ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,692 foot massage shop design งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX – บริกำรเรียกรถกระบะ 5-6ล้อ GO-Massage – บริกำรนวดสปำ GO-CLEAN – บริกำรแม้บ้ำน GO-MAKEUP- บริกำรเสริมสวย GO- AUTOบริกำรช่วยเหลือรถ +ล้ำงรถ GO-MED ...

  $1901 (Avg Bid)
  $1901 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Hello I need some high quality, error-...Here are the website pages for which content will be written: [login to view URL] [login to view URL] Word Limit: 500 to 600 words Deadline: 24 hours Budget: 400 INR Bid only if you are comfortable with all the guidelines.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Educational Blog Post 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  In need of someone to edit and breakdown a piece of writing surrounding the topic of nootropics and how...breakdown a piece of writing surrounding the topic of nootropics and how they work. I can provide you with a written piece (around 1000 words) and would just need you to massage out my points and help get them across in a more understandable way.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  ...Vegan/organic health cautions up market people/corporate [login to view URL] source our ingredients and food are from organic and ethical farms produced in the locality to reduce carbon foot print and packaging from biodegradable products. Motto: Feel better, save the planet. Need modern but quirky website which is simple to use, easy to order and clear presentation

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...dealer business specializing in US stamps, classic and modern. Run by and for stamp collectors. Need logo to be used for online sites as well as booths at retail stamp shows (2-3 foot sign or so). Would like logo to contain name -- Wrigleyville Stamps and include image/likeness of Wrigley Field in Chicago. See attached image. Incorporation of stamp as part

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  90 การประมูล
  Trophy icon Characture drawing style logo 3 days left

  I'm wanting to design a logo that is a characture style drawing of my husband and I. We Buy Houses Cash. So we want to have a small house in background maybe with cash in our hand and with a character style drawing of use in front. We can be wearing black shirts. He's 6 foot and I'm 5'5 so if he can be taller than me. He can be wearing a hat and

  $150 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน

  ...WeDriveU. This position will be based at our Corporate office in Burlingame, CA. and work Monday-Friday. This is an excellent opportunity for recent graduates wanting to get their foot in the door in a growing company with growth opportunities. Responsibilites Input weekly payroll data from driver timesheets into timekeeping software in a high-volume environment

  $1042 (Avg Bid)
  $1042 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...but now have introduced a range of services including, Podiatry (chiropody), Massage Therapy & Psychology services. ***UPDATE*** - I'm not a big fan of the person jumping/waving arms! I would like the logo to show all 4 services that we provide: CHIRO, PODIATRY, MASSAGE AND PSYCHOLOGY. Thank you! I would like to logo to have a modern, yet classy

  $72 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I was stupid enough to buy the script / source codes for uber for X, Uber for Massage and Uber for taxi. so what i need is the site to be set up correctly and get the apps to work, i provide the source codes or you can use whatever as long as it are safe and working, i will need all the source codes with explanations when it is finished if i should

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Need 40k e-mails 5 days left

  ...addresses of CEOs or marketing directors of firms who serve in the Boston area. They do not need to have their headquarters in Boston, it's enough for them to at least have a foot here. The industries I want to target are airlines, transportation services, gaming companies, hotels, restaurants, real estate, law, investment banking, consumer banking, nightclubs

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Trophy icon Create product packaging design 5 days left

  ...packaging design for one of the products we are launching. The product is detox foot pads packed in a box. Box size is 12*4*17cm. The product is going to be very similar to the product packaging images attached below. I am open to suggestions for the design, my only requirements is that it is clean and simplistic. Also I would like the design to be very

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...and pawing of each little hoof. As I drew in my head, and was turning around, Down the chimney St. Nicholas came with a bound. He was dressed all in fur, from his head to his foot, And his clothes were all tarnished with ashes and soot; A bundle of toys he had flung on his back, And he looked like a pedler just opening his pack. His eyes—how they twinkled

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I have to add Feature in a wordpress plugin to use "Voice Massage sender" using twilio api It should wait until Human stop talking then it should start playing massage

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  I need marketer for Facebook in italian 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with internet marketing. My site is [login to view URL] I need more traffic to my site from Facebook and I need more sales of my servi...help with internet marketing. My site is [login to view URL] I need more traffic to my site from Facebook and I need more sales of my service of natural massage

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hello guys! We need a logo designed: Flat, 2D, Vector Elephant (Thai-Elephant! "Chang") Head looking towards us Colors: For web AND print Title as tag: "Chang - Thai Massage" Copycats will be reported (Do not copy stuff from Google!) Have fun!

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  98 การประมูล

  to write a message to suppliers who are going to be awarded regarding their performance with procurement.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Exuctive massage for supplier recogniation 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  to write a message to suppliers who are going to be awarded regarding their performance with procurement.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...addresses of CEOs or marketing directors of firms who serve in the Boston area. They do not need to have their headquarters in Boston, it's enough for them to at least have a foot here. The industries I want to target are airlines, transportation services, gaming companies, hotels, restaurants, real estate, law, investment banking, consumer banking, nightclubs

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Looking for someone to help build 3 to 4 small stages for people to dance on during parties (less than a foot of the ground)

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 การประมูล

  ...can decide whether I like your style or not. Will respond to everyone. HUGE REQUEST-create for yourself AI file with emotions bears. different eyes, hand positions, mouth, foot movements. In the future, you can just collect the bear of these parts. PS: the Winner of the contest will receive an order for the development of illustrations for several

  $150 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน

  I'm looking for a php developer who can help me with Advanced Pricing in Woocommerce. I have a woocommerce site that sells 17 products. The products are sold by the square foot. Length ft X Width ft = sq/ft I want the user to be able to select Addons via a dropdown menu that update the price of the product in real time. arranged like this:

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Basically this application needs to measure the human body measurements automatically using iOS ARKIT...provided in the figure below: The app is IOS only with very simple interface just to show the accurate mesures according to the word doucment attached. 1. height: from shoulder to foot. 2. Waist. 3. Chest. 4. Hand reach: from one hand to another.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  develop a formal specification in Z for a system 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...(we do not for example track individual containers but only truck deliveries and pickups and ship loading and unloading and we assume one container size only (standard twenty-foot equivalent unit (TEU)): Container Terminal The PoM currently has four container terminals in Melbourne but the system must be written to seamlessly handle at least twice that

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trophy icon Logo for sport massage therapist 3 days left

  I need a logo for a sport massage therapist. The name is "Stærkere Krop" which means stronger body.

  $10 (Avg Bid)

  I need a logo for a personal trainer and massage therapist. The name is "stærkere krop" which means Stronger Body. I have no preferences regarding color or design. Thanks

  $10 (Avg Bid)
  Massages à Domicile - Massages at home / Wellness 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...- carte de visite OK pour utilisation de template existants, aide à la personnalisation. (Sauf logo sera réalisé selon nom de la marque et idée précise) Beautician doing massage at home wants communication tools: - logo - website (10 pages maximum) - flyers - visit card OK to use existing templates, help with customization. (Except logo will be realize...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...using a vending machine. Looking for a cool seductive 1. logo and design for the machine which will be printed on 2. sticker to cover the machine. 1. the themes are as follows: - the machine will be pink so either a darker shade or other colours - incorporate a womans leg and foot (Cinderella maybe) 2. Vending Machine: -cool pink colour scheme mono

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  ...from handsome black woven wicker. Each of the six matching chairs feature woven wicker seats and backrests, while their angular aluminum frames feature fixed armrests and round foot pads. Set includes 1 table and 6 dining chairs. 1. Include all the "key features" that are mentioned on the product page 2. mention material and color 3. mention number of

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  Photo of a flamingo painted on a wall with hand written height measurements needs to be recreated in digits. The digits will be used to create a 6 foot decal of the flamingo to place on the wall of a new home. When printed at 6 feet the resolution must be 300 dpi or better.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  LUDO-VIC Characters 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  ...characters blend shapes to follow what is set in the reference file. Delete/Create new shapes if needed in the new files. • Place items at the right places (Left shoe is on the left foot) and follow a clean naming convention (Some of Vic's blendshapes were inverted ; No names like "Landlord:Posing_v6:Posing_v5:Posing_v4:Skinning2_V10:c001004man_Group") • Each

  $773 (Avg Bid)
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hi Richard, Starting the project for the Healing Hands Deep Tissue massage design. This will be for a landing page to our massage people based in Chiang Mai thailand. This landing page will be part of the website your Tours Thailand design is used for

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Booking platform 4 hours left

  ...an agency we are looking to build a booking system centered on the service provider rather than the service itself. Our project aims to provide a platform for independent massage therapists to promote themselves. The idea is to have a web page with a mosaic of photos off the service providers so that the costumer can choose the therapist based on their

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...and feeling strong and beautiful and showing them and the world that women don't have to be sexually objectified to look good, nor does it need to be the reason that they step foot into a gym or begin exercising in the first place. These photos were about creating an experience for women to embrace and empower who they are, to be proud of the woman they

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We are a small Landscape Architecture firm with a project that is 3 acres of complex topography with 30 foot +/- elevation changes and existing forest like vegetation and a natural water course that runs through the site . The proposal is for 40 (25 by 25 by 15 feet high) residential units . We would like a 3-dimensional model that we can rotate to

  $2072 (Avg Bid)
  $2072 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  this is a project to make a matching banner for the harvest banner you did for me but this one need to be 2 foot by eight foot

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...providers. Athletes can ask any injury or mental health question and easily get insight into the next step they should take. Sports medicine providers like chiropractors, massage therapists, athletic trainers, and physical therapists use us as a marketing tool to allow them to find injured athletes close to their office. The prototype will be like

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  Services that needs data collected for, example are listed below. More services will be added as we find them, which you will help with as well. Example of Services is (Massage, Haircut, Plumber, Dentist, Handyman, Painter, Babysitter, Theme Parks, Museums, Bowling Halls and much much more) full list is attached below. A Typical day at work could

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...trying to get "my foot in the door" while they're not looking. I want my designs to look like killer tattoo designs, which will really appeal to the locals and tourists alike. I will be looking for future work after this. This is simply a first design to kickstart my business. I was hoping for a classic "message in a bottle" tattoo design with t...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Trophy icon I need some Graphic Design 5 days left

  Design a logo for me I will be starting a new business over the next few weeks. I need a logo created for a business called “ Niseko Chiropractic “ It will delivery mobile chiropractic services to guests staying in their hotels at many of the ski resorts around the Japanese town of Niseko which is located on Japan’s north island of Hokkaido

  $145 (Avg Bid)

  ...villages where international massage students can go after there study in Chiang Mai and practice on the local people! IN A NUTSHELL; THE PLACE OF INFO WHERE TO PRACTICE THAI MASSAGE FOR FREE on local Thai people in need of massage! 2. be the place where receivers & givees of thai yoga massage go to find their “massage date” ( again said in a ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need a logo designed. I am a massage therapist focus on whole body intergration and deep relaxation a deeply emersive journey

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  Create a simple but yet detail marketing campaign for a medical clinic business. This strategy will have awareness strategy, foot traffic strategy and brand authority strategy. It will be a mix of both online and traditional marketing strategy

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...line 7. Animation 21.00 - 1.27.00 Curved Arrow line 8. Animation 31.00 - 1.33.30 Arrow pointing Forward 9. Animation 48.11 - 1.53.40 Arrows pointing down on front foot and up for back foot 10. Animation 04.23 - 2.22.35 Arrow pointing to toes 11. Animation 2.18.31 - 2.25.51 Circle back arm point to it with arrow 12. Animation 2.37.30 - 2.46.07 Draw arc

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  So I have the material of sensor ins...it and put it in a nice clip that summarises the deployments with good background music and so on Put in mind this is a company video so it needs to convey a professional massage the rest of the videos and the main content will be sent after deciding on the bidder but u can see a sample of the video attached

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Hi It is ADULT website please look if you feel comfortable [login to view URL] it is ...[login to view URL] it is AUSTRALIAN based website I have BASIC set up for SEO MY need is to make website on Google website on below keywords Escort and Massage in Australia Melbourne Escort Please Start you Proposal with "ADULT"

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Trophy icon Design a race logo 1 day left

  Logo for a foot race (ex: marathon) Name of the race is: New Year’s Eve Race Theme is: - winter, cold, snow - New Year’s Eve Modern and minimalist design

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...whenever there is an alarm this module call and send a text massage to the customers mobile number. So you need to write a program for the arduino to register the customer mobile number upto 5 numbers through sms ( numbered entered by sending text to the arduino) And also by sending a text massage customer can check the numberes which added and can delete

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...including with our detox foot pads. We would like original content that is catchy and fun for the readers. We can provide links to relevant information, but the words you write would need to be your own. It would consist of the following sections: Cover - Our logo and title Table of contents - Disclaimer - Introduction to our foot pads & essential

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Greetings, I'm looking for someone who can create a CAD/blueprint design for me with a reasonable price

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We want a site to raise money for surgery for our cat, Lewis - He is missing his rear left foot, and we found a Vet that will be doing the surgery on him - to give him a prosthetic - We want it to be [login to view URL], where we will post all updated videos of him - and people can donate right on the website - Dave & Marsha Grafton, WI

  $2063 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $2063 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล