ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  246,610 flex arraylist size งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Thai และ ENG format WAV (PCM,8kHz, 16 bit, Mono, Max size 100MB) ถ่าใด้ครบทุกภาษา ต่อลองราคาใด้คับ

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สามารถดึงข้อมูล สินค้า ราคา รายละเอียด พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทย ในกรณีเว็บ 1688 สามารถดึงราคาส่งได้ โดยใส่คำคีย์เวริคค้นหา หรือใส่ลิงค์ url ที่เป็นภาษาไทย หรือจีนได้ และแสดงราคาโปรโมชั่น จำนวนที่เหลือ option ของสินค้า Size, สี และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงอยู่ในหน้าสินค้าต้นทางได้

  $621 (Avg Bid)
  $621 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  สามารถดึงข้อมูล สินค้า ราคา รายละเอียด พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทย ในกรณีเว็บ 1688 สามารถดึงราคาส่งได้ โดยใส่คำคีย์เวริคค้นหา หรือใส่ลิงค์ url ที่เป็นภาษาไทย หรือจีนได้ และแสดงราคาโปรโมชั่น จำนวนที่เหลือ option ของสินค้า Size, สี และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงอยู่ในหน้าสินค้าต้นทางได้

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง - - > SUITE TYPE สําหรับผ...

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  AdvTV (โปรแกรมป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ป้าย LED) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม AdvTV หรือ โปรแกรมโฆษณา มีเดียต่างๆ เป็นโปรแกรม ต่อยอด จากโปรแกรมออกแบบป้ายประกาศบนจอ LCD แต่โปรแกรม AdvTV นี้ สามารถเล่นไฟล์วีดีโอ พร้อมกับการแสดงตัววิ่งข่าวได้ เหมาะเอาไว้สำหรับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หน้าโรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการที่ต้องให้คนมารอคิว รับบัตรคิวเพื่อรอ โรงพยาบาล ร้านหมอ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  adjust and Improve woo-commerce website content and pages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create web sitemaps for search engine submission Optimize on-page SEO Including utilising website header tittles Improve mobile and Desktop speed index Avoid an excessive DOM size First Contentful Paint Speed Index Largest Contentful Paint Time to Interactive Total Blocking Time Cumulative Layout Shift I will send a screenshot of PageSpeed Insights for more clarifications

  $302 (Avg Bid)
  $302 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon Paddleboard Design 20 วัน left

  We can award the first 3 winners. Not just the first-one. We need you to design a very outstanding colour paddleboard on the attached mockup. (Intelroll) . File needs to be in layered PSD file. inc all the fonts. Design work has to be on front back and side and machine paddle. I have attached a mockup, and also a real former existing paddle board design you can use the font type or similar fon...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Build me a MATLAB work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Refrigeration Systems (RS) are used for maintaining temperatures on the shrouds by circulation of regulated nitrogen through them. The shrouds for the said application are placed inside a vacuum chamber and are expected to handle radiative heat load of the order of few kWs. These RSs are equipped with controls for setting the shroud temperature and rate of achieving that temperature. A gaseous nit...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Ziba P. 9 วัน left

  Merhaba Ziba P., profilinizi farkettim ve size projemi önermek isterim. Detayları sohbet üzerinden tartışabiliriz.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Twillio API Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Im looking to set up a contact center for my business. Im therefore looking for an Twillio Api expert to integrate twilio flex with hubspot CRM, WhatsApp and propose other ways to use it per your experience. Please have plenty of experience with this.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello Freelancer i m build a project humanoid robot but I don't know complete instructions anybody help with complete my project

  $1007 - $2015
  $1007 - $2015
  0 คำเสนอราคา
  Trophy icon Split In Two Logo 6 วัน left

  I am enclosing 3 different logos. The second logo is the main logo we want. the breakaway is the logo that we want the main logo to look like when broken apart. Do not use the logo in the break apart because it is only an example. We are trying to get a logo that you see in the background broken and came together in the front. Using the same logo for both from the image stating 2nd logo. We would...

  $10 (Avg Bid)
  Web based audio recorder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need an audio recorder that is web based. This audio recorder will have an interface that has basic controls like RECORD, PLAYBACK, PAUSE, and STOP. The file format should be in a WAV format and should have selectable options like bitrate, channels, and bit-depth. This code needs to work on Safari and Chrome and look good on a mobile screen so that it is easily used on an iPhone or Androi...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Merhaba Programmatis, profilinizi farkettim ve size projemi teklif etmek isterim. Detayları sohbet üzerinden tartışabiliriz.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Industrial workshop wall design 9 วัน left

  This is an odd one! I'm looking for a really cool design for some walls which will be installed in my workshop behind an industrial cnc router. I am looking for an industrial feel to the design which may include a robotic arm, blueprints of a porsche 911, Riva boat and aircraft. The idea is to provide an interesting background where I will be filming the cnc router at work and publish youtub...

  $58 (Avg Bid)
  Re-branding -- 2 6 วัน left

  Dear We would like to have branding for our EST we have the logo and we like it so we need the below: 1- Re Design logo + social media logo size 2- Business Card Double Side 3- Letter Head 4- Email Signature All requested items in both Arabic and English and please we need the original files PSD or Ai files The main colors we have #B09E80 and #0C0C0C

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  a3 size digital art, picture of court room with animals. see pdf for more details. Please read the instructions and ask questions if necessary. have also attached of a picture of what is similar and kind of expected. Send me images of your existing artwork that you have done.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Webapp to display selected 3D models in an attractive 3D 'shop' layout 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Rquirement = Webapp to display uploaded 3D models in an attractive 3D 'shop' layout for positive user experience, with fast loading and attractive layout. Either within Wordpress as a plugin, or as a stand alone webapp to be able to display shelves, on which GLB models can be loaded, viewed/rotated, and clicked on (to hyperlink to associated link e.g. product on a webshop) 3D Models or...

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon *GRAPHIC DESIGN NEEDED* 5 วัน left

  I am looking for a single graphic design that incorporates TWO logos (see files). End users of the product will be mostly women whose husbands are in the U.S. Special Forces, so keep this in mind when designing. DESIGN RULES: 1. Your design should include ONE "Green Beret Foundation" logo (any variant) as the primary logo AND the Steel Mag logo as a secondary or sub-logo. So your desig...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก
  Blender animations in Unity 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  MAKE SURE YOU READ THIS PROJECT REQUIREMENTS DOCUMENT AND BID ACCORDINGLY Your bid amount and number of days to finish should be valid #'s not values just thrown out I can answer any questions not clearly defined below. REQUIREMENTS DOCUMENT: Goal: create two hand animations in blender and show working in a Unity project. Also provide Unity coding to manipulate hand at runtime. POC: - This...

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Design Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I'm looking for some design support from a creative graphic designer. Good experience with Illustrator / Corel or ID. Infographics; stock is fine but needs to be edited, branded Layouts for presentation of a certain size Creating tables / flow charts, Tracing graphics Work from now till at least mid next week. Must be available from now until then. Fast and good at communication. Onl...

  $9 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Trophy icon Agromall logo design 5 วัน left

  Agromall is an on line B2B and B2C marketplace in which we offer multiple agricultural products and services (i.e., herbicides, insecticides, fungicides, growth regulators, foliar fertilizers, irrigation products, house & garden, veterinary, among others). Agromall will have many independent stores within the platform offering products. These stores are small local shops located in small town...

  $100 (Avg Bid)
  ปิดผนึก NDA
  customize mailwizz 6 วัน left

  i want to customize mailwizz application . its a quick job , just want to change app skin color and front size (style)

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  banner size: 1920px X 800px product: architectural solar window film design concept: window film reduce temperature of the house.

  $30 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Hair care product labels 3 วัน left

  The product is a dread lock mist. The name of the product is is KATO’s Insta-LocDread Mist. I am wanting a logo and label. I would like the front label to have the name of the product and a silhouette of a head with dreadlocks. Label size should be 5 x 5. This would include front and back, wrap style for a spray bottle. I would also like the colors silver, black, and teal to be used. The...

  $75 (Avg Bid)
  การันตี

  Hello, I want to create a private label brand named "Belle" to sell products for women. Things like maternity pillows, home and kitchen items, beauty products, etc. I want a logo with the name of the brand and an attractive drawing which is simple but has a bit of a luxurious look. I would like the logo in a scalable format so I can print it whichever size I wish to in the future.

  $13 (Avg Bid)
  การันตี

  Hello, we are using ubuntu System in some machines. They are normal industrial pc. The pc is connected to a display with touchscreen. Everything was working great for a year now. Now we have the problem that the touchscreen is suddenly not working. The problem disappears on different Systems in other locations. This is why we think that this will be a software problem. We are working with Ubuntu 1...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Woocomerce Order page code code insertion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PREMISE: we are NOT nebiews, we use freelancers from 13 YEARS! But we haeve not ime to wok on such coding, we are focused on marketing so we willl directly trash pre-write and/or generic replies and/or "tell me more" messages If you own right skills this is a project can be done in a couple of hours DESCRIPTION We sell a digital software into a wordpress + woocommerce environment Produ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We are medium size packaging machine manufacturer based in Ahmedabad, we need designer cum super-wiser to build prototype design of rotary packaging machine

  $719 (Avg Bid)
  $719 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Create an animated graphic 1 วัน left

  I am looking for somebody who can create an animated graphic that I can use for Instagram. I would like the graphic to be like the second video in this post: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will need the graphic in two sizes: 1:1 and 4:5. THe file should be in .mp4 format. I prefer files that are not large and are optimized for mobile data usage. (best quality at lowest size) the profile in the v...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Deep Learning and Machine Learning - Identify many image angle The image is rotated by random angle from 0-360, you should write an program to Identify the angle relative to the source image, i do not have the source big image. but i have 1000 images for now and also have all of the correct angle of these images. I am using C#, your program need to make sure speed and accuracy and also the memory...

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I've 10 GIF's. I need to reduce my each gif size just it. I think it's very easy for experts, The gif's measurement will be same but the file size should be decreased. If you can please apply I will create milestone soon because I need the project complete soo, urgent project. Per GIF resizing budget 1 USD, only interested person apply, Thanks in advance. my gif size should b...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Java FX Application 5 วัน left

  A. Create a JavaFX application with a graphical user interface (GUI) based on the attached “Software 1 GUI Mock-Up.” You may use JavaFX with or without FXML to create your GUI, or you may use Scene Builder to create your FXML file; use of Swing is not permitted. The user interface (UI) should closely match the organization of the GUI layout and contain all UI components (buttons, text...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Deep Learning and Machine Learning - Identify many image angle The image is rotated by random angle from 0-360, you should write an program to Identify the angle relative to the source image, i do not have the source big image. but i have 1000 images for now and also have all of the correct angle of these images. I am using C#, your program need to make sure speed and accuracy and also the memory ...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Draw line arts for a comic book 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an artist who can draw line arts for a comic book story. The story is based on Indian mythology. So, experience or at least understanding Indian mythology is a must. I will provide concept lines for each scene and need a line art for the same. Sample line arts attached as reference. The art style has to like in Amar Chitra Katha / Chandamama stories. Manga and Anime style is not a...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Ecommerce Website -- 3 5 วัน left

  I am looking for someone who can make me a working and responsive e-commerce website, in which I can myself add products later. I am a graphic designer, so the website's whole design is ready and will be provided to you. This makes more than 70% of the job already done, as there will be very few revisions and your job will be just to implement it as it is. The job is fairly simple but My webs...

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am facing this error on my website. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Fatal error : Allowed memory size of 805306368 bytes exhausted (tried to allocate 102400 bytes) in /home/customer/www/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 2022 Budget: 5 Dollar Work: Only team viewer or Anydesk

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We need to start with company portfolio, Then other designs will be required later. Our company is a distributer and system integrator for many audio & video and automation brands. A unique and creative design is required. The design will include 12 pages of a custom size (W22.5cmxH16.5cm)

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Blog Content Writers Needed - Adapt to Any Niche - Long Term 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Are you passionate about content writing? You could be a perfect fit at our agency, Hands Off Publishing. We are an SEO writing agency that serves clients all around the world in multiple niches. We do not serve content that requires subject matter experts. We need writers that can write at least 10,000 words per week around any topic in any niche and would love to work as part of a team (you ca...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Check the title and bid if you can do this right now... Task paid time 1hr .... you can even take more hours to fix but I will pay for one hour price as it is less than an hour job for an experienced person... don't bid if you can't work right don't bid if you are looking for high amount thanks

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Add copy to WordPress slider image 5 วัน left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Current look of an under-construction WordPress site; features slider image and tag line as web text We can't get the copy to look good using web text and want to just add it to the slider photo. 1. Font style: Should be simple block style like it is elsewhere on this page. Font size needs to be smaller than the "SOS" in the logo. 2. Justify to the le...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  1.) We need a series of images photoshopped. There are roughly 86 images. I will send you a link to a folder in dropbox with a the exact amount of images in it, as well as a folder that has PDF files to show you exactly where to edit them. You will need to search the images in the 'images folder (any image number with zeros in front of it, the zeros will likely not be in the image name. Examp...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon 3D Design for an office 18 วัน left

  ****Please avoid, useless entries(like “Working”,freelancer.com provides a notification especially for that purpose)**** if we decide to close the contest early we will notify in the comments Area 24 hours earlier, Good Luck. This is not a fully saturated description, always look at the attached files for updates as the file name will contain the date or number of update. We are in a ...

  $200 (Avg Bid)
  การันตี

  ********Its urgent job*** Hello designer My website home page : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Reference webiste : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SO tha job is i am going to create home page like reference website no i need banner images like rafrance website. and 5-10 extra images for my website . i will select winner based on slicer images entry I need 4 slider images for different catagory . images ...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  Help me Deploy Reflection BEP20 Token 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. I have code from BSc Scan of the Token. 2. The token is reflationary in nature. 3. The smart contract is larger in size. HELP is required how to launch a multifile token!

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Landing Page Design 1 วัน left

  I am currently looking for someone to build a BANNER for my new Ebook for my THINKIFIC platform. Here is the spot it needs to fill from my webpage: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here is the IMAGE SIZE of the banner I need: 1440px x 720px (1MB) HERE IS WHAT IT NEEDS TO SAY: Pre-ORDER TODAY $97 Get IMMEDIATE ACCESS NOW to your 100 Letter Library 7 PROVEN METHODS TO IMPROVE YOUR CREDIT A STEP-BY-S...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี