ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 financial research งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กรุณาสมัครเฉพาะในกรณีที่คุณอยู่ภายในภูมิภาคเหล่านี้: เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และสงขลา จะต้องดาวน์โหลด/ลงชื่อเข้าใช้แอปของเราเพื่อตรวจสอบแต่ละงาน ส่วนใหญ่จะมองหาสถานที่ปฏิบัติงานอิสระที่มีตราสินค้ารถยนต์ซึ่งให้บริการน้ำมันและหล่อลื่นครบวงจร เราสนใจผู้ที่ใช้แบรนด์คาสตรอล วาโวลีน ปตท. หรือโมบิล จากนั้นส่งมอบและอนุมัติการส่ง ระยะเวลาของโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์คช็อปและความพร้อมของผู้เข้าร่วม ‐‐-------------------- Please apply only if you are located within these regions: Chiang Mai, Chiang Rai, Surat Thani & Songkla. It will be required to download/sign in our app to monitor each tasks; mainly looking around car branded independent workshops that provide the full range of oil and lubrication services. We are interested in those who are using Castrol, Valvoline,...

  $15 - $20
  พื้นที่
  $15 - $20
  0 คำเสนอราคา

  ...สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ป.ล. -ก่อนที่เราจะรับเป็นผู้เขียน ต้องผ่านเทสของเรา โดยเขียนบทความ 1 บท -ทางเราจะจ่ายค่าเขียนเป็นรายบทหรือรายเดือนก็ได้และจะจ่ายเงินเป็นเงินดอลล่าร์ผ่านทาง paypal หากใครสนใจ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนะคะ ทางเราจะติดต่อกับผู้สมัครที่เหมาะสมค่ะ แบบฟอร์มในการสมัครนักวิเคราะห์การเงิน ขอบคุณมากค่ะ

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ HYIP BUSINESS, FINANCIAL

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a writer to research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลในสเปรดชีต Typing and do research

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am embarking on an exciting journey into medical research specializing in laboratory testing for various illnesses. I will focus primarily on the correlation between various blood tests and their implications on disease diagnosis and management. Ideal skills and qualifications: - Medical or scientific background with a solid understanding of blood tests - Familiarity with or experience in cancer research, neuroscience research, and infectious diseases research - Ability to track and compile data from inception to publication - Experience in medical report preparation, documentation and record-keeping Tasks to be covered: - Conduct and follow-up on multiple blood tests - Compile and analyze data meticulously - Track research steps from conception to p...

  $891 (Avg Bid)
  $891 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Collection of Research Papers Referenced in a Specific Medical Paper 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...diligent and detail-oriented freelancer to undertake a comprehensive research project involving the collection and organization of PDFs of research papers. The focal point of this project is the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." The project is: Collection and Organization of Referenced Papers Objective: Collect all PDFs of research papers referenced in the specified paper. Tasks:Identify all 301 references cited in the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." Collect the PDFs or text of each cited research paper. Pap...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Vibrant Music App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need developer capable of making a smartphone vibrate to music vibrations for already registered app iOS and vibrations means a haptic feeling according to played music (mp3 or any music from...vibrations are the haptic feeling one has by putting palms on a speaker, the up and downs of the user should be able to hear the music and to feel the vibrations trough his palm by holding the user should have the possibility to create his own library in form of mp3 or music from online. The developer is asked to present his way of action in advance after doing research(two existing apps as example are already known) and finding the parameters of Apple and Google for activating the vibrations. The developer has to show that he understands the requirements.

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for a highly talented website designer with a classic and professional design aesthetic specifically for our law firm, focused on the financial sector. Key Features: - Online appointment booking function - Financial articles and blog space Pages Requirement: - Home - About Us - Services - Attorney Profiles - Contact Us The ideal candidate would have previous experience in designing professional law firm websites and have a good grasp of the needs and nuances of a financial-sector audience. Prove your acumen with relevant project samples. Demonstrated ability to integrate specific features like appointment booking and a content-rich blog is a must.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...website's appearance unique and professional. • Plugin Development - Building customized features for improved user experience. • Website Migration - Safely shifting my current website to a new host without loss of data. • SEO Tools Integration - To optimize the visibility of my website in search engines and attract more organic traffic. • Payment Gateway - For streamlined transactions and secured financial data. • Live Chat Support - To provide instant assistance to my visitors and enhance customer satisfaction. • Designing and developing custom WordPress themes and plugins according to client requirements. • Developing and maintaining WordPress websites using HTML, CSS, JavaScript, and PHP. • Implementing custom WordPress functional...

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Lead-Generating Google Ads for Relocation Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Google Ads expert to create a campaign with the main goal of generating leads for my relocation services. My business operates in the United Kingdom and provides services for relocation to Spain, France, Portugal, Spain , Belgium ,Holland , Germany and Italy. Key Responsibilities: - Campaign Setup - Keyword Research - Ad Copy Creation - Campaign Optimization Required Skills and Experience: - Google Ads Certification - Proven track record in lead generation campaigns - Experience running campaigns for services industry preferred - Knowledge about relocation or real estate industry will be a plus - PLEASE provide and estimated Budget in order to generate following 1st month -100 leads 2nd month 200 leads 3rd month 300 leads The expected completion for the s...

  $48 / hr (Avg Bid)
  $48 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Deviance/Global Stratification Choose a piece of popular fiction--novel, short story, graphic novel, or comic book-and research the material through the lens of popular culture and its effect on society. Prepare a 500- to 750-word analysis that includes a critique of that work and a commentary on the influence of the work in popular culture. Address the following: Identify the literary production you chose to focus on. Provide a brief overview of what the piece is about, the author's background, and how the piece fits or does not fit with other literature of that genre. What is the cultural significance of the work Reflect on whether the piece is considered economically successful or if it has fan followings. What cultural values are reinforced or challenged in the work? ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...programming language for security vulnerabilities. • Perform analysis on test results and recommends remediation necessary. • Worked on security protocols such as TCP/IP, SNMP, SMTP, NTP, DNS, LDAP and NFS on implementation, maintenance and monitoring. • Create and maintain all the needed Security Center Dashboards. • Working knowledge of OWASP Top 10 and SANS Top 25 software guidelines, Federal Financial Institutions Examination Council’s (FFIEC) regulations, including Payment Card Industry (PCI-DSS), and HIPAA. • Performed security Risk analysis and gap analysis. • Analyzed the results of penetrations tests, design reviews, source code reviews and other security tests. • Participated in the implementation of AWS Cloud security for app...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  SEO para Consultoría Especializada 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola. Necesito impulsar mi página web de servicios de consultoría a los primeros resultados en los motores de búsqueda. Mi objetivo es incrementar la visibilidad de mi sitio web y mejorar el tráfico orgánico. Aspectos esenciales del proyecto: - Keywords Research. Investigación y uso estratégico de palabras clave relacionadas con mis servicios específicos será fundamental en este esfuerzo. - Estudio de competencia. Para conocer las mejores palabras clave a utilizar, ser ocmpetitivos y superar a la competencia. - Auditoría SEO - Trabajo SEO on Page-Correcciones técnicas. Optimización de SEO para que mi web aparezca en los primeros resultados al buscar mis servicios de consultoría especializado...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm in desperate need for a professional with experience in acquirin...transportation of goods. Hence, a grant or funding source that supports transportation, logistics or generally, the business sector would be highly relevant. Ideal Candidate: - Has a background in grant writing or sourcing - Practical experience within the transportation and logistics field would be beneficial - Must demonstrate a high success rate in securing grants in the past - Excellent research and persuasive writing skills are a must You will work with me to gather all necessary information and to complete the application process if necessary. You're bidding on the complete service to source, apply for, and secure grant for three tractors and trailers. Your proposal should outline your plan an...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Hot Tub Patent Research 6 วัน left

  I'm seeking a proficient patent lawyer with experience in technological pat...preferred. Your task will be focused on: - Conducting a patent search primarily revolving around hot tub design. This should include both visual and functional appeal. Essential Skills and Experience: - Strong patent search and analysis capabilities - Prior experience working with technological patents, preferably in the hot tub industry - Detailed understanding of hot tub design - Excellent research skills - Ability to provide thorough reports This project requires someone with a keen eye to spot novel aspects that are not yet patented and identify possible opportunities for patenting within the hot tub design sector. Your input will be valuable in guiding the future direction of product design...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...should be approximately 2000 words in length, blending insightful content with a style that engages fashion enthusiasts. Key Requirements: Topic Insight and Research: The article should explore a current and trending topic within the fashion industry. This could range from emerging fashion trends, sustainable fashion, the influence of social media on fashion, to a deep dive into a specific fashion brand's latest collection. The chosen freelancer is expected to propose a captivating topic based on current trends and relevance. SEO Optimization: The content must be optimized for search engines. The freelancer should conduct keyword research and incorporate relevant keywords naturally throughout the article. Keywords should be relevant to the topic and have a high sea...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  As a business, I'm in need of a multi-talented individual who can help me set up a finance-themed website and design its graphics. The ideal candidate has sufficient experience in website creation and gr...website and design its graphics. The ideal candidate has sufficient experience in website creation and graphic design, with a focus on finance-related projects. Key Tasks: * Developing a finance-centered website * Integrating a money lending functionality * Creating compelling graphics that complement the site's theme Ideal Skills: * Website Development * Graphic Design * Experience with Financial Websites * Knowledge of Payment Gateway Integration I am keen to get this started immediately. I look forward to hiring someone who can bring my vision to life in the sho...

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  I need a skilled developer to create a dynamic and interactive Power BI dashboard. This will integrate various types of data including sales, customer, and financial data. Additional dimensions of interest incorporate quality control data and accuracy matrix. The dashboard should be capable of auto email notifications. The visualizations desired are bar charts, line charts, and pie charts, presented in a highly intuitive interface. Key capabilities for this project are dynamic filtering and drill-through functionality, enabling advanced data exploration and faster insights. Skills and experience essential to excelling in this project include: - Mastery in Power BI dashboard designs and development - Proficiency in complex data handling - Understanding of best practices in data i...

  $815 (Avg Bid)
  $815 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Business Economics Research Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a knowledge...knowledgeable and experienced freelancer to assist me with a research paper. The main focus of the research will be based upon business and economics. Key requirements: - Thorough understanding of business and economic concepts is crucial. - Previous experience in academic research around these topics will be highly regarded. - The paper requires significant research and proper citations. - The citation format will be Case study style, hence familiarity and experience with this citation style is a requirement. Key Takeaway: - This project will require a freelancer with strong research skills, in-depth knowledge and understanding of business economics, and proficiency in Case study citation style. Prior experience in academic wri...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Engaging Small Business Blog Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled content creator with experience in small business topics to curate engaging and insightful blog articles geared towards small business owners and entrepreneurs. The ideal candidate should possess: - Strong writing and research skills - Familiarity with small business concerns - Ability to produce creative and informative content The focus of the articles will revolve around these topics: - Marketing strategies for small businesses - Financial management tips - Tax strategies for small businesses I expect delivery of two pieces of content per month. This job reflects a long-term engagement and a chance for the right freelancer to influence the journey of a growing business. If you understand the pain points of a small b...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Art Business Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented content creator who can produce both written and video content based on art/painting-related businesses. The aim of this content is to promote my business, so it should be engaging, innovative, and able to resonate with my target audience. Skills and Experience required: - Creative writing and video creation skills. - E...written and video content based on art/painting-related businesses. The aim of this content is to promote my business, so it should be engaging, innovative, and able to resonate with my target audience. Skills and Experience required: - Creative writing and video creation skills. - Experience in marketing/promoting businesses. - Knowledge and interest in art and painting is a plus. - Strong research and communication skills to convey the busin...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Need 100+ Video Scripts -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Everyone Good Morning We have an Matrimonial App with Name 'Free Rishtey Wala'. You can Cross Check Through Google Search it's an 100% Free Platform to find Life Partner. Our Boss is on mission to Breakdown the Financial Barriers for every indian to find life partner. Now we need 100+ video scripts for promotion. In these videos Boss would promote app in the form of spokeperson. So you are to write explainer screencasting video scripts. We would pay you 1000/- per script means 1 lac rupees for 100 scripts. But if our team would select your script then we would pay you for that script otherwise no payment . If you can write an awesome script then try once . No need to worry about money we would pay definitely. You can cross check our facebook page ()

  $1163 (Avg Bid)
  $1163 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Global Sports Clubs Database Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...chosen candidate after successful completion of this task will be offered additional ongoing projects in our organization related to campaigns and contacts with found organizations and their representatives. Suggested steps: 1. Research ready directories of clubs and copy to our database. 2. Create a list of International Sport Federations 3. Pull the contacts to country member organizations (National Federations) for each sport. 4. Contact National Federations requesting professional club directory and contacts. 5. Once the club database is completed, research key personnel and create a contact list 6. Find contacts. Links to world organizations listing member federations for additional sports: 1. Soccer (Football): • Organization: FIFA (Fédéra...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Advanced Google Sheets Bookkeeping Template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...reconciliation *Generate Financial Reports This template is specifically for business financial tracking, therefore, the focus should be on sophisticated features that align with business operations. It should be professionally designed, with a user-friendly interface and functionalities that enhance seamless usage. The ideal freelancer for this job is someone who is proficient in Google Sheets and has extensive experience creating complex templates. Familiarity with QuickBooks features is a bonus as the incorporation of QuickBooks features into the Google Sheets template is desired. More crucially, having a prior track record in creating financial tracking or bookkeeping templates would give you a competitive edge in this project. Your understanding of bookke...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I ...have an annual revenue of between $100,000 and $500,000, and we need someone who can adeptly handle that volume. Key Responsibilities: - Track income and expenses: We need detailed and accurate records to ensure we are appropriately managing our funds. - Reconcile accounts: We need to confirm that our internal financial records match those of our bank statements. - Prepare financial statements: These documents are essential for tax purposes as well as to assess the financial health of our business. The existing software we are using is QuickBooks, so competencies with this software are crucial. It's also a bonus if you have experience handling bookkeeping for a company of similar size. Your work will greatly contribute to keeping our finances transpar...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Undergrad Reflective Commentary in Business Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...knowledge in Business Management, precisely foundation year level. - Exceptional skills in reflective writing. - Proven experience in academic writing at an undergraduate level. - Must adhere to the principles of academic honesty and integrity. - Excellent English communication is a must have skill. Your role will include reading and understanding the provided materials, conducting any additional research if needed and coming up with a unique reflective commentary in relation to Business Management foundation year. Key Points: - Word limit: 1000-1500 words - The assignment focuses on reflective commentary. - The goal of the commentary is to provide an analysis of my overall gained knowledge and performance including two strengths and two challenges. Skills and Experience: - ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...changes in interest rate policies affect the financial situation of households. It needs to cover: - A comprehensive overview of interest rate policies and how they work - Analysis on the relationship between interest rate policies and household finances - Assessment on how fluctuations in these rates over time have impacted average household finances The ideal freelancer for this project should have: - Advanced knowledge and understanding of economics - Proven experience in economic report writing - Ability to synthesize complex data into understandable terms - Strong research skills to provide relevant data, trends, and examples. The ultimate aim of this report is to grasp the degree of influence that interest rate policies can exert on the financial situati...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Creation for FinanceRise Solutions 6 วัน left

  I am seeking an experienced graphic designer to craft an elegant, modern logo for my company, FinanceRise Solutions. Our company offers accounting, tax planning, and financial management solutions for businesses in the neighbourhood. Our expertise ensures financial compliance and optimal fiscal health. Your task will include: - Designing a memorable, minimalistic logo that will make my brand stand out. - Experimenting and delivering a design that incorporates blue, gold, black, or any color combination you would suggest for a fine aesthetic. Ideal skills and experience: - A creative approach, with an eye for color combinations and a modern and elegant style. - Strong communication abilities to comprehend and implement given requirements. Looking forward to s...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...writing copy targeting general consumers - Creative thinker who can make our product/service engaging to our audience - Keen eye for detail and accuracy Responsibilities: - Understand and adapt content based on the needs and interests of our target audience - Create informative, engaging and persuasive website content - Maintain consistent tone and voice aligned with our brand identity - Carry out research to enhance the quality of the copy where necessary The goal here isn't sales push, rather a genuine attempt to inform and engage. I believe successful execution of this task will naturally lead to an increase in organic user engagement and customer conversion. I look forward to working closely with the successful candidate to produce high quality website copy that resona...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...searching for skilled sales representatives who are eager to take on a commission-based role. You will be primarily selling our services to social media marketing agencies. Key Responsibilities: * Identifying potential clients and initiating contact * Performing sales presentations effectively * Closing the sales and ensuring customer satisfaction Since this position is commission-based, your financial success is directly tied to your skills and proficiency in the services you will pitch to potential clients. Ideal Qualifications: * Proven experience in a commission-based sales environment * Knowledge of social media marketing * Excellent interpersonal and communication skills * Proactive, goal-oriented mindset Please note, specifics regarding the social media platforms ...

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Enhancing UI/UX for WashOn Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient UX designer with skills in user research and wireframing to enhance the user experience on my existing website www.washon.ae. My primary goal is to add new product listings, an 'Detailed product page', service areas page, service selection flow Thus, I require an expert who will: • Conduct user research to better understand user needs for the introduced products and pages. • Create effective wireframes for the new pages ensuring smooth navigation and coherent user flow. Skills and Experience: I am specifically seeking a person with: • Experience in conducting user-related research and collecting qualitative data. • Expertise in wireframing and prototyping. • Proficiency in UX design tools such as Ske...

  $322 (Avg Bid)
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Boost Business with SEO 6 วัน left

  ...landscape. The ideal candidate will have a strong track record of improving search rankings and increasing web traffic and engagement by implementing effective SEO strategies. Responsibilities: • Conduct an in-depth analysis of our current website and online presence to identify areas for improvement specific to SEO in Canada. • Develop and implement a robust SEO strategy that includes keyword research, content optimization, link building, and local SEO tactics to target the Canadian audience effectively. • Monitor, track, and report on search rankings, web traffic, and other key metrics to measure the effectiveness of SEO strategies and make data-driven adjustments as needed. • Stay updated on the latest SEO trends, tools, and best practices, particular...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  SEO for Crafts and Art Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...related to Handmade Crafts and Art. Here are the key objectives: - Improving search engine visibility for industry-specific keywords - Increasing organic traffic through improved ranking I am looking for an SEO specialist with a proven track record in improving website search ranking. Experience in the Crafts and Art industry will be a big plus, although not mandatory. Key Skills: - Keyword Research and Optimization - Off Page & Technical SEO - Content Marketing - Link Building Strategy You will create and implement an effective SEO strategy that will boost our search engine ranking and drive organic traffic to our site. I want to carry out SEO for 3 months minimum with further extension if the freelancer's work is good. I'm looking for mainly the following s...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Wordpress PHP Modification for Secure Accounts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled WordPress developer who can modify PHP code efficiently. I'm aiming to enhance security in my users' accounts by displaying only the last four digits of both their bank and credit card numbers. This change must be applied across all pages, not just certain ones, to maintain consistency. For n...displaying only the last four digits of both their bank and credit card numbers. This change must be applied across all pages, not just certain ones, to maintain consistency. For now, the only modification strictly required is masking most of each user's account number. Therefore, specific skills and experience in PHP and WordPress security would be extremely advantageous. Your understanding of financial data protection will be key in delivering th...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Law Firm Brand Development 15 ชั่วโมง left

  ...I am trying to target injury cases....which is very tough. I feel I need a new logo and colors. A sample of a firm I follow who has great branding is Atlanta Personal Injury Law Group/Jennifer Gore which may be helpful to check out. I have my own law office Law Office of Robin Remley and Indiana Personal Injury Law Group (I just formed). She seems to have a similar concept. In doing a lot of research, it seems the focus needs to be on results (the destination not the path to get there). In other words...people want to know what you can do for them. I do handle employment and criminal....but do want the focus to be on injury. The following were prompts from this system/chatgpt I think. I want to carry the branding through my website, logo, welcome boxes with branded gifts, etc....

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี
  Waterfront Homes Data Compilation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a meticulous data entry specialist with a background in real estate market analysis. Your task involves: - Conducting thorough research and compiling a comprehensive spreadsheet of waterfront homes including the following details: - Address - Year Built - Sale Date - Sale Price - The explicit purpose is to analyze market trends and monitor the real estate market. The data compiled will be used to monitor trends and market behaviors. To be successful in this task, you should have relevant experience in market research, real estate data collection and, proficiency in Excel. A keen eye for detail and precision in data input is invaluable for this assignment.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm in need of an exceptional writer who can deliver an informative piece on selling and trading methods for entrepreneurs. The article should provide insights about profitable approaches and strategies to make significant financial gains. Key Responsibilities: - Research thoroughly on prevalent selling and trading methods - Structure an informative, authoritative article targeting entrepreneurs Skills and Experience: - Excellent researching and writing skills - Previous experience in writing articles about trading or entrepreneurship - Ability to write engaging content in an informative style - Understanding of entrepreneurial needs and challenges. The article should not only be fact-filled but also interactive to ensure my audience remains engaged throughout. It...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  My primary objective for implementing this project is to enhance the search engine rankings of my blog site. To accomplish this, I'm in search of an SEO expert with a deep understanding and proven experience in organic link building. The tasks involved would include: 1. Research and identify potential websites for backlink opportunities. 2. Create a robust strategy for earning organic backlinks from high authority websites. 3. Engage in guest posting, blog commenting, forum participation, or any other ethical methods to acquire these links. Since my target audience is the general public, backlinks should be gained from websites that cater to a broad audience. This requirement pushes the range of potential websites we can collaborate with, but they should still hold relevance ...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Hypertension Case Study Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...used should resonate with this group. Here're the essentials your write-up should cover: • A deep dive into the causes of hypertension • An overview of the risk factors associated with hypertension • The analysis should be focused specifically on the adult demographic The ideal candidate for this project should have: • A strong medical background, preferably related to Cardiology • Excellent research and writing skills • Prior experience in writing case studies or medical articles Your role would be to provide a detailed, informative, and engaging write-up. If you're able to include real-world examples or recent studies related to the topic, that would be a big plus. Remember, our primary audience would be medical professionals, so the...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  Please choose one topic from the list below, and do one article of 500 words. Please avoid copying and pasting or using AI tools. You can research and get info online, but make sure you read, understand, and use your own words to ensure zero plagiarism results. Below are a number of topics. Please choose one title. Do not do more than one article. Please complete within 1 hour.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  This pertains to a course on writing systematic reviews. The course is offered online in accordance with the designated timetable. You will learn how to systematically search medical databases in this course. The applicant will be guided through the entire process of conducting research, from beginning to end.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...finding contact information, specifically WhatsApp, of at least five wholesale suppliers of Primary Tufting Cloth (fabric with orange lines, refer to google for a clearer image) in Turkey. Key Responsibilities: - Identify at least 5 wholesalers of primary tufting cloth in Turkey - Secure and provide verified WhatsApp contact details of these wholesalers Ideal Skills and Experience: - Strong research and data gathering skills - Experience in supplier sourcing - Knowledge of the textile industry, specifically tufting cloth, would be advantageous - Must have strong communication and negotiation skills, - Privacy and data handling skills to appropriately manage suppliers' contact information This job requires immediate attention. Therefore, quick response time will be apprec...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient Excel analyst proficient in financial data analysis, specifically in assessing company performance. The primary objective of this analysis will revolve heavily around profitability ratios. Your tasks will involve: - Successfully conducting financial analysis utilizing Excel - Primarily focusing on performance assessment through analysis - Giving highest priority to profitability ratios in the performance assessment Skills and Experience: - Advanced knowledge in Excel and financial analysis - Proven experience in performance assessment using profitability ratios - Solid understanding of financial indicators - Excellent analytical skills and attention to detail

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Daily 7 Trending Web Stories Creator Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expected to use their own tools and resources for the creation of the stories. Guidance and access to specific assets (e.g., brand logos, specific images) will be provided as necessary. Ideal Candidate: - Proven experience in creating Google Web Stories or similar digital content. - Strong graphic design skills, with the ability to produce visually attractive and cohesive stories. - Excellent research and storytelling skills, with a knack for simplifying complex topics into engaging narratives. - Ability to work under tight deadlines and adapt to changing trends and topics quickly. - Familiarity with SEO principles and how to optimize content for discoverability. - Effective communication skills, with the ability to work independently and as part of a team. - Must be proficient ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Start-up Investment Analysis Model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the model and correct any errors. This model will have three versions based on starting capitol. One for 5 million, one for 900 thousand and one for 200. Thousand starting capitol. Each model needs to have accurate projected pnl , along with accurate projected costs and revenue projections based on the size and staffing requirements. I have two comparable business that I want used as supporting financial information to back up the models. Along with current market analysis and up to date real life marketing results sample to support projected percentage of the market needed for stable operation as well and projected ability to capture. Lastly I’ll need a pnl for my current operation and have that included in each model for supporting foundation of the sustainability of the ...

  $431 (Avg Bid)
  $431 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Ten freelancers are needed on a long-term basis, per our requirements. Due to our desire to sell our online live course, we are looking for students worldwide. Zoom, Google Meet, or any other platform will be used for our online live course. This course is related to Financial gain and Trading. Student requirement: - 10,000 students this year. For the month of March, we require 1,000 students. Course Details: - Once we have selected freelancers, we will provide them with our website as well as other terms and conditions. Location: - You can find students from any country. Course languages: - English, Hindi, and Bengali. Course Fee: - $50 only each student. Target: - Each week, at least 200 students must register for an online course. Payment: - 1000$ per week but at least 2...

  $956 (Avg Bid)
  $956 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Restaurant Business Plan Creation - 28/02/2024 11:37 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled and experienced business plan writer to create a comprehensive business plan for my restaurant, with the prime goal being to secure funding. The successful freelancer should be able to cover the following key areas in the business plan: 1. Market Research and Analysis: You will conduct a thorough analysis and presentation of the restaurant market, including potential competitors, customer demographics, and relevant market trends. 2. Financial Projections: You should be able to provide a comprehensive breakdown of financial projections, potentially including sales forecasts, income statements, balance sheets, and cash flow statements. 3. Strategy and Implementation: The business plan should clearly outline the strategy to be used for the restauran...

  $1917 (Avg Bid)
  NDA
  $1917 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน financial research ชั้นนำ