ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  230,360 flv green screen งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเ...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Freelance Project Assistant หมดเขตแล้ว left

  บริษัท Thermowatt เป็นบริษัทจัดการด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมจากประเทศฮังการี โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีจัดการน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ในการหล่อเย็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินการโครงการในหลายประเทศทั่วโลกเป็นผลสำเร็จดี และมีความประสงค์จะเริ่มต้นโครงการในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภารัฐและเอกชน ผ่านโครงการกองทุนภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

  $266 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Need help Submitting iOS update App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have app in app store and i made update adding some features and changed UI but i got rejected for Guideline 4.2.2 - Design - Minimum Functionality We noticed that your app only includes links, images, or content aggregated from the Internet with limited or no native iOS functionality. Although this content may be curated from the web specifically for your users, since it does not suff...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Video chat 6 วัน left

  I need a vedio chat software one on one and conference, with register and login screen 1on1..video and text chat with screen sharing Conference... Presenter to chat and share with group people by voice and group can see his prodcast and talk to presenter by requesting that, more detail later this is the idea, using ASP. NET

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  UI Design for IOS using Adobe XD only. 
This job requires up to 30 screens. The most important being the Main / Home screen and will be the most difficult. The layout in my design should not be copy’d or duplicated, its used to represents the info that each screen should have and will need. A different layout for each page is suggested. Needing a clean, elegant layout with some technical a...

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Trophy icon design company logo 4 วัน left

  We are a shellfish supply company called Green Island Shellfish that is wanting a professional looking logo that reflects the company's business and the idea that we are a responsible and sustainable producer.

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need someone who can build a react-native [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] client that could run in the background as well as in the foreground, and that receives notifications from the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] server and alert it. Running in the background means it could receive notifications from the server and alert it when the app is running in the background or even in the closed state. In other wo...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Exhibition Booth Design 6 วัน left

  One side booth - one level Dimensions : 22meter Width X 3meter Height Design includes: • VIP Lounge [4 Tables + 12 Chairs] • Reception [1 Couch + 2 Chairs + 1 Table] • 2 Counters with logo • 2 project-macket placement [100 Width X 200 Depth X 80 Height] • 2 big screens + 1 small screen • 1 Media wall • 1 Catering Stand counter [60 Width X 60 Depth X 100 Height...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  In a small game that I am developing, the screen is square of a given size, s, measured in pixels. The x- and y-coordinates go from (0,0) to (s-1, s-1). Boulders are rolling across the screen, and the player must avoid being hit by them. When a boulder rolls off one edge of the screen, it appears at the opposite edge of the screen, preserving the other coordinate. For example, if s = 100 and a bo...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We need an expert in WAI-ARIA tags and JAWS screen-reader settings for Chrome

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Fixer application 6 วัน left

  My idia is application for mobile when you face any problem in your mobile you can check your mobile ini application you will get code# for the problem battery, screen or others. In xase your mobile is not working foe example you can press switch on with volume up then you get the code# on screen or will send it in your email When you download the application you will all codes numbers in your e...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Changses to a windows desktop application. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a coder developer to make some changes to a Windows desktop application I own and have the source code for. The application is a floating screen overlay tool like a protector projecting lines based on set criteria in the code. The changes in the most part are cosmetic visual changes . A video of the requirements is available here . [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Written requirement...

  $779 (Avg Bid)
  $779 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon St Patricks Day Shirt Design 20 ชั่วโมง left

  I need a simple St Patricks Day design for a t-shirt. It's going to go on a gray, white, black and green shirt. I also am putting the design on cups, mugs, tumblers and a canvas. You can get inspiration from the links below. I need simple and clean. Please see below. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] utm_source=smar7productsearch&utm_mediu...

  $120 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน รับประกัน การประกวดชั้นนำ

  I manage a website that provides VBA programming tutorials for users of MS Office Applications (like Excel, Powerpoint, Access). The site prides itself on detailed, well-written content that is rich with examples, screenshots, and code snippets. Core responsibilities: * Help produce awesome and high-quality articles about Visual Basic for Applications (VBA) Programming * Write a combination of ...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon green cat paw 2 วัน left

  I need a logo designed green cat paw with shamrocks surrounding it.

  $50 (Avg Bid)
  I need a logo created 6 วัน left

  I am just starting to create my busniess and would like a logo made. I will be opning a cannabis retail store in Muskoka Ontario and the stores name is The Green Bouquet. The logo must be respectful of the cannabis act / regulations in Cananda. Is this something that one of your memebers could assist me with?

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  Hi! We actually do have 2 Projects right now: 1. We'll have to set up a Google Ads Account, Set Up Google Tags (via Tag manager) and 2 Converisons Campaigns 2. Set Up Google Tags (via Tag Manager) and 4 Conversions Campaign All this work is going to be done via Skype Screen Sharing together. It'll take around 5-6 hours. I do always have projects like this and I'll need someone...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Project for T. S. 9 วัน left

  function in javascript that takes red, green and blue in argument and returns HEX values..

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Using BuildFire Loyalty APP. Today BuildFire can only register a stamp, or an amount when registering a sale. TASK: When registering a sale - I want to be able to select a product from a product table to register that as a sale with the points for the product(s). The Table must contain the following fields; - Product number (key) - Product name (long text) - an image of the product (or link to i...

  $969 (Avg Bid)
  $969 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Virtual Assistant for SEO lead generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read this WHOLE job description. Hi, my name is Sydney! I run a Marketing Agency. We currently need a virtual assistant for our company’s lead generation. This role would require that you are agile, and able to work on a wide variety of different tasks, including prospecting on LinkedIn and editing video on Camtasia (I will provide this) meaning you must be willing to be constantly l...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I have three things that need to be replaced on my Galaxy S7; the screen, the battery, and the charging port. I am looking for someone who has the tools and experience to replace these in exchange for my tools and experience to repair/replace some thing(s) on their vehicle. I have grown up fixing vehicles and have a year and a half of shop experience. I am looking to exchange services only, not pr...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  A small Delphi Program 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a delphi program (Include Source Code) to move a small circle above an image. The Image is a road map between two Cities. The circle will start from City_1 and moves smoothly in 10 Minutes on the road to City_2. Leaving behinds, a different road color. The program shall run normal in a sized window or also in full screen mode (1920x1080). Please use the newest version of Embarcaderos...

  $9 - $33
  $9 - $33
  0 การประมูล
  Vtiger 5.4.0 custom module for heavily customized version -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have custom-made vtiger 5.4 that is significantly rebuilt with many unique features. I'm looking for a coder that can vtiger 5.4 inside and out. I have a custom module called Call list Functions: When adding the companies to the list it also loads all related data from the detailview of organization module and also loads the contacts related to them The list look like the organization list...

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have an illustration that needs to be turned into a vector file with the paper background removed, the pen lines made black, and three colours added (orange, green and brown). Please see attached for a guide and reference document to help fill the colours in on the illustration.

  $129 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน
  Flutter 101 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to get the first steps in flutter, local installation, db, design, login and 1/2 screen and then deploy preparation to iOS and Android. Basically I need someone to get me started on Flutter.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  VIDEOS WITH GREEN SCREEN BACKGROUND REQUIRED - NON ASIAN 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Everyone ! We are looking for 5 green screen videos where 5 different people have to narrate script given by us and send us back. The people must be young ( fresh face, like a student) and have to narrate the script with confidence. One script would be about 30-45 seconds, thats all. We have budget of USD 8-10/- per video (FIXED) and project is urgent. ***People from India, Pakistan, Sri...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Graphic Designer 6 วัน left

  Job Summary We need a person, who could work in a Graphic-designing role .And make sure to deliver better outputs from social media to print media as a in-house team . Responsibilities and Duties • Create images that identify a product or convey a message . • Develop graphics for product illustrations, logos, and websites • Need to Select colors, images, text style, and layout &bull...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  I need a business card designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Wanting a black card with green foil print on the green parts of our logo and we would also like the edging and the back of the card to be green also. The front of the card will be the logo and the back of the Gard will have details.I have attached images for examples. Logo name is RyderWorks. I have attached the logo image also

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล
  react native - 10 screen mvp - hotel booking app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a react native developer to build a hotel aggregator/booking app. This is a minimal viable product, used for testing. It has 10 screens mainly 1) login with google/fb, 2) search screen for adding (a)location, (b)number of rooms and people, (c)date from-to 3) hotel results list screen 4) hotel results on map screen 5) hotel filter screen - based on star rating, user rating 6) ho...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Android App with Reward system. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Android App with Reward system. Back end Technologies - PHP MySQL REST service. I need a very basic, Android App which how has a reward system of its own, the rewards will be given to the users in form of coins. This project also includes a Simple PHP based back end application (RESTful web services), which creates a user account when the user registers, and maintains user's coin balance, wh...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  C++ opengl project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can help me in creating a hemispherical reflecting object on the plane. I am almost done. I just need guidance for 2-3 hours. Please note i will be sharing my screen and you will be helping me in the same. I know c++ openGl but kind of stuck.

  $1 - $6 / hr
  $1 - $6 / hr
  0 การประมูล

  Given this app (iOS and Android): [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We want to add a new screen that will contain the list of exercises, trainers, etc... but for this delivery will be empty. The current menu in the main screen is [Workouts | Calendar | Settings] We will add a new tab in the menu which is "Library" to the left, so the menu will be [Library | Workouts | Calendar | Settings] The ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Develop an application/ program which can take live feed from multiple IP cameras and detect inward/ outward movement of cars in the parking area. Output required: • Screen grab of the vehicle • Screen grab of the number plate • Number plate detected i.e. Registration number on vehicle • Camera ID • Date & time of vehicle movement Things to consider: • Applicati...

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Trophy icon St Patricks Day at TRBC 3 วัน left

  We are celebrating St Paddy's Day at Tumut River Brewing Co on Saturday 14th of March and would like a poster for the event. TEXT WOULD BE Tumut River Brewing Co Presents ST PADDY'S DAY PARTY ! (headline text) SATURDAY 14th MARCH BEER SPECIALS LIVE MUSIC IRISH THEMED FANCY DRESS In smaller text somewhere - Irish beer tap takeovers with guest Irish beers from breweries acros...

  $66 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Teachers and Mentors Chat App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Statement of Need... It is common for educators to work in settings that feel isolating, with limited time for collegial, collaborative conversations during the day. Additionally, professional development opportunities are often limited to a select (and pre-set) number of days in the calendar year. This leaves educators alone to respond to their day-to-day thoughts, ideas, reflections and questio...

  $821 (Avg Bid)
  $821 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Hi Designers. I need some baseball/softball designs for St Patrick's Day. Think 4 leaf clovers, leprechauns, Top Hats, rainbows, pot of gold, with a creative way to implement baseball or softball. The shirt colors I will use is Green and Black. The design needs to work on one of those two colored shirts with a St Patricks Day baseball/softball theme. Winners will need to make the backgro...

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน

  You have already created predictive dialer for call center with Screen Automation

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  hi, i'm looking for a developer on asterisk, to create predictive dialer with open screen operator callcenter

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Before I start a lengthy explanation, could I get an idea of cost for an EA based on two time frames and three MACD settings for strategy. The standard risk management and screen display etc will need to be inluded also.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Fix a logo 6 วัน left

  Green bull, red bear, gold plate, with letters RTFXL. Please make it very feminine and ladylike. It's for my forex website. It's going to be my brand and my logo.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Trivia Outlet Project 6 วัน left

  This project has four areas to be created. TRIVIA DATABASE - We currently have a database that we have created on Caspio.com. I am not sure if you will have the ability to pull data from it. We will have to look at that first. I am not opposed to creating a new database but must have the ability to ADD/EDIT/RENAME/IMPORT and EXPORT data via xlms of csv. The database is key to our success at trivi...

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Zoho Developer for Advanced CRM Automations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey guys, I'm looking for a Zoho expert to help me setup advanced customization and automations in my CRM. Must be able to customize the blueprints and layouts as well as code out custom functions. Besides having experience in deluge script you must also be able to build out custom coded integrations by connecting it to an api and then building these integrations in PHP or Nodejs. This wil...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We're looking to build a SIP based softphone with react-native using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and react-native-webrtc. Inbound calls should be able to utilize PushKit and CallKit on iOS due to new restrictions in iOS 13, the backend for push notifications is already available just need to build out the frontend. Needs to be a full functioning phone and phone screen should be able to hold a c...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I'm building a retro acade with games. But I want to have led panels on top showing pacman going across being chased by ghost. Then he eats a power up and turns and chases the ghost. Then shows the pacman title goes across the screen or what ever game being played on the machine. For an example of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Then I would run it on panels like this

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have create a demo app, with fixed 5 screen. So it would be easy.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Trophy icon Inversiones Avita 5 วัน left

  We need a logo for a construction company, it builds mostly residential [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can be Black and Yellow or Black and Green but we are open to suggestions.

  $20 (Avg Bid)

  The car apps 1. Once any user will open the app, he will see home page not login screen. 2. We have a 3rd party api after user scan the VIN barcode the api will many information about car such as brand and model 3. The app needs to available 100% in both languages Arabic and English. 4. The app has to be fast not slow and only professional developers can do it. 5. The slider in home page, we ...

  $668 (Avg Bid)
  $668 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Summary: One single page but responsive based on the file on attachments. Requirements & Instructions: 1. ___ The design for desktop and responsive mobile have been provided for each screen. Please follow it very closely and replicate them as closely as you can. 2. ___ You have the option to use the PSD file (see "PSD File" folder) or also JPG images of each page to replicate ...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I'm looking for Android Developer to work on Mood Calendar App with experience of following requirements. 1. The app must be developed using Kotlin 2. Kotlin coroutines 2. Working with XML, custom drawables, more advanced layout 3. MVVM pattern, clean code - very important because in future app may growing 4. Modern libraries like retrofit, livedata, lifecycle, room, data binding, jetpack n...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Adding features in existing website+ android+ IOS 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am having a tutoring site. www.tuitioninteractive.com. but it will be transferred to www.interactivecaress.com. I bought the domain already.I want to add a feature called "online Experts". Through this service users can choose experts from the list & they can directly chat with them, video call & audio call will be there. There will be virtual white board technology. Through th...

  $1380 (Avg Bid)
  $1380 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล