ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  20,200 express generator github งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  setup a script from github on to our production ubuntu server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  setup Forkdelta from their public github on to our ubuntu instance ideally use a public privity node its using docker for deployment its all here in their public github ; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] live site ; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Pitcrew Brakes Quote Generator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to produce a free quote generator for the site at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] based upon the following specs: 1. The user will select their model car from three dropdowns: Year, Make, Model. The dropdowns will chain filter, so that when they select the Year only the Makes from that year will populate in the Makes field, and when they select a

  $188 (Avg Bid)
  $188 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  Dear Programmers, I need a script to build android apk file online. What this script does? Users inserts android play store link or app ID and it converts it to an android apk file ready to download. Here's an example website for your better understand the job: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thanks!

  $481 (Avg Bid)
  $481 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  Kittenblock is based on the latest code-base of Scratch 3.0, it's written with javascript and react, right now i need some one package this project into a windows app. Kittenblock on github: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] What i want: package it into a windows app and provide all the docs and scripts or codes, cause i will need them to package this project

  $198 (Avg Bid)
  $198 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  setup forkdelta from their public github repo front end and backend 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  setup forkdelta from their public github on our ubuntu instance use a public privity node

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  setup forkdelta from their public github 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  setup forkdelta from their public github on our ubuntu instance use a public privity node

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Small changes to existing script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is the script : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This is the Nimiq project repo : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I'd like...the script autostart mining (remove opt-in/opt-out and the css) - A code that i can inject and make work on any page on my website PS : there is already a pull request on github with code for the autostart part

  $137 (Avg Bid)
  $137 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล

  I need you to modify software called Scallion. This software uses GPUs to create vanity GPG keys and .onion addresses. ( for TOR ...software. so that all the GPUs are working as one. Currently i have to open a new command window to use a second GPU and so on. please review Scallion open source software on GITHUB [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $9 - $108
  $9 - $108
  0 การประมูล

  I am looking for someone to improve our Google PPC campaignes. 1. Keyword Research 2. Improve Ad Copy based on Competitors 3. Improve Ranking I am not looking for someone that is new to PPC. I would like someone who is experienced.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Open Source Licenses Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The job is to create questions that will help developers to pick the right license for their GitHub project. Many developers find its very challenging to choose a proper license from so many open source licenses. We need to help them, by creating a set of questions that will lead those developers Questions and answers for the decision tree that needs

  $406 (Avg Bid)
  $406 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Need Customize Android VPN Apps 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need customize Openconnect vpn apps... have source code on github. if you know please contact me

  $96 (Avg Bid)
  $96 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  ...finish Develop custom iOS applications from start to finish Document building process for maintenance and upgrades Estimate scope of project and cost Git Github HTML5 Independent worker iOS platforms iOS programming language and requirements iOS Software Development Kit (SDK) iTunes Connect Java JavaScript

  $1855 (Avg Bid)
  $1855 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  I need to upgrade this fork of Litecoin: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] A new repository with new github account needs to be created. THIS PROJECT REQUIRES ALL WALLET VERSIONS TO BE UPGRADED to reflect the most recent changes to the Litecoin Core. In addition to upgrading ALL wallet versions to reflect the most stable version of Litecoin, I will need

  $1432 (Avg Bid)
  $1432 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล

  I want a professional who can give me genuine backlinks and optimize my website website to various search engines and post my sites to classified sites. I want a group to work with who are committed to work. I am a very reliable person willing to pay as you want.

  $65 (Avg Bid)
  $65 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Report generator 5 วัน left

  i need someone who can create a report generator simple and small.

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  There is a GitHub repository: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that has instruction to insert a piece of code into a PHP file in WordPress installation. Need to create a proper plugin that finds the proper place in the file and insert that piece of code. Please don't bid if you intended to get the project and do other projects.

  $213 (Avg Bid)
  $213 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  Custom features for GPU-based Onion Hash Generator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to modify software called Scallion. This software uses GPUs to create vanity GPG keys and .onion addresses. ( for TOR ...software. so that all the GPUs are working as one. Currently i have to open a new command window to use a second GPU and so on. please review Scallion open source software on GITHUB [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $318 (Avg Bid)
  $318 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Confidence Coin 4 วัน left

  I am a professional java developer, and I need help with my Java project. I created many tasks on my Github repo. Please take a look and tell me what of them you would like to do. If I like your work, I will hire you again. Repo: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $175 (Avg Bid)
  $175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Carry out a Computer Simulation for a Theoretical Electrical Generator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I wish to carry out a computer simulation to explore the possibility of generating renewable energy in a new way. A small part of the setup has been described here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am looking for someone who has access to simulation software such as Ansys. Preferably the freelancer is doing post-graduate research in a university and has access to scientific labs and can establish cont...

  $475 (Avg Bid)
  $475 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  Java script fix required for website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Annoying popup window on every page you visit. Line: 29 in the file attached. ".w-form",p=...s! This page has improperly configured forms. Please contact your website administrator to fix this issue.")},100);fu I've tried everything, including articles I found on GitHub, but with no luck.

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  php number generator 4 วัน left

  Php script that can generate must frequent input numbers

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  Estoy desarrollando un sitio web con Node.js a través de la plataforma Heroku y Github pero quiero que mis imágenes queden alojadas en AWS S3, he instalado previamente Bucketee de tal manera que cada vez que haga un cambio en el código y suba los cambios en Heroku no se eliminen las imágenes.

  $75 (Avg Bid)
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Build a Trading Platform 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Details: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Similar sites: - eToro - RobinHood - IQOption B...- eToro - RobinHood - IQOption Bid / Team Qualification and requirements: - Experience in building Angular + Node Applications. - Experience in Google Cloud - Portfolio - Github Profile

  $17152 (Avg Bid)
  $17152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  62 การประมูล

  I am looking to pull this site out of wordpress in static HTML - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We will provide wordpress credentials and all current code. Deliverables: All So...looking to pull this site out of wordpress in static HTML - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We will provide wordpress credentials and all current code. Deliverables: All Source Code in our Github

  $436 (Avg Bid)
  $436 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  132 การประมูล
  Lead Generator - job opportunity! (calling) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We serve real estate agents to assist them increase listing interest by up to 4x, as well as increase turnover times by around 68%. Above and beyond, we also help them get more referrals through branding tips and other secret methods. How we do this is we provide a professional Aerial Videography service. Lets discuss your capabilities, and you WILL be paid what you're worth.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  Hello. I want you to create a new cryptographic currency with open source based on ethereum. GitHub License Smart contracts Ethereum You will develop the Crypto ICO (Initial Coin Offering) solution: trading, lending, affiliate marketing. Development bitcoin-purse, Crypto Coin Creation, Crypto Coin Mining, Bitcoin Pool Mining, Crypto Coin Explorer, The

  $841 (Avg Bid)
  $841 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล

  ...can make sense on it what masternodes monitoring is if you have any knowledge about masternode. It will be working for my coin and provided all UI details and my coin info(github repo) to dedicated bidders. please apply on my proposal if you can meet my deadline and feel confidence yourself. this has very simple UI and same logic with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1235 (Avg Bid)
  $1235 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  I need you to write a research article. Its all about expressing a picture easily

  $71 (Avg Bid)
  $71 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  ARKit 1.5 iOS Developer 3 วัน left

  I looking for talented iOS Developer who has experienced in ARKit1.5. In the principle I want to create a full-solution app with developing module after module. The first ...change color this would come later! [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] To be honestly this is not new technical, you can get the suitable open source code from Github.

  $196 (Avg Bid)
  $196 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  We're looking for a talented backend developer for a cosmetic surgery site. Python experienced is a big plus, and need to review the past works with code samples or github. Only Eastern-European preferred, (the others will be ignored) Please include in your cover letter a link to similar work you've done in the past. There will likely be ongoing work

  $534 (Avg Bid)
  $534 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล

  ...provide you following things: 1. All screens in InVision. 2. All buttons icons in PDF format. 3. APIs document to implement APIs. 4. Project will be sync regularly in GitHub. Serving Changes During Project Development: We recommend you to use agile project management to develop this project which allows to enhance features based upon testing

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Develop a simple tool that mimics the basics of Adobe Director 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...position in the Stage to automatically generate an animation. You need to program these functionalities and provide the code. This project will be available as open source on GitHub. Required: The desktop tool must run on Windows, Mac and Linux....

  $245 (Avg Bid)
  $245 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Project Manager 2 วัน left

  ...management over all of these tasks, and largely over the Teams/Individuals in India. If you are accustomed to Agile projects, built using Vagrant, Jenkins, Cloud/AWS, Jira, Github/Bitbucket/Gitlab and tools like this, we have a similar stack. We have a full set of automation, and when working efficiently could deploy 5 or 10 new tested features in a

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล

  ...Frontend Javascript (ember.js, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Node.js MySQL NoSQL Extensive experience: AWS including ec2, lambda, dynamo, sqs, sns Be prepared to show us sample code from your github account. We will also want to discuss past full stack projects....

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 การประมูล

  We're looking for an experienced developer that can implement features built in Nodejs, React Native, MongoDB / PostGres, and runs on Docker. The repo (GitHub) must be cloned on a Linux environment. I will message potential developers with spec and technical details.

  $7412 (Avg Bid)
  $7412 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  91 การประมูล
  Apache POI report generator 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone's help to set up a website which can set up template and link up word doc to excel data and show up on the web.

  $470 (Avg Bid)
  $470 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Finish a android app 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...detailed doc of the layout of the app 2) list of any 3rd party tools and scripts used 3) detailed test doc of final build must do all the work in github soi can see as you go and final delivery would be GitHub as well. Additionally, I will need bug support after we complete if bugs come up. I do not have the current source code so you would have to decompile

  $1312 (Avg Bid)
  $1312 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  89 การประมูล
  live streaming from torrent direct to my website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...play on one click. Following is sample website in which you have to paste the magnet link and the movie will played [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and there is code available in github [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in my site there is no pasting, I will already put every thing there. the visitor will play only and watch....

  $160 (Avg Bid)
  $160 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  I need someone who can draw attached image using Canvas. Will be great if have source code on github or codepen etc. Looking forward to your reply. Thanks

  $80 (Avg Bid)
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Wordpress Plugin Image Generator 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an image generator for wordpress to generate a .png from the data entered. Please see the details attached.

  $545 (Avg Bid)
  $545 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  100 การประมูล
  Customize theme for Mastodon instance 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cujian.com. We'd like to customize the theme to mimic the new reddit design. You should be reasonably experienced in Mastodon. Mastodon related information can be found on github. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] An example of using .scss file for Mastodon [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $917 (Avg Bid)
  $917 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  ...cujian.com. We'd like to customize the theme to mimic the new reddit design. You should be reasonably experienced in Mastodon. Mastodon related information can be found on github. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] An example of using .scss file for Mastodon [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $122 (Avg Bid)
  $122 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Hi, everyone. We are a growing web development team and need a someone who has stro...someone who has strong front-end skills. You must be good at React.js. AngularJS and Laravel experience will be a big plus. Requirements - Best projects developed by you on Github - More than 3 websites developed by you - Have over 3 years of development experience

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  81 การประมูล
  self update code golang 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i trying to add a self-update feature to an application created with golang. If you search by keyword under github, a lot of code comes out. Self-update language: go Looking for code that works well and creating sample code Make sure the code works. There should be no problem in operation.

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  I m looking for game player in sale that can generate leads...

  $111 (Avg Bid)
  $111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  self update golang 2 วัน left

  i need to make self update code. I want example code so that I can use it e...update code. I want example code so that I can use it easily. No version checking is required for new update binaries. Just update via url. I have seen self update code in github. But I am not familiar with golang. I could not verify that it works. Contact me to help me.

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Tour Manifesting Saas 1 วัน left

  ...minimal supervision and write clear and concise code with plenty of comments. You will bne project managed in a JIRA board by a senior developer. You will need to work with a GitHub Repo and commit regularly and upload daily builds via FTP to the deployment server. You will need to understand the project and be able to add features as they are required

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Customizing an existing github project 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Requirements: 1) ISAPI dll will run on IIS6, IIS7, and IIS8 2) Will have [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that would have allowed file extension types, allowed file mime types, restricted extension types, and restricted mime types, temp directory setting, action setting (copy, delete) 3) Will have the abilityfeature to copy file to temp directory specified in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4) Will have ability...

  $502 (Avg Bid)
  $502 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  We need a copywriter or Professional SEO Writer to write titles and description for 100 jewelry ali express products. The store is new, not live yet: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Enter Password (Top right): xaecel Check the products and let me know if you can do the job. U need to write: 1- Product Title (40 to 70 characters max) 2- Product

  $206 (Avg Bid)
  $206 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล

  I have modified a battery management project from Github. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The modification makes the cell monitors able to act independently of a host controller, and I have added a relay control board. I have completed the schematics and pcb layouts in KiCad, but need someone to review my work. Additionally I need some help

  $95 (Avg Bid)
  $95 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล