ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,668 exe source code งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Edit language .exe file หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีไฟล์ .exe แต่ฉันต้องการเปลี่ยนให้มันรองรับกับภาษาของฉัน เพราะว่าตอนนี้มันไม่อ่านฟร้อน ไทยมันแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยม i have file .exe but i want change language is my language

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  EXE Launcher Creator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The software will make me able to insert the 1.exe file and generate create a 2.exe file. Launching the 2.exe file, a login popup that will prevent the user to launch the software will appear. The user will input the data. IF the login data will be found on a remote sql server, the exe will launch the embedded file. Of course, I will put the sql

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  .exe license 6 วัน left

  I would like some solution where I can control my ".exe" software against piracy, I would like my ".exe 'to communicate with an online database. Where I can lock the license and control the amount of installation.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Run Exe on Browser, use cloud azure. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who can run our exe on web browser , data can store in azure cloud. Only experienced candidates apply.

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  simulate keypress in kernel-mode 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...directX games or like Shift+Alt+Del screen in windows. - i need a compiled one first for quick test (files must be like this *.exe + *.sys + *.dll) - after i test it and if it works i will award you for the project as source code commentated (explained) (*.sys) ======================================================================= i am a beginner in

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...be built as a .DLL instead of a .exe and be able to be called by a VBScript 2: Needs to accept 3 input from the VBScript (currently those 3 values are hardcoded in the C#) 3: Needs to output 1 value back to the calling VBScript. 4: I have sample inputs and expected output so should be easy to verify. 5: Source code needs to be provided so I can modify/visualise

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Implement in Delphi a code which allows the listing OR cleaning of the history and/or cookie data of browsers. Basically, I want two functions: 1) Function browser_data_list(browser_name : string; data_type : string) : TStringList; which will return a TStringList with the given browser data. For example, calling browser_data_list('firefox', 'cookie')

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I used to play Elf Bowling. it can be downloaded as a .exe online and is a windows based game. I want to recreate it as an Android game. what would the cost be for this?

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  dot Net C# Developer Required 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a small printing app developed by C# Developed in Visual Studio 2015 Now I need to create new exe file from its source code will very small changes. I will give you source code you will need to build a exe file after little changes

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  REPOST: Need this project done ASAP. Last freelancer took money and ran. Project is simple but several days behind, now. ...have two requirements: 1. Script is already written, just need to send small report, at end of script, to OneDrive via API 2. Compile Python script to exe. Please provide me with source code and exe at end of project. Thanks!

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Searching good packer/obfuscator for c# .exe program. 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...only a .exe file that is a program for windows desktop. With "pack" my file I mean obfuscate it and use tricks for that others coders will can't analyze or decompile/crack my program. Is very important that the packer/obfuscator have options for generate different EXE's files. I mean generate differents packeds/obfuscateds EXEs from 1 exe, different

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi, I am looking for a website scraper (EXE File) that scrapes all items from a seller on a website (I O F F ER). Very basic, select which parts to scrape (title, image1, image2, image3, description, price, etc..), all parts can be found in the sample file (current scraper which does not work). The saved information needs to go into a CSV file which

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hi developers, I need WORKING sample project in C# with the following features: 1. Simple .NET45 selfhosted OWIN web application running in console (not II...standard browser or IE). Should be easy, but I was not able to build working example with both NTLM and anonymous access simultanously. Result should be working EXE file and source code in c#.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have an app. It does a data check on computers, creates a JSON report, then send it to a share drive. I am needing help g...then send report to OneDrive. I have two requirements: 1. Must send small report, at end of script, to OneDrive via API 2. Compile Python script to exe. Please provide me with source code and exe at end of project. Thanks!

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need the source code VB.NET (not .exe file) of a simple form that demonstrates me how to connect to the Bitstamp Pusher websocket entirely written in vb.net. The form must contain (see image) - a button that starts the connection showing the available amount of my account and for a specific crypto (e.g. litecoin) the last price (error message in

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...has been captured in 360 degree around human head and shoulders. The task is to prepare code (C++ or similar) based on opens-soursed algorithm ICP (as a part of PCL library) to fully reconstruct human head with high quality. During coding you should clear source data preliminary from noises and filter untypical points. Clearing/Filtering process should

  $2092 (Avg Bid)
  $2092 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Freelance Software development หมดเขตแล้ว left

  ...Front-End Software EXE & Advertisement (Full Screen/Push Notification) Control Module (VB.Net/C++/Erlang/ASP.Net) controlled by BackEnd (PHP-MySQL) Project Assistance : Front End EXE's Source Code with Project Flowchart TAT : 15 Days Fixed Project cost as Advance & fixed support fees per Month Per License Per User Per EXE Source Code : Fron...

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Make EXE program to Check 200 Links with XPATH หมดเขตแล้ว left

  I have a CSV file of links. I want to be able to go to chrome, inspect element, and get the XPATH selector of any element, and then have the EXE scan each URL. proxy support maybe needed. Check attachment

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Compile C++ codes to exe file and to python script หมดเขตแล้ว left

  I have an open source C++ project that I want to know how to compile and how to convert c++ codes to python script.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  How to complie C++ files into an .exe file. หมดเขตแล้ว left

  I got a few C++ files from an open source program. I would like to know how to complie all these files so that it would execute a .exe. this is because i want to make changes to it so i want to know to to complie first then i will make changes to it.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  build me a .exe of my python script หมดเขตแล้ว left

  .exe will do following task . 1. change Mac address in computer 2. change IP address in computer 3. run my script

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  compile 2 file in exe and give me editable project หมดเขตแล้ว left

  compile 2 file in single exe file with my logo and so when i click on exe file it will work automaticaly same in video but no drag and drop need and give me editadble project file so anytime i can exchange files

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have a small ".exe" file, I need to change the HTTP request below before it sends out: "GET /[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] HTTP/1.1 Content-Type: text/html Host: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Accept: text/html, */* User-Agent: Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)" I use OllyDBG to check the code of this ".exe". file, my goal is changing that IP address...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Freelance Programmer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...Front-End Software EXE & Advertisement (Full Screen/Push Notification) Control Module (VB.Net/C++/Erlang/ASP.Net) controlled by BackEnd (PHP-MySQL) Project Assistance : Front End EXE's Source Code with Project Flowchart TAT : 15 Days Fixed Project cost as Advance & fixed support fees per Month Per License Per User Per EXE Source Code : Fron...

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  update little java program หมดเขตแล้ว left

  ...budget is U$ 100 . At the end you will have to deliver the updated [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file and the source code updated in bit bucket. Today I have a java jar named [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that opens a jasper report. I call this java class from my windows exe with a command line like this ( Im runing with jre1.8.0_144 ) : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Minified Custom WAMP, LAMP, MAMP exe หมดเขตแล้ว left

  Wanted a plug and play .exe bundle for packaging my PHP web application.

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Turn python script into .exe with a icon หมดเขตแล้ว left

  Hello I have a basic python script I need someone to turn it into a working .exe application with a icon. This is a very easy job i just don't have a windows pc.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Project for Mark Erwin V. -- 8 หมดเขตแล้ว left

  ...Requirements: 1) Amend the latest project code you have for webscrape_yahoofinance3.exe 2) Include the main part of URL in the configuration file ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) e.g. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3) If a page does not have the data format you expect please raise error, for example: The current exe will not return data to the CSV for

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Please implement in Delphi 10.2 Tokyo compatible VCL visual control that displays a one line text scroll up e...fixed color background of this control, that is, there is no need to support transparency. The final delivery shall be a compiled exe that shows the control is use, as well as Delphi 10.2 Tokyo compatible source code of the visual control.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  remove exe control serial number HD หมดเขตแล้ว left

  I have a program I bought from a developer I no longer have contact with. This program releases on the password of serial of HD, should that someone help to remover to change for this open to the site to be not more with contact.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  1.) User Handbook pdf to be HTMLised and added There are also many features to be added as shown in the IETM PDF The file name should be [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1.) Add a user log in and password option 2.) Option of General view and Ebook view should be made 3.) Home options and other buttons with links as shown 4.) Navigation menu with Features like Print, Glossary, Help, Logout, Keyw...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Calculate SHA256 using CUDA (.exe file) หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone who can effectively write a super simple C++...E8E65B257671A823A05F") { echo $i . " - Found the right starting hash! Our starting hash is " . $previousHash . "n"; exit(); } } // END I need the source code and compiled windows EXE file. Perhaps some small adjustments like logging and input parameters (starting hash).

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  convert .exe tutorial videos to mp4 or avi หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have a collection of tutorial videos that were done by a developer in .exe mode and I need to convert them to .mp4 because I want to be able to change video playback speed. Here's a link to one of the video files. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have about 100 files. If you show me you can do it, I will award

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Build a microsite including homepage with pulsing hotspots to link to information pages. information pages contain background videos, static imagery and play/pause/scru...to link to information pages. information pages contain background videos, static imagery and play/pause/scrub controlled video. Files to be packaged to run offline through exe file.

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  find the subkeys for me หมดเขตแล้ว left

  i need you to do what is in the attached ...is in the attached file and you have to give me a source code written in java or C, a report explaining everything ( comments on the source code, approach to find the key, screen pics of the program explaining what they mean, and the answer) just as written in the pdf attached. and finally i need an exe file

  $424 (Avg Bid)
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  import/add .cfg file into .exe หมดเขตแล้ว left

  I want to hook .cfg file with 2 parameters in .exe file. I got also VMProtect and i can make it with Bundle option, but then my .exe file working more slowly, so my idea is if it's possible the file to be attached with ollydbg, then we are done.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Implement in Delphi a code which allows the listing OR cleaning of the history and/or cookie data of browsers. Basically, I want two functions: 1) Function browser_data_list(browser_name : string; data_type : string) : TStringList; which will return a TStringList with the given browser data. For example, calling browser_data_list('opera', 'cookie')

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have a very small MSI/EXE windows installer application. Would need to add a validation module on top of it. Something like a softwares license check. This is just to check the existing TEXT string from our webfiles via URL POST request. If it match, then it will continue to install

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Visual Basic หมดเขตแล้ว left

  ...when a user input incorrect information. 8. Turn off the all of the Control buttons and have a unique way to exit the program. 9. Send a MS Word document of your Source Code and the .exe file to me in a zip file format using the Blackboard submission....

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  WIX Installer EXE recover project หมดเขตแล้ว left

  i have a WIX installer exe and i need to get back the project

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  need support in my exe หมดเขตแล้ว left

  need support in my exe file , please help me

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Decompiling a file [python] หมดเขตแล้ว left

  So I lost my original file, i'm left with a .exe file via python, i decompiled it though the main file i'm after has no file extension (literally just called file) - if this is possible to again decompile this one file to retrieve the source code, please let me know your price.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write a windows service and client application หมดเขตแล้ว left

  ...========================================= Runs in 2 modes, File source mode and db source mode In DB Source mode it runs a user definable SQL query every minute stored in its database against a client database and extracts data to an Excel compatible file then proceeds as per file source mode. It must be able to store the ID of the last record read and

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Want to hack a Windows game exe in order to change some capabilities currently not available. - Add a control to the player so it can move around the weapon cameras and lock the desired target (currently automated) - Add a keyboard entry that activates a green filter to simulate Night Vision Googles. - Add a keyboard entry that refuels the aircraft

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We look for a computer programmer specialised in Data Encryption and Security to write a code for us to insert in our source code of programs in dll and exe format to encrypt our program file and restrict any third party access to the program file we coded. Please contact: Technowave LLC

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล