ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  20,179 excel stock price graph macro real time งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ปัจจุบันผมเทรด Option ผ่าน Optionexspress และ FX-pro (ซิ่งน่าจะเป็นตัวหุ้น) เช่น aapl ,amzn ,goog etc.... อยากให้มีสัญญาณเตือนโดยการ Run EA ใน Fx-pro เพื่อไปเข้าคำสั่งที่ Optionexspress แบบ Manual ครับ

  PDF
  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Stock Price Realtime Data Feed(SET/TFEX) หมดเขตแล้ว left

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 การประมูล
  Facebook - Graph API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Need help with develop Facebook Graph API - Need to show content on my website using Facebook API. If you done facebook API before please contact me so we can discuss

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Matlab code for Cyclic Graphs and their Eigen values graph 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i require matlab code for simple cyclic graphs, and with one graph its eigen value graph as well. will provide further details after your bid is accepted

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  exel macro and vba 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a programmer. I had an excel file of renters for a residential & commercial building. I prepare this file monthly. It consists from columns with Flat numbers, it’s kind (residential or commercial), renter name and rent And the era paid for rent at its time it is in Hijri calendar from...to... You can get and update all information from last month

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Excel Macro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Create Input Sheets using the example to be provided 2. Populate the sheets with sample data based on the example to be given 3. Write a macro to import and merge all the input sheets into one 4. Write macro to create other sheets in the master file to analyze the data based on instructions to be provided 5. Create a Gantt Chart based on the data

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are Event based Company We need to Manage our inhouse stocks, for the events we have to take out the stock and after the event is over we have to take in the stocks

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Read data from .txt file to plot data in a graph in logarithmic scale Y axis will be data from one column (col) Select Data from column (#5) "Volume" X axis will be a calculation X=col 5/((col17/sin(col21))*55) Attached you can find a sample of the raw data need it to make the graph.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Finish incomplete VBA Excel Macro project 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ##Advanced VBA skills and high experience automating excel will be needed to understand the code written so far, debug and complete the work according to spec## A VBA programmer has done most of the work according to the attached Statement of Work, however due to personal issues he has not been available in weeks to complete the work. This has been

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  stock market screener 3 วัน left

  Interactive Brokers platform, TWS API 9.73.06 python3 just a screener no entries or exits. I would assume you will need an account to test script.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Excel graph for presentation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need excel graph like bubbles in 4 quadrants and each bubble divided like pie market share Each quadrant represents quarter of the year and bubble size represents the potential size of customer and the bubble divided like pie market share.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Excel Macro VBA - assistance with VLookup in VBA Hello The purpose of the macro is to process each row, and when there is a certain condition, correct the entry in the cell. I am using (attempting to use) VLookup to access the values in the 2nd sheet and correct the values in the first sheet of the workbook. Receiving the following error when running

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  The main idea for this project is implement graph functions and put them one a grid. Having a GUI with buttons, when pressed will preform its functions on the grid.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We have an excel model with macros that converts raw excel product detail data from suppliers to the format we need to upload into our store. We need to fix this model as it appears to have some bugs. For example, in the attached file "Dreamline..." file, the model populates column "A" (parent_sku) with values for SKUs that have no parent SKU (see and

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...for someone to manage our Shopify stores and products (health-related products) FULL-TIME POSITION - 40hrs per week with DAILY reporting (how many hours worked, how many products added, how many products removed, order processed) * Ensuring new products and stock supplies are up to date (we have 4 Shopify sites so if you do a good job you'll get to

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  macro or script 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a macro/script to do some things automatically.

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  STOCK MANAGEMENT ACCESS PROGRAM (HINDI SPEAKER FIRST PREFERENCE) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  MAKE PROGRAM IN ACCESS AND VB LOGIN, STOCK, CONTACT BOOK, SALES BILL, REPORT, USER RESTRICTIONS

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have got a VBA Macro for Ms Excel coded by a VBA Expert. I want some changes in it, need to delete something & add few new contents. It should be a simple project for an expert so lowest bids will win this project.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...Potential crash when the time stamp on the import file is not "0:00". Modify the macro to ignore delivery time and only consider delivery date. SENDORDER - Modify the macro to generate an image file whenever the parameter for "Breakdown" is set for Y in the Suppliers worksheet MYOBvsOM - Add a column to sum the totals of price plus gst in...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I am trying to use some existing source code from a mac app I own to make a new stock ticker mac app. I will provide more details to qualified bidders via private message.

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We are searching for a native English creative writer expert on Finances, Investment, Stock Markets and Trading. He/She must revise, proofread and improve the wording of a document in English. Aspects such as terminology, grammar, content, coherence, style, etc. should be reviewed and improved. Word counting: 900 words approx. The project should be

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...search bar to enter a product description / SKU and will then display a list of products that match the search with all distrobutors that have stock of this product (or hold stock even if out of stock) with the price next to it. It will need to have the ability for me to bulk upload images and product descriptions (also from a datafeed). This will be phase

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Excel line graph 2 วัน left

  I have some work, in an Excel spreadsheet. Easy excel line graph.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Add Arrows (Up or Down) in the Price Bar Chart, as Signal Alert to Buy or Sell ... ie. Add ARROWS or PAINT Color BARS to "Show Alert " of RSI & Stochastic Cross-Over ... in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], which use Pine Script

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Full details will be provided with examples to the winning bidder. Simple explanation: - Create a macro in Excel - Have it replace the placeholders in powerpoint when the script is run - have it then save the powerpoint to pdf OR jpg, depending on what the option is asked for. Should NOT be a long job and it's work for hire (meaning I own it and can

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  An existing excel macro has been used to generate invoices from fixed cell references within a spreadsheet and to create a pdf file. Our payment terms have now changed for the first time but the macro does not seem to be picking up the changes.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Build a stock market application for android and Ios 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  First read the description and only if you have knowledge about this then only send bid. Requiremnets: 1. Knowledge of super trend indicator in stock market. 2. Knowledge of stock market (BSE, NSE). I want to build an application in which we can add companies from NSE BSE then if supertrend indicator is hit then we will get notification.

  $858 (Avg Bid)
  $858 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  We have a set of tools in excel, that uses VBA, we need to fix and optimize some macros in excel

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  Macro calculator built into my website 17 ชั่วโมง left

  My name is Wayne. I am a personal trainer and nutritionist; I offer my services both in person and online. I want to create a macro calculator built into my website. A macro calculator helps people calculate their calories based on different factors. Essentially I want to create a pop up ad for my website that will calculate their macros after they

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Simple Consolidate Excel Worksheets Macro 8 ชั่วโมง left

  Create a macro that will take a excel file with data in 3 worksheets (the data in the same format), and through a new macro associated to a button called ‘Create Schedule’, combine the rows into a new worksheet called “FinalSchedule”, adding 3 rows for specific times (9:30, 11:00, 13:30) and adding a priority text values (Emergency, Standard, Deferred)

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...for someone to manage our Shopify stores and products (health-related products) FULL-TIME POSITION - 40hrs per week with DAILY reporting (how many hours worked, how many products added, how many products removed, order processed) * Ensuring new products and stock supplies are up to date (we have 4 Shopify sites so if you do a good job you'll get to

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  197 การประมูล

  Active Sheet = MYOB Sales Report Run Macro User is prompted to select the Ordermentum Payments File Macro will then: - Match up OMO numbers between Files. - When a match is found, compare the dollar amounts - If the dollar amounts match, highlight the row in specific Green - If the dollar amounts do NOT match, highlight the row in specific red -

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I want a video created using stock videos and animation. It is to showcase a digital advertising product which targets people using data. I will need help writing the script. this needs to be completed in 2 days please provide links to videos you have created in the past thanks

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Microsoft Graph Access Token and API Help หมดเขตแล้ว left

  I need help generating an Access Token for Microsoft Graph to grant Read/Write access to SharePoint online I also need API code samples for moving folders, renaming folders, creating folders, and uploading files in a Sharepoint Site document library.

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Fix Header and Out of Stock for Shopify Store หมดเขตแล้ว left

  ...in this code for me so I can email customers when the product is back in stock. I have the code, I just need someone to do it for me. I also need help with the theme that I have, I need the header to stay in place and the main logo to only stay in the home page. - Out of Stock email notification - Keep header in place - Main logo only on homepage

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Automate Stock Trading หมดเขตแล้ว left

  I have a live data set from excel. I would like a switched on coder/programmer to take this live updating data from excel and then interact with my web browser and input my trade buy/sell/close signals.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Excel Macro หมดเขตแล้ว left

  I have a spreadsheet that I need a macro to fill in the necessary fields. On the WORKING tab is a list of names in column B. Those names also exist on the Written, Plan, Matt, and Finalized tabs. They also exist as a part of the name on those tabs. For example, on the WORKING tab is Andrew Palacio - 205. On the Written tab in column A is also Andrew

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We would like to get a simple macro if you are familiar with VBA in excel. The base is an excel sheet with a few hundred-thousand building addresses. For each address, a link to a pdf exists. In this pdf, on page 1, multiple data need to be read out and put to the corresponding address line. On page two it should be counted how many "apartments" are

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  get Finacial Datas from then new York Stock Exchange (EDGAR). Please use the SEC Edgar API/XBRL/FTP datasets. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We want to Setup an Financial Fundamentals Analyzer Software Tool: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Actualizar stock en woocommerce desde web json หมดเขตแล้ว left

  Necesito que alguien cree un script y lo integre en mi web de wordpress (woocommerce). Actualm...subidos con csv, pero el proveedor de productos trabaja con una web en formato Json y la actualiza semanalmente. Necesito actualizar el stock en tiempo real y automáticamente para poder despreocuparme de actualizar el stock y centrarme en vender. Gracias.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  All the files are given for java program. Just need to add three small methods into the given java file.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  We would like to get a simple macro if you are familiar with VBA in excel. The base is an excel sheet with a few hundred-thousand building addresses. For each address, a link to a pdf exists. In this pdf, on page 1, multiple data need to be read out and put to the corresponding address line. On page two it should be counted how many "apartments" are

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need a line/scatter plot graph that has the ability to add scatter points from an array. These scatter points (yellow points from screenshot) will be fixed and not user editable. The graph will have upper and lower line points that the user can drag vertically only. These points will also be added by an array of points (red and cyan line/points

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Stock market website หมดเขตแล้ว left

  live stock market websites which live includes charts search option..... rest things in pm

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Philippine Stock Prices Download หมดเขตแล้ว left

  Create a python code for extracting important paramaters for each stock in Philippine Stock exchanges and save the values in excel file. I must be able to set date range in which the values were extracted. You could use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for API

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...going to my website. I will have an excel sheet with 2 columns, one for the term and one for the url slug. I need an MS word macro to do the following when I run it: 1- go to the excel file, grab the first term 2- search the article for this term and add a link to it, using the slug in the excel sheet (The macro need to have the fixed part of the

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล