ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,345 example of vb.net งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello, I need a procedure written in VB Script to read/write/update a CSV file. I am currently using a SQL Server Database and it is not proving to be reliable. The procedure needs to store 20 fields into a CSV file if that ID does not already exist. If that ID already exists, prompt user to confirm, then overwrite the existing enty for that ID.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  ReactJS Axios example 6 วัน left

  I need an example in which the response from an axios call is saved and then a variable is set. If the axios response is 200 then the variable will be set to "Success" If the response is not 200 then the response will be set to "Fail" An item in a certain row/column in my table will then be set depending on what that variable is set to.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We have a list of around 4800 common English words with definitions and examples in MS Excel file which will be used in a spelling game. We require you to Proofread the data and rate spelling as per its difficulty level from 1 to 10 range. Also, shorten the length of some long examples and definitions. We are looking for someone who is good in the English

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Create a calculator with specific basic requirements ( to be precised ) with a history of entry.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello, I need to redo this cover example here ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]), but you need to change the texts, where it says "Matheus and Kauan" you need to insert "RIKARDO" and where it is written "has fashion for everything" write "cover 2k19". Besides the more need to change the background picture to this one ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Java example code 5 วัน left

  I need to implement a sample jave code in NetBeans

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  my site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the content I need copied for each page can be f...uk/ the content I need copied for each page can be found in this site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will specify for each a page what i want copied to my site and update of colour scheme to match my theme. word document with detailed description attached

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  SHOPIFY WEBISTE ( please see example site ) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...long term Client of mine .. I currently dont have the time on my hands to design this website on myself .. so thats what im searching for the right web designer to help me out with this project . I will help the winning web designer to design the graphics of the shopify website .. but i need an EXPERT web designer to do all the back end of the site .. if

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Build a Master Detail VB application 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The purpose of the application is to track current activities. A master detail grid allows the users to take actions on activities. The action you can take depends on the status of the activity. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] new activity -- Status = Created (initial info required -> Activity creator - ActivityDescription - ExpectedAmount - VendorId/name - Productline - ClaimExpiryDate

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  The purpose of the application is to track current activities. A master detail grid allows the users to take actions on activities. The action you can take depends on the status of the activity. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] new activity -- Status = Created (initial info required -> Activity creator - ActivityDescription - ExpectedAmount - VendorId/name - Productline - ClaimExpiryDate

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Reactjs example 2 วัน left

  I need an example reactjs project using react-bootstrap-table. The application when rendered needs to be a table of 4 columns and 4 rows. The first coIumn will have check boxes. I need to be able to select individual rows or all rows using the check boxes . A button also needs to be added so when I click on the submit button, one row in a specific

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Macro excell vb coding 2 วัน left

  I need you to develop some excel sheet with vb coding

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  WordPress Gutenberg example block 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Gutenberg block with following features in plain JS (no React/ESNext/compiling): - All objects that are part of the 'wp-blocks', 'wp-components', 'wp-element', 'wp-i18n', 'wp-editor' API - Extensive 'attributes' examples - Demonstrating all InspectorControls elements (also in the edit and save functions) - All function pa...

  $718 (Avg Bid)
  $718 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Junior VB developer 1 วัน left

  Working part of the development team for USA company. Requirements: 1. 2-3 years experience 2. English level - high 3. Working hours - until 1 PM EST

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Finding some vibration example in real life 18 ชั่วโมง left

  finding some vibration example in real life and discuss the vibration principle of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] details in chat

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Convert VB6 Desktop App to VS2015 (in VB) 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I want to convert a VB6 Desktop Application in to Visual Studio 2015 VB app. The app has primarily one main form with some simple modules. Some net connectivity, json, and some SWF's

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  excel macros and VB scripting หมดเขตแล้ว left

  Need some to create a simple excel based scheduling system. Which identifies job start and finish time based on hours need for the job. Contact for more details

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  i need to get a website with the same charateristic of the one i will leave here as example, hopeing for a similar colors and graphic or better. the website must have a cp who permit to the admin to change all the photos of the object sold, banner photo, description etc, creating promo code with different duration and keywords decided by cp. the website

  $611 (Avg Bid)
  $611 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  We have got a crech fee management software which is not running. Can sombody repairs it and put it in function. Once functioning annual maintenance can be considered favourably Software is with source code.

  $302 (Avg Bid)
  $302 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  vb.net work is here. with use vb form. หมดเขตแล้ว left

  I need a notepad. with using vb.net and vb.net form which using inputbox andmessagebox

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Skrypt / makro / moduł VB do CorelDRAW X6 หมดเขตแล้ว left

  Witam, Poszukuje programisty VB, który napisze makro, skrypt, moduł który: 1. W tekście wykadrowanym w obiekt tekscie wyszukał wszystkie jednakowe określone ciągu cyfr, dodał do niego +1 i zastapił znalezione ciągi cyfr nowym powiększonym o +1 2. Po zastąpieniu nowym ciągiem cyfr zamknął edycje tekstu w kadrze, powielił kadr z tekstem 1 raz z przesunięciem

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Feathers JS - Working example หมดเขตแล้ว left

  We would like to see a working project based on Feathers JS Framework ( Node.js) Please see the file attached ( PDF with requisites and the sample du...RESTful service GET that responses the following JSON ( see pdf) one Upload files service POST - set db value (multi-part form upload with Multer Module) ( see pdf) One Hook example of sanitizing data

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Amazon exit strategies and an example หมดเขตแล้ว left

  Provide an example of how the company has exited certain activities or industries or has exited entirely by selling the company or by merging with another company. Explain why this exit has happened. You will have to find information on the company in the databases: Factiva, Statista, ThomsonOne and/or Amadeus. In the text of the group report you

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Details are given in the attached zip file.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Reading Txt file to populate DB tables in Vb 6 หมดเขตแล้ว left

  ...Table 3 has been named according to the name on the text file except for Name that is EName and Date that is EDate and Time that is Etime on the tables The filename is the name of the text file in the folder. Each txt file has the same structure. Read the text files and populate the 3 tables Table 1) EnNo 2) Name 3) FileName Table 2- 1) FileName 2) FileName

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Convert Excel VBA to VB. หมดเขตแล้ว left

  ...converted to a COM addin via Visual Studio 2016, vb.net. There are no changes to functionality to the loader----only a straight conversion to COM addin is required. I am the author of all the VBA and am fairly decent with the language and Excel (10+ years experience). In addition to receiving a functioning COM addin (loader xlam conversion), I intend to use

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Illustrations similar to attached example.... หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for an illustrator to do a series of illustrations similar to the attached example on the following address: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Illustrations similar to attached example.. หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for an illustrator to do a series of illustrations similar to the attached example on the following address: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Illustrations similar to attached example หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for an illustrator to do a series of illustrations similar to the attached example on the following address: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  VB 6 Month Solution หมดเขตแล้ว left

  ...enters (3) Month - referring to March and (2019) Year referring to Year, Once the 2 textboxes and the combo box are populated display the months and the year in separate subitems of the listview from the starting month specified - in the case March 2019 so the code will start from April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 .... ..... ..... December 2019 January

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ... On completion, I basically want to have what they have but with my text instead of theirs, that I will work on after the project is completed. Also I will use my images throughout the sales page instead of theirs. So it will have the same look and feel as the example landing page and sales page but with my text and images used that I can change myself

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Excell VB Macro to load data on SQL หมดเขตแล้ว left

  ...week but can last a couple of months. attached you can find a sample file: there are a couple of main table that can be stored on a SQL. You need to: 1. create a sample SQL on Docker for development purpose. 2. Build template over the provided file. 3. develop VB macro to generate file from the template. 4. develop VB macro to upload data on SQL

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Arranging VB project หมดเขตแล้ว left

  I have the code for the project in VB, but i want an "EXPERT" to arranging my code and making very working software.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need a example code for Android with pocketsphinx, understanding some German words. The app must be able to learn. For example to understand voice with accent. Compiled with Android Studio.

  $894 (Avg Bid)
  $894 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Create Website Similar to example given หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a website similar to the below example. It will need to have an API link for the customer portal that we will provide. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 การประมูลเฉลี่ย
  123 การประมูล

  We are trying to create an example data base of trips run in a car for the past 3-5 years. We have a set of addresses we would like to use. We want to have the following columns with daily entries. Driver, Odometer start, Odometer stop, Start date&time, Stop date&time, Start Address, Stop Address, Driving Distance, Driving time, Parked time, Travael

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Go to website and see what this looks like. We attached a screen shot. Its an ac interactive savings calculator HERE IS A LINK TO SEE WHAT WE WANT FOR OUR OWN WEBSITE [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Manutenção em sistema legado em VB หมดเขตแล้ว left

  Procura-se programador VB para manuteção frequente em sistema legado

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  English words definition and example in Excel Sheet หมดเขตแล้ว left

  We have a list of 5000 common English words in MS Excel file. We require you to find the definition and example of those words from the internet or any other source and put it in the excel file. This data will be used in a spelling game. You also need to highlight any inappropriate words like abusive, sexual, offensive words which are not suitable for

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  So far I have created a a few forms that allows one user to log in. I have also created a quiz but need to store scores in an access database. I also need store fictional stocks in a database that will rise and fall in value over time, and will do so unpredictably. I need to allow the user to buy and sell the stocks and store whichever stocks they buy in an access database. I also need a search fu...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need someone to alter some images. I need images to be photoshopped perfectly to white background.

  $10 (Avg Bid)
  Design for NeonBox Example หมดเขตแล้ว left

  I need some graphic design. this design for neon box

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...environment where they only way to export is via RSS. In that RSS, there are rows of fields that I need to input into Msft Excel. I see that Excel can import an XML file with the appropriate XCD schema, and sure enough, I got pretty close just by creating a map file, but I cant get all of the fields out. We have an old RSS Feed in our app that I cant get individual

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  EXAMPLE https://meghnathmon.blogspot.com หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I need you to design and build my blog.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล