ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  125,890 expandcollapse image link งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Ongoing work for Draw image to cartoon contest #2 หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Draw image to cartoon contest #2'

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ย้าย image ขึ้นไปบน aws หมดเขตแล้ว left

  ย้าย image ขึ้นไปบน aws เพื่อทำเป็น AWS AMI 1. Elastix MT 2. pfsense

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  I would like the following project to work with an esp32 board (possibly an esp-01) and an MH-ET LIVE Omnidirectional Microphone Module I2S Interface INMP441 MEMS High Precision Low Power Ultra small volume for ESP32. PCB layout included with gerber files. More details in the chat. Thanks

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  The 3 images attached, i would like to remove the middle section so they are transparent and also would like to ensure the shadow effect on the edge remains but also need to have some opacity applied so when i add an image it looks real.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Angular/FireStore Image upload 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help figuring out an issue while uploading an image on firestore.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Hello, I need someone to modify a black & white image to color using a reference image I provide. Please submit similar work experience. I need it on urgent basis and my budget is fixed. Rgds, Statwick

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  A want a guest post with a back link in a high quality magazine 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is not a job for 3 dollars per link spammers. I want quality like the mirror, bbc, cnn. My website is sports oriented, will give it to those who contact me with an interesting website

  $34 - $283
  $34 - $283
  0 คำเสนอราคา
  Modify a 3d rendering image 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to make my office image more futuristic style.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  Need someone to help me make the connection between my Wix collection with an external Data base. I have a form on my website which collets data from visitors. I need that data to be transferred automatically to my external DB ().

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Cartoon image design 6 วัน left

  I need a logo designed based on the following specifications: - the logo is for consulting company that deals in various forms of funding - the main partner and founders of the company are two men - the logo has to be inspiring

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I would like to create an Anki note type that provides a magnifying glass zoom effect on any images included inside the note. The desired effect would be like this example: I understand JavaScript is not officially sup...would be like this example: I understand JavaScript is not officially supported by Anki 2.1 but believe it might be possible to create JS functionality storing the script files in the Media collection folder that syncs across my devices. I would like this feature to work offline and occur on any image inserted in the note (without having to manually specify image file details in the html), and I’d like this to work on iPhone and desktop.

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Create OCR script to change keyboard's image to text 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello , please check that link i need devlopper who can create script for changing img to txt by using ocr please if you are avaiable i can explain on anydesk.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Need to have the following React Component built: 1) A comparative and interactive image that can cycle between two images. Must be "slidable" ( user must be able to slide with mouse or touch between the two images. 2) @media screen option to automatically change render from Desktop to mobile user Experience

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Interactive image slider as react component 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to have the following React Component built: 1) A comparative and interactive image that can cycle between two images. Must be "slidable" ( user must be able to slide with mouse or touch between the two images. 2) @media screen option to automatically change render from Desktop to mobile user Experience

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  small script in python for a web google vision image recognition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need a small script for Google Vision where a person can upload a photo or take a photo with smartphone and the google vision api give back the most relevant tags The script must be use in the web on shared hosting Thanks

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Cover Image 3 วัน left

  I need a cover image for my upcoming D&D adventure book. The adventure takes place in a vast jungle with savage amazons and an ancient temple (the map of the temple's exterior is uploaded for reference). The cover image must be a digital art drawing DONE BY YOURSELF (not photoshopping random photos together), in letter proportions, and related to the previously mentioned story. For example, it could be a jungle scenery with part of the temple's entrance in the background or an amazon hunting in the forest. It's up to you to draw your art as long as it is relevant to the subject.

  $11 (Avg Bid)
  การันตี
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I have this sample image that I would like to recreate with a background color of #181727 The laptop and screen position and size have to remain the same. The image size has to remain the same. The pictures inside the monitor and the laptop will be changed later on, so that position have to be a layer that I can replace.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Extract business email id from Youtuber's about section link : Flutter 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Extract the email address from any YouTube's about section link in flutter & show it on mobile screen. for example: Note: an encapsulation(like very you are not a robot) will occur before seeing the email address of YouTube's . That you need to bi-pass so that email address can be extracted. SS attached below.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Alter a digital image 5 วัน left

  I want a piece of art work I created to be altered digitally, I need the corner images to be cut out separately so I can paste them on to a different sized image As per attached photo I need all 4 corner flowers cut out separately

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Image editing required for rugby calendar. Need an image photoshopped (1st photo) to imitate another picture that (2nd shot of David pocock). Specific details include: - Photoshop rugby ball into frame - Add definition around abdominal muscles - Enhance image quality

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We need a Facebook Cover Image updated (we have psd file and need adjustments made to it). We just need you to change the dates in the image. If you can do this in the next 10 mins please put the words "RIGHT NOW" in your bid and we can start now.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Create me a composite image of your own design via Photoshop! 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Using a minimum of nine of images – can be stock images that you will create a composite image of your own design through Photoshop. Make sure to give proper attribution for any stock images you use. The concept is totally open. Composite images are made up of two or more photographs, which are combined to create one image.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Image Processing Task 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a few questions that I need someone to answer within a few hours. Will share details with the best freelancer.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Python - Image compression using SVD

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Image Processing Task -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a few questions that I need someone to answer within a few hours. Will share details with the best freelancer.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  image analysis Web application -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It also requires fairly advanced image processing and image analysis skills. OpenCV and openGL alone are not accurate enough and developers are required to create their own functions. Image analysis web application for microscopes. The front is vue.js and the back is django, docker experience is required. Due to the unique format data and optical distortion of the microscope, even if you have experience in image processing in other fields, you need to deal with them. Even if you have coding ability, you cannot understand this understanding due to the multidimensional structure peculiar to the microscope, so even those who have understanding ability The accuracy is low with normal opencv etc., so it is necessary to use all the original functions or perfor...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I have an image (MSA 10 years ) that is attached here. I want one change only. The crescent needs to be REPLACED with an ellipse. You can either ; A) use "MSA 10 " the same image to erase and replace the crescent with an ellipse. or B) use the attached "MSA " to recreate the SAME IMAGE AS in MSA 10 years.jpg. 1- The ellipse needs to be in the same position as the crescent. 2- 10 will stay SAME inside the ellipse. 3- transparent background. 4 - Change the slogan in grey, needs to be replaced with "Professional Business Software", I like to like the keep the same font and size format. 5- I need only one banner, NOT two. 6- The task needs to be completed by Monday 8 am US Central time. Thank you,

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  Hi Yasmeen B., Can you put the cover on the book this woman is reading in a way that looks natural? I'll upload the updated book cover and the image I'm using to promote the book. I just need you to edit the book cover onto the blank book she is holding.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Build Me An Investment Monte Carlo Simulator That I Can Link to My Website, similar to I have also attached an example of a monte carlo excel spreadsheet.

  $932 (Avg Bid)
  $932 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Image Processing Task 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a few questions that I need someone to answer within a few hours. Will share details with the best freelancer.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We have a video that needs a Karaoke bouncing skunk ( we will provide ) on each lyric in time with music. The song is 2 minutes. Like this video on You Tube-

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hi, I need: - man cropped out of photo - man inserted into other photo Thanks, Phillip

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I have changed image file to small letter word file

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Automate download a link in chrome 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to set up daily click on a browser link. Just need say every morning my time 8 am click on a link in a specific website. This website require login.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking to commission an image which will appear on the front cover and first page of a hand made note book. It needs to have a set of scrabble tiles that spell "SCRABBLE" rising out of a scrabble tile bag, bathed in light coming from the bag and surrounded by light glitter. Will require skills in complex lighting illustration and the ability to copy logos, fonts and designs from Scrabble promotional material and game pieces. Transparent background, but happy for suggestions as to what would work best given the colour of bag, tiles and light used. High resolution required, to be placed on an A5 notebook in colour and in grayscale, however may choose to use it on an A4 book in future. Any artistic choices or suggestions are welcome, happy to discuss the context to ...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Looking for High DA 80+ do-follow link building expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a link building experts who can get us high DA 80+ and high PA do-follow backing to our website https://slazzer.com. Also we want the links to be from the following niche Technology, Design, e-commerce, photography

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  We need 20 Lidar, Image and Video Annotation freelancers to join our community and explore the remaining opportunities for a competitive salary. We can guarantee that our freelancers will earn more than $2000 per month which is a salary worth working for. We only prefer USA freelancers to join our community. Please Use the following Link to join us

  $4000 (Avg Bid)
  $4000 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have purchased a godaddy domain and hosting plan. I need to set it up. it was a fully functional website. however the hosting plan expired. I have bought it again. need to link it to the domain. please bid only if you can work on it right away. thank you

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Need to promote clickbank affiliate links

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  adult image editing 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  batch image editing enhancing features and face swapping

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, I am looking for a website programmer who can solve my problem, as the articles are not archived on Google as a video, but as an article, as you can see in the red color

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Trophy icon Processing image files into different colors, and resize 15 ชั่วโมง left

  I need all attached images save as colors: Brilliant Blue, Yellow, Orange, Red, Burgundy, Gray, Turquoise, Green, Purple, Bright Pink, Silver Gray Metallic, Gold Metallic, White, Black & Matte Black Please maintain file name, but add the color in each of the names of image files. Resize all image files to 350px x 350px. All files must be png format.

  $60 (Avg Bid)
  การันตี

  Hi, This project is simple work that find image URLs from exel file. If you check the attached excel file, then you will find there are some records that [image_url] column is empty. I hope you fill this column by googling [title] and [legacy_artist_name]. You can find auction/art URLs by search [title] + [legacy_artisa_name] in and navigate the auction/art site and get image URL from there and fill it [image_url] column. That's all. It will take only 1~2 hours. Thanks

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Trophy icon Image for my Fiver Gig 7 วัน left

  I need an image for my fiver gig Mygig url with all details:

  $11 (Avg Bid)
  การันตี

  Hello everyone It's now sealed and guaranteed I have newly created business and i want an image to be designed for it which should be made by a mix of luxurious colors for this project, as my business sells creative products, therefore it itself must be characterized by luxury and creativity. Very important note(the drawing should be by software not by hand) Second note (the picture should have a slightly realistic details and not cartoonish) Ex : (Second and third image) The image will be placed as an advertisement and sometimes it will be placed as an Instagram post Main image color: The image is main color is dark violet (first image) Image contents: A young man in his twenties in a gypsy costume and a magician&...

  $200 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  6 image rendering project using revvit 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a building project and need 6 architectural images rendered using revvit.

  $720 (Avg Bid)
  $720 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา