ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  527,790 features web site งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Social Chat Mobile Application Tech Specs • รองรับ IOS กับ Android • Server Chat ใช้แบบ XMPP (Push & POP) • เน้นการแสดงผลที่ไว แม่นยำ Features 1. มีระบบสมาชิกเพื่อป้อนข้อมูลต่างๆ เช่นอายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ฯลฯ ซึ่ง User สามารถแก้ไขได้ 2. มีระบบ Gallery ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพได้ a. รูปภาพแบบเปิด คือรูปภาพที่ผู้ใช้ตั้งค่าให้สมาชิกคนอื่นดูได้ b. รูปภาพแบบปิด จะต้องมีกา...

  $2631 (Avg Bid)
  $2631 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Fullstack Web Application Developer needed (Phase Four) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an existing web application that needs additional features to be added and some server errors that need fixing. An expert C# developer will be an ideal candidate for this project. Only shortlisted developers will go through our recruitment process cheers,

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Andorid app for hotel listing. See image attached 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design and development of android app for hotel listing. Screen 1 - Hotel listing as you see in image Screen 2 - Capture inquiry Existing table in sql server. New or required database script to be done by developer. Web services to be made in php or asp.net (preferably in asp.net) I shall pay in 3 milestone. 30%, 30%, 40% First milestone will be paid on completion of design and first draft of list...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need this project as soon as possible... with the language using ReactJS,ExpressJS,NodeJS,MongoDB features needed..... Log in Seat Avialable Seat Search Seat Book Movies by Admin Search Movies User Account Details Purches History Help Search Nearest Cinema Hall Log out

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  IT Client Interface 6 วัน left

  I need a web app to interface with my IT clients. They need to be able to review some information that I enter and update it. Also, they should be able to generate support requests from this web app. This web app should have a web interface but some features should also be accessible from the desktop directly.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  The project is for the development of a working sketch-up file. We require a 3d model of the external portions of a property. - Building walls , windows, roofline, external features including colours and textures - Land survey levels - smoothed terrain - existing landscape features All components must be grouped and placed on an appropriate layer to allow quick editing. Note: no internal bui...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  facebook malicious site 6 วัน left

  My domain is reported to be a malicious site from facebook and instagram. I need someone to write to facebook or do whatever necessary to tell facebook we are not a malicious site and follow up on this matter.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Property Management Web Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Technical stack for developing front end app React JS framework AWS S3 storage and Dynamo DB as backend AWS Cognito for sign in or sign up users Graphql using AWS Data Sync desired but not strictly required. Rest API / Graphql either one of them is bette Application Features for development. Features Admin Login and Dashboard activities Agent login and activities Owner login and review t...

  $933 (Avg Bid)
  $933 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Please only apply if you have experience in the requirements. Will need you to share your experience/paperwork done previously. Task: You are required to write a technical documentation regarding a new system. (Total page estimate 30 pages inclusive of some screenshots). Deadline: Time line is 2 weeks upon agreement and you are required to submit a progress update every 3 days. What is neede...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Complete an Android app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an Android application in half cooked state. It need to be completed by adding certain features and doing code improvements. The code base is in java. Some screens have to be designed and built as well.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Larevel E-Commerce Site + Android and IOS App (Webview) Work Structure:- 1. Front End 2. Backend ( Admin Panel ) 3. User Panel 4. Android App (webview) 5. IOS App (webview) Execution Timeline We’ll complete your website in 20-25 days as per your needs with required features and functionalities with very user friendly and responsive UI/UX design across all platforms (Mobile, Desktop, Tablet,...

  $726 (Avg Bid)
  $726 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  pretty much what i said in the title. i'd like a chess tutor. but i'd also like them to be a regular on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as my last one wasn't and it complicated things a bit. i'd also like them to be aware of the chess insights tool on lichess if possible. i can't figure the tool out so i'm hoping someone else can teach it to me.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Finishing a taxi app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello The app is almost complete but some features are not fixed yet. The app is based on react-native and the backend is based on node.js Need to do : 1: stripe for payment as the page is ready and work need to connect with stripe and to connect the button ( paid not paid ) in admin page when driver pay or not so i can know from button I have an account user and pass Will give you 2: goog...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Node.js Web Site 6 วัน left

  We require a Node.js website which will serve as a portal for our clients to view and interact with their geospatial data and to submit processing jobs to our system. Authorization will be handled using Auth0. Mapping and data visualization will be handled using Mapbox JS [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] As the mapping aspect is the core of the interface, experience with mapbox and data viz plugins [เข้า...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Need to customise Wordpress site. I will provide the design. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to customise Wordpress site. I will provide the design.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Quero pega uma série de e-book que eu tenho e fazer um super e-book, para manter uma boa qualidade , para isso preciso de um bom profissional, e um bom site tbm

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  WEB APP - TICKETING SYSTEM FOR IT COMPANY WITH ANDROID APP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good evening I require a web based ticketing system to be developed for an IT service desk. The ticketing system will be used daily by technicians to log tickets and to add actions + time entrys to tickets. We need four menu options: DASHBOARD TICKETS ADMIN REPORTS DASHBOARD - This will show LIVE statistics for things such as: ALL TICKETS, OPEN TICKETS, OPEN TICKETS BY PRIORITY, OPEN TICKETS BY...

  $3417 (Avg Bid)
  $3417 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Hi, * looking for page set up.. I can do enter the content I would like someone to help put in place the pages I need for my website. I have already purchased and installed the website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] My website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - I will talk in more detail to what I need. But the following will give you an idea. - Home Page (already pretty much set up) - Portfolio page ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  chat software 9 วัน left

  Hello Tyler K. I have a software that is very much outdated, 20 years in fact or older since it really had a big update to it. Unfortunately the who created it, no longer supports. So what I am looking to gain is something similar but more updated with latest coding of today, along with a few extra features than what I had before if possible. The software was written up in xitami server setup, bu...

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am currently building a web app within [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and looking for a developer to integrate [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Video Calling between users. I am looking to work on this smaller task with the purpose of finding a reliable freelancer for additional integrations and future help for this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] project. Basic features include: -Users get in line for an available...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need you to dynamically change currency labels on wordpress site based on visitor IP ( for Europe visitors to show Euro sign, for everybody else - $ sign ) reply with CAN_DO_CURRENCY_CHANGE

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Our restaurant is welcomed by numerous guests. In order to open a branch overseas in the future, we are going to focus on advertising through advertisements.

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  We have an e-commerce site with an image theme builder. The site is not fully complete yet. More or less 60% done. We need an experienced developer to complete the site for production within short time frame as we are already behind due date. Site developed in WordPress with theme builder with php and java script. What we need is as follows: Fixing the builder to function appropriately with t...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Help with Shopify 1 Page Template and add 8 products to make site work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear Freelancers, I have a new Shopify site and purchased and installed 1 page template "Enercos - Single Product eCommerce Shopify Theme". I need help to setup my basic site. I did the initial setup, loaded products, pictures, descriptions. I need to make sure that everything is linked properly, working, all text is displayed where needed and pictures overlay the background. Basically n...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Custom WordPress site (no templates) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Here is the website we need to rebuild. Please take a look and give me your best price. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา

  kindly quote your best proposal about affiliate marketing for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] basically we are a leading Advertisement company , now looking for Affiliate marketing team member to expand the process.

  $5000 - $10000
  $5000 - $10000
  0 คำเสนอราคา

  OVERVIEW Develop back-office system in Scriptcase supporting Customer Service, Database Management and Management Reports functionality. This project is for the completion of Phase I which includes enhancing an existing apps (District Courts & DB Maintenance) and creating the framework (dashboards & security) for the final system. In Phase II, creation of Customer Service and Management ...

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need the program to give reports monthly about: When the employee arrived the locations daily. When log out . ( it can be by clicking the employee arrived button and the location be saved automatically for approval for the manager) Name of location. Jops happened in the location. Fees collected. Time duration spent. Remarks . Jops need to do next visiting. Also i need a custom version of ...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need the android program to give reports monthly about: When my employee arrived the locations daily. When log out . ( it can be by clicking the employee arrived button and the location be saved automatically for approval for the manager) Also Name of location. Jops happened in the location. Fees collected. Time duration spent. Remarks . Jops need to do next visiting. : Also i need a cust...

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Design a boosterpack for the TM4C123GXL launchpad 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an electrical engineer by trade, but I write code for embedded systems. I want to design a boosterpack for the TM4C123GXL launchpad. A boosterpack is TI's equivalent of an arduino shield. It will have the following features at minimum: - FRAM module - EEPROM - Programmable pullup resistors for I2C (Jumpers may be better though) - An SD Card - A CAN Transceiver. I am planning to mass pro...

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Preciso de alguem de preferência que esteja em portugal para a criação e optimização de um site , ecommerce. Se fosse de Lisboa seria o ideal ja que facilitava bastante a comunicação etc. Nao aceito qualquer pessoa para o trabalho e so aceito pessoas devidamente certificadas.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Urgent Hiring for Full Stack Developer -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a Full Stack Developer, you should be comfortable around both front-end and back-end coding languages, development frameworks and third-party libraries. You should also be a team player with a knack for visual design and utility. Minimum Experience Required- 3 years. Salary - 6-9 lacs/ per annum Responsibilities:- 1) Work with development teams and product managers to ideate software soluti...

  $1125 (Avg Bid)
  $1125 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  React Native app 6 วัน left

  We need to build a business management mobile app. Invoice, Quote, Order, Shipping and other common features of business management would be involved. Details would be give via chat.

  $1252 (Avg Bid)
  $1252 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Ionic developer to add more features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want to add 3 more features to my app. Ionic developer requiered.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are looking to add some custom features into our existing laravel application. The scope of the project is large, but we have a clear product roadmap to follow as feature rollouts. Would like to discuss details if you are available to take new projects now.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  No false bid !! We need to create bsc Smart contract. Features 1 ) auto lp 2 ) auto burn 3 ) monthly BNB reward 4 ) reward on transaction 5 ) 2 different marketing wallet Features of 1st marketing wallet - Certain percentage of transaction amount should go to this Wallet in terms of bnb Features of 2nd marketing wallet - Certain percentage of transaction amount should go to this Wallet in terms...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  build me in easy eda a pcb card with the following characteristics, with the essential programming libraries to work, I require for now only the basic programming, that is, without conditions, only reading of each sensor and printing of sensors on the monitor. The hardware features are as follows: FUNCTIONAL DESCRIPTION: This is a switch actuator module for AC voltages in addition to the ambient v...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Need to disable the possibility to comment in my site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  my site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I keep getting spam emails because there are bots that are commenting on things in the site. I want to disable the option to comment, check the pictures

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Nfc app development 6 วัน left

  Hello I want to develop a nfc app just like popl app with all the features abs functionslities in the popl app. Kindly share your past project experience on the nfc if you find this request interesting. We will highly appreciate if you will be the one to make this app with us. Thanks Divine

  $2564 (Avg Bid)
  $2564 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We have 4 animations each 3-4 min in length that need to be completed by September 20th for an animation project for children. We need an experienced MOHO 13 Animator using the latest Vitruvian bones features. Animatic/Storyboard with timing and Backgrounds will be provided, no lip-sync, only voice over and narration. A small 3/4 sec anim test required. Only experienced Moho animators please respo...

  $4000 (Avg Bid)
  $4000 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ReactJs Expert trainer 6 วัน left

  Looking for a trainer who is expert in ReactJs and Material UI specially features like drag drop, graphs, Live streaming, Video recording etc.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  We have three multilanguage and multicurrency websites with odoo. Everyone is stand-alone, but after a merger we want to give our customers the following features: - 2 websites should remain B2B (prices are visible only after login only). Sign up should be free for everybody. Specific pricelists apply to Dealers, institutional Customers and remaining Customers. Inventory quantities visible to l...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Photo Editor Android App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Android programmer with experience in image processing, I have a photo editor app that has some bugs: - Some features of the app are crashing in Android 11 - A problem with the in-app purchase feature, the purchase is done successfully, but the paid features do not open and ads do not disappear - I need this project done soon Sorry for my bad language

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We have an existing Windows based App that is working. However, we have encountered an issue that requires some basic modifications to the existing base code we already have. We have a MySQL database in the cloud containing addresses which we plot on a Google map using Google Maps API for coordinates. Most addresses get plotted correctly but about 10% of addresses are plotted in the incorrect lo...

  $300 (Avg Bid)
  NDA
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  -- very important to read here --- your MEAN / Node.JS or other server side skills *** OTHER THAN *** ASP.NET/C# is *NOT* relevant here, and will be ignored, so don't bid if you are not a true DOTNET ASP.NET master with *** lot of experience *** dealing with building WebRTC solutions (dealing both with Browser JS WebRTC API and Stun/Turn/Media WebRTC Servers). ================================...

  $2031 (Avg Bid)
  $2031 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Website modification and adding new features(C#, ASP.net, Barcode API, Azure). We have an existing website and need few new features for which included role bases configuration/Few new pages/workflow/SMS service/Barcode generation. Its written in C#/ASP.net MVC/SQL/Hangfire.

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  WhatsApp Bot for School Communicator System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer to help me build a WhatsApp Bot for a school communicator system. The system is separated into two, basic version and advanced version. The basic version has minimal function while the advanced has all functions. The system is a web version in php where at login it asks if user is a Teacher, Student or the School Admin. User selects their role then input username and p...

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา