ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,396 excel expert need simple solution งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Documentation for online TV mobileapp/ website, features and business plan.

  $117 (Avg Bid)
  $117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Website 2. With 5 to 6 pages 3. Seo friendly 4. with Contact us form

  $102 (Avg Bid)
  $102 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  Hi Softech Infinite Solution, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $247 (Avg Bid)
  $247 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  ERP - CRM -Integrated solution wanted... 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a solution where we can get an all in one solutions for our company. We are in the hotel laundry business and want a program that can integrate the whole process, from finding and managing clients (CRM) to track the flow of the process through: 1. Receive an order 2. Pickup and count 3. Receiving logging and sorting 4. Washing 5

  $1117 (Avg Bid)
  $1117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล

  We already have an Antispam solution for incoming emails, but we have a lot of PCs on the network and when they have infected or attacked, this PCs start to send a lot of emails to Internet. We need an antispam gateway that detect and stop the outgoing SPAM emails and block the local account and send an alert.

  $216 (Avg Bid)
  $216 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Hi Dev Info Solution Pvt Ltd, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Hi Dezven Software Solution, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $13 (Avg Bid)
  $13 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  site cant reached right now problem i need solution 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  when i login to some website it shows site cant reached now or connection refused problem

  $79 (Avg Bid)
  $79 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  site cant reached problem so i need solution for quick login 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want to login quickly to some website which displays site cant reached right now or connection refused errors

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  when i try to login to some site it displays site cant reached and connection refused errors

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Outreach Solution 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  So we need a solution that can target and contact sites that will be interested in working with us to promote themselves with digital marketing or for us to work with them to negotiate. For example, if we require finance sites, the bot could contact finance sites that are decent, looking for all ideas to solution.

  $116 (Avg Bid)
  $116 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  (IMPORTANT please do not send me any offer if you don't have a ready made one including the following features) 1- POS (Dine in, Take away, Home delivery) 2- Back office (Categories, groups, items masters, payments, discount, offers, happy hours, multiple selling price for one items, sales reporting, customer database, user creation and authorization ......) 3- Inventory management (Recipe m...

  $5060 (Avg Bid)
  $5060 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  53 การประมูล
  Project for Xtreem Solution 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Xtreem Solution, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Setup checkout.com 1click solution for existing website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The goal is to integrate the 1click solution from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], so people can reload credits with 1 click without having to enter again their credit card data. Website already exists. Website is in php/mysql A snippet code with support through skype/text chat and teamviewer should be ok. (I am a developer myself)

  $164 (Avg Bid)
  $164 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Wedding Events Solution 1 วัน left

  We are the Jaipur base wedding events mangment company we provide all need of wedding like tent, Light, sounds, flower halwai, caterer etc.

  $3645 - $7290
  $3645 - $7290
  0 การประมูล
  Need a Job Management Solution Website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a Job Management Solution like PeopleFluent for Japanese Market in English Language People with precious experience in Job Portal Development, please share same with demo url. Tell me approx duration and costing for delivering same. PS : Please dont give links claiming you made a site in portfolio, if you can't back the claim with a demo on own

  $2665 (Avg Bid)
  $2665 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  86 การประมูล

  Hi MARUTI SEO SOLUTION, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $118 (Avg Bid)
  $118 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Building an API based Inventory management solution หมดเขตแล้ว left

  ...intelligent solution architect to help developing an integration platform between our brands websites and our apps backend to seamlessly manage inventory, prices, sizes etc. Currently the brands use their "brand panel " to upload products either one by one manually or a bulk CSV upload (downloading it from say their Shopify store) we need to automate

  $400 (Avg Bid)
  $400 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  I need someone who has Amazon Web Services (AWS) experience to create a document that goes through the following steps, step-by-step. 1. Create 2 virtual machines (extra small) that have a web server installed, on the same VPC network 2. Create a load balancer in front of those virtual machines with a public IP address 3. Test the connection to the

  $194 (Avg Bid)
  $194 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  50 การประมูล
  $423 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล