ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  221 file directory php error fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Fix PHP Errors 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...migration performed by an unqualified freelancer. On new server there are some Fatal Error and Warning PHP code errors for Xcart shopping cart and Mailing list scripts to fix. With your submission, PLEASE PROVIDE ESTIMATED TIME to complete the following bug fixes: Fatal error: Call to undefined function ini_settings_storage() in /public_html/shop/include/logging

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล
  Wordpress Admin Page Not Loading หมดเขตแล้ว left

  ...After that when I navigate to admin I get this error: Warning: require_once(/home/virtualpioneer/public_html/wp-admin/includes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualpioneer/public_html/wp-content/themes/optimizePressTheme/lib/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 372 Fatal error: require_once(): Failed opening requir...

  $108 (Avg Bid)
  $108 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  55 การประมูล

  ...Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator at webmaster@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error. More information about this error may be available

  $168 (Avg Bid)
  $168 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล

  ...an access denied error. I can't access my WordPress admin to deactivate or reinstall plugins. I think the Access Denied issue came from the WTC3 plugin. That usually puts extra code in the .htaccess file. But now there are PHP errors coming from various plugins. Looking for someone well versed in WordPress, .htaccess rules, PHP. Here's what I've

  $137 (Avg Bid)
  $137 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  102 การประมูล

  Hi, I need a prestashop expert to help us fix some issues with our site. 1- Payment gateway doesnt work and customers get error message when they choose to use credit card payment option. 2- in Backoffice we get Server timeout error message when updating our products. we contacted hosting support and they said " configuring this max execution

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  ...the equal to the previously but translated to english, so all could understand all the text. I have the Boomchat Chatroom Script that is programmed in Php/Ajax with Mysql Database but I want to fix the following mistakes explained and add somethings. --- Options to correct --- 1. When there are a lot of users simultaneously (in particular 9 users)

  $195 (Avg Bid)
  $195 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  quick fix on fatal error in wordpress website หมดเขตแล้ว left

  ...folder at the rec of a friend and I can not get past this error: Warning: require(/var/chroot/home/content/14/9699914/html/wp-includes/images/media/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) [[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/14/9699914/html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 4 Fatal error: require() [[เข้าสู่ระบบเพื่อด...

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Advanced PHP Logic, - Linux Server Admin - Development - Cleanup of Server - Need Full Explanation how site works and where each file is located and used with more detail. YOU MUST LOOK AT Http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and Read over full requirements BEFORE YOU CONTACT ME and Bid Per Hour.. I Want a Estimate on Total Hours

  $561 (Avg Bid)
  $561 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Advanced PHP Logic, - Linux Server Admin - Development - Cleanup of Server - Need Full Explanation how site works and where each file is located and used with more detail. First Before work Add to The Select Maids [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] File more detail and where things are located exactly as to how the site works and all files it

  $2 - $8 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  16 การประมูล

  ...the below following error message. I need someone to fix this as soon as possible: Warning: require_once(/home/brandcas/public_html/wp-includes/widgets/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/brandcas/public_html/wp-includes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 38 Fatal error: require_once(): Failed

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Need fix for my VPS crashes หมดเขตแล้ว left

  ...after an update of "WP super cache plugin" I had to manually edit my htaccess file to apply some rules. On the next morning occurred the 1st crash. Then I removed the plugin manually with every file and directory from the FTP + edited to the original position the htaccess file. 30+ hours after that occurred the 2nd crash. Haven't done anything after th...

  $128 (Avg Bid)
  $128 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Fix broken wordpress site after migration หมดเขตแล้ว left

  ...p-includes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/webdown/meltaway/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 21 Fatal error: require(): Failed opening required '/home/webdown/meltaway/wp-includes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/...

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  82 การประมูล

  ...can't figure out for the life of me, (IT skills are basic), so need someone with a little know-how to fix the bug/tell me where I'm going wrong. The issue in more detail is that the .php file wont load properly when trying to send a test email, 'error 500' comes up, which I know isin't very much help but that's all I have at the mom...

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' หมดเขตแล้ว left

  ...looking PHP expert who can fix errors on our site .."Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory'".... We are using managed server from 1and1 therefore we don't have a root access to server. We are looking an php expert who can look through our codes ...

  $377 (Avg Bid)
  $377 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  60 การประมูล

  ...installations now are giving "Error 500" and a blank page. I opened the error_log and found that this line gets added every time I try to load the pages: [19-Apr-2017 14:00:49 UTC] PHP Warning: require_once(/home/coptic/public_html/wiki/english/includes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/coptic/public...

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  RPi script work หมดเขตแล้ว left

  ...(probably PHP) for the RPi 2B that does not want to install on the 3B. This custom program starts automatically when the Pi is booted and plays encrypted audio wave files continuously till closed by user. It runs from .sh files. This job is for a programmer to connect to my Pi remotely and fix the problem. Error is ""no such file or directory"....

  $158 (Avg Bid)
  $158 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Joomla 3.6 and Falang fix หมดเขตแล้ว left

  Joomla 3.6 and Falang fix Bid only if you have worked on Falang component, lesser the budget the project will be yours Warning: include_once(/home/webmast3/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]): failed to open stream: No such file or directory in /musicbox/plugins/system/falang

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  I need someone to check if open SSL is installed หมดเขตแล้ว left

  ...following line in my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file: extension=[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Every few seconds the error log on the website gives me this error: [30-Jan-2017 18:48:00 UTC] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' - /opt/cpanel/ea-php56/...

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Install/Fix Joomla Component หมดเขตแล้ว left

  ...open stream: No such file or directory in /home/titapzbr/public_html/administrator/components/com_jtrinitycore/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 19 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/titapzbr/public_html/administrator/components/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/...

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  I would like to hire a Freelance Developer หมดเขตแล้ว left

  ...open stream: No such file or directory in /home/cakewsqh/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 19 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home3/cakewale/public_html/system/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/cakewsqh/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล