ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  160,772 finite element analysis งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน(ฟรีแลนซ์ ทำงานที่บ้าน) รายละเอียดงาน -จำนวนที่รับ: ไม่จำกัด(รับเป็นแบบระยะยาว) -แนวทางบทความ: บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายในด้านฟอเร็กซ์ น้ำมันดิบ ทองคำ ดัชนี หุ้นและสกุลเงินดิจิตอล ฯลฯ ตัวอย่างเช่นบทความในเว็บ -จำนวนคำของบทความ: 500-2000 คำ คุณสมบัติผู้สมัคร -มีทักษะในการเขียน สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  วิเคราะห์ข้อมูล หมดเขตแล้ว left

  analysis raw data to information วิเคราะห์เนื้อหา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่าง ว่ามีข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Realizzazione di un sentimental analysis per Twitter con nodejs in una web app.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...then displayed in 14 cells, F4:S4 I want a simple script/macro to run this simulation repeatedly (I would select the number of times, likely 50-1000, collecting each set of results as a new row on another tab. I'd like a header section on the new tab that is showing me the average for each of these columns, and also displayed in F8:S8 on the first worksheet. There may be a couple other useful analysis to see here Median? Std Dev? (not too worried about that part, and those could be added later in extra time). Main thing is the macro to run this sheet multiple times and display all the runs, plus the summed results on that second sheet, and also F8:S8 on the first worksheet. Slight twist - most of the inputs will be the same for each of the 50-1000 runs, but there is one...

  $137 (Avg Bid)
  NDA
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Mobile application 6 วัน left

  we are working on developing mobile application similar to Uber but in logistics and shipping sector. we have completed the first two phases of the SDLC (Analysis & UI/UX design). now we are ready to implementation phase. we are looking to software development agency(not individuals) to convert that design into functioning app using Flutter technology, and deploy it and support. we are have the admin panel and the application has about 32 screen, divided on five main features: 1- Auth 2- Place order 3- Apply to order 4- Chatting 5- Rating waiting for you creative people.

  $7611 (Avg Bid)
  $7611 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Java Job Support needed for long term. -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...requirement is as below. We are looking for a Senior Java Programmer with experience building high performing, scalable, enterprise grade web applications and services. You will be part of a talented team that designs, builds, enhances, and supports one or more applications that are part of our growing application portfolio (ERP, ecommerce, and CRM). Essential functions: Participate in requirements analysis Collaborate with internal and external teams to produce software design and architecture Write clean, scalable code using Java Test and deploy apps and systems. Revise, update, refactor and debug code Improve existing software. Develop documentation throughout the software development life cycle (SDLC) Serve as an expert on applications and provide tech support Ability to r...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Java Job Support needed for long term 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...requirement is as below. We are looking for a Senior Java Programmer with experience building high performing, scalable, enterprise grade web applications and services. You will be part of a talented team that designs, builds, enhances, and supports one or more applications that are part of our growing application portfolio (ERP, ecommerce, and CRM). Essential functions: Participate in requirements analysis Collaborate with internal and external teams to produce software design and architecture Write clean, scalable code using Java Test and deploy apps and systems. Revise, update, refactor and debug code Improve existing software. Develop documentation throughout the software development life cycle (SDLC) Serve as an expert on applications and provide tech support Ability to r...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  • Product Management – New item set up; maintaining product development tracker; coordinate development of new product/item collateral; artwork proofing and approval. • Sales Account Management – New account setup; Forecasting Assistance; New item set up; Sales tracking and Reporting; Presentation support and proofin...product/item collateral; artwork proofing and approval. • Sales Account Management – New account setup; Forecasting Assistance; New item set up; Sales tracking and Reporting; Presentation support and proofing. • Market Data, Trends & Consumer Insights - Collect, compile, verify, and analyze data on market trends, consumer behavior/reviews, product performance and competitor activities-Comp Frame Analysis. • Brand/Promot...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Create Multiple Dynamic & Responsive Dashboards on Google sheet/Google Data Studio, then Create the Custom Scripts/Automations to make repetitive/Time taking w...and custom scripts for automatic calculations, send as email, 33+ Matrics to be used for all related to Effective Inventory management, Possibly required to create 33+ Google sheet formats to track all metrics individually and also can be clubbed for multiple dashboards, All the dashboards should be custom branded Skills required: Microsoft Excel: Advance formulas, VBA/Macros, Dashboard, Data Analysis, Google Sheets: Advance formulas, Custom Scripts, Dashboard, Finally, need an expert to help us to create these formats and dashboards to deploy and run automatically into big organizations to track and manage an effect...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...with team members to build and implement new SOPs that support predictable outcomes and allowing the team to scale smoothly Developing documentation for internal and external processes and improvements Reporting on the effectiveness of our systems, and identifying optimization opportunities Staying up to date with current industry trends and making suitable recommendations based on competitor analysis You will succeed in this role if you have/are: At least 2 years of project management experience Previous B2B experience Excellent English communication skills Great attention to detail Quick to learn Proactive Knowledgeable in using Scrum What's in it for you? A competitive compensation package Flexible working hours Other things you need to know: This is a part-time work...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  All the data is in excel, Generate pandas table. Extract Numpy array from pandas . Generate a new numpy array from pandas table. Separate outputs and Inputs. Visual representations (charts etc.) on Tableu using the data in the excel folder.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Need graphic artist for HIP book cover design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need book cover that depicts two elements, one starts top left and slowly curves downward while splintering into many pieces, the second starts bottom left as separate elements that coalesces and curves upwards eventually supporting the downward curve and then turning it so that the lower forces an inflection point of the splintering downward headed curve - the former downward headed element then starts coalescing as it goes past the inflection point. Inflection point should be about 2/3 to 3/4 of the way across the image (left to right) and 1/2 to 2/3 down from the top of page (so that it just starts turning up by the edge of the image) Also need the representation of the Omnipresent... In the attached rendering my friend got the directions wrong, both should start from the left ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  DESCRIPTION Cafe Ocean is a beachside restaurant. It wants to come up with combos that its customers want, to improve sales and provide the best possible service to its customers. Data Set: ...to Perform: Load the data as a dataframe for ease of use and correct the column names if required Include insights about the most famous item overall and in each category Find the costliest item overall and in each category Create plots to explore category-wise share of revenue Describe the day-wise sales trends Describe customer traffic in monthly, daily, and hourly granularity Perform menu analysis to come up with the combo the customers will like the most. You are required to perform the fiven tasks in R Programming and submit the R script in RStudio and PDF format. Happy Coding.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Choose any data set, clean it, plot chars, evaluate mean, min, max sd and skewness of the numeric valuables and then apply z score and show a scatter plot finally Exploratory Data Analysis

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Looking for an experienced market researcher to look into our competitors' landscape and generate statistical analysis. Someone who has access to various online tools and reliable sources to backed data collected. Able to start immediately. The estimated total work time is 15 - 25 hour, across 5 companies, focus on, but not limited to, Estonia market, yoy growth, past 5-year revenue, unique active (wallet) users, corporate partners, demographic, and market share.

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Structural analysis Mesh Convergence in ANSYS Workbench 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, Static structural mesh for a sphere with a pyramid inside needs to be done, the Ansys version that was made is 2021 R2. Freelancer is required to do the mesh according: 1. The geometry is located around other parts that were mesh but the convergence issue is at the pyramid and sphere. You need to focus in finding mesh convergence. 2. Geometry was made in SpaceClaim and can be modify if need it for specify mesh strategy. Note: Ansys file and mesh file (with no convergence) will be provided after confirmation of order. Please only bid if you have experience in Ansys mesh

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  SEO For 2 websites -- 6 6 วัน left

  Website 1 - Minimum 4 articles for each website. - Off site Links (200 per month) - 7 keywords; - Website analysis & On Page SEO - Weekly & Keyword Ranking reports Website 2 - Minimum 4 articles for each website. - Off site Links (300 per month) - 14 keywords; - Website analysis & On Page SEO - Weekly & Keyword Ranking reports BUDGET SGD 20 - 30 FOR ALL PROJECTS!!!! DONT OVERBID!!! THANKS!!!

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  We need to be in TOP 5 ranking, first page for GOOGLE Singapore for a Wordpress website. - Off site Links (500 per month) - 20 keywords; Requirements - - Minimum 4 articles for each website. - Website analysis & On Page SEO - On Page SEO Report + Weekly & Keyword Ranking reports - Must have articles available to post. - Breakdown of cost (Hidden cost will be reported) - Must achieve top ranking (within first page) in white SEO techniques. BUDGET FOR THE WEBSITE: SGD$25 to SGD$40 MAX. DON'T OVERBID!!! PLEASE NOTE: USE SINGAPORE DOLLAR.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  The purpose of this task is to develop and deploy a machine learning model using Technical and Sentiment Analysis. The candidate must have good knowledge of Sentiment analysis.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need to analysis a novel and write a report, 6000 words. I will provide almost all your resources. You must be educated well in English literature.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Instagram Web Scraping -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are trying to retrieve general data from Instagram into our database in order to perform some analysis.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  SAS Studio Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SAS Studio Expert need to do analysis and report

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  As we are a Start-Up in personal care products so we are looking for an independent personal care consultant having knowledge and exposure in both the Indian and European markets. ...which is profitable and less investable. As a Start-Up, we need a consultation with a reasonable consulting price who can give us the right guidance on the products which we need to launch with the market ideas. Responsibilities should be: • Ensure successful new product launches in European Market • Marketing and launching ideas • Product research and specification skills • Conduct market trend analysis, monitor competitors’ activities and plan proactive actions • Ensure accuracy in forecasting new products and timely submission • Steer your category's leaders...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Remote Online Notarization Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **************** Bids will not be accepted if you did not answer below que...will be recorded by the system for this meeting with the date/ time and logo stamp on video session. During the meeting admin will request Knowledge based authnetication (KBA) authentication from the user and after verification the user will e-sign the document and admin will sign and stamp the document ipon success. 1. Use of audio-visual communication technology 2. Utilization of credential analysis technology to verify government-issued ID 3. Application of electronic signatures and electronic seals 4. Reliance on recordings, electronic journaling and storage RON Steps video: RON Video Demo Thanks. Thanks.

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Hi! I have a forex broker listing site. I need an expert SEO and WordPress developer to update my website. Your job is: -Update broker list. -Put content daily basis on the website blog. -Put broker ad on the website blog. -Make this website dynamic. -Keyword research and to make it google rank. -Analysis of similar websites and try to make them like them. -Increase website visitors and give me some idea how to make it more useful. Please send me a similar broker listing website and their traffic report. Please send me some keywords related to this website. Let me know how you are going to increase my website rank. Please note that this is a long-term project and your salary will increase once my website ranks on google. For the first month please bid around 100 USD. Thanks!

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...successfully on new cloned server. 2) Analysis of DB instances & web app functionality a. Review DB setup with focus on stored procedures. Review each procedure looking for coding issues. b. Use analysis in (A) to understand the key functions and dataflows, report outputs of DB c. Review Web app interface used to edit DB tables and trigger stored procedures in DB: i. Identify issues in executing reports ii. Identify issues in tokens and user permissions iii. Identify issues where Django admin modules not performing functions successfully (or may have been hardcoded elsewhere) iv. Identify issues where reports generated are slow to generate or give python or other errors d. Make recommendations for changes 3) Review Web Apps/UI a. Following completion of analys...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Business Development: - Lead generation and funnel management - Social media - SEO - Marketing materials - Market research and analysis

  $956 (Avg Bid)
  $956 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern logo for christian community 9 วัน left

  ...just a metaphor, we don't even have a lake nearby ;) ] For this reason I like the attached example with an anchor and the cross - some kind of connection of harbor/ship element, the cross and maybe waves should be added instead of blocks ;) Like "anchored in Christ" symbol :) Once again, it's only a suggestion. Maybe your idea will be more creative to present described message :) Second part of the name are 3 uppercase letters - an acronym of mother-community. It can be added or can be skipped in the logo. To be discussed. It would be a great bonus if you are able to animate it somehow for use as fade-in or fade-out element of videos....

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Wordpress SEO Experts 6 วัน left

  Hi! I have a forex broker listing website I need an expert SEO and WordPress developer to update my website. Your job is: -Update broker list. -Put content daily basis on the website blog. -Put broker ad on the website blog. -Make this website dynamic. -Keyword research and to make it google rank. -Analysis of similar websites and try to make them like them. -Increase website visitors and give me some idea how to make it more useful. Please send me a similar broker listing website and their traffic report. Please send me some keywords related to this website. Let me know how you are going to increase my website rank. Please note that this is a long-term project and your salary will increase once my website ranks on google. For the first month please bid around

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Call Center Analytics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Contact Center is a very important touch point for customer service. Customers int...satisfaction. Banks want to automate the process with use of AI based techniques to measure and monitor various KPIs such as call data quality, customer sentiment, Call Hygiene, customer satisfaction etc. Solution Expected Convert speech recordings into text for various Indian Languages Call recordings with mixed languages such as Hindi + English, English + Marathi, etc. Provide sentiment analysis from the call center recordings Centralized dashboard for Bank to understand different KPIs for customer satisfaction Provide better analytics on the call center queries and questions Evaluation Parameter: Accuracy from voice to text, vocabulary and detect Indian languages Realtime centralized d...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Need quotes for the following services [preferably from Bangalore, India]: 1. Benchmarking analysis based on nature of business services offered 2. Transfer Pricing Contract agreement 3. Transfer Pricing yearly audit (FY 2022-23) P.S: As we are incorporated in India, we would prefer someone within India itself so that we are assured that the entity fully understands and is compliant with the law of the land.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Google Ads expert 6 วัน left

  Are you an experienced Google Ads expert? We are a Google Ads agency in early starts that seeks to improve client's results on their online stores. We are looking for a talented Google Ads expert that can apply well developed strategies to our client's online businesses. That includes Ads, Extensions, Bids & Budget, Device Bid Adjustments, Negative keyword analysis, Keyword research, and basically anything and everything that our prospects will need help with... To apply please: 1. Provide a few examples of your work 2. Let me know what you charge for a given level of quality. Also, so I know that you’ve read and understood this job post, please start off your response with how many years you’ve been doing this for. Cheers.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I want to hire someone who can create 5 projects in language R and give me in 3 days.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I want to hire someone who can create 5 projects in language R and give me in 3 days.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Immediate Assistance - Regression Analysis in XLS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need immediate assistance to perform Regression Analysis in Excel. to find >> b Coefficient >> Predict Allocation Next Period Scope = 5 questions from the same dataset (January to December | 22 variables)

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Best-Worst Scaling Data Analysis 1 ชั่วโมง left

  I have created a best-worst scaling survey and have the results but I cannot figure out how to analyze the data. I need assistance with R or any other statistical software to produce some kind of results aside from count analysis. I am using Case 1 (object case) method and I used a BIBD to create the design. I had 82 responses to the survey. I used Qualtrics for the survey and my current response results are in Excel.

  $14 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Run analysis in ArcGIS Pro 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who knows Arabic language to run deep learning model and write about steps the went through.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  UI & UX Responsive Designer For ongoing work that includes graphic design and element integration within web apps. Must be expert in headless CMS, HTML, CSS, PHP, BOOTSTRAP, API and Laravel. Must be available today to start with ongoing work

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Analyze data in excel 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have some data in excel and want to analyse the amount of time it takes for a user to get hooked onto the platform and conversion rates. In your proposal, please: 1. share how you will approach this analysis (methodologies, tools, etc) 2. your previous work experience

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I want to do a quant analysis using secondary data. The data collects on age, gender, sexuality, English first language or not, UK based or other. I need help to plan this dissertation and write it. Anyone who can act as a tutor would be much appreciated.

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  Establishment of accounting systems Bookkeeping and organization of accounts Preparing VAT returns Follow up on customer and supplier accounts, bank accounts and cash Preparing the financial statements and final accounts and doing financial analysis of profitability and liquidity ratios and standing on the financial situation and the result of the activity at the end of the year and comparison with previous years

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  We own a retail family business in the textile industry and we have our e-commerce website. We would like to create some analysis and automated dashboards. We have our data in the SSMS database, so you should know MS SQL. You can make the dashboard in any tool you like, but then you will have to demonstrate how to use it. We have an in-house team. Moreover, we need time-series forecasting of our products to help our inventory management. Simple regression will do, but for all products and in a graphical way so that we can interpret it. We will have a bigger digital transformation project, but for later.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  We are looking for Manual QA Testing working full-time, contract basis for 1 month. We are developing SaaS products. Summarizing our requirements: 1. QA testing for all pages inside our product. 2. Well documentation and analysis report of success/failed cases.

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  Bonjour, Dans le cadre d'une étude de marché, pour une application publicitaire, nous recherchons des profils Instagram qui proposent du contenu dématérialisée payant, du type : Ebook, Formation en Ligne, Ect... Nous recherchons des profils qui proposent exclusivement du contenu en FRANCAIS sur le thème des VOYAGES. Dans la synthèse de la prestation, nous attendons : - Le pseudo du compte Instagram - Le nom du ou des contenus proposés - Le prix du ou des contenus proposés Le retour est attendu sous format Excel. Nous demandons pour cette prestation un minimum de 50 profil. Un tarif particulier sera mis en place pour chaque profil après les 50 minimum. Nous espérons avoir était clair, mais n'h&...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...European types looking directly at our "about to hang" subject. To recap. Need shown: Time period about 16th century Europe Our character ABOUT to hang with a noose hanging down from the gallows. Character has long black hair kind of covering his face BUT HE IS SHOWN SMIRKING Background has the village but more importantly Dark clouds/mist reaching down almost touching the small town (Supernatural element The Clouds are very much alive) Anything else I mentioned should guide you and your creativity. While I have used a long description I'm also looking for something affordable as this image simply will be used in conjunction with a short story rather than a actual book. It will be presented on the website as the illustration to the short story so I'm not p...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา