ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  154,864 finite element analysis งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน(ฟรีแลนซ์ ทำงานที่บ้าน) รายละเอียดงาน -จำนวนที่รับ: ไม่จำกัด(รับเป็นแบบระยะยาว) -แนวทางบทความ: บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายในด้านฟอเร็กซ์ น้ำมันดิบ ทองคำ ดัชนี หุ้นและสกุลเงินดิจิตอล ฯลฯ ตัวอย่างเช่นบทความในเว็บ -จำนวนคำของบทความ: 500-2000 คำ คุณสมบัติผู้สมัคร -มีทักษะในการเขียน สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  วิเคราะห์ข้อมูล หมดเขตแล้ว left

  analysis raw data to information วิเคราะห์เนื้อหา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่าง ว่ามีข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  "The Use of Plain Vanilla Interest Rate Swaps in active treasury management - An Analysis of Pros and Cons" - approximately 12 - 15 pages, - a minimum of 15 scientific sources must be used,

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Fix/remake iOS app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an existing and published app with some issues. We want to evaluate the costs and benefits of fixing it compared to the costs and benefits of building it from scratch, and then proceed with the best option. We'll provide the appstore link on contact, and then, based on the estimation for remaking it, we'd provide the source code under NDA for further analysis.

  $2593 (Avg Bid)
  $2593 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  Hi guys, I have a bit specific task. I want to remove the div or section on someone else's website. I do not have admin access and I don't want it ofc. I hav...want to remove the div or section on someone else's website. I do not have admin access and I don't want it ofc. I have a regular account there. I just want that "change" (custom work) to be for me only when I log in. Also, I want to keep it removed even if the page is reloaded or the browser is closed. I tried to use multiple extensions, and none of them worked. Only one "Permanent Inspect Element" extension worked, but only with static elements like text or something. The problem is that I want to hide some info that the website is pulling from some database probably. All of this ...

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Mini Financial Analysis Project -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Go through the case ‘Financial Detective’ attached. Also, there are financials of companies at the end of the case. In the case there are 8 industries and 2 companies in each of the industries 2. So, our project is to replicate the same case in Indian context. Choose any 7 out of those 8 industries and 2 Indian companies in each of the industries. The financials must be in the same format as in the case. 3. Basically, the case ‘Financial Detective’ must be replicated in Indian context. 4. Our requirement: 1. Excel sheet: 1 tab: Financials in the same format as given at the end of the case 28 tabs: Financials of all the chosen companies. (Feel free to club the tabs. More than 1 company’s financial can be put in a single tab) In the 1st tab, as each of th...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Make an analysis of the UAE tourism market 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Compile a list of all tour operators and travel agencies in the UAE that work for outbound tourism. Create a spreadsheet in Excel with company name, phone number, email address, website. To search for information, you will need to know Arabic, and to compile a tablet in English

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Financial Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a task on financial analysis of a public listed company , with a report of 2500 words. Kindly bid if you are an expert in this field

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Academic wrtiers required for Elsevier safety related journals 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for coding, mathematical modelling experts for writing several manuscripts in the field of industrial safety, accident data analysis, text mining and NLP tasks. You should have good experience in this domain and at least have published 3 journal articles earlier. The targeted journals are high quality like the Q1 category of Elsevier, IEEE journals. You have to come up with ideas, collect data if required, write a complete manuscript, do coding, editing and all tasks related to an academic paper. Please feel free to contact me before committing anything. Share your Google scholar or ORCID profile for a quick review of your profile and quick hiring. The approx budget is 700- 1200 USD based on the idea and journal quality.

  $756 (Avg Bid)
  $756 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Entering customer and account data from source documents within time limits. Compiling, verifying accurac...information available globally to quantify competitive intelligence, trends, opportunities, and threats in the theme park industry, economic space, and leisure travel. Become an expert on the social listening product to build topics on guest reviews, train sentiment, and monitor to feed the demand models and report on key performance indicators. Work with Portfolio Strategy managers to support analysis on ongoing global strategy projects. Continually leverage business intelligence tools to track strategic key performance indicators across parks and departments to aid in strategic decisions. Clearly display data visualization to convey a point in programs such as Tableau.....

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Redesign a report 6 วัน left

  We are an investment platform, looking to enable people from beyond the top cities to get into the financial ecosystem. We are looking for a redesign of one of the key reports for clients to include more data, analysis, and visualisations. This would be displayed online as well as in a PDF.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  My project, in short, is about simulating a discrete element method for a three dimensional gap, in which granular particles are flowing considering the SJKR adhesion model( paper provided). The project is about simulating particles in a "tunnel" that are entering at one side, interacting with each other and the walls under the laws of the SJKR model. The bottom wall, will induce a velocity on particles that come in contact with it. I will provide a simple sketch on how it should look like. Also I will provide further information aswell as answer all the questions you might have. The preferred language would be C++. I'm looking forward to working with you.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  write me a management report -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Diplomacy. Ethics & power (Questionnaire) Long term project(s) & potential risks (political/geopolitical, social, environmental, etc) Situate Corporate diplomacy dept within the organizational structure - reporting line; Decision making process. Engagement with functional departments -reinforcement of values, role of stakeholders in decision making process Stakeholder mapping & stakeholder analysis Communication & Crisis communication. (Internal and external stakeholders) -reinforcement of trust and reputation Corporate diplomacy framework: adding value to the corporation Conclusion Bibliography Appendix 1. As to the MNC that you need to choose, I suggest that you look into listed companies as you will have access to the Annual reports and names of i...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm doing a research project to design several prediction modelling and compare them to achieve the best; I have numerous methods that I want to apply to conduct my analysis. The analysis required experts aware of using ArcMap/QGIS, Machine learning, and deep learning methods to achieve the project objectives. The Project needs to be done fast and in high quality. So, I need to develop spatiotemporal models that can get implemented for how the effective disease is going to spread over time and space "not classification". it can be done based on the location and the number of affected people each week, month and year. The required models are RNN, CNN, LSTM, TCN (Temporal Convolutional Network), GRU and a combination of this algorithm and cellular automata. in ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I have a dataset on which I want to run Cluster Analysis to find out patterns. I need an expert for immediate help. Please let me know which software do you use for running this analysis. I want this to be done in R

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm doing a research project to design several prediction modelling and compare them to achieve the best; I have numerous methods that I want to apply to conduct my analysis. The analysis required experts aware of using ArcMap/QGIS, Machine learning, and deep learning methods to achieve the project objectives. The Project needs to be done fast and in high quality. So, I need to develop spatiotemporal models that can get implemented for how the effective disease is going to spread over time and space "not classification". it can be done based on the location and the number of affected people each week, month and year. The required models are RNN, CNN, LSTM, TCN (Temporal Convolutional Network), GRU and a combination of this algorithm and cellular automata. in ...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  .IO Multiplayer Game Phase 1 -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, this project is open for Application from developers who have worked on io development before or other games. Project is only at the starting phase. More work for performing developer. Phase requirements: User authentication local User authentication social Circular border map Player Camera set on player Player movement Single random spawn element Multiplayer Considerations: ECS architecture expected. Multiple maps with gates joining expected. Code to be extendable.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  JONTADO stitching 9 วัน left

  Hi OweBest Technologies Pvt., I am the coowner of Jontado stitching now, i will be your interlocutor . I have a few questions on how to change some element on the website. Can we book an appointement? Many Thanks Selly

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  analysis web site 6 วัน left

  analysis for new markets we found some mistake

  $2118 (Avg Bid)
  $2118 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  A1project data 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Statistical analysis and write up of a quality improvement project outcome.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Facebook Ads Manager 6 วัน left

  We are looking for a strong candidate to join our team immediately - FB Ads Management with experience in Competitive Analysis - Can manage multiple ads or campaigns from multiple accounts - Available to work in Pacific Standard Time You are exactly what we are looking for! Great benefits await you! • Sign-On Bonus up to $300 • Healthcare Allowance • Paid Sick/Vacation Leave Credits • Paid US Holidays

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...class='col-md-6'> <!-- START LINE CHART --> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title">Uso de Trafico</h3> </div> <div class="panel-body"> <div id="active_queues_chart" style="height: 250px;"></div> </div> </div> <!-- END LINE CHART --> </div> Codigo Javascript grafica <script> var active_queues_chart=; (active_queues_chart); ({ element: "active_queues_chart", data: active_queues_chart, xkey: "clock", ykeys: ["value", "value_2"], resize: true, postUnits: " Clientes", lineColo...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need someone to make 60m with 2.5-4.2m outer diameter wind turbine tower structural analysis (wind load on the tower, stress distribution, buckling, and deformation) according to ASCE standards. Then, I will try to do the same analysis by using Ansys and I will try to do compare the findings on hand calculation and Ansys analysis.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  i want to build a new model for prediction of diabtes Document for the reference build a model incorporating Firefly algorithm for feature selection Its oart of my research work Kindly go through the paper . develop the model and do comperative analysis with DANN 1:50

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  data analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  a medical research for data analysis

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  Hi Iffath Tanjim M., I noticed your profile and would like to offer you my project. In short the project is about simulating discrete element method for a three dimensional gap, in which granular particles are flowing considering the SJKR adhesion model(source provided by me). I will provide further information in chat.

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  EXPORT MANGER NEW YORK 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is an ongoing project. We are looking for a flexible market research and sales startup specialist (or agency) based in New York area. The task range is to be confirmed for every project, but typically comprises one or more of the below research topics, related to a specific manufacturers product range: - Market Analysis: specific product analysis, import-export, competition analysis, research of the most suitable commercial district and commercial test - Export Management and Trade Mission: research on the territory of commercial partners and distributors and Temporary office (telemarketing services, visits to the company and inspection) -Tax: consulting and support in tax management -Certification: informational support in obtaining the necessary certif...

  $22 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Data analysis -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Data analysis for scoping review

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Project for Jorge R. 9 วัน left

  Hello Jorge, I need a couple of words translated from English into Spanish. It will be very easy for you. The words are about trading but you don't need to be an expert. Those are the words I need to translated: 1) Livestreams + Q&A 2) Daily Chart Analysis 3) Trading Predictions 4) Trading News 5) Tutorials for Beginners and Experts I can give you 8 EUR for the quick job if ou are interested. Please let me know. Thanks and greetings. Cagatay

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...activities for leading Insurance client. 4 months of contract 6 hours days/5 days a week Key Result Areas • The position is essentially responsible for working with different marketing agencies to manage digital marketing activities. • Optimization of digital media top funnel and bottom funnel campaigns through different paid channels to boost product sales. • Creating weekly/monthly reports for analysis on impact of campaigns. • Regular monitoring of campaigns & their impact on business • Write creative briefs and share with the creative agency as per internal requirements • Ensure all brand and IRDA guidelines are incorporated by the creative agency • Liaise with L&C, Finance, Purchase for approvals for various delivery requirements ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Simulation -- 2 6 วัน left

  Project 1. Thesis Project Description. - Computational study on flow boiling in a microchannel. Project Target - To understand the nucleation and bubble formation in microchannel. Software required - Ansys fluent Number of pages - 15-20 Required sections on pages - 1. Objectives , 2. Methodology (Complete Analysis with short explanation of each case), 3. Results, 4. Conclusions Price - 6000INR/-

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Simulation 6 วัน left

  Project 1. Thesis Project Description. - Computational study on flow boiling in a microchannel. Project Target - To understand the nucleation and bubble formation in microchannel. Software required - Ansys fluent Number of pages - 15-20 Required sections on pages - 1. Objectives , 2. Methodology (Complete Analysis with short explanation of each case), 3. Results, 4. Conclusions Price - 6000INR/-

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Busniess plan 6 วัน left

  I am planing to establish new e-commerce business in Sweden to sell women's swimwear and underwear. Products will include new type of swimwear made of "Tan through material". Until now I have ordered product s...swimwear and underwear. Products will include new type of swimwear made of "Tan through material". Until now I have ordered product samples and sample packaging I am in process of developing a website. To understand my business more I need a professional Business plan that includes the following contents Executive summary Competitive analyses Business model Business operating strategy Industry analysis including five forces and SWOT analyses Market analys Mission/Goals service/products Marketing strategy Basic financial model Kindly contac...

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  3 original videos about horoscope. Requirements: - The video must be 100% original. - Only copyright-free or licensed elements used. - Able to complete the task in a timely manner. - High-quality editing. - Finding online adequate images and videos necessary for your work. - Must provide the source for every element you used in the video (link or print screen) This is a "ghostwriting" position and I will retain all rights to the work.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  DELIVERY WEBAPP . 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... ; ; ; Responsive on mobile. tablet and smart tv screen. We will provide all the apis keys in case you need it. (Also we have implemented already the API and DATA BASE, such they guys dont need to develop) Our team require the development of the following, with the stack mention. BACKEND: - Node.js (Express) FRONTEND STACK: - React.js - & Element UI as Javascript Frameworks - MUI - Design UI Language - JS Library: ; Pollyfill; Preact; Web-vitals; JQuery; Backbone.js ; ; ; - Next as Static Site Generator - Webpack - Miscellaneous 
 The blogs, or news pages, will embed it to the blog website TO DEVELOP: (We will provide basic HTML, JS, and CSS files) 1. Website Sections 1.1 Landing

  $694 (Avg Bid)
  $694 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  The project description can be found here: Results spreadsheet link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ws1GXuaN6w9UFEL34Pw1o3uZRX9td_wsJocLq3yuGwU/edit#gid=0

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  examine the feasibility of building a profitable winningsystem that predicts on horse races. Combine datasets to produce set of data features and train an “AI Learning Optimizing Ranking Algorithm / Ranking model AND/OR other Mathematic algorithm” based model to obtain estimations of probabilities. Data analysis / Anomaly Detection to understand factors in predicting horse racing results using historical data and trends.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  If you are not able to complete this project within 4 (FOUR HOURS) of being hired, please DO NOT BID. I have a spreadsheet with some data in it, and I need to have it visualized, similar but not exactly like:

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  control system 5 วัน left

  ...process control system. As can be seen from the figure, a typical process control system consists of a controller, a final control element/actuator, a plant/process and measurement sensors/transmitters. Conduct a literature review about industrial process control and discuss why it is so important for certain industries. (WP1) 3.3 Propose any process control system that you can find in industry and with the help of an appropriate illustration, describe in brief the working principle of the proposed system. (WP1) (Example: Figure 3.2 shows an industrial water filter discharge pressure system. With reference to Figure 3.2, the controller will command the final control element/actuator (i.e. air-to-open control valve) through I/P (current to pressure) transducer to open in or...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...Australian home battery manufacturer - we make batteries to store solar power and allow customers to use that solar power later in the day / do other things with it. We're currently in the process of developing a mobile app for our customers to interact with their systems and see the impacts (financial and environmental) that their systems are having. As part of this app, we're introducing an element of gamification and badges, aiming to get users to positively change their behaviour and ultimately improve the impact their systems are having. We are looking for badges that can be displayed on a mobile screen. I've attached badges from a previous app I made using a previous employer), and we're looking for a similar aesthetic - hexagon badge shape outline wit...

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Data Scientists (On-going) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our firm is building a SaaS platform that requires an on-going data scientist to look after the project. It is a data intelligence platform that maps key decisions of significant institutional investors. Background in computer science, s...SaaS platform that requires an on-going data scientist to look after the project. It is a data intelligence platform that maps key decisions of significant institutional investors. Background in computer science, statistics, applied mathematics or related field Practical experience in SAS, ETL, data processing, database programming and data analytics Background in data mining and statistical analysis Understand various data structures and common methods in data transformation Pattern recognition and predictive modelling skills Experience with Ja...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Financial Analysis Reporting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  To consume multi-tab excel file containing financial statements and financial ratios for a company; ETL into a MySQL schema; provide financial reporting on the data and ratios - supporting granular conditional formatting.

  $1254 (Avg Bid)
  $1254 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Computer Organisation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Analysis of an Operating System scenario, Computer Organisation and Architecture Report - 2000 words

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  analysis of operating system 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  systems and logical issues involved, as well as options for resolving the problem and subsequent implications.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  We have a list of data that we want you to analyze and create extensive reporting on. The data consists of 10 batches of broken phones and we have recorded what parts were used, whether they were fixable or we had to destruct them, what it costs etc etc. We have some ideas of KPI we want to report on, but would appreciate if you could add in a few other views and angles that you can pull reports from. We want to see the data from another persons eyes. Here are the starter KPI's to report on. -What the destruction vs repair rate was on QTY and % batch by batch -What the QTY split was per model per batch -What the Repair vs destruction rate was by model -What the FRP rate was per batch (would have FRP marked in faults) -What the "End Cost Inc" was per model across all bat...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...returned and saved within the offeror’s MySQL database. Accomplishing this is part of the task, the DocuSign API might not make this easy. The deliverable must function within the WordPress framework, must be installable in an appropriate place within a WordPress instance (ie, an area set aside for custom PHP calls) and ideally should not depend on WordPress plugins. If a plugin is an anticipated element of the solution, the bidder shall let the offeror know as soon as possible for compatibility review. An adequate level of documentation is required for acceptance and the bidder will conduct a code walk-through with the offeror’s CTO, expected to be 90 minutes, but not to exceed 240 minutes....

  $4223 (Avg Bid)
  $4223 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา