ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 format layout งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Thai และ ENG format WAV (PCM,8kHz, 16 bit, Mono, Max size 100MB) ถ่าใด้ครบทุกภาษา ต่อลองราคาใด้คับ

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  รับวิศวกรโรงาน หมดเขตแล้ว left

  วาง Layoutเครื่องจักร สายการผลิต และช่วยติดตามงานช่วงติดตั้ง ทดสอบระบบให้เป็นไปตามแผนงาน โรงงานผลิตกาแฟ ชา โกโก้ ที่ตั้งบางปะกง หรือพื้นที่ใกล้เคียง

  $10 - $10
  $10 - $10
  0 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว 1.แก้ error woocommerce ใน wordpress 2. ปรับ layout การแสดงผล

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Donors • View Organizations - Display story and donation method selection • Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfer, or Rabbit Line Payment • List Donation Transactions - Search for all the d...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  ...your creative help. You will need to create three options for a homepage layout + 3 additional designs once we chose one of the homepage options. You will need to allow us at least three (3) review rounds, where we will ask you to adjust the options based on our feedback. We will provide you with a company profile, a list of items that have to appear on the homepage, as well as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบบ Layout เว็บไซต์ 2-3 แบบ สำหรับหน้า Landing page 2. เมื่อเลือกแบบที่ชอบได้แล้วต้องออกแบบ Layout หน้าอื่นๆ อีก 2-3 หน้า 3. สามารถแก้ไขง...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Thai Voice Translation หมดเขตแล้ว left

  I have 5 voice files in Thai that I needed translated in the format given below. I : น้องเคยค้นหาแอคเคาท์ใครในออนไลน์ป่ะ อย่างเฟซบุค Have you ever try to look for someone or search for an account online? Or in Facebook S : เคย Yes I : เหมือนฉันชอบคนนี้ ฉันไปตามล่าหา If I like this person I would look for him/her. S : โอ้ย เอาทุกสเต็ปเลย โพสต์รูปอะไรเซฟมาให้หมด Everything from posting to taking picture. S2 : โมเม้นต์นี้ เคยครับ คือคนที่เราอยากจะรู้จักใช่มั้ยครับคนที่เราแอบชอบนั่นแหละ เราจะคอยส่องเฟซเค้า ไปดู If i like that person i would peek at her Facebook. I : ไปแอดเค้ามั้ย Did you add her? S2 : เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก็ดูว่าเค้าลงรูปอะไรมั่ง กดไลค์ให้เค้า นั่งดูภาพเค้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ We are already friend. Most of the time just likes and ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  ohhonui design & layout รับเขียนแบบ 2D,3D

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Corporate Website Revamp & Style Guide 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a designer with a corporate style to overhaul the design of my three tennis-related websites. The purpose is to achieve an updated look that is cleaner, aligned, and professional, while also being easier to navigate. - Specific Changes: Emphasis should be on an updated color scheme, a modern layout, and improved navigation. - Highlighted Pages: The revamp should focus primarily on the homepage as the entry point for users. - Preferred Style: The visuals should reflect a corporate style; functional yet appealing. Your design should also include a comprehensive style guide for future reference. Proven experience in website redesign and a strong understanding of corporate design aesthetics are essential for this project. Links to your previous work in this area will be...

  $10227 - $20454
  แนะนำ ปิดผนึก
  $10227 - $20454
  17 คำเสนอราคา
  Training on Low-code Design for AppWorks Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled professional trainer or a developer who is adept in Low-code design for AppWorks platform. The desired design should entail a sturdy group of features including Entities, Identity Package, Relationship Building, Forms, List, and Layout. It is essential for the design to incorporate: - Entities feature that prioritizes Data modeling, Entity attributes, and Relationships between entities. - A robust Identity Package with Login/authentication system and User profile management system. Integration with external databases would be a great plus. I'm anticipating a drag-and-drop interface complemented with customizable templates to enhance user experience and productivity. Ideal candidates should have significant experience in low-code design, with a strong u...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Line Icons for Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...provide as attachments. You will notice that they are minimalist, simple, clean and with thin lines. - Quantity: I need 32 distinct icons designed with explanations bellow. Ideal skills: - Proven experience in icon design, specifically line icons - Web design experience would be a plus to understand the context where the icons will be used. - Skills in Adobe Illustrator as we need it in vector format and The titles in (brackets) are for explanation only and no icon is required for them. (Quality Assurance) Regression Testing Acceptance Testing Interface Testing Integration Testing System Testing Exploratory Testing Non-Functional Testing Functional Testing (IT & Business Consulting) Wireframes and Mockups​ Clickable Prototypes​ Rapid Software Prototyping​ Pilot Projec...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative graphic designer to create a unique logo for my company, Outlaw Safari. As a visual representation of our brand, it must encapsulate the adventurous spirit of our safari experiences. Key elements of the project: 1. The primary visual must be a Flap-Necked Chameleon....experiences. Applicants should have: - A strong background in graphic design preferably with prior experience in logo design. - A creative and innovative design approach as the logo must stand out. - Samples of past work to provide an indication of design style and capability. This project will require creativity and the ability to conceptualize the spirit of Outlaw Safari into a visual format. I look forward to seeing your past work and how your creative vision can transform Outlaw ...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  Looking for an experienced freelancer with aptitude in Excel, MS Word and general computer skills for a month long project. This project will include tasks associated to data entry, document formatting and creating templates. Ideal skills for a successful bidder: - Proficient in Excel, including formulas and functions - Proficient in MS Word, ability to format and structure documents - Reliable and efficient data entry skills - Capacity to create effective templates to streamline tasks Please be aware, the completion timeline for this project is within a month. Express your ability to meet this deadline in your bid application.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Karenderia Multiple Restaurant System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a developer that has experience in working with Yii framework, Vue 3 Javascript framework, PHP etc. Your job will be to customise this script. We need the fo...backend. Your job will be add the epson printer support in script backend as shown on the attached image. Epson does not provide print API so you need create a solution similar to various cloud print service that will automatically push the print to the connected printer when an order is received. We need printer to behave similar to justeat, uber eats, deliveroo etc. Also we need the print receipt format to be similar to the attached images. If you have experience with working with POS printers and similar projects, please get in touch.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Trophy icon Urgent Logo Redesign 2 วัน left

  I'm urgently seeking a keen-eyed graphic designer to recreate my current logo, which is in jpeg format. I need this in vector pdf Ideal Skills: • Graphic designing • Expert in handling PDFs • Mimetic capabilities and a sharp eye for detail Pending the accuracy of the initial redraw, I need this task completed as soon as possible. Therefore, ability to work within a constrained timeframe is crucial. Please ensure you can meet these requirements before bidding on this project.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for an expert who can lend their skill...and PowerPoint to create professional presentations. Given your expertise in these tools, the main tasks will include: - Using Photoshop and InDesign for any necessary image editing - Mastering PowerPoint to create a polished, professional-looking presentation The project will focus on improving the content layout of the presentation. Ideal skills: - Proficiency in Photoshop, InDesign, PowerPoint - Experience in creating professional presentations - Strong understanding of content layout principles - Excellent attention to detail - Ability to work on a tight deadline Experience working with similar projects in the past would be highly advantageous. I'm looking to get started as soon as possible. Let's mak...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Surface Design on STL Model Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional to create a specific surface on an STL model as per my design requirements. The project time-frame is immediate, so speedy completion is expected. Essential Skills: - Knowledge of working with STL file format models - Surface design expertise To make an application, freelancers should demonstrate: - Experience in similar projects involving STL files - Proven capability of delivering work promptly - Well elaborated project proposals are encouraged for consideration

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need a skilled translator who can translate English technical documents into Arabic. The documents will be provided in Word format and the translated version should be delivered as plain text without any specific formatting. Here's what you should bring to the table: - Expertise in English and Arabic translation, with experience in technical documents - Excellent attention to detail - Ability to work quickly and efficiently - Must be fluent in both English and Arabic -Only Arabic Person Looking forward to working with a dedicated and experienced freelancer.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Invest Logo Design for VPET Group 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented graphic designer to create a striking logo...striking logo for a new arm of our company, vpet Invest. This is an investment firm falling under the greater group. Requirements and preferences for the project include: Color scheme: - Incorporate Blue in the design Design Style: - Traditional aesthetics are preferred, so think timeless, reliable, and professional, perfectly embodying the nature of an investment company. Layout Preference: - Layout should preferably be Vertical keeping the readability and adaptability in mind. Ideal candidates should have experience with the above design elements, and a portfolio showcasing similar corporate identity projects. Industry knowledge and understanding of financial/investment firm ethos will earn ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา

  More details: Which platform is your ecommerce website currently built on? php Do you wish to maintain the current visual theme of your website, or are you open to a complete redesign? Partial redesign What specific elements of your website would you like to be redesigned? Homepage layout, Product pages

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  High-Detail 3D Force Traveller Design (Exterior Only) 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a 3D modeler experienced primarily in using Blender or other software, who MUST DELIVER the file in Blender native or OBJ format. The goal is to craft a high-detail 3D model of a Force Traveller van (images attached), focusing on the exterior only. Project Details: - The concentration should be on the overall body of the vehicle. - Wheels, tires, and exterior accessories such as mirrors and lights should be brought into focus. - My expectation is a High-Level of detail for all components (The attached image named 'sample' is the level of detailing needed). We are giving front, side and back photos of the Force Traveller, but we do not have proper scaled blueprint drawings. You have to create from these only. **** Interior of the van will NOT be nee...

  $119 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Doors - 1 Set for LED Mirrors - 1 Set for Hardwood/Engineered Flooring - 1 Set for SPC Vinyl Flooring We have attached our logo source art files. If you are looking to incorporate products into your banners, you can find product pictures here: Please incorporate our site colors into the design. Final files should include all source art files, code, and font files (PSD format)....

  $592 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of a freelance copy typist to convert a set of printed English language documents into digital format for online publishing. Your tasks will include: • Accurate copy typing of the content • Proofreading your work to ensure there are no errors • Formatting the text for online publishing Given the nature of this project, the ideal freelancer should: • Be proficient in English typing and proofreading • Have experience in copy typing and digital formatting • Have a keen eye for detail and a commitment to accuracy

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Wix expert to help me enhance the visual appeal and add new features to my website. Relevant experience in website design and Wix platform is a plus. - Visual Design: Focusing on the layout and color scheme, the goal is to achieve a Professional and Corporate look. - Functionality: Adding new features that will benefit the user experience without compromising the website speed. I would like to work with someone who can propose and implement ideas for a modern, streamlined, and intuitive website. Your portfolio showcasing similar projects will be highly appreciated. Count on continuous, clear communication from my side. Looking forward to a successful collaboration.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...developer with extensive experience on the Wix platform to fine-tune my website. Key responsibilities will include modifications to the design, layout, and specific functionalities. Here's what you will get into: 1. **Design and Layout Adjustments**: - Modifying the existing navigation menu for seamless user navigation. - Tweak the layout of different content sections, ensuring a pleasing visual hierarchy. 2. **Functionality Improvements**: - Develop and integrate a dedicated area for student registration and verification. This functionality is crucial for validation purposes. Essential skills will include expertise in Wix design and layout, proficiency in creating and incorporating custom functions, and a keen eye for optimizing user interfa...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...products through a digital catalogue. With approximately 10 unique products in our portfolio, we have a need for an individual with the following: - Expertise in creating intuitive and attractive digital catalogues; - Prior experience with landscape or horticulture sector; - Ability to capture the essence of each product distinctly. Your role would involve collating information about each product, layout design, and ensuring a user-friendly interface for our customers. Since our aim is to use this catalogue to display and highlight our products, the focus should be on showcasing exceptional imagery and detailed product descriptions. At this time, we do not require shopping functionality. However, our catalogue should engage and impress potential leads, directing them to contac...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ... Tasks:Identify all the references cited in the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." Collect the PDFs of each cited research paper. Rename each PDF file starting with the reference number as mentioned in the paper, followed by the name of the first author and the year of publication. Format: [Reference Number]_[Main AuthorName]_[Year].pdf Create a summary document (Excel or Text) listing each reference number, corresponding PDF file name, title of the paper, first author, and year of publication. This document should be well-organized and easy to navigate. Phase 2: Collection of Researches Citing the Focal Paper Objective: Collect all research papers and art...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm needing an expert who can skillfully modify an existing PDF brochure, and compress the file to a reduced size. The key tasks are: - Update...few current images and/or incorporate new ones. Resource files will be handed over. - Size compression: The final revised PDF document has to be condensed down to a file size between 2-3 MB, without compromising on the quality of images and readability. Ideal candidates are expected to have advanced experience with Adobe Acrobat or similar PDF editor software and a keen eye for detail to ensure layout and content changes are implemented seamlessly. This role also requires excellent image handling and compression skills to deliver a high-quality, reduced-size brochure. Your portfolio displaying similar revisions on PDF documents will ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  PDF to Word Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a quick and accurate transformation of less than 50 pages of PDF documents into a Word format. I am using the Windows operating system. The PDFs are made up of text only, and there are no images, tables or charts involved. Ideal Skills: - Expertise in Microsoft Word - Good at document formatting - Keen eye for detail to ensure accuracy - Familiarity with PDF-to-Word conversion tools would be beneficial Please place your bid considering these specific requirements. The turnaround should be as fast as possible.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา
  Wordpress Site Migration from Elementor to Divi 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Website url is E L V T . I N I am in need of a proficient web developer with expertise in Wordpress Divi. I am currently looking to migrate my website from Elementor to Divi. As part of this, I require someone skilled in the following areas: - Comprehensive understanding of Divi - Able to effectively migrate all content and layout The website also has custom functionality, specifically in the form of custom forms. These forms are a crucial component and must be accurately migrated without compromising their functionality. Skills & Experience: - Extensive experience in Divi Builder - Strong knowledge of Wordpress - Prior experience in migrating websites - Familiarity with custom form migration or creation within Divi Please bid if you think you can meet these needs, ensurin...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional developer to construct a robust, web-based reporting application with the capability to maintain real-time data updates. The core functionalities to be included are: - Data visualization charts: It should be able to present complex data in a simple and clear visual format for easy comprehension and decision-making. - Download reports feature: This app should allow users the ease of downloading reports for offline use or future reference. Ideal freelancers for this job should possess strong skills and experience in web-based application development, data visualization, and an understanding of real-time data management systems would be a strong plus. Flexibility, attention to detail, and the ability to deliver on time are quality traits I would gr...

  $664 (Avg Bid)
  $664 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...relevant metrics. -Enabling the capability to further examine the data through a drill-down feature. -Collaborate with marketing and sales teams to refine data collection methods and enhance overall strategy based on data-driven insights. RESULTS: Senior Management is provided daily reports of work performed with bad news first Seamless transition among projects of varying scale, audience, format and distribution channel Data is aggregated in one source and relevant data is visualized clearly Performance of marketing campaigns & financial metrics are measured and reported to Senior Management REQUIREMENTS: -Bachelor’s degree in a related field; Master’s preferred. Plus if you have experience with financial data - Proficient in Tableau, Power BI, or Looke...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Shopify E-Commerce Site Bug Fixing & Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can evaluate our website, identify areas for improvement, and implement creative solutions to address any design flaws or UI/UX issues. Your keen eye for detail and expertise in web design will be invaluable as we strive to enhance our platform and delight our customers. What We're Looking For: 1. Evaluation and Fixes: We need your expertise to identify and rectify any design inconsistencies, layout bugs, or UI/UX challenges that may be impacting user engagement and conversion rates. 2. Tweaks and Enhancements: We welcome your creative input and suggestions for refining the design elements, optimizing the user interface, and enhancing the overall user experience. 3. Mobile Optimization: Ensuring that our website renders seamlessly across all devices is crucial. We're ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Urgent Gravity Forms Styling Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently using Gravity Forms version 2.5 or later, and am urgently needing an expert with a keen eye for aesthetics. My project entails: - Revamping the a small portion of an existing form layout to better align with my brand and optimize user experience - Adjustable colour scheme that will synchronize with the overall website design - Working with Elementor The ideal freelancer for this task will have: - Extensive knowledge and experience with Gravity Forms - A good grasp of UX principles to ensure the form layout is user-friendly - An excellent understanding of color theory to create a harmonizing color scheme. If you're up for this challenge and can deliver promptly, I want to hear from you.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  ...project entails the design and development of a custom ESP32 based PCB that's equipped with multiple input-output features, including analog inputs that ranges from 0 - 10vdc as well as analog outputs from 0 - 10dc. It also necessitates the integration of MODBUS, WIFI antenna extender connector, and battery backup components. Ideal Qualifications & Skills: - Robust knowledge of PCB design and layout - Experience with ESP32 modules - Proficiency in interfacing with analog inputs/outputs - Familiarity with MODBUS and WIFI antenna connector - Experience working with projects that require battery backup designs Environment: The end product will be deployed within industrial settings and must be designed to withstand high temperatures and exposure to dust and dirt. This...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Urgent Codeigniter Bug Fixes & UI Improvements 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently facing some challenges...currently facing some challenges with my Codeigniter project. I'm urgently in need of a developer who can step in and help me overcome these issues within a day. The following are the specific issues we are encountering: - Website loading issues - Certain functionalities not performing as expected - UI related changes In particular, for the UI adjustments, I need: - Color and font modifications - Layout adjustments - Responsive design improvements The ideal candidate for this project should be proficient in Codeigniter, possess a deep understanding of website loading functionality, and expertise in modern UI/UX best practices. It's important that you can hit the ground running, as this project requires swift execution. I l...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Website Reconnection and Payment Method Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...system for sales. To clarify, I do have the log-in detail of my site but have trouble locating it on WordPress. The tasks to be undertaken include the following: 1. Reconnecting the domain to my existing webpage 2. Configuring the existing Visa, credit card, and PayPal payment options No design changes are required within the framework of this project; I am completely satisfied with the current layout and overall aesthetic. However, if you find any improvements that could be made while accomplishing the tasks listed above, they are welcome for discussion. Potential candidates should have strong experience in WordPress and PayPal setup. Familiarity with domain connection would also make applicants more desirable. Remember, this job is all about reconnection and configuration, ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา

  I'm in need of someone who can fix major alignment issues I'm experiencing on my blog. The images and overall layout are misaligned which is affecting the functionality and appearance of my blog on both desktop and mobile platforms. - Specifically, the images and elements on the blog are poorly aligned. - The project doesn't involve working with broken links or slow loading speed issues. - The problem isn't related to broken, distorted, or poor quality images. It's solely about alignment issues. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CSS and HTML - Strong experience with responsive web design - Proven track record of fixing similar issues - Experience with the blogging platform being used - Attention to detail. I anticipate a swift correction o...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา

  I need to transform information from a personal PDF document into a typed format. The PDF is made up of less than 50 pages and exclusively contains text, so no tables, graphs, or illustrations need to be translated into the typed work. Ideal skills for this project: - A keen eye for detail to capture all information into the typed document accurately. - Excellent typing and formatting skills. - Proficiency in English to understand and replicate the content without errors. - Experience in similar jobs involving PDF to text conversion.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  139 คำเสนอราคา
  Modular Steel Structure Design for Warehouses 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an industrial warehouse owner, I am in need of a skilled steel structure designer to develop basic, yet effective, beam and column configurations; keeping a surface are...Key Specifications: - The primary use of these structures will be for storage and distribution services. - The design must remain practical and concise, focusing on two essential elements: 1. Ease of assembly and disassembly 2. Flexibility for layout changes Ideal Candidate: The ideal candidate should have expertise in creating steel structure configurations, with a deep understanding of the beam and column system. A background in industrial warehouse design will be beneficial. A proven track record in creating designs with flexible layout options and easy assembly/disassembly processes will stron...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  WordPress Tech Blog Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert who is proficient in setting up WordPress-based blogs. Key Highlights: - This job requires a focus on technology-related content, so having a strong grasp of this sector is essential. - You should be able to create this blog utilizing a standard layout. - Experience and knowledge in SEO and user engagement strategies are also crucial to ensure the content reaches the right audience. Ideal candidates would have experience in: - WordPress blog setup - Creating engagement-focused and SEO-optimized content, preferably in the technology sector - Designing blogs with standard layouts. Your creative input would be highly valuable to this project. If you have a keen eye for design and a knack for creating engaging technology-focused content, I'd lo...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Python Web Scraper for Restaurant Data 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a Python data scraping code tailored to extract specific details from Website 1. This job involves the precise scrapping of restaurant information, inclusive of names, addresses, and contact numbers, to be saved in a CSV format for easy referencing and analysis. The essential deliverables for this project are: - Python code for scraping the specified data - Guidance on how to set up the code on my system - Collected data presented in a CSV file format The ideal freelancer for this job should have: - Extensive experience with Python and web scraping - Understanding the structure of Website 1 and how to navigate through it - Familiarity with setting up Python code on a client’s system - Experience working with data presentation in a CSV file Please note t...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  URGENT!!! I have a 3D PNG image that I would like to transform into a vector graphic. The final output needs to be high detailed as the vector file will be used for branding purposes. I need someone with expertise in: - Vector graphic design - High level of detail rendering - Experience in ...would like to transform into a vector graphic. The final output needs to be high detailed as the vector file will be used for branding purposes. I need someone with expertise in: - Vector graphic design - High level of detail rendering - Experience in transforming 3D images to vectors - Understanding of branding aesthetics Please, submit a portfolio showcasing similar work. Knowledge of the PNG format is essential, and prior experience in creating brand-specific designs from 3D to 2D is high...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  In the attachement, you find a sketch of a very simple part. 1) Create a 3D file in STEP format. 2) Create a manufacturing drawing of the part. The file format of the drawings has to be DXF V15, NOT DWG format. The file is an example file, which shows how the style of the generated drawings should look like. CHECK THE FINISHED DRAWINGS CAREFULLY. Only the first PERFECT file set wins. When you finished everything, put the files in a zip archive with your freelancer name. Make a dummy entry. I will then contact you via private chat where you can upload the zip file for checking.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  ...devise strategies to effectively display our products and entice customers. This is all in order to create an atmosphere that encourages browsing, engages customers, and drives sales. Key Responsibilities: - Plan, design, and install effective product displays. - Arrange thematic product displays to pique customers' interest. - Create compelling visual presentations, taking into consideration store layout and traffic flow. Desired Skills and Expertise: - Proven experience in visual merchandising, ideally for home and kitchenware products. - Creativity and a strong sense of aesthetics. - Excellent attention to detail. - Knowledge of current visual merchandising trends and best practices. If you are interested in this project, please provide examples of similar work you�...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need a proficient and experienced UI/UX designer to create an intuitive interface for a desktop-based operation room control system. Key Tasks: - Design an inclusive layout for monitoring screens, enabling clear and insightful visualization of ongoing operations. - Develop equipment control panels that offer seamless control and operational efficiency. - Integrate effective alarm systems within the UI to ensure rapid responses during emergencies. Ideal Expertise: - Proven experience in designing UI/UX specifically targeted for the desktop. - Familiarity with healthcare operation room layout and functionalities is preferable. - Practical knowledge of user-centered design and ergonomics to ensure quick, efficient interactions. Goal: Create an interface that promotes e...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...different products. Primarily, the e-commerce platform will include graphic design elements, provided by me. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience in e-commerce website design and development - Proficiency in integrating and setting up a shopping cart functionality for a large number of products - Expertise in incorporating graphic design elements into the site layout - A keen eye for creating user-friendly and attractive website interfaces - Previous work samples that demonstrate their ability to take on a project of this scale. Your role includes everything from the website's design to its launch, with an emphasis on incorporating the several graphic design elements effectively and efficiently. The site should be easy for consumers t...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Frontend Improvement & Stripe Integration with download Items 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...feedback. I need a specialist to improve the frontend of my website, specifically concentrating on CSS styling, responsive design, and browser compatibility. This includes significant layout adjustments on the subscription and downloads items page. Your main tasks would include: - Improving the overall CSS styling of my website, ensuring it is consistent across all areas. - Tweaking the responsive design, so that the website looks accurate and functions well irrespective of the device it is viewed on. - Checking for browser compatibility, ensuring seamless use across different web browsers. - Specifically making layout adjustments to the subscription and downloads items pages. Ideally, you should possess a flair for creative problem solving, attention to detail, and an...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am urgently seeking a skilled professional for video forensics, particularly...and clear up the footage. - People detection: Can you identify if there are individuals present in the video? Noting this, and their actions if possible, is essential. - Integrity check: We need to ascertain if the video has been altered in any manner from its original state. Unfortunately, I am unable to specify the video format as it was skipped earlier. However, the ideal person for this project should have diverse skills and a flexibility to work with any format whether MP4, AVI or MOV. Experience in video forensics, digital video processing, video enhancement techniques, and a fast turnaround time are highly valued for this project. Work needs to begin ASAP. Please bid if you feel you a...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced user interface (UI) designer who can create a professional and corporate layout for my web-based application. This project requires an individual highly skilled in UI design and web development, with a keen eye for detail and an understanding of user experience. Key Features Include: - User Registration and Login System - SRS based Application The ideal candidate for this role should have: - Proven experience with UI design for corporate style web applications - Knowledge and skills in creating a seamless and intuitive user experience - A track record of creating interactive and responsive web designs - Ability to incorporate user registration and login components into the design - Proficiency in using UI design software and tools Your main goal will...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา