ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,112 fortran งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Aspen polymer plus & Aspen dynamics หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Run Plant ใน Aspen polymer plus ให้ได้ (มีการใส่ code fortran) หลังจากรันได้นำมาทำ Dynamics ต่อ - สามารถอธิบายหลักของ Aspen polymer plus และ Aspen Dynamics ได้ - สามารถ run plant ใน Aspen Polymer plus ได้ - สมารถเปลี่ยนจาก steady state มาเป็น dynamics ได้

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Transform matlab code to fortran 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a matlab software and i need to translate to fortran. regards.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Looking for a computational fluid dynamics (CFD) expert with experience in programming (in FORTRAN) to implement features in an in-house code and test/validate features

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need you to do one of these: 1. transfer simplex code from plain C to C# or 2. transfer "affine scaling" program to either Fortran C++ or C# either of them must use Operator overloading at maximum usage. i will deliver the C codes simples when i can.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  nashwa2272 หมดเขตแล้ว left

  i have fortran program, i want to understand it and convert it python program.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  help with Fortran code หมดเขตแล้ว left

  I need to rank data in order from the smallest to the largest

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Translate Code From MatLab to FORTRAN หมดเขตแล้ว left

  I need someone to translate a code that works perfectly in MatLab to FORTRAN. The code in Matlab reads data from .txt files and outputs the calculation of some coefficients

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Enable CGI & PHP on MS Server under VPS หมดเขตแล้ว left

  I have a VPS site running MS Server 2019. I need to be able to run FORTRAN code via forms on the site. I have managed to get CGI and PHP running with some of my code, but the server setup I've used only works for a single executable called "" run from the wwwroot directly. I would like to expand to multiple codes running via forms in multiple sub-directories. Here is the existing form that I have managed to get working: Basically want I want to be able to do is have a lot of different forms and codes that a visitor to the site can run. But, for some reason, the way I installed CGI and PHP on the server doesn't seem to allow this. Can you help? I assume this is a pretty small job for someone who really knows their way around MS Server, but hopefully

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Project for Muhammad M. หมดเขตแล้ว left

  ...of the seismic isolator. There are 20 "red color" type seismic isolators and 11 "blue color" type seismic isolators. The hysteresis curve of each type of seismic isolator is represented in red and blue. The location of each seismic isolator is described in one of the images. For "red color" and "blue color" seismic isolators, the lateral hysteresis must be modeled with connecting elements or FORTRAN programming in two directions horizontally (N/S and W/E) and vertically as a linear spring. Concrete slab has only concrete or is type RCC with compressive strength of 35 MPa. The water must be modeled with acoustic elements to obtain the modal analysis and the fundamental frequency, as well as a transient analysis with an earthquake. The aco...

  $10 - $10
  $10 - $10
  0 คำเสนอราคา
  Fortran Expert Needed -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Good knowledge of Fortran 95 is required. Need help with some problems.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...of the seismic isolator. There are 20 "red color" type seismic isolators and 11 "blue color" type seismic isolators. The hysteresis curve of each type of seismic isolator is represented in red and blue. The location of each seismic isolator is described in one of the images. For "red color" and "blue color" seismic isolators, the lateral hysteresis must be modeled with connecting elements or FORTRAN programming in two directions horizontally (N/S and W/E) and vertically as a linear spring. Concrete slab has only concrete or is type RCC with compressive strength of 35 MPa. The water must be modeled with acoustic elements to obtain the modal analysis and the fundamental frequency, as well as a transient analysis with an earthquake. The aco...

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  A VUMAT code has to be written for Abaqus. I have written the plasticity part but finding difficulty in writing damage part. So any one with Fortran and Abaqus knowledge please help me. The code should provide plasticity and damage in material .

  $19 - $160
  $19 - $160
  0 คำเสนอราคา
  Fortran project review หมดเขตแล้ว left

  Hi. Did you remember our project of fortran compile program? I need edit that to generate multiple files

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Looking to hire Fortran Developer for our implementation partner client. Freelancer should be from India and reside in India for ease of communication and coordination. The consultant must have exp of Experience in Fortran/CAD/CAE development. must-have skills: • Design, programming, debugging, and testing of numerical algorithms together with the graphic libraries. • Experience migrating codes from FORTRAN to C, directly and using F2C (FORTRAN TO C converter ). • Minimum 3-5 years of experience in C/C++/Fortran programming • Exposure to CAD/CAE software development would be an advantage • Experience of software development and debugging on Windows & Linux platforms. Strong programming concepts in C/C++/Fortran wo...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Statistical Analysis using R programming หมดเขตแล้ว left

  I can share this directly with the candidate. Ideally, the candidate has to be in the USA. High-level requirements: 1. R analytical programming support to convert and document data import/export, business rules, econometric models, and workflows 2. Knowledge of analytical programming tools to include, but not limited to: SAS, Stata, Excel, Excel VBA, FORTRAN, GAUSS, GAMS, Git/GitHub, Python and R/R Studio (not all of them are required) 3. Demonstrate Competency in Statistical Analysis 4. Ability to document all conversion processes from legacy tools and methodologies. Documentation should be written in clear, concise “plain language” in the event the new staff is onboarded, to quickly facilitate their personal transition to utilizing R instead of niche tools they may ...

  $227 / hr (Avg Bid)
  $227 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Ray-tracing: Conversion from Fortran to C++ หมดเขตแล้ว left

  I need some help with translating some specialized raytracing code from an open-source Fortran project into C++. Must be an expert in C++. A background in electrical engineering, sensor simulation or atmospheric modeling would help.

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Convert old Fortran code to C# หมดเขตแล้ว left

  I have a program written in old Fortran code. I need a programmer who can convert it C# , compile and run it.

  $531 (Avg Bid)
  $531 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Expert in Fortran หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an expert in Fortran

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  En la universidad me han pedido que convierta un código en C a lenguaje fortran. Tengo un poco avanzado, el codigo no es extenso, aqui lo comparto (este esta en C): #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <math.h> #define EPS 0.001 #define NMAX 20 #define H 0.001 #define SIGMA 20 #define EPSILON 0.001 #define GAS 20 #define RMENOS 0.001 #define RMAS 20 #define NAME 0.001 float sum_par (int n, float mu){//Calcula las sumas parciales int i,j,k; float aux,sum=0; for(i=-n;i<=n;i++) for(j=-n;j<=n;j++) for(k=-n;k<=n;k++){ aux=(float)i*i+j*j+k*k+i*j+i*k+j*k; if(aux) sum+=pow((float)aux,-0.5*mu); } return sum; } float suma(float mu){ int n=1; float sum,aux...

  $20 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fortran Language Expert หมดเขตแล้ว left

  Actually There is some problem while running a Fortran code. I would greatly appreciate if some one could help me in resolving this issue ( image attached)

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fortran to C++ CFD re-write -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I have source code for a bespoke CFD program, written in Fortran, that I would like to re-write, slightly restructure and update to C++. The FORTRAN code is structured: Main program: 570 lines 14 subroutine files Total Code Lines: 2487 but a lot of those are repeated COMMON blocks and comments. I have source code for a bespoke CFD program, written in Fortran, that I would like to re-write, slightly restructure and update to C++. The code has been in circulation since the mid '70's, and has been modified in 1990's and by myself over the past 3 years. I edited it to compile on GCC gfortran so I could package it into 64-bit exe and added some handy logging functions. We typically use this code internally, but we have also distributed copies of the ...

  $2771 (Avg Bid)
  $2771 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Build a UMAT for HAH model หมดเขตแล้ว left

  Write a UMAT for homogeneous anisotropic hardening in fortran for abaqus

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Computational Fluid Dynamics Expert หมดเขตแล้ว left

  We are after a Computational Fluid Dynamics experts to work with us on a new project. We are looking for a freelancer to provide support with the review and testing of parallel linear equation sparse matrix solvers (LESMS) created by different experts. The Experience we are after is: - Applied Mathematics - Computational Fluid Dynamics - Fluid flow knowledge - Fortran coding knowledge is a plus We are looking forward to your bid!

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Montecarlo con Fortran90 หมดเขตแล้ว left

  Necesito modificar un codigo en Fortran 90 para realizar un analisis de montecarlo. Quisiera comunicarme con un freelancer preferiblemente de habla hispana.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  weighted summation with FORTRAN หมดเขตแล้ว left

  I have generated a potential energy surface with several and would like to reduce them by doing a weighted summation with FORTRAN.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write a fortran F 90 code. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Write a fortran F90 code for given particular project.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  mixed language programming หมดเขตแล้ว left

  There is a WooCommerce API call in C++ that I need to call from a Fortran QuckWin application in Visual Studio 2019 under Windows 10. Show me how to do this. I cannot give you code and everything because it is proprietary so i want you to see my desktop as you tell me what to do to make his call. You spoken English must be good.

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Translating R code to Python2 หมดเขตแล้ว left

  Translate R code into Python. In particular: This function involves 4 subfunctions and 1 Fortran subroutine. Fortran should be linked to Python via F2PY compiler, see for details.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I prepared a Subroutine file that includes Film, Filed, and some function subroutines. It is linked with ABAQUS. Also, it runs very well. But when I changed some input data again I reach the same result. Means with for example 2 or three kinds of input data, the results for all of them are the same. I need someone that has good experience in: 1)Fortran, 2)subroutine linked with Abaqus and 3) material properties in Abaqus to debug and find the problem.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I wrote a code in FORTRAN to generate a multipolar potential energy surface based on the sign of the indices and the expansion coefficients (many rows and 07 columns). I found that there are some similar rows starting from the second column and I would like to factorize them in order to get rows with unique columns.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Translating R code to Python หมดเขตแล้ว left

  I need to translate R code to Python. In particular, this function: It has 4 sub-functions in R and 1 sub-function in Fortran. The Fortran code should be linked to Python via numpy f2py.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need installer หมดเขตแล้ว left

  Need to create an installer for the VS project I have, it is a Fortran Quikwin program. Project files will be given to you only if I hire you.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Montecarlo on Fortran90 script หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need to do a Montecarlo analysis to a Fortran 90 script about fluid dynamics, if you know Fortran90 and Math, this project could interest you!

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  WooCommerce Serial Number generator help หมดเขตแล้ว left

  i need to adapt my software that i sell, to include the WooCommerce plugin. My software is in fortran but I can call a C++ subroutine to accomplish the API call. i need to do this mostly via Skype sessions in which you show me what to do.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...to press the run button on both Fortran and Matlab and get the same results the original authors did and then help me set it up on my computer. I know how to use Matlab just need help setting up the code using the following link: The code requires BLAS, LAPACK and UMFPACK libraries. These are available in SuiteSparse, which can be downloaded here: In short, I just need someone to run this code once, with the already written code, get the same results and tell me how to set it up on my computer for me to do the same. ALTERNATIVELY (preferred) - if easier, I just need to replicate this code on Matlab but cannot run it as it requires Fortran to work:

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I wrote a code to generate my potential energy surface depending on the coefficients but I found that some lines are repeated and I would like to factorize them to get a file with unique lines with FORTRAN.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hello. The code written on fortran 77 needs to be converted to fortran 90. So write initial vorticity field

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  hello. i have a code written on fortran 77. should convert to fortran 90. so write initial vorticity field

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  hello. i have a code written on fortran 77. should convert to fortran 90. so write initial vorticity field

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Sparx T. หมดเขตแล้ว left

  i have a code written on fortran 77. should convert to fortran 90. so write initial vorticity field

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello. i have a code written on fortran 77. should convert to fortran 90. so write initial vorticity field.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Convert Old Fortran Program to Modern Fortran หมดเขตแล้ว left

  I have not programmed using Fortran in 40 years. I have an old Fortran IV/77 program of approximately 3500 lines of code that I need converted to Modern Fortran and made to execute properly. I have all of the input information and required output information. This is for an aerospace engineering structural application.

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  i have a code written on fortran 77. should convert to fortran 90. so write initial vorticity field

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  i have a code written on fortran 77. should convert to fortran 90. so write initial vorticity field

  $30 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน fortran ชั้นนำ