ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,934 fitness article writing content งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  JC PT Health & Fitness 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a logo for my health and fitness business.

  $55 (Avg Bid)
  $55 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  104 การประมูล
  Body Fit Family Fitness 6 วัน left

  I want a logo for a gym which includes the business name-- Body Fit Family Fitness.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  Attached Is Some old logo samples we used looking for new and fresh ... I want to use the same icon of the boxer hitting the bag. but if you can make the icon look cleaner and clearer that would be awesome. it is for a boxing gym , i would like something iconic and tied in with the Grind

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  144 ผลงาน
  fitness 5 วัน left

  fitness is the best

  $7 - $21
  $7 - $21
  0 การประมูล
  Need Fitness Working PDF Graphic Designer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Attached is a workout in PDF. I need something like it but only exercises. I want things to look amazing with my Logo and I will provide...amazing with my Logo and I will provide the information. I just need you to make it look appealing to the eye. Please let me see your previous work. I need a PDF Designed for a Fitness Program that is 4 weeks long

  $97 (Avg Bid)
  $97 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  71 การประมูล
  Fitness Logo Design 4 วัน left

  Hello, I am creating a fitness apparel line that is going to appeal to a broad market of customers and not any niche market (bodybuilder, crossfit, runner, etc). I am trying to come up with a signature logo for my brand. I have everything else down in terms of business operations, sales, etc. I am looking for some creative, yet simple logo ideas for

  $45 (Avg Bid)
  $45 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  107 การประมูล
  fitness 4 วัน left

  want to give online fitness training

  $415 (Avg Bid)
  $415 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo - NEW fitness website 1 วัน left

  The website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (not yet developed) Below are the four pillars of FitMySoul Health Fitness Nutrition Wellbeing Demographics: Its aimed predominantly at the female market. 18-35 age. They love keeping fit and active but are also into yoga, mindfulness, meditation and general physical and mental well-being. So a fit soul

  $39 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  127 ผลงาน
  Build me a fitness app 3 วัน left

  I am fitness coach, i train HNI clients, kids fitness & corporate clients. I need an app where i can schedule/reschedule their workout sessions, take an acknowledgment of every session which got over, sending auto monthly reminders to clients for fees, upload my tips & fitness videos to update my clients.

  $292 (Avg Bid)
  $292 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Need ready Fitness gym center management system 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for ready Fitness gym center management system bid if you have ready one thanks

  $342 (Avg Bid)
  $342 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล

  I need an in depth article about the effects of weed on exercise

  $75 (Avg Bid)
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Basic Fitness App (iOS) 3 วัน left

  I need an iPhone app. I already have the android version on Google Play for it, I just need it to be built. Check it out: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $841 (Avg Bid)
  $841 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  90 การประมูล

  Mi chiamo Marianna, vo...ebook (direi 30-40 pagine massimo), argomento fitness/allenamento/alimentazione.. Si può pensare assieme su cosa farlo nello specifico. Inoltre dovrei poi fare delle mail per la campagna email marketing. 10 direi più o meno.. Ma si può pensare anche ad un rapporto continuativo. Sempre su argomenti fitness/nutrizione. Grazie

  $534 (Avg Bid)
  $534 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  We are an e-commerce fitness apparel clothing line. We have three main products with which we are launching (tank top, t-shirt, lightweight hooded sweatshirt). Since we are an e-commerce business, clean, sharp product images are essential. We are looking for someone to take about 5 snaps highlighting different aspects of the product and editing these

  $63 (Avg Bid)
  $63 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Muslean Fitness Logo 2 วัน left

  I need a logo designed. Its a fitness logo

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  79 การประมูล

  I want fitness chart for Bulk Up routine, Lean routine,Yoga,body weight ,Body Toning Exercises

  $63 (Avg Bid)
  $63 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  the software we have developed is completed in its own entire shape, starting from client-side (mobile app for iOS and Android) and BE (API, Database and Admin panel). The iOS app is part of the code we will send you after agreed terms, just need to be compiled from xCode on device so that i can test it.

  $186 (Avg Bid)
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  the software we have developed is completed in its own entire shape, starting from client-side (mobile app for iOS and Android) and BE (API, Database and Admin panel). The iOS app is part of the code we will send you after agreed terms, just need to be compiled from xCode on device so that i can test it.

  $202 (Avg Bid)
  $202 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  NEW Fitness App 1 วัน left

  We are wanting to create a fitness app, monthly or all in one subscriptions with video workouts, tips & food ideas. Please Google HASFIT or SWEATFLIX for style. We want to know an estimated amount of cost to set up and create?

  $952 (Avg Bid)
  $952 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  Fitness Corner 1 วัน left

  This writing position requires passion for fitness, high level of creativity and willingness to help other people live a healthy and happy lifestyle. Every article needs to be fun to read, engaging and informative to readers of all ages. The ideal candidates should be obsessively following and participating in their local fitness and health scenes.

  $7036 (Avg Bid)
  $7036 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Extract Online Fitness Trainers Database 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. I want to extract the usernames on Instagram of all the personal trainers in San Diego (Oceanside, Carlsbad, San Diego, Cardiff-by-the-sea, Solana Beach, La Jolla, Del Mar, Encinitas, San Marcos, La Mesa) that you can find. These accounts must have between 1,000 and 100,000 Followers. In the file, I need Name, Username, email, and #followers. Thanks

  $109 (Avg Bid)
  $109 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  76 การประมูล

  ...dietitians and nutritionists with exceptional health and fitness knowledge to help us create unique, informative fitness content. Apart from enjoying writing, you should also be familiar with different workout routines, components of healthy diets, weight loss tips, sports, yoga, meditation and fitness accessories. Every topic needs to be researched on careful...

  $6341 (Avg Bid)
  $6341 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล

  ...outline for the article that will contain information to guide your writing. Research will need to be done to back up any claims you make and links to any resources you use need to be included in the article. ... Research will need to be done to back up any claims you make and links to any resources you use need to be included in the article. This should

  $68 (Avg Bid)
  $68 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  We need a logo for a company called TKO Nutrition. TKO Nutrition specializes in nutritional supplements, individually tailored nutrition plans, and personal training services. We have attached their current logo. The client wishes to keep the fist aspect of the logo, but it can be redrawn of course. The fist element is super important. It must be included in your design concept. How it’s ...

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $200 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  221 ผลงาน
  Fitness/Gym Website Revamp 21 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  We want to revamp our website www.fitandlead.fit. We are based in Mauritius. We want this project to be completed within 5 days. The person working on this project should be experienced in web developement, web design and also have experience in marketing. We want the website to be SEO optimized, fast, attractive from a customer point of view, mobile and desktop user friendly. He must be able to ...

  $187 (Avg Bid)
  $187 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  110 การประมูล
  No fear fitness 13 ชม. left

  No fear fitness Gym. A Design Saying. ''NO FEAR FITNESS 7 DAY TRIAL'' CONTACT NUMBER 9362 8871 In Identical colors and writing as below.

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  Aplicación para iPhone / iPad iPhone y iPad Necesito el diseño y la construcción Estamos en búsqueda de programadores apps móviles con experiencia.

  $1256 (Avg Bid)
  $1256 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล
  Fitness e Nutrition 3 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  Gostaria de 4 artigos por mês sobre exercicios fisicos e nutricao e tudo mais que estiver relacionado ao mundo fitness. Artigo com mínimo 300 palavras divididos em subtítulos e parágrafos sendo para cada parágrafo no mínimo 60 palavras e no máximo 80 palavras.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Trophy icon Logo for my fitness brand หมดเขตแล้ว left

  I need a simple logo based on the look of my website. Text shall be "Step it UP" and my telephone number 666666666 Here is my site and my social media: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  94 ผลงาน
  diet specialist and fitness trainer หมดเขตแล้ว left

  everyone wants to stay healthy in this modern world. so I have come up with a special diet program which include 3,6 and 12 months program. if u guys want to burn fat, get lean muscles, bulky muscles, loose/gain weight, reduce face fat, reduce belly fat, get abs, reduce fat from thighs.

  $12 (Avg Bid)
  $12 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Trophy icon Fitness Trainer Poster หมดเขตแล้ว left

  ...Personal Trainer/Fitness Instructor poster. It has to be a good resolution, because it will be printed on A3 size format. It must include: 3 pictures attached. You can crop the FitPulse image and just leave the wording if you have to. It also must include wording: Giedre O'Donnell (big letters) QUALIFICATIONS: Image Fitness Training Course

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 ผลงาน
  Model for fitness clothes หมดเขตแล้ว left

  I need a female model from photography. We have 5 items (of 5 shots each) that she would need to wear (25 shots in total). The products fot males have already been ...(of 5 shots each) that she would need to wear (25 shots in total). The products fot males have already been done (see attached photo). She will be compensated with cash and fitness wear.

  $148 (Avg Bid)
  $148 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Fitness website Rebuild and design หมดเขตแล้ว left

  I need an existing fitness website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] rebuilt with landing page which is highly drive sales of fitness classes, membership/subscribers for clients, online booking of classes for clients etc. I want the homepage to look like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $170 (Avg Bid)
  $170 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล
  fitness program creator หมดเขตแล้ว left

  I need a person who knows bodybuilding or about fitness to create 50 pdf documents - training programs. The pdf must contain 3-5 pages of content, pictures + explanation and etc.

  $99 (Avg Bid)
  $99 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Build A Fitness App for iOs and Android Platforms หมดเขตแล้ว left

  Personal trainer looking to build a specific app for both android and iOs platforms. Many of the requirements are included in the attached files in regards to layouts, concept designs, required functionality.

  $1729 (Avg Bid)
  $1729 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  119 การประมูล

  I need some graphic design.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  71 การประมูล
  Write 20 articles on health, fitness and wellness หมดเขตแล้ว left

  We are a physiotherapy clinic and Pilates studio, and need 20 blog articles relating to our industry on our website. Topics could include: - Why physiotherapy is important before and after surgery - How Physiotherapy and Pilates is a good combination for rehabilitation - How Pilates can help back pain - Difference between yoga and Pilates - Pain management - General topics around exercise, wellnes...

  $307 (Avg Bid)
  $307 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  76 การประมูล

  We are a physiotherapy clinic and Pilates studio, and need 20 blog articles relating to our industry on our website. Topics could include: - Why physiotherapy is important before and after surgery - How Physiotherapy and Pilates is a good combination for rehabilitation - How Pilates can help back pain - Difference between yoga and Pilates - Pain management - General topics around exercise, wellnes...

  $303 (Avg Bid)
  $303 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล

  Its a fitness application that is conventionally different from the already existing ones. We provide motivation & productivity using our fitness algorithm. It is currently a web application under ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). We have already built a prototype and wireframe for the application. All that needs to be done is a bit of work on the UX and code written

  $1898 (Avg Bid)
  $1898 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  63 การประมูล
  Sports/Fitness Writers หมดเขตแล้ว left

  We are looking for writers who are passionate about watching, participating and writing sports and fitness. You’ll be writing about specific teams, events, exercises, sports equipment, matches and supplements. Exemplary research ability and commitment to beat deadlines is a plus.

  $13245 (Avg Bid)
  $13245 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Trophy icon Ferrybank Fitness หมดเขตแล้ว left

  i am looking for a logo for my new fitness and nutrition business. i would like green to be the main color and

  $11 (Avg Bid)
  $11 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 ผลงาน
  Trophy icon Design a Logo - Fitness Business หมดเขตแล้ว left

  Looking for a somewhat minimalist logo for our personal training fitness studio. Clientele both men and women ages 25-55 so logo should be as gender neutral as possible. -Logo should depict a phoenix bird along with "Resurrection Fitness" but should also be designed that the phoenix and words could be used stand alone. -Red and/or orange color scheme

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  354 ผลงาน
  Trophy icon Design a health and fitness Logo หมดเขตแล้ว left

  I need to create a Logo. The name of the Logo will be: Body Fit Pros It will be dedicated on health and fitness. Something different and Fresh.

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  394 ผลงาน
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Fitness Verkaufsseite หมดเขตแล้ว left

  Ich suche jemanden der mir für mein digitales Abnehmprodukt eine Verkaufsseite erstellt, die conversionstark ist.

  $194 (Avg Bid)
  $194 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Online Fitness Coaching Start-Up Business หมดเขตแล้ว left

  Start up online health & fitness coaching business, need assistance with being able to trade in Australia & the USA, if that is possible. Need to build a client friendly site they can access via phone, to access their meal plans & fitness programs. I need assistance with marketing & advertising, legalities, & accounting advice for the business, such

  $212 (Avg Bid)
  $212 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  E-Commerce Website Development in the Fitness Space หมดเขตแล้ว left

  My client is a Freelance, Certified Fitness Consultant and this is his dream project. He wants to establish himself as an Online Trainer. I am his Online Marketing Consultant & am currently seeking proposals from UI/UX Designers & Wordpress based Website Developers. The idea is to build a custom designed website based on Wordpress. The key components

  $354 (Avg Bid)
  $354 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  53 การประมูล
  fitness band data import หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $508 (Avg Bid)
  $508 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for My Fitness Brand หมดเขตแล้ว left

  Hey Guys, Looking for a logo for my company: NEVER SATISFIED FITNESS i'll add into attachments on some logos i like, please keep in mind i need every single file type relating to logos and i would love to see it on a hoodie my logo and a jersey and polo. Keep in mind it has to appeal too all types of markets, Children, Women and Men!

  $74 (Avg Bid)
  $74 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  74 ผลงาน

  ...realistic interior renders to be prepared with 3ds max and Vray for our 2000 m2 Fitness Center & Spa project. Specifications: - Entrance Floor - 235 m2: Reception, Manager Room, Lobby, Men's Changing Room - Mezzanine - 100 m2: Women's Changing Room - First Floor - 1730 m2: Fitness Center, Spa, Pool, Bar - We will give you 2D autocad drawings, material choices

  $1193 (Avg Bid)
  $1193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  80 การประมูล