ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,678 extract exe file project งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Edit language .exe file หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีไฟล์ .exe แต่ฉันต้องการเปลี่ยนให้มันรองรับกับภาษาของฉัน เพราะว่าตอนนี้มันไม่อ่านฟร้อน ไทยมันแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยม i have file .exe but i want change language is my language

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  I need to create .EXE file as per given attachment sample 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1.) User Handbook pdf to be HTMLised and added There are also many features to be added as shown in the IETM PDF The file name should be [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1.) Add a user log in and password option 2.) Option of General view and Ebook view should be made 3.) Home options and other buttons with links as shown 4.) Navigation menu with Features like Print

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have to extract numeric data from images. I can provide some of the test images. I need extensive/experienced expert in image processing and OCR. I need over 95% of accuracy.

  $1001 (Avg Bid)
  $1001 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I am looking for someone who can effectively write a super simple C++ program that uses ...F") { echo $i . " - Found the right starting hash! Our starting hash is " . $previousHash . "n"; exit(); } } // END I need the source code and compiled windows EXE file. Perhaps some small adjustments like logging and input parameters (starting hash).

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello guys looking for someone expert on PHP who can easily can extract data from an url. Need it urgent, someone who is available to do it in 30 minutes - 1 h max

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We receive invoices in PDF, and we have to create a summary files in Excel containing the following row headers: Ciudad Número de factura Fecha de factura Empresa Ecoscooting NIF/CIF Para: NIF/CIF Descripción Base imponible IVA% IVA

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  107 การประมูล

  I have the URL's for 23,050 web pages. Each page is the same format/structure. Each page has one table of data that I need extracted. End result should be in .CSV file. This is a simple task for an person with expertise scraping & parsing. Show that you have read this post by putting the name of your favorite scraping tool as the first word in

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Need someone to Extract Contact Phone, and Email Address from PDf's. There are about 30 records. It should not take more than 1 hours to complete it

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล

  Python code to extract, for blocks of keywords at a time, with regular intervals in between, like say, 2 minutes waiting interval each time per block of keywords (say 5 keywords per block), on Google Trends data, from Jan 2004 till latest date. Selected freelancer needs to provide TeamViewer or Anydesk access to his PC to prove that his codes are working

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Web Scraping - I want to extract products data from ecommerce website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to product data scraping from an ecommerce website with all the details like product name, description, category, sub category, mrp, sale price, image url etc. in...want to product data scraping from an ecommerce website with all the details like product name, description, category, sub category, mrp, sale price, image url etc. in an excel file

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  We need to extract (get/download) product information from a Woocommerce platform and upload it in our SQL DB. We need an Woocommerce expert that is able to: - extract product information, photos, prices, from woocommerce - insert it in our SQL DB, - mantain constantly our DB synce with the Woocommerce DB. Important: 1- We are looking for only Woocommerce

  $644 (Avg Bid)
  $644 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  The project requires the freelancer to extract, from youtube videos, three or more sound clips for each of 11 Ayrton Senna cars. The sounds should be : Acceleration, Distance, Onboard, Revving, Breaking Toleman TG183B - 1984 Toleman TG184 - 1984 Lotus 97T - 1985 Lotus 98T - 1986 Lotus 99T - 1987 McLaren MP4/4 - 1988 McLaren MP4/5 - 1989 McLaren

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a multi threaded python script to crawl a list of urls, extract data based on provided regards and export each domain crawled as its own .CSV file with the same recurring format. e.g python [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -l [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -r1 regexsyntaxone -r2 regexsyntaxtwo CSV example output url,domainofurl,titleofpage,regex1,regex2,regex3

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Extract Phone numbers from URLs to Excel(web scraping) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i will provide u list of urls,all urls are from same site,its a popular adds website from usa,i need phone numbers from those urls to excel Need to be done u...to excel Need to be done using script no manual work please the site has some security..only experts are required i have attached the list of urls from where i want to extract phone numbers

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Hi, I have a collection of tutorial videos that were done by a developer in .exe mode and I need to convert them to .mp4 because I want to be able to change video playback speed. Here's a link to one of the video files. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have about 100 files. If you show me you can do it, I will award

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Build a microsite including homepage with pulsing hotspots to link to information pages. information pages contain background videos, static imagery and play/pause/scru...to link to information pages. information pages contain background videos, static imagery and play/pause/scrub controlled video. Files to be packaged to run offline through exe file.

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need some changes to an existing website. Localization is setup...need some changes to an existing website. Localization is setup and completed for first page. just extract specified text, create id, add variable to html and put text/id in to 4 resx files. No translation [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is in bitbucket private repo. project is a Visual Studio 2017/code

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need to extract person from a story. Story will have description of several persons.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  import/add .cfg file into .exe 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to hook .cfg file with 2 parameters in .exe file. I got also VMProtect and i can make it with Bundle option, but then my .exe file working more slowly, so my idea is if it's possible the file to be attached with ollydbg, then we are done.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  There is a website i need extract information from, so i need a way to automatize this process. 1.- go to website url www.***urlexample***.com/something/(here a number) 2.-the page has like 17 sections for example (item: calcetin, price: 50mxn, color: azul... etc.) 3.- copy these information and save everything in a excel file . 4.-go to the same web

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I am a researcher at Wharton. I need to extract the text from the 10-K annual reports of the companies (available online at the EDGAR database). The problem is that there is no single format required, so many companies post text files, while others do HTML or XML. The 10-Ks are divided into sections, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] , and I

  $2312 (Avg Bid)
  $2312 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Extract data from chart on website. 15 ชั่วโมง left

  Would like to extract high, low and close from a chart listed on a website.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  Hello, I would like to extract some informations from this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This website contains the list of all the cycling club that are registered to the cyclist federation. I would like to extract the informations of all the teams and put in a file. What I need is: team name, email address and phone number

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  96 การประมูล
  API program - Extract From PDM Agile Advantage. 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...API program that extract to Excel/Access BOM data for latest released rev only (Criteria for population to be extract is according to search results):  Parent item number (Key)  Child item number (Key)  QTY  Find Number  REF DES  Other fields that exist in DB might be required 2. API program that extract to Excel/Access Index file for Agile advantage

  $2498 (Avg Bid)
  $2498 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Extract text from png image in PHP หมดเขตแล้ว left

  I need to find a way to extract text from image generated by php. Sample image generated on attachment.

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I have a very small MSI/EXE windows installer application. Would need to add a validation module on top of it. Something like a softwares license check. This is just to check the existing TEXT string from our webfiles via URL POST request. If it match, then it will continue to install

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Extract website info into Excel with VB Macro หมดเขตแล้ว left

  I need to extract my purchase data from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Will need to log into the website and download all purchase information, save each purchase as a pdf

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Extract text portions from pdf into spreadsheet หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need text portions (first name, last name, email address, organization, phone number) extracted from a 2...organization and email address, others may have also a phone number. It is important that the transcription is accurate, with no typos. I need this turned around in 48 hours. The project budget is $100. Again, accuracy is key. Marc.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  WIX Installer EXE recover project หมดเขตแล้ว left

  i have a WIX installer exe and i need to get back the project

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  need support in my exe หมดเขตแล้ว left

  need support in my exe file , please help me

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Extract Database Information With Simple Calculation หมดเขตแล้ว left

  I have a mysql DB which I want to use to create a mailchimp database. I need to extract some information based (location) Before importing it I want to clean it up a bit and create a new column based on a simple calculation quantity x 12 = Standard quantity x 26 = Expert Need this done right away, should only take a few minutes if have the skills

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Extract data from database NexusDB to CSV file หมดเขตแล้ว left

  I need to extract data from another program who use NexusDB, I have the nx1 files, I want to read this files directly (without server NX Installed) and write all data to csv program. Exists some data with hexadecimal format, I need to write as 0xYYYYY text . The Program will be a command line program in Windows with input parameters (directory with

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...need freelancers who are proficient English Language and know how to extract key point from a Articles. Need to start right now so if you have time just then place bid otherwise bid degraded. if you read the description start your proposal with ready to start right now. Project Description: Actually I have database of 100 US Politician I need someone

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I have downloaded locked zip files that contain eml files in it. i would need a python script that can unzip the locked files to extract the eml files and then extract the attachments from the eml files.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...to go through their customer testimonials and case studies, identify the person who is quoted in the testimonial and check if this person recently changed their job. This project takes about 10 hours, but if I like your work, this will be ongoing to up to 40 hours a week. Please mention "readit" in your message, so I know you read the description.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  Extract data from Chinese takeaway menus หมดเขตแล้ว left

  ...in the zipped archive that are in pdf format and I want the freelancer to go through each menu and extract data which should be entered into a spreadsheet. This project will involve a single Microsoft Excel (Office 2010 version) or OpenOffice Calc file. On the first sheet (which you name "items") I want 5 columns, each column should just be a simple

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  extract email addresses from pdf หมดเขตแล้ว left

  I have 4 pdfs that i need data extracting from. Please provide me with an excel spreadsheet with name, address, email, expiration date for each of these. If no email or address provided just leave blank but include name. Do the passes expiring by 11-1 first and send to me and then start working on others. Please separate each list by the date shown

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล
  I need to extract my skype contacts from my phone หมดเขตแล้ว left

  Needs a proffesional programmer

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  extract info from a number of websites หมดเขตแล้ว left

  In the process of launching a new classified website to advertise on. I need to reach out to as many people that use similar websites, I need specific data extracting from the public profiles i.e. name telephone number and e mail address ? Will be extracting from adult websites. Budget unknown start - ASAP

  $432 (Avg Bid)
  $432 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  Develop two scripts (AutoHotkey or similar) to automate the retrieval of data from a web application, based on input variables. Script one: Automate the export of multiple CSV files from a web application Script two: Automate the scraping of data from the same web application

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Extract user predictions from a website หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need the user predictions for every soccer match on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (1x2 and Draw No Bet markets). Please check the screenshot for more information. I need them in a table format like the following one (without the "clicks" column which should be replaced by a column named "total number of users voted"): [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The predictions must be updated ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Extract specific data from binary file หมดเขตแล้ว left

  Read description fully. I have a binary file, and the software to open it. I use the software to read the file entirely, however, at times I only want to access one field ("Notes") from the binary file, and am just seeking a shortcut to do this without having to utilise the provided software. Solution must be in python. If this is in your skillset I

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a formula or macro to extract URL’s and text between <a href> and </a> tags. There could be up to 20 occurrences per cell. All links merged into one column, and all the text between the anchor text in 1 column. I do have a formula in sheet 1, cell D, but its not correct. I need it to be extended to cater for 20 occurrences per cell, as well

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Want to hack a Windows game exe in order to change some capabilities currently not available. - Add a control to the player so it can move around the weapon cameras and lock the desired target (currently automated) - Add a keyboard entry that activates a green filter to simulate Night Vision Googles. - Add a keyboard entry that refuels the aircraft

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Extract user predictions from a website หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need the user predictions for every soccer match on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (1x2 and Draw No Bet markets). Please check the screenshot for more information. I need them in a table format like the following one (without the "clicks" column which should be replaced by a column named "total number of users voted"): [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The predictions must be updated ...

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I want to be able to ''put'' files (like .txt, .sys or .wav), preferably with .rc to .res solution, into my application and by clicking a button to extract them in a path.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล