ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  158,322 extract source code as400 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สวัสดีครับ ผมกำลังหาคนเขียนโปรเจคเกมส์ออนไลน์ โดยที่ผมมี Source code เกมส์อยู่แล้ว ซึ่งซื้อมาจาก Unity assert store แนว MMORPG (Offline) Link !/content/15552 มี Demo ให้ทดลองเล่นอยู่ครับ โดยความต้องการของผมมีดังนี้ครับ 1. สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมส์ของผู้อื่นได้ (Animation network) เช่น เดิน , วิ่ง ,เอฟเฟ็คตอนใช้สกิล , ฟันมอนสเตอร์ , เปลี่ยนแปลงอาวุธของตัวละคร 2. ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป และแชทส่วนตัว

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ARM Assembly expert to do project using code composer v8 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need an assembly expert for the above title. I have 2 projects now. I need to fix project1 first. And need to do proejct2 also. For more details, check the attached files, please. thanks.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  source code needed must be based on Visual Studio Dotnet Core C# Xamarin Forms android and ios such as the form in the attached image. Without adding external packages and codes such as Java, JQuery, Angular, React, and others it is no need. What is required is as follows: 1- A very simple, uncomplicated example 2- Create containtPage that it displays the small POS printers via Bluetooth and Wi-Fi and save the printer data and settings as 58mm or 80mm for example to use it later in another page. 3- create containtPage to Print the invoice directly that is selected in the printers setup page before It is not required to create a database 4- When printing the invoice, the previously saved printer is selected and printed on the required fields, such as the fo...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need to extract sdk from android apk 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need iOS and android app both with the sdk extracted from apk. thank you

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  The project deliverable is a database to edit regulatory Safety Data Sheets in multiple regulations & languages. Roles & responsibilities: Roland (myself) - PMA - IT project manager - Functionnal specification - Data preparation - Basic design of Access tool - Global delivery Freelancer : - Software developer - Develop Access tool - VBA modules - Apply coding best practices Hourly rate to start a first work relationship Data model will be comparable to the document attached

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Request details The ML project covers different bits from supervised learning Using Least Squares to Supervised Learning using Logistic Regression, to unsupervised learning using PCA. Deliverables Finish all the sections on Matlab.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  SWIG Wrapping of c/c++ Code for Java (PlaneGCS) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to enhance our existing prototype wrapper for PlaneGCS. PlaneGCS is a small constraint solver written in C/C++. Our prototype wrapper uses CMake and SWIG. The target language is Java 11. The existing prototype wrapper allready generates some wrappings. However, most, if not all, typemaps are not existent and need to be written in this project. This project IS NOT beginner friendly. Please only respond to this project if you have experience wrapping with SWIG to Java. Especially concerning mapping c/c++ types to java. The total size of PlaneGCS is 11 files, so this should not take to long for someone who knows what he's doing. Please include the answer to this question in your bid: What is the general approach to reduce the number of generated files of the type Task: en...

  $225 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Create code for advertise (run images from a folder) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create code for advertise (run images from a folder). Need to have my own code for to use advertise and run over player... simple and good. If do you have any idea... let me know.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  i want to separate each and every excel by is 2 sheet in 1 file, 1st sheet is main data and 2 sheet is template so u can fetch data by refer no and save file by VBA code.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Convert a prototype (design) to flutter code & API range of screens from 10 -15 screens The developer will work with an Arabic back-end developer.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  There is a existing code for a random game enumerator written in C# . The code is written in C# to randomly generate soccer outcome (1st team win/draw/ 2nd team win). I want the code to be edited for only 2 outcomes that is tennis (first team win or secaond team win). It will probabbly take less than a minute for an experienced programmer. In case you are interrested, I will send you the source code and the sample application how it worked before.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Extract Data from Level DB file .ldb 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have a Level DB file for the Tampermonkey chrome extension I want to extract all the information and scripts in this file

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  More details can be discussed but need someone that is good with api's/blockchain/backend and database

  $2363 (Avg Bid)
  $2363 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  react code bugs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello i have react code, but i don't have package to install, also i don't have api can any one fixed and run code add your big "tryfixcode"

  $3472 (Avg Bid)
  $3472 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  RSA Algorithm Code 6 วัน left

  Write a simple implementation. Don’t use readymade modules (i.e. RSA module in python). A) write a small program that: 1. Randomly select two prime numbers, denoted by p and q (16 bits each) 2. Compute N=p*q 3. Compute Phi(N)=(p-1)*(q-1) 4. Randomly select a public-key, e, such that e < Phi(N); and e and Phi(N) are relative prime numbers (gcd(e, Phi(N)) =1). 5. Find the corresponding private-key d such that (e*d) mod Phi(N)=1 B) Write a function to encrypt or decrypt messages using square and multiply. (simply, you can pass to the function (N, e or d, m or c).

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Hello EveryOne Good Mornning , I Have One Software ,I Have Source Code ,I want To add Some Feature in my app , like some encryption and decyption and i want to add some security in my app like login security and hardware id locked system and some subcrtion based and i need to design my website , Skill Need Like : php,c++,c#,web design,web development,some encryption and decryption thank you

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Source code packaging 6 วัน left

  I need professional apple developer to package my source code into ipa file. I need android developer to help me to package my source code into apk file.

  $30 - $250
  ปิดผนึก NDA
  $30 - $250
  9 คำเสนอราคา
  Chat Bot Open Source 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have created a sample of questions that people send me on my site and I would like to create a chat bot with an open source platform or Facebook Messenger if possible. I have attached the initial specs and questions samples. ( was uploaded by mistake) Please provide your offer with examples of chatbots you have created. Also let me know what is the best way to categorize the questions/answers in order to make best user experience

  $534 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need help with UI Changes Ext Js and, I have a very Small Code Change and also find a place to set a Hard Code Value, simple change for exports.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need help with UI Changes Ext Js and, I have a very Small Code Change and also find a place to set a Hard Code Value, simple change for exports.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Licensing Compliance for Open Source 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Composing license for a software as a service. Using custom and open source code.

  $922 (Avg Bid)
  $922 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  This is a code in which you have to design a turning machine for a cube recognizer. the freelancer should have knowledge of turning machine and very good programming knowledge of c++..

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need a code that uses a tension force sensor for as long as the code runs and graphing the data

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need a software developer that can parse a pdf announcement of results, pull out some data, perform some simple calculations, store in a database and plot a graph and table on a webpage. Need the following 1 - Have a webpage where I can input a URL for a pdf. 2 - Parse the pdf of results to pull out specific tables from the appendix of announcements There is software that takes tables out of pdfs e.g. 3 - Put specific tables into a database indexed by specific values 4 - Intercept table to have the specific fields 5 - Plot the results on a graph using gnuplot or similar 6 - Below the graph please plot the information in the database for specific values

  $356 (Avg Bid)
  NDA
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Source code available 6 วัน left

  Need flutter App devloper for admin app, delivery app , customer app.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...Conservation Applications". Some guidelines: 1. Page limit around 25 to 30 pages, times new roman (12 font size, 1.5 spacing). In case if we end up with more graphs/tables, then we have to increase the page limit to 35 to 40 pages. 2. You have to extract variables from the final articles I will share with you in Excel sheet. I have added a few variables for data extractions, but I need you to read few articles first and try to increase the variables number for better analysis and data visualization. MOST IMPORTANTLY, you have to extract all the data in that Excel file in a way, so that further data analysis can be done. For example, if you put each row for a single study then, you can do the data analysis easily. 3. You have to use Excel or R for data analysis...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Extend exsting code( filter queries) min-frontend (php, jquery) 1-2 hrs maybe more

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Hello, Please read before bidding, I do not renegotiate price on chat 1. Need to replace 3 tables with an existing DB. 2. Need to update code to work with new tables 3. test it on live server Attaching image of origina db table destinatario and table zip_mx ( User (destinatario) Zip (postal code from Mexico) New DB table table destinatario and Zip-pe ( postal code from Peru) files: controller, view model the lowest provider will get this quick project Need to be done today

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Hello. For this project you need to be very comfortable with creating queries and codes in My SQL. I have a small database with no data in it. It has 6 inter related tables. I need you to add a table and link it properly with the others. Then I need you to come up with the SQL code to extract data on 6 different views. This has to be done today. It's not difficult it you are very experience with SQL but it is not suitable for a beginner. Once we are in contact I can provide you with more information. Thanks.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  I need someone to create a portfolio tracker through Etherscan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need someone to be able to extract all the data given on and be able to produce a excel/google sheets version of all the information. I am trying to create a portfolio tracker which shows you every trade, transaction, fees, profits, etc... All this info is posted on Etherscan once you have the proper wallet address. The data will need to be compiled nicely and into a nice format that is readable

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Extract Files to server in file manager 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we currently need u to create the sub domain " " then extract laravel website files to that domain so we can access site publicly

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...who can do a code review on our recently developed Wordpress website using the Avada Theme. The project is a real estate site that incorporates a RETS feed using technology from Realtyna to provide MLS listings. Functionality and load speed is great on some pages, less than a second or two, and really poor on other pages, like 20-30 seconds. Desktop seems to continually perform better than mobile. Site is hosted on AWS with an EC2 instance and RD database. There is currently little to no traffic. We have reviewed the server space and found no issues. I'm looking for someone who really understands the languages that make up the Wordpress environment to increase page speed loading and ultimately user experience on both mobile and desktop. I'm looking for someone to go thr...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need you to integrate code into my intranet that has the Git / Bitbucket environment. The coders do not understand this environment.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Need to Extract Mobile Numbers of Facebook group 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need Mobile numbers of customers from one facebook group in excel

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Fix Code & Deploy React.js APP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I got 2 js apps. One of them is using react.js / isomorphic / redux. It is currently on git hub. I am needing help to get it deployed and functioning. It uses a mongo / nginx setup on linux. The app code is a little outdated and it's not always easy to fire up. I need someone who is a dev ops and has react.js experience and capable fixing what ever code / dependencies needed fixed to make the app easier to start up in future.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  By extracting text from a file and replacing with another text 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a text file, I need to extract a string inside the labels <label>xxx</label> and then replacing with another string in the same position, this condition is repeated several times inside the file. It's possible to use a macro in excel or notepad ++, or by using python, shell script, it's doesn't matter I can accept all of them in order to reach the target. Thanks.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Build Tradetron code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  to build code in tradetron to deploy for algo trading

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Develop A Software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a software developer to make a software that will run on a POS machine. The purpose of this software is to extract data from the POS and send the extracted data to a specific online cloud. This software would be able to use the external API devices on the POS machine (Barcode Scanner) to collect ID information. This software would be able to sync with this specific online cloud database. This software would be able to convert extracted information to a JASON format before exporting data to this specific online cloud database. As easy as it may sound, I need someone who is creative in their work and pays attention to every details on what they are doing.

  $623 (Avg Bid)
  $623 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello. For this project you need to be very comfortable with creating queries and codes in My SQL. I have a small database with no data in it. It has 6 inter related tables. I need you to add a table and link it properly with the others. Then I need you to come up with the SQL code to extract data on 6 different views. This has to be done today. It's not difficult it you are very experience with SQL but it is not suitable for a beginner. Once we are in contact I can provide you with more information. Thanks.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Source code required in Xamarin Forms 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  source code needed must be based on Visual Studio Dotnet Core C# Xamarin Forms android and ios such as the form in the attached image. Without adding external packages and codes such as Java, JQuery, Angular, React, and others it is no need. What is required is as follows: 1- A very simple, uncomplicated example 2- Create containtPage that it displays the small POS printers via Bluetooth and Wi-Fi and save the printer data and settings as 58mm or 80mm for example to use it later in another page. 3- create containtPage to Print the invoice directly that is selected in the printers setup page before It is not required to create a database 4- When printing the invoice, the previously saved printer is selected and printed on the required fields, such as the fo...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need help to Generate IR code (intermediate representation) for simple programming language in Java using Antlr. I will share more details in chat.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Answer question 5 วัน left

  With reference to the operational objectives of the regulator of a jurisdiction and sector of your choice: a) explain why the approach to recruitment and remuneration taken by a regulated firm would be of interest to the regulator and why weaknesses in t...identified and what form this action could potentially take. 10 marks c) summarise actions a firm could take to mitigate against the likelihood of weaknesses arising in this area. 5 marks Illustrate your answers with relevant examples All above has to been in view of company’s risk management and cultural All information has to be backed by sources Company has to be listed company in order to extract info from their yearly report This question is heavy based research question thats requires a lot of sources. Min...

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  (*NOT A TELEGRAM BOT!!!*) We want to records all Telegram VOIP call directly from the app. (and save them or send them) (open source project: You can use this github project if it's helping: ) (*NOT A TELEGRAM BOT!!!*)

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I would like to extract the contact information of the companies from in an .xls sheet with the following columns: 1. Company Name, 2. Website, 3. Email and from their websites 4. Contact Phone & 5. Address (from their contact page)

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I want a websocket API. I will provide a list of ...consist of: 1) The address 2) The name of the token deposited 3) The amount Stated in a single sentence: The API should keep watching for transactions on the subscribed addresses and notify me when a deposit is received at one of the subscribed addresses. How to accomplish this? I think you need to customize the source code of binance smart chain. It is written in GO programming language. What I want from you: 1) Customize binance smart chain source code (or any alternative method you prefer) 2) Install the customized version of binance smart chain node on your own server. 3) Do the demo. I will check whether the API works correctly by connecting to your server from my computer (client). That is all.

  $10000 - $10001
  $10000 - $10001
  0 คำเสนอราคา
  Add QR code to Oracle report builder 6 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Looking to add QR code to Oracle report builder 6 containing some information like 1- company name 2- VAT number 3- Invoice date 4- total invoice 5- VAT amount 6- Invoice number

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Writing matlab code to design FIR filter 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  it is required to implement a code in Matlab to simulate BPF based on FIR approach to pass signals between 0.2 and 0.5Hz only

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Project asp.net code c# 8 วัน left

  edit frinldy url to work when facebook page post when facebook add "fbclid=dfdfdfdfdf" end of link i have error in link

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา