ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,979 foot massage shop design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  ...SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX – บริกำรเรียกรถกระบะ 5-6ล้อ GO-Massage – บริกำรนวดสปำ GO-CLEAN – บริกำรแม้บ้ำน GO-MAKEUP- บริกำรเสริมสวย GO- AUTOบริกำรช่วยเหลือรถ +ล้ำงรถ GO-MED ...

  $1901 (Avg Bid)
  $1901 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...bunch who want to make a difference to our local community doing the thing that we are most passionate about.... helping and serving others. we are; chiropractor, soft tissue massage therapist, reflexologist, nutritionist, mentor and coach,, psychotherapist, physical trainers and fitness instructors, herbalist, yoga, CBT mindfulness teacher et al.

  $669 (Avg Bid)
  $669 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Polygon Vertical Panels 6 วัน left

  ...of three hexagon vertical panels. These are approximately twenty-six feet (26') tall and each side is nine inches (9"). On each side, there is one ten foot panel at the bottom and three (3), five foot (5') panels stacked on the bottom panel, to create twenty-five feet (25') in height. A small stand is at the very bottom and is not a panel, but a visible

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...need high quality (3.1 surround sound) sound effects composition for our game, we provide video clips, mainly will be dinosaur sounds, and some alien creatures sounds including foot step, eating etc. it will be better if you can send a demo to our email, for further information please contact us through email also. there will be around 30 sound clips final

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Email Reader for Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi, we need login my privet mail by custom android apps... you need connect IMAP / POP for Read Gmail Massage. if you have idea , please contact with me....

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Trophy icon Logo somaflow.health 6 วัน left

  Somatic Health and Massage Therapy, logo completed. Raven with infinity symbol (mind-body) in the middle, sun overarching. Somewhat of a Native/Tribal feel, but more simplistic. Faded glow coming out of body. Flow, freedom, healing. I added some phoro concepts but open to suggestions. I'm struggling with font and word placement: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or somaflow

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Guest Blog Backlink - Physiotherapy/Chiro/Acupuncture Niche Only -- 9 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Do you have acc...(The whole website has to be about physiotherapy or massage ONLY!!! Don't send me lists.) You will post a guest blog with the backlink to my website. Backlink requirements: 1. Dofollow 2. Custom anchor text 3. Website and location on the website approved by me prior to publishing 4. Niches: Massage, physiotherapy, chiro, acupuncture

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Guest Blog Backlink - Physiotherapy/Chiro/Acupuncture Niche Only -- 8 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Do you have acc...(The whole website has to be about physiotherapy or massage ONLY!!! Don't send me lists.) You will post a guest blog with the backlink to my website. Backlink requirements: 1. Dofollow 2. Custom anchor text 3. Website and location on the website approved by me prior to publishing 4. Niches: Massage, physiotherapy, chiro, acupuncture

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hey I want a dope out teddy bear logo for my daughter clothing line. I want a halo over teddy bear head a child rattle cracked open hanging out of teddy bear mouth with d...sitting in. The letter M in the middle of teddy bear chest and the words Rare Breed under teddy bear and water if that makes sense. With like a heart on one of the teddy bear foot.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  I need Build IMAP Mail Client for Android 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need Build IMAP Client from Java for android. you need read gmail inbox & show inbox data... i will give you IMAP access. you need auto save inbox data massage in android preference. if you have old experience then bid my project

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  hi need a structural engineer for Need a detail drawing for a freestanding steel mezzanine structure that is 15'wide x 50' long x 10'-5" tall. S...steel mezzanine structure that is 15'wide x 50' long x 10'-5" tall. Serrated bar grating with handrail on 3 sides...This structure will need to be rated for 150# per square foot..Lower bid will be preferred

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...both android& ios apps will be published in test mode. 2) Both ios and android apps should be customised to be a location based food search / comparison by price, distance(on foot, by car), score / and navigation app; navigation should be inside the app, app should not direct user externally to google navigation. Mapbox can be a good solution for that

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Martin Enterprises, a non-profit, purchased a specialty company 5 years ago and moved it into 30 square feet of a 90,000 square foot warehouse. When the company decided to start out =sourcing their screen printing business, the space needed was greatly reduced. In the fall of this year, the remaining business was moved into an up-fitted warehouse space

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Guest Blog Backlink - Physiotherapy/Chiro/Acupuncture Niche Only -- 7 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Do you have acc...(The whole website has to be about physiotherapy or massage ONLY!!! Don't send me lists.) You will post a guest blog with the backlink to my website. Backlink requirements: 1. Dofollow 2. Custom anchor text 3. Website and location on the website approved by me prior to publishing 4. Niches: Massage, physiotherapy, chiro, acupuncture

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...notice they talk nice and clear but when my client leaves the room the whispering and inappropriate things start to take place. Note: if any one want to have this project than massage me I may provide him the audio file than in 30 minutes he or she should provide me a sample to I get know and hire the provider....

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Design project 4 วัน left

  Logo design for “pregnancy to parenthood”. I teach antenatal classes, breastfeeding classes and baby massage in Dublin. .

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  107 การประมูล
  Guest Blog Backlink - Physiotherapy/Chiro/Acupuncture Niche Only -- 6 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Do you have acc...(The whole website has to be about physiotherapy or massage ONLY!!! Don't send me lists.) You will post a guest blog with the backlink to my website. Backlink requirements: 1. Dofollow 2. Custom anchor text 3. Website and location on the website approved by me prior to publishing 4. Niches: Massage, physiotherapy, chiro, acupuncture

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...from English to Russian for translating technical manuals. LFT Leading Foot Technology is a company situated in Holland who produces custom-fit insoles very quickly, professionally and completely to your requirements. We make these insoles to prevent, support or alleviate foot conditions. Podiatrists do not have to look any further when they have found

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  New Gym Wear E-store 3 วัน left

  ...women and mens Fitness clothing. Being that it's going to be new years soon and after doing research I see that theres a spike in gym clothing purchases. So I'm going to put my foot in the door. I need a dedicated and clever individual to help market my online store. It would also help if that individual has other skills that can contribute to working on

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล
  Trophy icon Build a brand (trademark) name 16 วัน left

  ...pressure from weighted blankets targets pivotal pressure points that induce feelings of calm and safety, allowing you to relax and feel less stressed. Much like an excellent massage, the blankets promote a sense of peace and well-being, making you fall asleep faster and sleep more soundly. Here are some weighted blanket brand : https://calmingcomfortblanket

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Design project 2 วัน left

  I need a logo designed. Athletic equine massage

  $25690 (Avg Bid)
  $25690 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  ...first page world wide position and now we are still lucky if we are on Australia only first page. I used only optimisations and social media as our industry is not very big (massage tables manufacturers and supplies) and we still in short time climbed to first page world wide. Yet now after I did the transfer no matter how much optimisation I do we still

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo - Sports Massage 1 วัน left

  Need a logo creating for a Sports Massage Company. Company Name: Relax, Recover & Revive Preferred Colours: Aqua, Teal, Turquoise, Mint, White, Purple & Grey All colours aren't required. But the customer would prefer a combination of these to be used. I've attached some pictures of others in the same business category which has some features

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Business Sign 1 วัน left

  I would like a simple design that has my logo in the corner ( not to large) with REMEDIAL MASSAGE in the centre. Underneath having my phone number 0430 642 058. in smaller font ' By Appointment Only' A sign similar to the attachment as this is the sign used in the same building, something to fit in with this as they will be next to each other.

  $14 (Avg Bid)
  รับประกัน
  2d animation 1 วัน left

  hello dear I need video for ads the business is spa (massage) it is (woman see his happen tired from work and he complain from his back , she want to make him happy and have relax then she make Surprise for him, she Booked an appointment and it will show a brief about the spa then the contact detail. it will be in Arbic time:30 se budget: 95 $

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Hi Umamaheswararao S., Thank you for sending me a link to your page so I could hire you directly. This is for the logo you built me for "Eternal Bliss Ther...Umamaheswararao S., Thank you for sending me a link to your page so I could hire you directly. This is for the logo you built me for "Eternal Bliss Therapeutics" subtitle "Massage & Bodywork".

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Shipping container as self storage unit. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of 3 doorways of 48" width for 8'x13.33' floor plans. Unmodified 40' shipping containers are rated to carry 62 KIPS. These modified containers are rated at 40 lbs/square foot, or 12.8 KIPS. The maximum stacking height will be two containers. The plans must be stamped. Additional followup work is envisioned. Thank you for your consideration

  $951 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  we need API for our exchange for particular coin. 7 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...our users, balance and can send receive send receive, separate one page backend/admin. so can give balance virtually. only those who know and can understand only that please massage. 1. GITHUB: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. Technical Specification: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. Explorer: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with the above link i.e. github

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...Karenderia cross platform app([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) should be customised to be a location based food search / comparison by price, distance(on foot, by car), score / and navigation to the food android/ios app; navigation should be inside the app, app should not direct user to externally to google navigation, using mapbox

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Modify website หมดเขตแล้ว left

  We need our website modify with new features . (e.g chat massage , customer care ) . find the website link which we need to modify.([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) . for more details contact us

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  138 การประมูล
  Medical body graphic หมดเขตแล้ว left

  ...visitors where they feel pain. Want to include a body diagram with obvious clickable links to various parts: head/neck, shoulders, back, elbow, wrist/hand, hips, knee / leg, ankle/foot . I attached an early draft of graphic with html buttons. Don't use this as too much of a guide (If I was satisfied with the look, I would not be posting this job). Expect drafts

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  New Wahtsapp Panel requried หมดเขตแล้ว left

  Whatsapp Panel required Login ID : Password : Sumbit Whatsapp No Sumbit Whatsapp massage Delivery report Logout same Admin Panel Creat user Creat Passward Creat Credit

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Whatsapp Panel Required หมดเขตแล้ว left

  Simple whatsapp Panel Required Login Name Password Sumbit Whatsapp No File Sumbit Whatapp Massage Delivery report Logout Same Admin Panel requirment

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need 1 Display Picture for an eBay Listing หมดเขตแล้ว left

  Need a display picture to su...possible please provide me with example(s) of your previous design projects. Experience with designing display pictures for eBay would be an advantage, showing examples of this would be a bigger advantage. I will select the appropriate candidate within a few days. Please put your best foot forward. Thank you James.D

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Need to write 40 product descriptions หมดเขตแล้ว left

  ...from handsome black woven wicker. Each of the six matching chairs feature woven wicker seats and backrests, while their angular aluminum frames feature fixed armrests and round foot pads. Set includes 1 table and 6 dining chairs. 1. mention material and color 2. mention number of pieces and what exactly is included in the set. 3. description should NOT

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Article re Day Spa / Massage #3 หมดเขตแล้ว left

  I require Blogs for posting to websites Topics will be around our Day Spa & you will need to list / research benefits of massage You will be required to use certain keywords within the articles eg: Spa Service, Mothers Day Specials etc which I will provide Articles will need to be 1600 words or more Articles MUST BE WARM AND ENTICING so as to attract

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  PCSIR Massage and Spa Center หมดเขตแล้ว left

  we have our Spa and Massage Center. Need Website 5-6 Pages including Love Calculator and live comments of customers like during Match live comments passed by viewers

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Uber for Massage App หมดเขตแล้ว left

  Hello Freelancers, I am looking for Uber for massage app. It should also have a dispatcher panel. Let me know if this is possible and your quotation.

  $1909 (Avg Bid)
  $1909 การประมูลเฉลี่ย
  103 การประมูล
  I would like to hire an Architect - US Only หมดเขตแล้ว left

  Design modern/contemporary 3,000 square foot single family home in Washington, DC. Freelancer should be based in Maryland, virginia, or washington dc

  $1813 (Avg Bid)
  $1813 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...project. The winning developer will be offered the opportunity to work on a subsequent project, adding the desired functionality to the prototype. Feel free to put your best foot forward and use all the resources at your disposal. Third-party OAuth, one-click login links, automatic domain grouping, API access, or whatever else you want to throw into

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน
  New Website หมดเขตแล้ว left

  Our company has changed it's main focus of business and we need a ne...multicamera streams with all the trimmings. We service the entirety of Western Australia and can travel with full crew, equipment, satellite links & mobile mega screen in our 50 foot Outside Broadcast Luxury Coach. "For anything you need Live Streamed, you need Front Row Screens"

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  111 การประมูล
  I need someone experienced in illustrator for a logo หมดเขตแล้ว left

  ...medicine services to clients, including herbal remedies, diet plans, lifestyle coaching, vitamins and supplements and counselling along with psychosomatic body reading and massage/emotional release body work. The brand is my name Vanessa Leigh Natural Medicine - my passion is empowering my clients to take charge of their health and well-being and supporting

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  91 การประมูล

  I am renovating an antique movie theatre into a multi purpose event center. I am looking for some preliminary help with layout to determine practical us...addition to open portion). I need to come up with terracing option to step down floor, ada access/ walking path down to stage area. Assume floor slope is .05ft/ft along 65 foot of the 85' length.

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Samata Wellness Solutions-social media marketing หมดเขตแล้ว left

  Post and promote on Twitter, LinkedIn and FB. We are a wellness center that provides mental health counseling, massage therapy, yoga sessions and fitness.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Develop a website - Design is done. หมดเขตแล้ว left

  I need to be developed a website for rent or hire male companionship, massage, or stripping services. Example website and technology required [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $4505 (Avg Bid)
  $4505 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล
  Design me a building หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for someone to design a basic building It will be Ground plus 23 floor. I work in Real Estate and we have a 30,000 square foot plot of land, we have investors who are interested, but we need to show them a basic design of the land with a building. The building has be be a quick basic design. The plot is 30,000 sqft - it's 2 plots that

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล
  maze navigation and line following robot หมดเขตแล้ว left

  ...must be within 8"x8" size. the robot will do the following: maze navigation: The walls of the maze will be made out of 2 by 4s. • The walls will be placed no less than one foot apart. any maze solving algorithm will suffice. Line Following: follow black line drawn on a white surface. The line will be between half and one inch wide. any line maze

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Add graphics to a photo for a holiday card หมดเขตแล้ว left

  ...look like he is holding a white airplane ticket that says "JFK --LAX". It should cover his lap so his "man spreading" isn't so glaring. - Boy - Add a soccer ball under his foot. - Middle girl - Have her holding a book that reads "Braces for Cute Faces" - Girl on right - Have her holding a cell phone on a strap that says "Mom's Phone" ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  ...the Guest/Host views for the same user. ***IMPORTANT*** Filters: See Design Gender options: M / F / Other Cost: range Distance from customer Required Features/Options: See Design -Calendar like google calendar with day, week, month view. -Map - showing locations/ Search by -Shop/Service display with ratings -Near You/ Top Rated/ Other services/ View

  $1796 (Avg Bid)
  $1796 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล