ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,790 fix slow opencart งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Fixing a Slow WordPress Admin Panel 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a freelancer to improve the loading time of the WordPress back-end. About an existing WP - WordPress Ver 4.9.7 - 22 plugins are used - An e-commerce site (WooCommerce Ver 2.3.11) - Theme - Neighborhood ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) - Secured site with SSL More details will be send to selected freelancer. Need someone who has the experience with WordPress, Database, PHP or MySQL and easy ...

  $143 (Avg Bid)
  $143 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  56 การประมูล

  Woocommerce shop is extremely slow , please fix. The site itself is very fast and i have done all site optimizations. I believe there may be a code making it slow. Site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Need it fixed asap. Its not my hosting. Not my images. Etc. Built in wordpress

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  My website browsing very slow หมดเขตแล้ว left

  Hello, my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] browsing very slow. who will fix my this problem. Also my large pic not on the page..

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  slow down the slider a little bit หมดเขตแล้ว left

  I need some changes to an existing website. I need you to build a website for my small business.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Opencart optimisation and development หมดเขตแล้ว left

  ...the new website using opencart and a theme developed by opencartworks. The site looks great and does everything i need but is very slow loding and working at the minite so im looking for someone to fix these issues along with a couple of randomly displayed catergory issues which we can discuss if you are comfortable with opencart. We dont have a massive

  $99 (Avg Bid)
  $99 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Speed up a slow WooCommerce website หมดเขตแล้ว left

  Hi there, TechTiger is a digital marketing business located in Perth, ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] has had limited success with Wordpress cache plugins, such as Comet Cache, Autoptimize, WPFC, WP Rocket, etc. The time has come to identify the root cause of slow website issues and achieve lightning fast front-end and back-end speeds. Can you please help?

  $112 (Avg Bid)
  $112 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  79 การประมูล

  Android basic mobile application of just 2 screens which is interacting with an ERP database thru API just completed but app loading very slow for every combo box value fetch process. As of now its connecting web services for each request. Need to tune up with best alternate solutions to make it work faster.

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Fix my Opencart Website is very slow หมดเขตแล้ว left

  *Open Cart Expert* My Opencart e commerce website is very slow. i need to fix this error

  $80 (Avg Bid)
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  iOS & Android: add slow-mo to existing camera app หมดเขตแล้ว left

  i have an existing iOS & Android app. Current custom camera allows to record video and uploads output. Looking for dev who can implement Slo-Mo feature, so output looks like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] With existing sdk, for each platform it should take about 2 hours i was estimated. Please confirm you found sdk to do this job.

  $70 (Avg Bid)
  $70 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  AWS Server is slow หมดเขตแล้ว left

  We are using the Free version of AWS server and running 4-5 script My server is slow and almost the space is full So we are looking to take a small package so that all things can run smooth Our office is in CP Delhi, is possible to come to our office and solve the issue?

  $39 (Avg Bid)
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  make video live slow than smart phone หมดเขตแล้ว left

  I want to make window laptop live video on website run late then smart phone 10 second! and can control speed anytime

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Find a solution to make the site speed much better.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  58 การประมูล

  Opencart Website very slow in mobile. i Need To fix it

  $125 (Avg Bid)
  $125 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  connection lost when editing a product, back end very slow. When I try to change an image or add an image, keep losing connection. Any editing is very slow. This is what keeps happening "Connection lost. Saving has been disabled until you’re reconnected. We’re backing up this post in your browser, just in case. "

  $129 (Avg Bid)
  $129 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Speed up slow wordpress website หมดเขตแล้ว left

  I have a new wordpress website running but it is slow as hell, i would like to get the pages loading time at 3s.

  $121 (Avg Bid)
  $121 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  98 การประมูล
  private website running slow, need to fix some bugs หมดเขตแล้ว left

   I have been told that the images I have on my website are to large, so that needs to be addressed. I have used a couple of plug-ins to fix the image sizes but still it's not good enough. The website is real slow, Ive got a broken HTTPS redirect. It's got the www part of the redirect entered twice, breaking the site for anyone trying to follow an

  $92 (Avg Bid)
  $92 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Cakephp Website working slow Need to Speed-Up หมดเขตแล้ว left

  Hello Everyone, before login pages load time is near about 6 sec. after login 9sec or above. we need all pages load time under 4 sec. you have to work on team-viewer Thanks Romesh K

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  i have an existing iOS & Android app. Looking for dev who can implement Slo-Mo feature to custom camera app. For each platform it should t...for dev who can implement Slo-Mo feature to custom camera app. For each platform it should take about 2 hours i was estimated. Please confirm you found native API to implement slow-mo feature for iOS and android.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล
  IPTV android app video in slow motion fix หมดเขตแล้ว left

  I have an android app for my IPTV , all working good, the only issue is that some of the channels are in slow motion and some are working good. I think it a small FPS issue need to be fixed urgently.

  $212 (Avg Bid)
  $212 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Android gallery slow load หมดเขตแล้ว left

  I have an android app which loads photos from gallery.. and display them in grid view ( and do something with it ). My app takes couple of mins to load photos or better to say get the list of photos on phone which contains > 5000 photos in gallery. I just need a quick help to create a class which can do fast load/scan. I am not going to share any details about app or current work so bid only i...

  $55 (Avg Bid)
  $55 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Make my website Fast. It is very slow หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a professional that can make my website fast. It is a complicated eccomerce website and it take along time to load and its making people not stay or buy from me. if you run the gtmetrics test I fail many of the items. these need to be fixed. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] In addition I would like an eccommerce expert help me with lay outs as well. I sell all the top companies but i sev...

  $150 (Avg Bid)
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  zlece tlumaczenie 16 000 slow หมดเขตแล้ว left

  Zlecę przetłumaczenie tekstu 16,000 wyrazów z angielskiego na język polski. Muszę go mieć na weekend.

  $274 (Avg Bid)
  $274 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Slow Websites หมดเขตแล้ว left

  I need multiple WP website looking at for issues and speed.

  $140 (Avg Bid)
  $140 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  59 การประมูล

  Sometimes magento navigation frontend and backend is very slow. Database query are very slow. I think there are many process that slow magento

  $83 (Avg Bid)
  $83 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  WP website too slow to load หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Hello my WP website is too slow to load specially on chrome. I get the following message GTmetrix tried to analyze the page, but it took longer than 2 minutes to finish loading. Please login to try testing from a test location closer to your server. Please I need assistance from proven web developer to improve the loading speed of the website under

  $76 (Avg Bid)
  $76 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  wordpress woocommerce category pages veryyyyyy slow หมดเขตแล้ว left

  i have wordpress website and i have installed woocommerce on it, with filter, orders , and variations. my main issue is homepage of website opens in like 5 sec only, but when i open any category page it takes from 19 to 30 seconds very bad TTFB as once first byte comes the page load in 3 sec only. so am after someone who understand and know how to deal with it and to finish it asap. i also built ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล

  ...which it rests is powerful. I use cloudflare and I have done all the necessary optimization. The sisto in principle is fast but there are some moments when the frontend is very slow. Especially if there are chronological processes you work on the m2epro module (inserting insertions to ebay or other). Ho una piattaforma magento su cui sono installati: redis

  $43 (Avg Bid)
  $43 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  ...databases are sometimes slow. On my site I have installed FPC and other modules. The site is fast. i Use cloudflare, page speed, redis and other modules. But when I work in backend or when cron jobs are active the site becomes very slow in the frontend. For example, if i work on the M2EPRO module on ebay listings, the site becomes slow both in the frontend

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Woocommerce wordpress website slow หมดเขตแล้ว left

  My store with Woocommerce go very slow and we have high load server. I need to Expert for check and optimize this

  $43 (Avg Bid)
  $43 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Wordpress very slow after high traffic หมดเขตแล้ว left

  Hi my wordpress website is slow after high traffic, its not very high , 100 simultany online and website down and slow load , im using super cache, sometime error database in cpanel statut i have 16.796387 (8 CPUs) high load something in wordpress is sending many query any instant help ? thx

  $177 (Avg Bid)
  $177 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  57 การประมูล

  I need someone to create slow motion something related to share my story about my work

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Wordpress Very slow when high traffic หมดเขตแล้ว left

  Hi my wordpress website is slow after high traffic, its not very high , 100 simultany online and website down and slow load , im using super cache, sometime error database any instant help ? thx

  $175 (Avg Bid)
  $175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล

  1. I am not able to update some products on my woocommerce website. I believe there may be a corrupt database be...because for some products i can update, but others i cannot. I am looking for a freelancer to determine why this is and then fix it. 2. Also, the site loads incredibly slow. I am looking for a freelancer to determine why and then fix it.

  $101 (Avg Bid)
  $101 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล

  ...what we need. We take about 30 or 40 video clips from an iPad and edit them creatively while slowing the clips down in slow motion. We use usually Final Cut Pro X "retime" feature to achieve this effect. We mix regular speed and slow motion throughout the video montage. Here is an example of some of the ones I have created. This is exactly what we are

  $130 (Avg Bid)
  $130 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  My existing wordpress based website is suffering from poor page load, frequent site downtime to slow/poorly written mysql scripts against a fairly large database (12k products). The site must be backed up, and any downtime be a minimum whilst any work is carried out. its a fully operational website, which as well as listing products to the site,

  $244 (Avg Bid)
  $244 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Wordpress Woocommerce Website running slow หมดเขตแล้ว left

  Hi, My website was running fine till yesterday, i installed the ssl certificate and then d...certificate and then downloaded the db and replaced the url from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to to https and replaced all url. The website is now working fine with ssl but very slow to open pages. Please pm me for the link. Need the spped issue fixed, thats it.

  $34 (Avg Bid)
  $34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Wordpress slow on aws & 404 error หมดเขตแล้ว left

  Hi all, we have a blog installed using wordpress on aws alongside our node application. we need someone to resolve the issues and make sure the wordpress is running smoth with no 404 error when we update any post or page. Thanks, Utpal

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  optimize for slow speed หมดเขตแล้ว left

  need to optimize: page speed slow as well as yspeed

  $372 (Avg Bid)
  $372 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล
  Very slow loading หมดเขตแล้ว left

  It is taking about 1 minute for my website to load. I need someone to fix the issue. The website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $117 (Avg Bid)
  $117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  85 การประมูล
  Loading data on table is slow หมดเขตแล้ว left

  I have an asp.net site and i have a table with about 20K records to be displayed in pagination on a data table. But this takes forever to load...be displayed in pagination on a data table. But this takes forever to load. I run azure and my servers are big so it is really not a server power issue. I am unsure how to fix this - i need someone to help

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Fix Downs and Slow issues on big Woocommerce site หมดเขตแล้ว left

  Dear, Our site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is having regular downtimes. Server usage: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (RAM...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (RAM is regulary overloaded despite 12Gb) Screenshots of some support tickets: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need to find what create issues and fix it. I will give you more details by chat if you need.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล
  Our site is so slow and having lot of mysql queiries หมดเขตแล้ว left

  Hello our site is very slowly and we have very high loads, also downtimes, we think that woocommerce makes the problem and it's uses lot of ram, can you please check...We need really good developer. Please let us know what you can offer and why we need to choose you?

  $441 (Avg Bid)
  $441 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล

  my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] already have froala editor installed but i think its taking long time to upload. my developer already worked hard to install and make it functional but i think it need some better treatment

  $325 (Avg Bid)
  $325 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  opencart upload images admin หมดเขตแล้ว left

  my opencart image manager is slow when it uploads and want to fix it whenever i upload a pic it rotates.

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Magento Slow category loads หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Our website is experiencing slower that usual category load times. FTTB issues on Magento 1.9.x other pag...server, but can put a magento debugger on with your IP to investigate, or access to a dev server At this stage we only want somebody to report on the problems not actually fix them and hand over the assessment and solutions to our developer.

  $154 (Avg Bid)
  $154 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Access/SQL Database running very slow after Server bare-metal recovery - 30/04/2018 21:43 EDT หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Access/SQL Database running from Domain Controller, Remote Desktop Server and 3 Wkst use it, running very slow, I need someone that can start immediately, Server running normally on everything else, so it is not a server issue Regards

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  I have a Wordpress site I have been given to host. The initial page load...most problematic in terms of page load times, but even the contact page can be slow to load. We have tried cache plugins but these have not improved the page load times. The page weights are fairly light. I need assistance asap to find where the bottleneck is and to fix it.

  $142 (Avg Bid)
  $142 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  56 การประมูล

  ...experience with optimizing PHP and functions, specifically redundant loops and finding elements that slow down functions when they are computed thousands of times and optimizing the functions/code so that they run as fast as possible. (I need to fix the search function) There is no front end work involved in this project, only optimization with MySQL

  $408 (Avg Bid)
  $408 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล