ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  292 fix javascript error website งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I would like an expert web developer to fix some of the Mobile Usability and AMP error that my website is experiencing. Specially: The tag 'amp-video extension .js script' is missing or incorrect, but required by 'amp-video'. This will soon be an error. but not limited to this issue. Currently Google Search Console is showing 22 AMP errors and 3

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Adaptation of cordova-App หมดเขตแล้ว left

  ...sensors as well (gyroscope, orientation, accelerometer). I started adapting the sample javascript files from the website and built a debug- and release-version of the app with cordova. It works mostly on an emulator but does have some problems on actual devices (error when posting data via ajax to a PERL-Script). Furthermore I would like to assess sensor

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...set but it shows as trouble. We have SEO that sets canonical for every page but it shows as different then the site. It says: “Website and canonical link points to different URL” 3. Set this correctly so we see no error. I think it pulls as .html and as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Accesible Index Page Configured wrong “Search engines see your [เข้าสู่ระบบเพื่อ...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Fix Javascript error in my minor website หมดเขตแล้ว left

  Hello My website is not so big. So I think it is easy for you to fix error in javascript. Regards.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Need to fix a javascript bug. หมดเขตแล้ว left

  Hello Now I have one error page in my website. So I need a person who has experience in bug fix of javascript.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Fix problems with Google Maps หมดเขตแล้ว left

  ...and fast project for someone familiar with Google Maps Javascript API. The code in our website is old and that is probably why the map now stopped working. We need someone who worked alot with Google Maps to change the code so it works again. The website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and the following error messages are shown: Uncaught TypeError: x is not a constru...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  devloper Expert หมดเขตแล้ว left

  ...solve these problems: "500 Internal Server Error" "HTTP 500 - Internal Server Error" "Internal Server Error" "HTTP 500 Internal Error" "500 Error" "HTTP Error 500" [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my admin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู UR...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  fix Bugs and payment page หมดเขตแล้ว left

  eed an experience php developer to fix some bugs error and add new payment method to craveo mean website. Intermediate level I am looking for a mix of experience and value Project Stage:Design API Integration Required:Payment Processor One-time Project:Fix a bug Project Type:One-time project You will be asked to answer the following questions when

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  developer prestashop หมดเขตแล้ว left

  ...solve these problems: "500 Internal Server Error" "HTTP 500 - Internal Server Error" "Internal Server Error" "HTTP 500 Internal Error" "500 Error" "HTTP Error 500" [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my admin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู UR...

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Optimise and fix website (HTML/CSS/Javascript) หมดเขตแล้ว left

  I have a website written in HTML, there are 3 main pages (Index, FAQ and Product page) 2 basic pages (T&C's + Privacy Policy). The site has a little bit of Javascript for loading affects. It is a fairly basic website. I need it optimised & a few minor fixes, details are below. - Add a small unobtrusive cookie warning popup along the bottom of the

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  developer who has high server management skills. หมดเขตแล้ว left

  ...solve these problems: "500 Internal Server Error" "HTTP 500 - Internal Server Error" "Internal Server Error" "HTTP 500 Internal Error" "500 Error" "HTTP Error 500" [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my admin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู UR...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  developer expert Prestashop หมดเขตแล้ว left

  ...solve these problems: "500 Internal Server Error" "HTTP 500 - Internal Server Error" "Internal Server Error" "HTTP 500 Internal Error" "500 Error" "HTTP Error 500" [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my admin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู UR...

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  developer expert from Europe and America หมดเขตแล้ว left

  ...solve these problems: "500 Internal Server Error" "HTTP 500 - Internal Server Error" "Internal Server Error" "HTTP 500 Internal Error" "500 Error" "HTTP Error 500" [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my admin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู UR...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  developer for the website of the company หมดเขตแล้ว left

  ...solve these problems: "500 Internal Server Error" "HTTP 500 - Internal Server Error" "Internal Server Error" "HTTP 500 Internal Error" "500 Error" "HTTP Error 500" [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my admin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู UR...

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Speed up my website & optimization หมดเขตแล้ว left

  I need an expert who could make my website faster and resolve few technical error. Below are what i need improvements on with at least 100 or 98 on google page speed insights and gtmetrix performance score for both mobile & desktop 1) Reduce server response time 2) Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 3) Leverage

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Extract property data from Zoopla หมดเขตแล้ว left

  Project outline The project requires scrapping 'for sale' commercial property data from website zoopla.co.uk. The end artifact will require creating a JavaScript library that can be called from an existing application to fetch the latest properties on demand. The existing application already calls other websites to fetch store data and will be extended

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need to have the google places api fixed on my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you try and enter an address the google places auto complete is not working an a javascript error is coming up. Very simple fix for someone familiar with wordpress php plugin and google places api .

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...23) to open my WordPress site, to use this and see his content is necessary to login using user email and password. This page after a long process opens an external website but this website (Rocket chat -- version: 0.060.4) requires a login to be use it but I want that this second webpage uses the same WordPress user email and password to be logged. For

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Wordpress Developer - JS/PHP/MYSQL หมดเขตแล้ว left

  There are a number of fixes required for this website - a business listing directory/review website. Most are to do with plugins not working and/or javascript errors (I'm not 100% sure which is why I need you!). --- Here are the fixes required: • The plugin FacetWP is not automatically updating the search results. But when you refresh the

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Wordpress Website Speed Improvement หมดเขตแล้ว left

  Hi We have a wordpress website that needs minify CSS and Javascript. we are using W3 Total Cache plugin but are getting an error when trying to get the css and javascript to minify ERROR ****** W3 Total Cache error:It appears Minify URL rewriting is not working. Please verify that the server configuration allows .htaccess Unfortunately

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Website Development - Multiple Projects หมดเขตแล้ว left

  Hiring an experienced website developer to assist with a number of projects for various websites. Developer needs to have working experience with WordPress and Shopify platforms with Javascript, Liquid, CSS, PHP, and troubleshooting skills. Immediate Project Needs: • Fix scripting error - WordPress site. • Create sidebar for filtering products

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Fix Javascript Error and Website หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] open this site and go to any one post. When i click on any ads then it displays errors some time. Note : Please click only time.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Fix an javascript issue at my blogging site. หมดเขตแล้ว left

  hi Developers, I am facing a javascript issue at my website. i have implement a floating properties div and it is not diplaying here and displaying a javascript error. we need to fix it. please check if you need code or admin access of website please let me know. Open any url from this page. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thanks.

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Make changes to website หมดเขตแล้ว left

  1) Please look into using the jQuery javascript library [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - we like the look & feel, the functionality of sorting the resultset, searching within the resultset and pagination very much. 2) Please see if you can realize the server-side processing example. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This would

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  JavaScript error in wordpress woocommerce หมดเขตแล้ว left

  ...company is in the process of building a new website and during the creation of the site, we have run into a JavaScript Syntax error on all of the Woocommerce single product pages. The main store works fine and shows the entire catalog, however, when you click on a product the page does not load and the syntax error appears. An experienced JS coder should

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Fix javascript and html problem หมดเขตแล้ว left

  I have a website and I need to fix 2 javascript errors. It is simple things. I have a top menu and when I add external link to the menu I have an error : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Uncaught TypeError: Cannot read property 'top' of undefined at HTMLAnchorElement.<anonymous> ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Performance Issue in SEO หมดเขตแล้ว left

  After checking the website login Page for SEO performance. I found that there was an issue. Below is the Error Details. ELIMINATE RENDER-BLOCKING JAVASCRIPT AND CSS IN ABOVE-THE-FOLD CONTENT Should be few mins work if you know how to fix it.

  SEO
  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Optimize website หมดเขตแล้ว left

  just created my website and the pages are not loading. I did some preliminary research and installed several plugins (Comet Cache) to fix the Javascript and Rendering path issues. I also used GTMetric to run an analysis on my page and it's currently getting low marks for performance (C, C). I really need my website to be fixed at soon as possible with

  $426 (Avg Bid)
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  125 การประมูล
  Need fix for my VPS crashes หมดเขตแล้ว left

  ...screens from the console and the httpd and MySQL error logs so you can get a better idea. More server details - Nginx, Centos, MariaDB. It also has a created swap file. The VPS provider is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The website: The website hosted on the server is a free service website which works with a javascript form, which calls a PHP function with an A...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  Looking for just a professional developer to fix the code for my website. The design was ok before adding the backend code but after coding it a lot of designs changed. I don't know what is the error. Also the main problem is in the slider and the projects images contact message. I have no time, and i need an urgent help. The template was a

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Photo Upload Interface - ASP.NET/JavaScript หมดเขตแล้ว left

  My asp.net Website have a photo uploading interface. The user can browse the photo and upload to server. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If the user needs, he can rotate the photo before sending it. I use client-side photo resizing before sending the photo to server. I use a java-script to resize the photo. I am using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to send

  $706 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $706 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Fix JS error on my website หมดเขตแล้ว left

  There is a JS error preventing my analytics pixel from firing. I need someone to fix the error in Javascript and without disruption of all functionality of the website. Budget is $10

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  fix a website this one have mistakes and need fixing text on the black need to change color and appear tidey php and connection between pages calculation in order page log in JavaScript some other adjustment Js for log in , js for registratin , js for the calculation wich is the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And search text box i think should be js for it also

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Fix Javascript Website Error หมดเขตแล้ว left

  We have a website built in Javascript. Today we made some changes but they're not showing into live site yet after cache delete. The website hosted into a windows local server and we did physical restart of the server but nothing worked. We need someone experienced to fix this error and make the changes live.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Custom PHP site component - make PHP7 compatible หมดเขตแล้ว left

  ...to display products and product customizer. that allows the user to modify the product design. the customiser and checkout is outside of wordpress and requires 2 tasks. website example PLEASE DO NOT CHECKOUT [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. Make php 7 compatible, the main problem is the mysql_connect is being used this will need to be changed to

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I have a javascript error that is stopping a gallery from showing on my website, the website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and the gallery is on the portfolio page. The javascript error that I am assuming is causing this problem is Uncaught TypeError: $(...).tabs is not a function Looking for someone to help me fix this, and make sure that my g...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Fixing The Map Plugin issue หมดเขตแล้ว left

  Hi there, I have a website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on which I am using a plugin called "Google Comprehensive Maps Plugin " which doesn't work [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . I use the same on many other websites of mine and they work just fine. Shows some Javascript error or something. Important the plugin has been discontinued by the developer so I can't

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Need to fix JavaScript error is WordPress Plugin หมดเขตแล้ว left

  Only JavaScript expert required and I need to done it asap. If you can do it within 24 please bid other wise not waste your and mine time. Most important you should have experience in JavaScript. this is only few hours task. Need to fix error in slider and scroll section. there are always syntax error and css file not loaded in front view. you will

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  14 การประมูล

  ...have recently added ssl to our hosting and amended our wordpress website links to run ssl. The site is shown in the attached txt file. It is nearly complete. However there is an issue which we would like you to resolve. We have used "Really Simple SSL" plugin. We get this error message: "Your .htaccess does not contain the Really Simple

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Project for akkastech หมดเขตแล้ว left

  Hi akkastech, Fix Laravel website for the following error: This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Laravel - Website Help หมดเขตแล้ว left

  I need a Laravel programmer that can fix the following error on my website: This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details. I will pay you by the hour - and I will only work via TeamViewer. Note to new freelancers - I will not pay your freelancer fees in advance so don't ask.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Laravel Framework error fix หมดเขตแล้ว left

  We got laravel based website, It got below problem: 1.Error on Deposit controller file: Current situation: Normally deposit works with Cron, but when cron process on time, it shows Production error, which need to fix by following laravel log file . 2. Search Button with Javascript 3. Update Google Captcha to latest Version. Will Provide Captcha

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Fix and develop Laravel,javascript based work หมดเขตแล้ว left

  We got laravel based website, It got below problem: 1. Pass reset Problem: current situation, after doing forget password, email goes normally but on final stage when need to put new pass, its always showing invalid pass, so Pass reset need to fix. 2. Error on Deposit controller file: Current situation: Normally deposit works with Cron, but when

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Fix javascript error on my website หมดเขตแล้ว left

  I need a javascript error solved on my website whenever it loads I get an error in console and the entire js stops working I checked if it's a jquery error but it isn't. My budget is only 10 usd you have to do it asap.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Fix signup feature in my website หมดเขตแล้ว left

  I have a website www.talkvfx.com.. currently signup feature is not working, can anyone fix this.??? and also google maps area not displaying...or any other google feature i add it gives me a javascript error (google API issue i ithink) i need to get these features fixed

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  OnPage SEO Cleanup - eCommerce Website หมดเขตแล้ว left

  Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please give me a price and timeline for fixing the following errors. Items to Fix: 1 - HTTP Status Codes 1.1 17 Pages - No response 1.2 41 Links - 404 Error 1.3 350 Pages - 301/302 Moved Page 2 - Site Performance 2.1 Avoid landing page redirects (4) 2.2 Streamline blocking CSS - Either put inline or load

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Fix Email Signup Form on my Website หมดเขตแล้ว left

  I have a website built with Bootstrap and I have a javascript email form that is integrated with Mailchimp. Sometimes when a user adds their email address to the form, it gives the error "Insert a valid email address!". However, the email is valid. I need someone to quickly fix this. Here is the website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...simple PHP website with a members login facility. A few months ago, someone managed to hack the CPanel and change files. We would like a security expert to check all the connection scripts on the website to make sure they are secure. You should produce a list of recommendations and prices to fix the issues. As an example the website uses simple

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Fix a broken Wordpress Theme install หมดเขตแล้ว left

  Hello, Our website is www.flightav.com. Currently the Visual Composer function is broken preventing updating. There is an error code I think points to an easy fix, but can't be sure it's not something more complicated. Looking for someone unafraid of wordpress, php, javascript or whatever might be needed to get the site working again and perhaps

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล