ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  23,952 feed website งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 การประมูล

  ...WordPress website I also use [login to view URL] for my car dealership. Autotrader has set up an export feed for my car inventory that is added to my hosting area and it is added via FTP and the format of the file is a CSV. A CSV file will be sent daily with the updated stock of my car dealership this stock need to then be displayed on my website following

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  product data upload to our websites 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  we have a supplier feed that we wish for the product data/description/images etc require to be uploaded to two of our websites (same product feed to both websites) any questions please ask, we can supply link to website and supplier data , automated bids will be ignored, also please don't bid then say it's gonna cost x5 more, but here to waste

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Looking for someone to create a killer feed with the content I have, we can start with 9 pics but I have over 100 pics so I’m really looking for someone to work with in the long run

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi have a developer who can develop simple social networking website, which will have news feed, user follower system,hashtags,comments,mentions etc . those already developed can show me a demo

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Prestashop feed for Google Remarketing 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We need a script that must create a feed that export in csv format (for Google Ads - Remarketing) and must be compatible with all Google requests. Payment will be made only if the script works and we have Google's confirmation.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  You need to be an expert in both Canvas and java/javascript. Make java/javascript animation in browser rotate in real time based on data feed from game server.

  $126 / hr (Avg Bid)
  $126 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Edit Shopify Theme Code, Scrolling product feed. 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to hire someone to do three things for us. 1. Weekly featured new products to be 6 product display that scrolls. 2. Product variant/drop down option needs to be more visable / different border / design. 3. Show full titles. We have and need long titles. [login to view URL]

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Webscraper 5 days left

  I want a program that everyday takes info from a particular website and adds it to a list of data. Then I want it to make a feed from a bunch of websites in one place. This should be relatively easy to do.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I have a titter account with articles from accross the web. I would like to convert my twitter feed into a newspaper style website, the website will be updated by the twitter feed

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล

  Hello Freelancer, I want you to build me a website for a start-up business. Apart from the regular features of a website, please include a payment option, blog, forum, daily motivation, news feed etc. It must be a responsive, interactive and user friendly website. Much more, it should be attractive. + It is important for you to be sure you can integrate

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Hotel B2B - Commission & Forex 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  We are a South African based company and in the process of setting up a B2B Hotel Booking Website. This project is just a small part of the complete site. For this phase we need to setup an area in the ADMIN section where we can specify the Default Commission to be added to all hotel room prices and also the Exchange Rates and Currencies. We will

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  social marketing 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...marketing for e-commerce for ports and outdoors 1) Google Merchant Center Setup & Verification 2) Product Feed Setup and Processing 3) Submitting the Product Feed in Google Merchant Center 4) Linking between AdWords, Merchant Center and Website 5) Google Shopping Campaign Setup & Optimization for Product Listing Ads 6) Location/Demographic/Bid optimization

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Build me a website 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need a website built which will include the following: - Live news feed based off key words; - Live commodity prices (including banner and charts) linked to an exchange; - Sign-up / subscription page. - Two other 'analysis' pages which will be built but not published. The website will need to be built to maintain a certain theme.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  1. A simple website with details and photos about the groom, bride and their respective families. 2. The website will embed a external video source to Live Stream the event. 3. A Social Feed page to post photos by guests who will be authenticated by their Facebook ID. All photos will carry a hashtag - #BrideNameWedsGroomName when it is posted to the

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have a Shopify website, have a Google product feed plugin, have synced to Google Merchant Account and also Google ads account. However, the products appear to be disapproved or pending. I need someone to just help fixing the product feed and ensure we have the correct data setup to ensure the Google Shopping ads start running as soon as possible.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  We need our Google shopping feed fixed so all products show with no errors

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  two separate job. 1. bank feed on accounting s/w 2. checking my rental income from bank statement and record on rental income s/w 1-2 hour per week.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  two separate job. 1. bank feed on accounting s/w 2. checking my rental income from bank statement and record on rental income s/w 1-2 hour per week.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Provide me a solution 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have a requirement to get feedback from live cameras but the solution should be cheap and very much automated and all the feed should be available on the website. Please provide solution while applying for this project.

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi there, I have a csv feed of products from a website, but it's missing categories and author (the products are books). It is one website, [login to view URL], with around 190k products in the feed. The existing csv has a link to every needed page, on that page, the categories and subcategories are in the breadcrumb. Author name is in a box on the right

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I would like to get a camera live feed functionality done. The task is to open an iOS camera view and in the live view itself it should have capability of converting all the red colors coming in live camera feed into blue color. It should not change the other colors coming in the camera view. Once it has converted all the red parts into blue, it should

  $18 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Direct notification system for gumtree.com.au 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Summary Ability to interrogate, based on a set of criteria offering multiple searches, the [login to view URL] website and return instant updates when an advert matching the criteria is posted which are then sent vie email / SMS / another instant messaging tool to the end users mobile (iOS) device. Situation I am trying to buy product(s) from gumtree

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...refreshing a social network feed (Facebook Wall etc) RULES FOR CONTEST: - Submit ONLY 2D flat logo design concepts. Business cards, lights, walls etc will be REJECTED. SPECIAL NOTES: - if you win this contest, you will possibly also be hired to finish ALL GRAPHICS for this brand which would include Social Media Banners, Website Graphics, etc.

  $38 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We are looking for a freelancer who can fix the following error when listing product feed on Amazon: "Invalid content was found starting with element 'RelationshipType'. No child element is expected at this point." We can provide the other projects for long term once passed by test for your Amazon skill with this job. Good Luck

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I added my mock u...Imprint-A-Scent™️ As you go around the clock, caption it: Step 1: Add Odor Step 2: Add Food Step 3: Feed Dog Imprinting an Odor is as easy as 1-2-3 with the Focused K9 Odor Bowl™️ Please also include in ad: Focused K9 main logo (attached), website, and email on ad (below). [login to view URL] and info@[login to view URL]

  $110 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน การประกวดชั้นนำ

  Wordpress updates and page create I want modify some pages and font

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  XML Product Feed 21 hours left
  ยืนยันแล้ว

  I require an xml product feed for my website www.uslockerroom.co.uk. The feed needs to update automatically as I add products to my website. The feed will be used for google Adwords.

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Its a news android app. You need to change the date that it fetches Current format is attached. I need in Today/Yesterday/Day, time only.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Website Improvements Needed 2 hours left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a WORDPRESS website to be improved it is built and we are happy with the design but we need the Speed of the website to be improved, linked to various facebook pages, google map and Facebook feed to be placed in the footer and a good pop up for offers to be deisgned.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I'm a private who wants to create a new website as a side project. I need a developer able to implement a product data feed based website, that can aggregate multiple feeds from online retailers. The website will be focused on a specific vertical and as a starting point will ingest 25/30 feeds, but hopefully scale to hundreds quickly. The goal is to

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I need a website that has a nicely designed home page website on allowing users to sign up and pay for a recurring fee. On the secure backend of the website I need a platform for me to give each admin access to their own account. On each admin user they will be able to do the following: take users instagram usernames and control their likes and follows

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need someone to add products to a shopify store. The products would be retrieved from this website [login to view URL] - they don't have a data feed. So it would have to be manually inputed into a new shopify site we are building. Please give me a quote on adding 1,000 Products 3,000 Products 6,000 Products 10,000 Products And a Timeframe

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล

  Need xml feed like this [login to view URL] My site is build with core php Need to be done in less than 24h

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Need an app that gets public feed from a selected user (Instagram, Facebook and LinkedIn) and return it into DafaFrame (or any other way), for example.

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...build of a complete new website including new DB model and build Brand new betting odds comparison website Name: ODDS DB Purpose: Display available offs from different bookmakers for different sporting events - display additional information / links to news sites Allow users to select odds and click through to bookmaker website Include the ability to

  $624 (Avg Bid)
  $624 การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล

  I am a yoga teacher and I need a personal website to showcase what I offer. I want to have a website that is similar to (but not a copy of) [login to view URL] . I would like the same or a very similar font on top saying "Miss Z Yoga", then 6 headers: Home, About Me, Yoga, Travel, Gallery & Contact. One of those (The Yoga header) needs to have

  $709 (Avg Bid)
  $709 การประมูลเฉลี่ย
  160 การประมูล

  ...is small - it is moreso data manipulation. We have a Wordpress based IDX real estate website that needs minor completion. Sadly, our previous developer had a medical condition and could no longer continue the project which was brought 99% of the way. Our website utilizes the [login to view URL] IDX plugin to allow listing data from our MLS to display

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...estate websites, wordpress and IDX should apply. We have a Wordpress based IDX real estate website that needs minor completion. Sadly, our previous developer had a medical condition and could no longer continue the project which was brought 99% of the way. Our website utilizes the [login to view URL] IDX plugin to allow listing data from our MLS to display

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have a newly designed Cricket Live Scores and news site by my designer. However, I need my Live Scores API and Cricket News feed added to the site. I have the API details however not the news feed details (you would need to obtain this from old site or add a new one). I need a great look to the live scores so someone who is familiar with how the

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need a php developer to get me a website that managed personal income. One has to log in and fill in monthly income. From that, they are expected to feed in daily expenditure so that the system calculates their average spending and give them tips on how to save. I need it in bootstrap too so that it can have a mobile version. when a user is logged

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I want to build a website using an existing HTML theme kit: [login to view URL] Will not be needing all of the features included, mostly will need these pages: Feed Profile Groups Calendar and events Community badges Your account

  $2135 (Avg Bid)
  $2135 การประมูลเฉลี่ย
  113 การประมูล

  Hi ; Looking for an expert on google analitycs to configure correctly our website and fellow up progress, and give us feed back

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We're looking for someone to build us a website with the following in mind: 1. Our business is Accounting Services for Non-Profits. Please don't confuse this with our business being nonprofit. 2. We charge $40 per hour. 3. We work remotely across the United States. 4. We're certified in QuickBooks Online, T-Sheets, CompTIA Project + 5. We'd like for

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I need a program that: 1. Gets all the events with their corresponding odds from certain bookmakers and exchanges (either through an XML feed that most of them offer or through the API, whichever gives the most recent odds). 2. It identifies when the feeds or APIs refer to the same events 3. Stores each event with its corresponding: - SPORT -

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  just 1 website with a searchbox. user can enter keyword in searchbox. we send keyword to api, get xml back from api, display the results from xml on website. i have layout already. very easy job, 4hrs max. use css, xml, php, html

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...Design Agency(!) with skilled developers, designers and SEO consultants to build a new comparison website from scratch. The website must incorporate for automatic daily data feed updates (JSON, XML) from 2-3 sources to display prices to users. The website must have a simple but elegant and professional design, easy to be updated on a regular basis, and

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  i want an example in vb.net to use this feed _POST_PRODUCT_PRICING_DATA_ in Amazon mws service.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล