ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  221 file directory php error fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Opencart knowleadge to quick fix this error message on my website. Warning: require_once(/home/eurosm5/public_html/vqmod/vqcache/composer/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/eurosm5/public_html/vqmod/vqcache/[login to view URL] on line 5 Fatal error: require_once(): Failed opening

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...migration performed by an unqualified freelancer. On new server there are some Fatal Error and Warning PHP code errors for Xcart shopping cart and Mailing list scripts to fix. With your submission, PLEASE PROVIDE ESTIMATED TIME to complete the following bug fixes: Fatal error: Call to undefined function ini_settings_storage() in /public_html/shop/include/logging

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  ...After that when I navigate to admin I get this error: Warning: require_once(/home/virtualpioneer/public_html/wp-admin/includes/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualpioneer/public_html/wp-content/themes/optimizePressTheme/lib/[login to view URL] on line 372 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  ...Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator at webmaster@[login to view URL] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error. More information about this error may be available

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  ...an access denied error. I can't access my WordPress admin to deactivate or reinstall plugins. I think the Access Denied issue came from the WTC3 plugin. That usually puts extra code in the .htaccess file. But now there are PHP errors coming from various plugins. Looking for someone well versed in WordPress, .htaccess rules, PHP. Here's what I've

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล

  Hi, I need a prestashop expert to help us fix some issues with our site. 1- Payment gateway doesnt work and customers get error message when they choose to use credit card payment option. 2- in Backoffice we get Server timeout error message when updating our products. we contacted hosting support and they said " configuring this max execution

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...the equal to the previously but translated to english, so all could understand all the text. I have the Boomchat Chatroom Script that is programmed in Php/Ajax with Mysql Database but I want to fix the following mistakes explained and add somethings. --- Options to correct --- 1. When there are a lot of users simultaneously (in particular 9 users)

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...folder at the rec of a friend and I can not get past this error: Warning: require(/var/chroot/home/content/14/9699914/html/wp-includes/images/media/[login to view URL]) [[login to view URL]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/14/9699914/html/[login to view URL] on line 4 Fatal error: require() [[login to view URL]]: Failed open...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  [login to view URL] Advanced PHP Logic, - Linux Server Admin - Development - Cleanup of Server - Need Full Explanation how site works and where each file is located and used with more detail. YOU MUST LOOK AT Http://[login to view URL] and Read over full requirements BEFORE YOU CONTACT ME and Bid Per Hour.. I Want a Estimate on Total Hours

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  [login to view URL] Advanced PHP Logic, - Linux Server Admin - Development - Cleanup of Server - Need Full Explanation how site works and where each file is located and used with more detail. First Before work Add to The Select Maids [login to view URL] File more detail and where things are located exactly as to how the site works and all files it

  $2 - $8 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  15 การประมูล

  ...the below following error message. I need someone to fix this as soon as possible: Warning: require_once(/home/brandcas/public_html/wp-includes/widgets/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/brandcas/public_html/wp-includes/[login to view URL] on line 38 Fatal error: require_once(): Failed

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...after an update of "WP super cache plugin" I had to manually edit my htaccess file to apply some rules. On the next morning occurred the 1st crash. Then I removed the plugin manually with every file and directory from the FTP + edited to the original position the htaccess file. 30+ hours after that occurred the 2nd crash. Haven't done anything after th...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...p-includes/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/webdown/meltaway/[login to view URL] on line 21 Fatal error: require(): Failed opening required '/home/webdown/meltaway/wp-includes/[login to view URL]' (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/webdown/meltawa...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล

  ...can't figure out for the life of me, (IT skills are basic), so need someone with a little know-how to fix the bug/tell me where I'm going wrong. The issue in more detail is that the .php file wont load properly when trying to send a test email, 'error 500' comes up, which I know isin't very much help but that's all I have at the mom...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...looking PHP expert who can fix errors on our site .."Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory'".... We are using managed server from 1and1 therefore we don't have a root access to server. We are looking an php expert who can look through our codes ...

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  ...installations now are giving "Error 500" and a blank page. I opened the error_log and found that this line gets added every time I try to load the pages: [19-Apr-2017 14:00:49 UTC] PHP Warning: require_once(/home/coptic/public_html/wiki/english/includes/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/coptic/public_h

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...(probably PHP) for the RPi 2B that does not want to install on the 3B. This custom program starts automatically when the Pi is booted and plays encrypted audio wave files continuously till closed by user. It runs from .sh files. This job is for a programmer to connect to my Pi remotely and fix the problem. Error is ""no such file or directory"....

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Joomla 3.6 and Falang fix Bid only if you have worked on Falang component, lesser the budget the project will be yours Warning: include_once(/home/webmast3/public_html/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /musicbox/plugins/system/falang

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...following line in my [login to view URL] file: extension=[login to view URL] Every few seconds the error log on the website gives me this error: [30-Jan-2017 18:48:00 UTC] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/[login to view URL]' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...open stream: No such file or directory in /home/titapzbr/public_html/administrator/components/com_jtrinitycore/[login to view URL] on line 19 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/titapzbr/public_html/administrator/components/[login to view URL]' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/titapz

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...could not be activated because it triggered a fatal error. Warning: require_once(__DIR__/inc/[login to view URL]) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/privauo3/public_html/realtyofficebretttalbot/wp-content/plugins/jv_sepl/[login to view URL] on line 16 Fatal error: require_once() [[login to view URL]]: Failed openin...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...Wordpress website started timing out and showing a 500 error, it now says: Warning: require_once(/home/content/63/7575663/html/hbocr/wp-includes/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/content/63/7575663/html/hbocr/wp-includes/[login to view URL] on line 364 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...stream: No such file or directory in /home/domain/public_html/config/[login to view URL] on line 29 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/domain/public_html/classes/[login to view URL]' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/domain/public_html/config/[login to view URL] on line 29 I need someone to fix th...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Hello All, We are looking someone who can fix "'Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory'" happen few times a day and last around 3-10minutes. About Server: -1and1 Dedicated Server - MySQL5.5 - php 5.4 Thanks

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...website: Can someone fix this? [login to view URL] error is: Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0 Fatal error: Unknown: Failed opening required '/home/rockypes/public_html/[login to view URL]' (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') ...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...unable to correct the issue. Using CLI in Terminal and running this command: php bin/magento indexer:reindex returns a Zend_Db_Adapter_Exception error: No such file or directory. I need someone who know Magento really well and can do a remote login to my computer and fix the indexing issues and create a cron job if necessary. Thank you to all in advance

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...expert in php and ftp to fix the issues below as soon as possible. [Fri Feb 26 15:46:55.319916 2016] [fcgid:warn] [pid 17318] [client [login to view URL]] mod_fcgid: stderr: PHP Warning: require_once(/home/linweb41/b/balthazartours.com-1084563745/user/htdocs/wp-includes/[login to view URL]) [ function.require-once]: failed to open stream: No such file or director...

  PHP
  $87 (Avg Bid)
  ด่วน
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...expert who can fix my site [login to view URL] running on magento. Every few minutes the site errors showing the 'There has been an error processing your request' screen. When in plesk i often receive the error 'ERROR: PleskDBException: Unable to connect to database: mysql_connect(): No such file or directory /var/lib/mysql/[login to v...

  $337 (Avg Bid)
  ด่วน
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...someone to fix an error that happened right after I tried to install updates to my Magento website. Mid-way through the process of installing updates, I think the page stopped responding so I had to refresh it. After refreshing, I went to FTP to delete the "[login to view URL]" file. Then I checked my website, and received the following error: Warni...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need a developer to fix this error for me. I imagine this should be a pretty easy fix for the right developer. If you have any clarification questions please let me know? I'm getting the following error when trying to connect the website's user login section: Warning: require(/home/ao75006157/public_html/[login to view URL]): failed

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...etting-a-sudden-fatal-error-using-woocommerce-subscriptions-in-wordpress-ad 2. [login to view URL] When ever i placed the papal API IPN keys into Paypal it stopped working. Maybe I need a new paypal account Error message: Fatal error: Uncaught exception 'Exception'

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...WordPress website with new Wp version 4.4 and received this error, need to fix it at the earliest. Warning: require :/wp-includes/random_compat/[login to view URL]) [[login to view URL]]: failed to open stream: No such file or directory in D:Hosting12147445htmlwp-includes[login to view URL] on line 338 Fatal error: require() [[login to view URL]]: Fai...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  we need a few thing done to our oncload install: 1. PHP charset is not set to UTF-8 PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' [login to view URL] to 'UTF-8'. 2. Database Performance Info SQLite is used as database. For la...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I get this error, website doesnt work. I need an urgent fix Warning: require_once(/nfs/c11/h04/mnt/205010/domains/[login to view URL]) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs/c11/h05/mnt/205010/domains/[login to view URL] on line 21 Fatal error: require_once()

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...website is [login to view URL] and I'm experiencing this error message: Warning: require_once(/home/healt704/public_html/briannori/video/wp-includes/[login to view URL]): failed to open stream: No such file or directory in /home/healt704/public_html/briannori/video/wp-includes/[login to view URL] on line 343 Fatal error: require_once(): Failed opening req...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have a form2email php script that is was working perfect but all of a sudden it gives errors about the filesize. However it still sends the html email. I need this error fixed asap. Here is a link to test the form and you can see what it does. [login to view URL] Use your own email address in the email

  $260 (Avg Bid)
  $260 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...for a quick fix. Warning: require(includes/languages/.php): failed to open stream: No such file or directory in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warning: require(includes/languages/.php): failed to open stream: No such file or directory in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/languages/...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...a quick fix. Warning: require(includes/languages/.php): failed to open stream: No such file or directory in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warning: require(includes/languages/.php): failed to open stream: No such file or directory in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/languag...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...an expert on Drupal that can fix errors in our Automated backup using the Cron We currently have PHP Limit issue and my SQL and The backup is not saving on a directory and failing when we save all site and DB on a directory We need to make sure that automated backup vis Drupal is working with no issue We need to fix so that Automated back of all

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...an expert on Drupal that can fix errors in our Automated backup using the Cron We currently have PHP Limit issue and my SQL and The backup is not saving on a directory and failing when we save all site and DB on a directory We need to make sure that automated backup vis Drupal is working with no issue We need to fix that back is working with no issues

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have WordPress installed to a sub directory /public_html/prelaunch/ and that sub directory defined as a sub domain, so user entering [login to view URL] will have access to the WordPress site. It works fine. However, when I try to do a htaccess redirect from [login to view URL] to a PHP file under public_html/prelaunch/custom/[login to view URL], it

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...the backup was also corrupt, and could not be used to restore the site. I am not good with technical things, so first of all I need someone to find out if it is possible to fix the problem. If database can not be fixed, I want you to check if somewhere at [login to view URL]’s servers there is a version of the website from when we moved the site from

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  ...from a person relatively cheap. When I tried to install following the instructions to the letter I got many errors. I contacted the person I bought it from and he tried to fix it for one day but then made up a lame excuse and said I gotta go and wont be around for a long time, basically leaving me with a non working software ! Needless to say I'll

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need to install head meta tag or fix to update Title tag, keywords, Description content. Change home page Logo Banners. Change store name. Check SSL [login to view URL] in cpanel php file. Check for website error Fetching directory contents. Website is control by cpanel File Manager php file and osCommerce Administra...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...translation however i get a error as below, i dont know why and how to fix this issue. can you please help Url i used to convert [login to view URL] Error i get Invalid nginx configuration: nginx: [emerg] invalid variable name in /var/www/vhosts/system/[login to view URL]:12 nginx: configuration file /etc/nginx/[login to view URL] test

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...suggests the problem relates to the specific template we use (Grayscale) which is different from the other stores (e.g. Grayscale_red). • The error log is as follows: o [07-Nov-2014 04:30:04] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/my...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...break our curl in a couple of our PHP SDKs, the one for Mandrill and the one for Facebook. It also affected one for AWS S3, but we found a fix for that which made it work. Although curl on the command line still works, the curl_exec command in the Facebook and Mandrill SDKs produces a CurlException error code 77, "error setting certificate verify locations&qu...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...following error when trying to enter the admin section: Warning: include_once(admin/[login to view URL]) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/numberpl/public_html/admin/[login to view URL] on line 22 Warning: include_once() [[login to view URL]]: Failed opening 'admin/[login to view URL]' for inclusion (include_p...

  PHP
  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...[function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/james112233/[login to view URL] on line 31 Fatal error: require_once() [[login to view URL]]: Failed opening required '/home/james112233/[login to view URL]' (include_path='.:/usr/local/lib/php:/usr/local/php5/lib/pear') in /home/james112233/sportsbetinformer

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...be fixed asap It should be a easy fix we just need to be sure we dont lose any data There are the error codes we are getting. Fatal error: Call to undefined function mysqli_connect() in /home/gagamz/public_html/ror/[login to view URL] on line 55 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล