ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  87,189 fade in fade out css งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ... เมื่อทำการขยายภาพ ภาพแผนที่จะเปลี่ยนจากตัวlayerที่มีความละเอียดต่ำกว่าไปเป็นตัวlayerที่มีความละเอียดสูงกว่า (หากเป็นไปได้ อยากให้มี animation การเปลี่ยนภาพ เป็นแบบ fade in และ fade out ภาพที่ความละเอียดต่ำจะค่อยๆเลือนหายไปในขณะที่ภาพที่มีความละเอียดสูงค่อยๆปรากฏขึ้นมา )* 2 หากตัวอุปกรณ์ support location access ให้ใช้ Location Manager บอกตำแหน่งของอุปกรณ์นั้น

  $3109 (Avg Bid)
  $3109 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Fix CSS / HTML issues with my website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a website with some CSS / HTML issues. We merged two themes to create one, and there have been some conflicts with CSS/HTML, so we need someone to help with these errors. I am uploading a document with screenshots and explanations of my issues. Please bid with what price you will take to do this job, DO NOT bid with a price that you don’t

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  WordPress website to clean Static HTML CSS JS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website that is currently developed in WordPress. I'm looking for a talented HTML CSS developer who can copy the exact design and function of the entire website to clean static HTML CSS and JS Must use best practices and standards for HTML CSS and JS. CSS class names must be appropriate and follow the instructions of best practices. Design

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I am looking for a front end designer who can mock up web designs I am looking to build, preferably very clean admin based CMS platforms. We can work off of existing bootstrap templates, but I will need them revised and recoded to be customized for my websites. You can bid on one project for now, which will be a bootstrap admin design for specific Amazon reporting tool. You must understand how to...

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  104 การประมูล
  Trying to figure out SAS programming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi . am trying to figure out how to use SAS programing to solve questions .

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi-resolution Powerpoint presentation with less than 20 slides with images and text. Need additional graphics conveying the text to drive the point. Need someone that is creative and can take the initiative to make recommendations and suggest content (image, design, etc) to coordinate with text. Need edit access to the final presentation for any future changes.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  The required work is to complete and modify required CSS (SCSS) for the given ExtJS project. Freelancer should know extensive knowledge about CSS and general knowledge about ExtJS. I will provide project files after accepting the offer.

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Reparar código css 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Solo freelancer de países de Latino América Presentamos fallas en el código que mostraba nuestros planes de hosting, luego de intentar agregar un botón a través de nimble builder el código se dañó, ahora no muestra formato, sino solo texto. adjuntamos capturas de pantalla de cómo se veía antes y cómo quedó despu&ea...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  code CSS/JS text effect 6 วัน left

  hello looking for a talented js/css3/html5 coder to create randomize text effect to a text block on my site. i will provide demo video and the freelancer that will do the job will have to code it

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I have a website and i need some changes in it please bid low thank you and 'happy bidding'.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Trophy icon Create a 3D Model out of a 2D Picture 6 วัน left

  I have a 2D picture what needs to be created in a 3D model. For more details see attchment. (I need also the source files like from Adobe AE)

  $111 (Avg Bid)

  ...bid ONLY if you will be able to get it done in our terms!!! The site is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The Cart page is not removing the expired items. It was working before but for some reason it stopped. Example: We sell daily tours and let say a customer book a tour for tomorrow but not complete the purchase and in 2 days comes back to complete the purchase and

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hello I am hosting a conference and need about 10 people cute out of their picture so I can place a consistent background in all of them. All speakers pictures in on website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...hire 12 Freelancers I’m looking to hire 12 voice actors, 2 female and 10 male, for an animation project I’m working on. This job will require portraying different characters in an animated adventure film. This project requires lip syncing. Only apply if this is something you can do. No age requirement as long as you are able to record your own voice

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  ...call and use a publically available API. I need a top javascript, Bootstrap, CSS, PHP team for this. I say a team as I am looking for quality work produced at a fast speed that it is likely only possible for a team to produce..but if you are one-man team and feel this is in your skill set please apply to. I am looking for experienced developers here

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Expert HTML/CSS 6 วัน left

  Looking for someone to transform XD and Sketch webpage designs in to desktop and mobile responsive wordpress and HTML page. Multiple links on the page will send to internal and external lead gen surverys

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Edit CSS from Wordpress 5 วัน left

  MY BUDGET IS $10 (NO MORE!!) Very simple project, to edit css on wordpress theme Basically I need to put a text on the bottom of the ad list and rezise the windows tittle. PLEASE CHECK FILE ATTACHED

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Apply only if you are Joomla expert. I need this work done ASAP within ...work done ASAP within the next 4-6 hours. Task: Update the URL structure to redirect to a specific folder by default Update the website header and add text to it Make small CSS changes to the header Make a menu font bigger Update how the header/menu looks on the mobile phones

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Existing website homepage needs improvements to improve UX/UI. Site uses PHP jQuery Bootstrap. Freelancer should have expert knowledge of CSS, front-end design and technologies used. Freelancer will be expected to have clean, concise coding skills and follow best practices for UI web-development. Ideal freelancer will also be able to suggest additional

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  I have 9 photos of auto parts shot on a white backdrop. I need all background removed and the image of the part saved on white background. Sample Attached.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...need to clean our CSS and remove every rule that is not used throughout browsing and checkout processes. Browse the pages (home page, product page, cart, checkout, FAQ, + additional pages we provide) and remove CSS rules which aren't ever used. Then compile this new CSS into new file. After that create separate above-the-fold CSS file to be inlined

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Busco alguien con experiencia general en desarrollo Web, y con muchoa experienca en Wordpress. Necesitamos dar mantenimiento principalmente a sitios Worpress pero también a algunos sitios programados a mano: UpDating, Configuraciones, Programación de funciones, Modificaciones en Plugins, etc. Busco alguien que pueda dedicar al menos 15 horas por semana, y según desempe&ntild...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  Simple project... please cut out the man, dog, and dog toy and provide the Photoshop file with each item on a separate layer. I need this done today. :)

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I am looking for a developer who can work one static page(landing page) in React. And one note for this project is you should be knowledgeable in Bulma([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). I will give the design and access to the source code for selected developer.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  CSS problem 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, we have a problem with CSS that a shadow box extends outside a div. Look inside attachment for problem. Only looking to fix this issue! Please leave a bid if you are able to fix this issue and I will give you FTP access.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล
  PHP/CSS Developer 5 วัน left

  Hi we are looking for the php developer. Must have Laravel knowledge. Must have PHP, JS, Bootstrap, Jquery knowledge. so kindly sincere freelance bid for this project. Thanks

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  hello ı have a one jpg page design ı want this jpg html css build.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  Hi, I need someone to work closely with me for 5 hours a day on various CSS/PHP/HTML/JS projects that I am involved with. You must be online during the day and be available to work. Need communication through messaging throughout the day. This will be long-term for a few months

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล

  Need Expert Designer with HTML and CSS with WordPress. Need to start right now. maximum 1 hour work for expert designer. Fix budget. Regular work for expert person.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Trophy icon Design Html Css mobile Ready 5 วัน left

  Single Page Website Mobile Responsive LOGO Name: DDK PLATINUM Field name: -NAME -DDK CURRENT PRICE -ENTER QUANTITY -TOTAL AMOUNT Please see the attached file for wire frame

  $41 (Avg Bid)
  PHP / CSS expert $30/1 day!! 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...bid ONLY if you will be able to get it done in our terms!!! The site is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The Cart page is not removing the expired items. It was working before but for some reason it stopped. Example: We sell daily tours and let say a customer book a tour for tomorrow but not complete the purchase and in 2 days comes back to complete the purchase and

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Seeking a Redis expert to assist with figuring out why our logs aren't always truncating.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  VA to carry out 15 Simple SEO Tasks Every day 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I h...form leaving comments on websites to requesting a link etc... It takes between 1 - 2 hours a day and I need someone to do this 5 - 7 days per week... If interested please get in touch. You will be given ALL the relevant information, the website to contact what to say and how to say it... You must do the links that the software tells you to...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Html, CSS expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey, freelancers! I am now looking for junior developer and will share more detail via chat Let' talk! Thank you

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  I am looking for an on-going full-stack web developer who has great advantages on front-end development. Must have expertise in the following techniques: - JavaScript, HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap - UI/UX, Mockups Previous hands-on experiences with React, React-Native, Angular, Vue would be a great plus. Any of the back-end techs you have experienced

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Ionic 3 css fix and need to work on Ios and old android version 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ionic 3 css fix and need to work on IOS and old android version

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Here is a vi...usp=sharing I need her to light on fire after 6 seconds. Then a blue bird comes into frame, and puts out the flames with it's poop. Then she dances covered for the remainder. Filter her as the jpg. attached. And make the text on her back stand out even further. Depict pooping from behind so as not to be confused with anything else.

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We have some urgent CSS3 animation needs across 2 different Shopify sites. Here is the full list with example videos of the animations needed: Site #1: • A site loading sequence: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] • A text reveal animation that begins immediately after subheader text scrolls into view: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] • A custom blog article hover animation: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]...

  $441 (Avg Bid)
  $441 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  A few simple layouts. In total there are 20 sides - BUT, in total there are maybe only 4 different slides. You need to allow time for discussion and revision. All work must be done on my server. Don't take work on unless you know you can give exactly what is required. I will give Powerpoint slides and sample images to use. There will be no PSD layouts

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Xcode slider 2 images 4 วัน left

  ...the left of the slider and “image 2” to the right of the slider. When the slider is all the way to the left, the image1 logo should show in the image view. As the slider moves to the right, the image1 logo should fade and an image2 logo should come into view. At the halfway point, both logos should be visible (alpha = 0.5 for both image), superimposed

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Optimize and clean Wordpress theme (PHP, CSS, JS) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...unnecessary. * Remove all unused CSS throughout the site (compile new file) and create separate inline above-the-fold CSS. Communicate how would you go about executing the task, not about you previous experience. Theme root folder is provided on Github along with Xdebug profile logs of required front end pages. Only interested in working with freelancers

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Designer Fit in-out 4 วัน left

  ...entrance from counter, front glass, type of materials etc) should be shown with right colour match for brand consistency along side with other materials. The in-out should be all consistent and in-line with the story we want to tell. If you have any questions let me know. Only hard working and committed individual please. Best PS. I have already a logo

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  PHP / CSS expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...bid ONLY if you will be able to get it done in our terms!!! The site is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The Cart page is not removing the expired items. It was working before but for some reason it stopped. Example: We sell daily tours and let say a customer book a tour for tomorrow but not complete the purchase and in 2 days comes back to complete the purchase and

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need a very good css person who knows bootstrap 4 the task is very simple Make the grid visible

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  CSS style add 3 วัน left

  I need a background color and lines added to the background of things

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I am looking for someone from kolkata, India [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this website is currently under development but I will need someone to make it mobile responsive to give a look of a native app

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this website is currently under development but I will need someone to make it mobile responsive to give a look of a native app

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล