ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,824 excel database web งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file forma...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Excel conversion to SQL/IIS website 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have a complex excel (google docs) spreadsheet with multiple algorithms inside it. I need to convert this to a web accessible database, so that multiple users can access data and input at the same time. Also I need a way to control access to certain levels of data. Freelancer is to recommend services such as SQL/IIS. Database is to sit on cloud

  $611 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $611 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  VS13 Database( Migration ) Project 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...2013 with MySql database on hostgator web-host. We need design elements for invoices such as --invoices using load --reports using presets We will need a grid that is editable from reports and the same grid will be used in the invoice. Current invoices will need to be converted for a new database. Output will be CSS HTML files to web-browser. So,

  $570 (Avg Bid)
  $570 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We would like to get a web site developed for : Data Entry-Approval-Reports Application using exactly with the following resources 1) ASP NET MVC 5 (VS 2013), 2) MSSQL 2012 , 3) WINDOWS 2016 (IIS) Time period: 7 -10 days only The website shall be published on local server and shall be accessible by different browsers. A)Forms Authentication

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Create a web application to access data from excel and database and display the results as requested by user. You need to use a plain python code and connect to databases using appropriate methods. Application should be multi user and multi threading.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...Eparcel( export in excel form) TNT, DHL, UPS • Compatible with Export Xero and Myob accounting software • Count down - How much time is left on the offer Price now and before / Discount in % ( SALE BADGE ability to add) 4) Export orders in Excel file(CSV) by date Create Products and categories with pictures about 60pcs ( from database word file with product

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  I have a data compiling project. Web research from sites. I need "Categories" exported, copied, pasted or entered into CSV and Excel so we can import into MySQL database on the backend. Here are the sites. We are looking for Mentor Categories and the respective types under each.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...YouTube Channel. We are looking for professional content creators to join us for our endeavour. We are looking for someone to make a complete tutorial video series for Microsoft Excel 2016. Reference video - [login to view URL] - Format: Screen-Recording with Voice-over & Text - Language: English - Please ensure audio is both clear

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Need a web Form. Have data in Excel or CSV File. Person will select one Roll number and rest of the data will populate according to the file Further some more comments will be added and then submit to email or a database

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...in an Excel file. A script python allows the automatic addition of these data in a second file Excel (our database) and generates, with each new row, two new graphs. The objective is to use this computer as a server to share with a client our images, our data contained in the Excel file and our graphs. The main objective is thus to create a Web page

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...required(Admin & Vendor/Party) Admin part 1. A database required to store all the product, details along with URL 2. Approval of Vendor registration request 3. Modifying/update products (Downloadable database with HD images) in excel. 4. Each and every activity notify to mobile & email of admin 5. Web as well as apps platform 6. User friendly

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Web Development needed to convert excel spreadsheet to web application EXPERIENCE WITH AWS ONLY Use PHP in EC2, with MariaDB as backend db. In front, can use CloudFront and Elasticache for the database. Routing and domain management use Route53. If you have experience with AWS, then you can bid.

  $7353 (Avg Bid)
  $7353 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  A simple web-based application which will manage stock inventory so easily: Dashboard, Stock Management, Suppliers, Customers, low level stock. Nice look and feel interface. It supports to be displayed in mobile-device. This web application should actually generated by HTML . All the modules are saved in the separate project , so that you will be able

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Add features to an existing PHP web portal to mass upload data into a database from Microsoft Excel files

  $341 (Avg Bid)
  $341 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Tthe production environment: Web Application Server: IIS 8 on Windows Server 2012 R2 Database: MS SQL 2008 R2. Current backend and webservices applications are coded using C# .Net Frontend/UI are coded with HTML, CSS and Javascript. Application, Save and Login Data are stored on the MS SQL Server. The attached Excel workbook is a very simple model

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  A web-based application to calculate cost savings from Assembly Technology Expert (ATE) services. Cost savings are derived from 2 areas. 1. TCO1 - Logistics costs in purchasing and handling of the quantity of different articles (SKU). 2. TCO2 - Assembly costs in using more advanced technologies that require lower labour hours. Tthe production environment:

  $1681 (Avg Bid)
  $1681 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Currently we have a web crawl solution that pulls raw data from websites. This solution is written in Visual Basic. We require an improve trend-analysis of our raw data set (example attached) - which currently assesses the most popular "News Subject" based on the 'crawltext' column, via identifying the most frequently used words within the UK. We

  $701 (Avg Bid)
  $701 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...40 years now. For the last 15 years we use an application to create the several competitions. For the last 5 years we do more and more web based and most functions of the application have been replaced or renewed web based. The last function to decommission the application is this script/function. More in depth info: - We receive a list with rental

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...product should be a excel spreadsheet/word file/database with two fields (E-mail address, phone number) along with the website URL provided so the information can be distinguished from one-another. The spider needs to be flexible enough to attain a +95% ratio of web scraping at the end product. I'm looking for a Data mining/Web Scraping expert, that

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Scrape all of the information from the web-site [login to view URL] Put the information into an excel template with name, parts of the address, phone e-mail etc in separate cells so I can upload to a database. Example - for the first one Name | Registered address 1 | Registered address 2 | Registered

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  We would like to have a Microsoft Word document form use the form data as fields to be extracted to to Excel. This process must enable the initial template to be used with other Word Documents that will have the form data available and able to transfer the process/scripting to other templates as new ones are created in the future. Basically, the

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Project is to conduct company search in Poland and filling in the Excel database with predefined categories. Looking for medium to large B2B manufacturing firms - 10 top companies in each of the 30 categories. Detailed required categories and criterion will be provided in Excel. Needs access to good Polish company search software. Need following fields:

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I´m looking for a app which can extract addresses from web-database and store result in Excel file, using Batch file for key words. I already have such a app, but web site has changed and so it do not work any more.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi, Looking for Amazon MWS API expert to extract the data from seller central and create some of the report in web form or excel or database and create report based on it. Only experience candidate who have done this in the past can apply. You need to share the samples you have done before starting and references. I do not want to waste your time and

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  WEB SCRAP A CATALOGUE / DATABASE FROM A WEBSITE AND PROVIDE ME THE RESULTS IN EXCEL. WEBSITE AND CREDENTIALS I WILL PROVIDE IN PRIVATE

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  ...support on a number of programs, including: -Verify database/spreadsheet was uploaded correctly into WooCommerce and correct any errors based on the spreadsheet -Conduct Linkedin outreach programs using data collection/outreach software -Company/data mining for targeting of client campaigns -Web scaping in support of client website migration -Marketing

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  We are having Json File Specially from GSTN web site like GSTR2. we need a Code in VB6 to convert these kind of Json file into Excel and sql Database Table.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Only people located in the United States. I need 10 virtual assistants to perform office related activities. Handling digital file Database management (Excel) Transcription Web searches Daily hours: 5 - 6 Payment per hour: from $ USD 8

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need a web app that can pull data from a website based on the license number I enter into the web app. Once the data is pulled, i need it to be saved in a database that I can later export into an excel spreed sheet, preferably .CSV. Once the data is exported, That I should be able to clear out the database, but be able to keep pulling future data

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Web Browser Inventory Management with mobile scanning functionality. Similar to Viper. Needs: Mobile Web Browser Dashboard (with four user relationships) Dashboard User Information Admin -Should be able to generate usernames and passwords for all levels. -This dashboard should display current inventory of each office, manager, & agent by

  $3094 (Avg Bid)
  $3094 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  Create 2 separate database to fill in orders and calculate P&L. Attached excel files are created as example. should be web enabled with unique user access this will be used for multiple products and multiple products may have multiple customers user access to define which form which customer can use

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am looking for a database software developer capable of developing a web based database. The following is required: * Intranet * quick and user friendly deployment and installation * able to accommodate variety of businesses The application was already developed using Excel VBA, I now require it to become an intranet platform application that can

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I have an exisitng app runnning on app store. It needs to be migrated from Xcode 8 to Xcode 9. It does the following : 1. Stores a database, interacts with a web server and sync data thru APIs,. 2. Generates pdf and excel documents. 3. It has internal algorithms which determine how to store the data. 4. It has capability to scape data from websites

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I...have a running application on App store that saves database. It is also capable of scaping data from websites, works on it and stores it in the relevant fields. It interacts with web server thru JSON APIs. It also generates pdf and Excel documents on user requests. The data can be synced with the web server. I need to migrate this app on Xcode 9.

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  My Company wants to build a Performance Management System Database. To warehouse, score, and report on Staff Performance. We have developed something that is excel based that we will like to replicate in a web-based environment: The System will warehouse Staff Key Performance Indicators Give Supervisors access to Score Staff Performance Indicators

  $736 (Avg Bid)
  $736 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...MANAGER PORTAL – integrated tool with 3 major parts below: 1. Develop web based tool for proprietary portfolio management converting an existing excel based tool. (A) Equities (OPTIONAL - up to 10 markets/different currencies): The web based tool should permit upload of trades in excel/csv format, upload of price list, option to(or not) incorporate daily

  $826 (Avg Bid)
  $826 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Web based forms with database The database can be exported on pdf and excel (xls) there are two forms 1. pdf attached 2. excel form attached.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  Hi there, I am looking to have a web based application developed for tracking change management in a system. Currently I am looking to get a working prototype together as a demonstration of concept, what I mean by this is I primarily want to focus on the process and concept and have less concerns about how it looks. Once I have a working prototype

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I would like a quote for a data entry project that may involve data entry as well if the data cannot be scraped into a google doc/excel spreadsheet. Build a database of every single person in a list of organizations nationally throughout USA that match a certain profile You may encounter certain directories that would allow for screen scraping, but

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...looking for a qualified developer who already has experience in the field of web application development of billing and commercial management, the application must allow the user: - online booking management; - billing, quotation etc .; - imports / exports database under EXCEL; - Multi-state PDF génération all this work will be led by a team of account...

  $648 (Avg Bid)
  $648 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...Please see the attached picture. 2. There is a model app. Please see attached Excel file. The link to the model app can be found in 'Mockup1' tab. Requirements 1. The goal is to imitate the model app as closely as possible plus a little bit of my own idea. Please see the Excel file's 'Mockup1', 'Mockup2 with Data'. 2. I've also included a...

  $1322 (Avg Bid)
  $1322 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...calendar a AND the Jewish Calendar; for example, Nov 8, 1979, correspond with 19 Heshvan 5769. We are going to use as a reference the Membership Form So, we need to find the database from the Jewish calendar. Also, the idea is that when your birthdays are coming, for example, the plugin needs to generate an email to that member to congratulate him

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need a small web page created from the design provided in the PSD. In the middle of the page PSD there are fields (Select a sector, select a subsector, select an occupation, select a Job Role, Next) that I want to be drop down menus. The data required to populate these drops downs will come from the data in the excel documents I also provided. There

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Word press or some other easy to find or use spftware. Database based website were it can host data as a server. Must have diffrent members Acess with level of access as named below namely: SUPER USERS A-USERS B- USERS SUPER MEMBERS MEMBERS In short when you login your details the server will automatically send you to the direct to the page of either

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Project to automate excel spreadsheet initially using Visual Basic and excel macros to From Website [login to view URL] 1 Select date required (usually next day or following day)(please note the list is only available on a short term future basis only depending on sites database updates) ie daily. 2 Select runner list

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...Data Entry Operator, Web Admin & Web Researcher" My strength and skills include - Hardworking & Dedicated Timely Submission of work Flexible working hours I am an individual Data Entry freelancer aiming towards providing quality services. I will be your Virtual Assistant and provide you any type of Data Entry, Data Mining, Web Research or Copy Paste

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I need an expert that could build a web based program that would have several functions in it such as: 1. set up a database and backup server for all submitted and uploaded files. 2. form creation that would be served as submission forms for users. 3. when forms submitted, they would be saved in the database, exported in its layout as a PDF file and

  $1169 (Avg Bid)
  $1169 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล

  ...horse racing enthusiast with some coding experience (very limited) and reasonable excel skills and want to automate a daily task. 1. Project to automate excel spreadsheet initially using Visual Basic and excel macros to • Scrape list from first horse racing web site for first column of workbook • Insert additional columns in spreadsheet to accommodat...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  **Please note: I have an Apple MacBook. This database and program need to function on MAC OS.** Project: I have 2 different lists. One list is a CSV file with every business in one State in the USA. (4,500,000+ records) which needs to be turned into a usable database. The file includes the business name, the people who own and operate the business

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล