and background, results and data analysis, and discussion and conclusion sections. - Comprehensive Coverage: I need the review to extensively cover relevant studies and research. This will involve cross-checking if all pertinent studies are included and reinforcing arguments where necessary. Ideal candidates would be those with a background in environmental science or a related field, with strong experience in academic writing and editing. Familiarity with referencing, table and figure labeling, as well as an understanding of photocatalytic processes, wou...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Trophy icon Elegant Event Poster Design 5 วัน left

  ...to separate each part of the event information for clarity. 6. **Visual Hierarchy:** - Emphasize the event title, date, and location at the top. - Use subheadings and bullet points for easy readability of event details, rules, and benefits. - Highlight the call to action and contact information prominently. --- **Notes:** - Ensure the poster is visually appealing and professional, suitable for both digital and print distribution. - Include space for additional logos or minor sponsor details if needed. - Maintain a cohesive design that aligns with the Children’s Health Foundation’s branding and campaign aesthetics. --- **Deliverables:** - High-resolution poster/flyer in both digital (PDF) and print-ready formats. - Design mockups for review and approval b...

  $28 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of a virtual assistant with experience in Facebook Marketplace. Your primary tasks will involve posting new items and updating listings on a daily basis. The ideal candidate should be proficient in: - Facebook Marketplace operations, including posting items and managing listings - Experience with high-volume listings, as I plan on posting more than 20 items per day - Detail-oriented and able to maintain all listings with accuracy - Any experience with customer service and marketing would be a plus

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  SEO Article Writing 6 วัน left

  I am in need of a talented writer to create a set of SEO articles. The topic is in the technology field. Ideal freelancer will have: - Proven experience in writing SEO articles - A good understanding of technology topics - Excellent grammar and language skills - Ability to produce engaging and informative content - Familiarity with keyword research and SEO best practices The scope of work will entail composing a series of 1 to 5 SEO articles on technology related topics. These articles must be informative, engaging, well-researched, and optimized for search engines. The ideal freelancer will be able to deliver high-quality, original content on time, and be willing to make adjustments as needed. Please include samples of your previous SEO articles in your proposal.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm in need of a detailed and accurate email database of contractors, interior designers, and architects in Massachusetts. This crucial data gathering is primarily intended for a marketing campaign to promote project collaboration opportunities. Your task would be to find me 500 accurate and verified emails, strictly adhering to the categories mentioned. Key Skills: 1. Web Research: Proficiency in navigating search engines and professional websites to extract valid information. 2. Attention to detail: Only accurate emails fall within the scope of the project. 3. Experience with Database Management: Past experience with data collection/aggregation projects is a must. Your work will involve not just gathering the emails but also ensuring that they belong to professionals in ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Identity Design for Letterhead & Email 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented graphic designer to create a professional and visually appealing letterhead and email signature that reflects my brand's identity. Key Elements: - Incorporate my company logo - Include relevant contact information - Integrate a picture of my book, which is a crucial aspect of my branding Format: - Final deliverables should be a JPEG format that is suitable for both a letterhead and an email signature. Color Scheme: - The design must align with my existing branding, ensuring a seamless and consistent representation across all my materials. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design and branding. - Good understanding of visual hierarchy. - Ability to translate a brand's identity into a visual representation. - Experience in creatin...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm in need of a detailed and accurate email database of contractors, interior designers, and architects in Massachusetts. This crucial data gathering is primarily intended for a marketing campaign to promote project collaboration opportunities. Your task would be to find me 500 accurate and verified emails, strictly adhering to the categories mentioned. Key Skills: 1. Web Research: Proficiency in navigating search engines and professional websites to extract valid information. 2. Attention to detail: Only accurate emails fall within the scope of the project. 3. Experience with Database Management: Past experience with data collection/aggregation projects is a must. Your work will involve not just gathering the emails but also ensuring that they belong to professionals in ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  [ Calling for British nationals over 18 years old ] ? Discover the Flavours of Japan at Our Exclusive Tasting Event on 16th July next Tuesday! ? Join us for an unforgettable Japanese culinary experience right here in London! ?? ? Where: Perspective Spaces, Copperfield Rd, London E3 4RR ? When: 16th ...(Unit 2, Perspective Spaces, The Yardley Building, Copperfield Rd, London E3 4RR) in London. This is a unique opportunity to indulge in a fusion of traditional and innovative Japanese flavours. Requirement: British nationals (British passport holders) over 18 years old without any food allergies or restrictions (our meals would contain meat, fish and pork extracts). Do not miss this rare paid research opportunity in London. For more information, please contact us! Many thanks and h...

  $26 - $324
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  $26 - $324
  1 คำเสนอราคา
  Marketplace Web Database Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled database engineer who can successfully construct a robust system for my upcoming marketplace website. Although I have not specified a preference for the type of database, I'm open to discussing the most suitable option among MySQL, PostgreSQL, and MongoDB. The website needs to encompass key functionalities such as: - User registration and login accessible (paying members only) - Ability to verify user registration against list of licensees - User Directory accessible to members - Efficient system for product search and filtering - Classifieds with ability to add photos In regards to aesthetic appeal, I'm seeking a clean and minimalist design. Ideal candidates should have prior experience in similar projects, a deep understanding of datab...

  $2529 (Avg Bid)
  $2529 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...preparing for presentations and defenses: The mentor will be expected to help me refine my presentation skills and offer feedback on my defense strategies. - Guidance on legal theories and methodologies: This includes discussing and analyzing legal theories and methodologies, and helping me apply them effectively to my research. The ideal candidate should possess: - A strong background in legal research: Someone with a successful history of conducting and publishing legal research would be beneficial. - Proven mentorship experience: Ideally, the candidate will have a track record of effectively mentoring students through the entire duration of their PhD programs. - Excellent communication skills: As this role involves a lot of guidance and feedback, the ability to ...

  $706 (Avg Bid)
  $706 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Excel and PowerPoint Data Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in Excel and PowerPoint to help me with a data analysis and presentation project. Here are the specifics: - Data: The analysis is centered around medicine research data, so you should have experience working with this type of information. - Excel Tasks: - Data Cleaning and Organizing: You need to ensure that the data is well-structured and free from any inconsistencies. - Data Analysis and Visualization: Conduct thorough analysis on the customer data and create visual representations of this data in Excel. - PowerPoint: - Presentation Design: Solve th epowerpoint pracrical problem The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in Excel, especially in data cleaning and visualization. - Experience in working with wide variety of data. - Str...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I need a professional ...will be used as posters in our clinic. These patient education materials will be informational in nature, designed to help our patients understand various health topics, medical conditions, and other pertinent healthcare information. Key Requirements: - Ideal candidate will have experience in healthcare writing, specifically in the creation of patient education materials. - The compiled materials will be used for in-clinic displays, so experience in design layout for posters is a plus. - Content should be clear, concise, and easily understood by a general audience, taking into account that patients may not have a medical background. - You will be required to organize the information in a visually appealing manner, considering the limited space avail...

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  AtoZ Maintenance Solutions Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional designer to create a simple yet impactful logo for my new company, AtoZ Maintenance Solutions. Key Requirements: - Incorporate the colors blue and black into the design - Utilize elements that reflect qualities like quality, reliability, and excellence in service - The logo should be professional and straightforward, suitable for a maintenance services company. Ideal skills for this job include: - Proficiency in graphic design software - Previous experience in creating professional logos - Ability to understand and translate abstract concepts into visual elements - Strong communication skills to understand and incorporate feedback. - More Upcoming Jobs for the chosen candidate

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  I'm in need of a specialist writer with a knack for inspirational and motivational content coupled with a strong understanding of nutrition and diet. The scope will ...inspirational and motivational content coupled with a strong understanding of nutrition and diet. The scope will entail creating articles aimed at fitness enthusiasts. The expertise required includes: - Knowledge and experience in nutrition and diet - Proven ability to write motivational, engaging content - Ability to tailor content for fitness enthusiasts Understanding the most recent nutrition research and being able to apply this to fitness enthusiasts will be a key factor in the project's success. Your inspiring words and expert advice will guide our audience towards achieving their fitness goals throug...

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Fruit name 6 วัน left

  I'm in need of a detail-oriented freelancer who can assist me in my daily tasks. This position involves data entry, Excel formatting (focused on data analysis), and creating Word documents. Key Responsibilities: - Daily data entry - Excel formatting for data analysis - Creating Word documents The ideal candidate should: - Be adept with Excel, particularly for data analysis - Have a keen eye for detail - Be proficient in Word - Be able to work remotely - Be available on a daily basis This is a long-term position, offering a monthly salary. If you have the required skills and are looking for a consistent, remote job, please apply.

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  ...for local community members, so the ability to communicate effectively with this demographic is crucial. - **Video Style:** I'm interested in a hybrid approach for the video. Both animated and documentary-style storytelling will be required. The animated segments should bring out creativity and help to simplify complex medical concepts. The documentary parts should showcase real patients and staff, conveying the human side of our services. Ideal skills and experience for this job include: - A proven record in creating brand awareness videos - Capable of producing both animated and documentary-style content - Understanding of the healthcare industry - Excellent communication skills to connect with local community members - Ability to work collaboratively with our team...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Recruiters for INDEED JOB POSTINGS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We will hire you if you have an active INDEED EMPLOYER account to help us post jobs and expand our recruitment. We are currently searching for someone to assist us in posting jobs on Indeed. The job title and description will be provided to you. All we need you to do is post these jobs on your Indeed employer account, export the candidates that apply, and send them to us daily. NOTE: We will not provide any INDEED EMPLOYER account. You must have your own INDEED EMPLOYER account. This is also an ongoing project. Please send a screenshot of your existing Indeed employer account with some jobs you have already posted.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced animator well-versed in creating both 2D and 3D animation, preferably with a knack for producing realistic and detailed 2D artistry. The project requir...in the beautiful language of Telugu. Skills and Experience Required: - Proven experience in 2D/3D animation - Ability to produce realistic and detailed 2D animation - Exceptional skills in graphic design - Proficiency in Telugu, both verbal and written - Prior work in long-form animation (more than 5 minutes) is desirable, yet not obligatory. As you work on this project, you should be detail-oriented and capable to capture the nuance and complexity of the story I aim to tell through this animation. Your creativity and passion for animation will be highly valued, as we collaborate to bring this visio...

  $18456 (Avg Bid)
  $18456 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need a dedicated data analyst to help me analyze patterns in social research data through a general linear mixed model (GLMM). The suitable candidate requires proficiency in the following areas: - Expertise in developing GLMM - Familiarity with psychological research data - Strong skills in the SPSS statistical software or R studio. We'll be delving into complex psychological research data and examining patterns and differences in a mixed within-between subejcts design, using a GLMM strategy implemented on SPSS or R Studio. Your insightful analysis is fundamental to the progress of the research. Take note; your work will involve running a GLMM using SPSS or R studio. The central objective is to identify and analyze patterns within the data. ...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Website Optimization, Menu Creation & Landing Page Refresh 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... image compression, and minification of CSS and JavaScript assets. - SEO Optimization: A key goal is to improve our search engine rankings. This includes a thorough review of on-page elements, extensive keyword research, and the establishment of a backlink building strategy. - User Experience Improvements: An integral part of this project is to enhance user satisfaction on the site. This can involve improving the accessibility and usability of the site, as well as enhancing the overall experience for users. - Menu Creation: I also want to add a new menu to the site for external job listings and a blog. This should be seamlessly integrated into the existing structure of the site. - Landing Page Refresh: I am looking to update the design of our landing page to give it a more...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We have a youtube channel where we do true story animations. The theme of the channel is dark/thriller and we do animation on famous figures who had a dark life or murder cases. You will be asked to research about a person and write their story in a super interesting way. This project also REQUIRES you to design scenes and write guides for the animators. So in another word you have to visualise and direct the scene for the animator. A reference will be provided

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm seeking a children's book writer to create an entertaining, preschool-level book that will captivate young children. The theme of the book should be centered around animals. Key requirements for the project include: - Writing a captivating and engaging story that is suitable for preschoolers (ages 3-5). - The story should revolve around animals, making it both entertaining and educational. - The primary focus of the book is on providing an enjoyable read, although some educational aspects about animals are also welcome. The ideal candidate should: - Have experience in writing children's books that are targeted towards preschoolers. - Demonstrate creativity and a knack for storytelling that appeals to young children. - Have a strong understanding of the education...

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented graphic designer to create a visually appealing, cricket-themed flyer to promote our CupMatch Product at the Warwick Workmen's Club . Key Details: - The primary purpose of the flyer is to promote the CupMatch Product. - The primary target audience for the flyer is cricket fans. - The flyer should incorporate a color scheme of Pantone 551c, 294c, and 1...Proficient in graphic design and flyer creation. - Experience in designing promotional materials. - Understanding of color psychology and the ability to work with specific Pantone colors. - Knowledge of cricket or sports-themed design is a plus, but not required. Please feel free to provide samples of your previous work in your proposal. Looking forward to working with a creative and detail-orient...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking a versatile and experienced virtual assistant for a wide range of marketing tasks. This role requires a strategic approach, as the main goal of this project is to boost brand awareness, generate leads, increase website traffic, and enhance customer engagement. Key Responsibilities: - Content Creation: You sho...Affiliate Marketing: Experience in affiliate marketing will be highly advantageous. - Cold Calling/Lead Generation: A background in cold calling and lead generation is crucial for this role. - Project Management: Strong project management skills are a plus, as you will be coordinating various marketing activities. The ideal candidate for this project will be a proactive, creative, and detail-oriented individual with a strong understanding of digital marketing s...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Climate Change Challenges and its Solutions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Research and identify 4-5 issues/challenges due to climate change in a state in India in five key sectors (Agriculture, Energy etc.) and then go through various government reports, think tank reports to suggest strategies to overcome these challenges. The challenges and the strategies will be only point-wise in bullet. no long description. People with experience in field of environment, climate change or exceptional research skills are preferred

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Research Fashion Looks 6 วัน left

  We are looking for a fashion researcher. They would need to find products that could recreate the look of a character from a TV series. The products should be buyable online. We are looking for products that can be bought from India. Exact matches are preferred but closely similar matches are also acceptable. The looks need to be researched over episode-wise and season-wise and character-wise. The pay will be 10INR (negotiable) per acceptable match. We expect around 50-100 matches. Currently, we are working on the series - Emily in Paris. The deadline is July 31, 2024. Reference:

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in search of a seasoned affiliate who can help us attract new players to our Asian-oriented sports betting and casino website. Key Requirements: - **Proven Affiliate Marketing Skills:** I'm looking for someone with a track record of successful affiliate marketing in the online gambling industry. - **Understanding of the Asian Market:** It's crucial that you have a deep understanding of the Asian market, specifically in terms of online gambling. - **Online Advertising:** Your role will include leveraging online advertising to drive traffic and new players to our website. - **Social Media Marketing:** An understanding of how to utilize social media platforms to attract potential players is essential. - **Influencer Partnerships:** Experience with building p...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I require a clean and attractive design for an art classroom intended for children and adults, centered around drawing and painting classes. The entire space (about 25' x 25') is being renovated. There are no sculpture classes, so no kiln. Key aspects to consider: - Creative storage solutions: Efficient and imaginative ways to store art supplies. - Seating and Surfaces: Tables and chairs suitable for kids and adults, with workspaces that encourage creativity and collaboration. - Supplies: necessary art supplies (easels, drying racks, etc.) We have supplies, but may need more. - Flooring should be attractive and easy to clean; currently has linoleum. Ideal freelancers will have experience in interior design for educational environments, ideally with a focus on art classro...

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...Want to see yourr creativity, so don't just copy the graphic! Change the colors of the clothes, add things, get creative! Key Points: - The work involves creating a diverse range of visual assets suitable for different platforms and purposes. - Your designs will be used for commercial applications, so professional quality is a must. - Creativity and versatility are valued. - There is potential for ongoing work if the initial collaboration is successful. What We Need: SVG and Screen Print Transfers: Create high-quality SVG and screen print transfer graphics. These should be detailed and suitable for printing onto tees. **Project Details attached...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Vibrant T-Shirt Design for Adults 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative and skilled designer to create a vibrant and catchy design for a t-shirt. The design should be targeted towards adults, so it should have a mature, yet eye-catching appeal. Key Requirements: - Design: The design should be visually appealing and suitable for a t-shirt. - Color Scheme: Vibrant colors are preferred to make the design stand out. - Target Audience: The design should resonate with an adult audience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and creating designs for t-shirts. - Understanding of color psychology and the ability to work with vibrant color schemes. - Experience in designing for adult audiences is a plus. If you have a strong portfolio that showcases your ability to meet these requirements, I would love to...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  ...competent company or individual with profound experience in developing healthcare software. The primary goal of this project is to build a comprehensive patient management system. This system should have several key functionalities. Key Functionalities: - Appointment Scheduling: A user-friendly interface for managing patient appointments is crucial. - Electronic Medical Records: The system should securely store and manage patient medical records. - Billing and Invoicing: The system needs to handle billing and invoicing seamlessly. Ideal candidates should have a solid understanding of the healthcare industry and experience developing patient management systems. Specific skills that are required for this project include, but are not limited to, software development, heal...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled designer for packaging design for a nitric oxide supplement. The design should attract the eye of individuals (mainly males) aged between 30-60 who are proactive about their blood pressure. I have included 4 images of products that we like the packaging for in terms of how the key...Lowers cholesterol - Blood pressure Support - Supports Cardio Health The physical benefits that a customer will notice are: - Boost Energy & Stamina - Get Better Cardio Performance - Better gym performance - Greater blood flow and potentially stronger erections Ideally, I would like: - A greater focus on the benefits the consumer will experience - The packaging to be sleek/professional, but not medical-like - It not to be revolved around the gym as our target market i...

  $149 (Avg Bid)
  การันตี

  As a seasoned Operations Manager, I'm looking to refresh my resume that accurately highlights my key skills and achievements. Here's what I need: 1. **Skill Highlighting:** My resume should prominently feature the following abilities: - Management capabilities - Project...Inclusion:** It's crucial to shine a light on my accomplishments. These include: - Streamlining processes to boost department efficiency - Implementing cost-saving initiatives that led to significant savings - Successfully managing cross-functional teams to meet project goals The ideal freelancer for this job should have substantial experience crafting result-oriented resumes, preferably for mid-senior level management roles. Past track record in creating resumes that led t...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา