ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 forum posting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  forum phpBB หมดเขตแล้ว left

  ผมผมทำเว็บบอร์ดโดยใช้ phpBB ผมโหลด extension ชื่อ " recent topics " แต่มันไม่ทำงานในเทมเพลตที่ผมซื้อมา ผมอยากให้มันทำงานได้ phpBBเวอร์ชั่น:3.1.3 ผมดาวโหลดจาก นี่คือลิงค์ของ " recent topics " เทมเพลตของผม : Flatboots

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Thai Voice Translation หมดเขตแล้ว left

  I have 5 voice files in Thai that I needed translated in the format given below. I : น้องเคยค้นหาแอคเคาท์ใครในออนไลน์ป่ะ อย่างเฟซบุค Have you ever try to look for someone or search for an account online? Or in Facebook S : เคย Yes I : เหมือนฉันชอบคนนี้ ฉันไปตามล่าหา If I like this person I would look for him/her. S : โอ้ย เอาทุกสเต็ปเลย โพสต์รูปอะไรเซฟมาให้หมด Everything from posting to taking picture. S2 : โมเม้นต์นี้ เคยครับ คือคนที่เราอยากจะรู้จักใช่มั้ยครับคนที่เราแอบชอบนั่นแหละ เราจะคอยส่องเฟซเค้า ไปดู If i like that person i would peek at her Facebook. I : ไปแอดเค้ามั้ย Did you add her? S2 : เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก็ดูว่าเค้าลงรูปอะไรมั่ง กดไลค์ให้เค้า นั่งดูภาพเค้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ We are already friend. Most of the time just likes and ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  After analyzing the market on Instagram, X, Facebook, note, Youtube, TikTok, and LINE every day, you will automate the creation and posting of articles, images, and videos for each SNS account. The major themes are fixed (users are asked to enter them manually). We envision a tool that can be set up and then be completely left alone. It shall also be possible to manually edit or enter information for each phase. Do the following for each SNS account. ●Research (extracting potential themes that are likely to become popular) ●Article generation ●Image generation ●Video generation ●Hashtag generation ●Automatic posting (scheduled/immediate) I think you will be using AI and free RPA such as Power Automate, but the method is not particularly important. However, since we want to ...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  In need of a seasoned mobile app developer with a great command of handling both iOS and Android platforms. The mobile application required will integrate with Discord, supporting image and link postings directly from Discord to the app. Key features should include: - Direct posting of images and links from Discord to the app. - A robust push notification system to alert users of new posts. The ideal freelancer for this job has impressive experience in building a similar kind of mobile application. Must be proficient in handling the complexities that come with Discord and integrating it into native platforms. Familiarity with push notification systems is a plus. The delivery should be seamless on both platforms, boasting a user-friendly interface and astounding functionality.

  $712 (Avg Bid)
  $712 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced Human Resources professional, specifically proficient in recruitment and hiring of mid-level roles in the investment and consulting sector. Ideal Skills and Qualities: - Comprehen...Comprehensive understanding of the investment and consulting industry - Proven experience in mid-level recruitment and hiring - Expertise in talent sourcing, interviewing and selection - Strong knowledge of current hiring trends and best practices Achieving optimum results with this project requires a candidate with excellent decision-making skills, a deep understanding of recruiting strategies, job posting creation and management, and applicant tracking systems. If you're an experienced HR professional who can deliver quality mid-level hires, I look forward ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant for Daily Management Tasks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a highly skilled Virtual Assistant to manage a variety of daily tasks such as job posting on LinkedIn and managing google drive. If you're a great multitasker with a knack for organization, this role is for you. As a Virtual Assistant, you will be required to: - Draft and post job listings. - Messaging applicants. - Manage files on Google Drive. Along with these tasks, the ideal candidate will possess the following skills and experience: - Exceptional organizational skills and attention to detail - Proven ability in social media management - Proficiency in using Google Drive - Strong customer support and communication skills Please note this is a long-term project, and my expectations for turn-around times will be discussed at the time of hire. I look for...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Cat Blog SEO Overhaul 6 วัน left

  I am launching an exciting project: an internet portal dedicated to all things feline, and I am in search of a digital marketing specialist who can help me achieve our ambitious goal. Within one year, we aim to reach a minimum of 50,000 sessions. Your Responsibilities: 1. Help with the Keyword Selection and Article Brief Creation: I want you to help me create the content road map 2. Text Posting and Optimization: Ensure that all content is not only posted, but also optimized for the best possible search engine performance. I want you to also help to revise the brief created for the writers. 3. Make sure the site is optimized properly, check the keywords ranking and propose the new solutions IMPORTANT: This position is offered on a part-time basis, requiring approximately 20 to ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I am in need of 20 Google reviews. I am looking to have these posted gradually over time, rather than all at once. The emphasis of each review should be on the quality of our customer service. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in writing and posting Google reviews - Ability to produce professional and formal sounding reviews - A good understanding of customer service and the ability to highlight it effectively in their writing Please submit your bid with a timeline for posting the reviews and examples of your previous review writing if possible.

  $29 (Avg Bid)
  การันตี

  ...finding viral videos. I’ll also provide you with training video so you’re able to “spot” a viral video based on statistics, but otherwise this will require you having “good taste”. One last thing you may be doing is engaging with comments section. I will be creating at least a dozen TikTok pages. All with their own different category. The goal would be to have you work on at least 3 channels. Posting at least 2 or 3 videos a day. And you’ll get to pick your category!! So this may be fun for you. Example categories can include: tech, sports, humor, news, motivation, cars, travel, and much more! If all goes well this can be a full time looking for affordable bidders. Key Responsibilities: - Finding viral TikTok videos to category...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ... The web should have following:- a) Homepage (simple catchy design with search box) b) List of products page c) Individual Product page (title, rating, product details, reviews) d) User to create account before writing review (to provide option to login via FB and Gmail for user’s convenience) e) Consumer dashboard: select product to write reviews, add photos f) Reviews to be approved before posting g) Product brand owner to create account to reply to review h) Admin to have ability to edit info on webpage (adding category, product, putting up advertisement) i) Security (SSL, Bugsnag) j) Database storage k) Analytical tool (Google) l) Transactional mail (mailgun?) – sign up notification, review approved notification m) Google Ads n) Cookies I would like to know how ...

  $1098 (Avg Bid)
  $1098 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  Seeking Virtual Assistant for Administrative Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assist in streamlining administrative tasks? Look no further! We are seeking a detail-oriented VA to join our team and provide invaluable support in managing day-to-day operations. Responsibilities: Email management and correspondence. Scheduling appointments and managing calendars. Data entry and organization. Research tasks as assigned. Basic bookkeeping and invoicing. Social media management (posting updates, responding to messages/comments). Other administrative tasks as needed. Requirements: Proficiency in English (written and verbal). Strong organizational and time management skills. Excellent communication and interpersonal abilities. Proven experience as a Virtual Assistant or in a similar role. Ability to multitask and prioritize tasks efficiently. Proficiency in Micr...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...a pivotal role in enhancing our engagement and reach through thoughtfully produced videos. **Key Responsibilities:** - Develop and execute a weekly content calendar that includes engaging and original video content suitable for our target audience on Instagram. - Optimize videos to ensure maximum visibility and engagement, incorporating effective hashtags, captivating captions, and strategic posting times. - Monitor engagement and interact with our community to foster a vibrant and interactive brand presence. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency with Instagram's content creation tools, including Reels and IGTV. - Experience in video editing and production, with a portfolio showcasing previous work on social media platforms. - Excellent understanding of Instagram&...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We are in the final steps of completing a Shopify store. There is extensive customizations to the theme, especially in relation to the shopping form on the product pages. You'll need expert-level ...Shopify templating (Including Liquid, JSON, Javascript, HTML and CSS), as well as a working knowledge of Shopify's API, shopping cart, and checkout processes. If you are not used to working on complex and highly customized Shopify sites, and are not available immediately, DO NOT BID ON THIS PROJECT. Generic cover letters will be ignored, so be sure to specifically address what is written in the posting. Your feedback will be reviewed for Shopify-specific experience. Bad ratings will be ignored. If you have zero rating/feedback, then please explain why we should trust you to c...

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  React Native component for Featured Posts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled React Native developer to create a mobile app for both iOS and Android. This component is focus on other user posts that displayed on the page rather than posting ourselves. Every component should have individual unit testing. The components should be easier for integration and development. Key Features: - This section will primarily display images. - Other than the images, the component should also display the username, date of post, like comment and share buttons as well. - For posts with 2 or more images, the component should display the first image for 2/3 of the post and the other 1/3 should have some indication that there are more photos. - When clicked on the post, a modal of the pictures should appear and scrolling horizontally is enabled for...

  $254 (Avg Bid)
  NDA
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...to manually assign one or more specific texts to each account for them to post in the chat, including scheduling options. - Voice Call Joining: Option for accounts to join voice calls within the group, enhancing the illusion of active participation. - Simulation of Online Presence: If possible, a way to show accounts as "Online" to increase the realism of their presence in the group. - Custom Posting Strategies: Various options for how and when the assigned texts are posted to the chat, including randomized timing and simultaneous postings by multiple accounts. - Proxy Support: Essential feature to assign different IP addresses to each Telegram account via proxies, ensuring anonymity and reducing the risk of account bans or penalties. Additional Considerations: The sys...

  $2496 (Avg Bid)
  $2496 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm looking for a resourceful and innovative freelancer who can design and create fillable LinkedIn posting templates for introducing new team members. The templates should have a creative flair and visually appealing layout. Key Requirements: - Inclusion of specific sections for 'Name and Job Title' - Highlight 'Project/Job Responsibilities' in a unique and comprehensive way Desired Skills: - Proficient in graphic design - Experience with creating LinkedIn compatible templates - Strong creativity and attention to detail are essential for this task.

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  28 คำเสนอราคา
  Social Media & Poshmark Pro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Virtual Assistant who is adept at managing select aspects of my digital presence, specifically focusing on social media and Poshmark. Your primary responsibilities will include: - Receiving, Organizing & Posting images to Poshmark store account, using the app or web browser and account. - **Social Media Management:** Creatively manage and update our Instagram and Tik Tok profiles. This includes enhancing or editing (if necessary) and posting videos, and following any particular instructions as it relates to assignment. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in social media platforms, especially Instagram and Tik Tok. - Experience with Poshmark or other e-commerce platforms. - Strong organizational skills for effective email and calendar mana...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Blogpost Writer for High DA Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled writer to create a relevant blog post for my web...create a relevant blog post for my website, which deals with legal counterfeit notes. The aim is not only to generate an informative and engaging post but to get it posted on a high DA blogger site to generate powerful backlinks and drive traffic to my website. Key Requirements: - Writing a high-quality blog post relevant to the theme of my website. - Posting the blog on a high DA site - The freelancer should have experience in blog writing and posting. Please include your past experiences in your application. The length of the blog post is flexible, but it should cover the topic thoroughly. The goal is to attract more visitors to my website, improving its standing and increasing traffic through high-q...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Looking For Many Virtual Assistants For job posting and data entry 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Sharetribe Online Marketplace Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  when responding back to me, tell me what experience you have had with sharedtribe. Right now I’m only looking for people with sharedtribe experience. This is an exploratory posting as I am unsure if anyone on freelancer has had experience with sharedtribe developement. I have a sharetribe site: I'm looking for potential hourly consultants to make modifications and customizations. This is more exploratory posting to find out if anyone here has worked with sharedtribe. Also experience with Stripe would be of interest. After posting my first job here for QA on , I found out from folks here that Stripe lacks support for Indonesia, India and Turkey (and probably others) I'm looking for an experienced Sharetribe developer to help me create

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Daily Fashion Drops on Facebook 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...quality. **Responsibilities:** - **Daily Posting:** Ensure our fashion products are showcased on Facebook and Facebook Stories every day, adhering to our posting calendar. - **Content Creation:** Use images provided, adding compelling descriptions created with CHAT GPT and an actionable "BUY HERE" link. - **Engagement Not Required:** While your focus will be on posting captivating content, managing or responding to comments and messages isn't necessary. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in social media management, particularly Facebook. - Creative writing skills, with experience in CHAT GPT for content creation. - Strong sense of visual aesthetics aligned with fashion industry standards. - Ability to work independently, following a pres...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Sequential Circuit Simulator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the sequential circuit. Presentation of the graph describing the operation of the sequential circuit in graphical form. Presentation of the analysis results of the sequential circuit's operation in graphical form. Determination of control functions for flip-flop inputs. Time analysis (for assumed propagation times of combinational elements) of the implemented control functions. Freelancer Job Posting: We are seeking a freelancer to develop a web/desktop application for static analysis of sequential circuits. The application will have a user-friendly interface divided into three main sections: a logic gates panel, a workspace, and a control panel. Required Skills: Proficiency in web/desktop application development. Experience with implementing graphical user interfaces (GU...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  WordPress Blog Subscription Button Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to create a blog subscribe button for WordPress website, all subscriber will get notified after posting evey new blog! Budget is 10$

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create a Telegram bot designed to enhance the promotion of my website. My platform is not built on common services like WordPress or Shopify but is a custom-built platform, indicating a need for bespoke integration solutions. **Key Bot Features Required:** - **Automatic Posting**: The bot must automatically fetch and post new content from my website to designated Telegram channels or groups. - **Subscriber Notifications**: It should notify subscribers about updates or special announcements directly through Telegram. - **Custom Commands**: I'm looking for the bot to support custom commands that users can input to receive information, links, or perform specific actions related to my website. **No Specific Target Audience**: The bot'...

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am looking for a seasoned social media influencer or agency adept at leveraging Instagram to significantly drive my website traffic. The campaign aims to captivat...and Experience:** - Proven track record in generating viral content on Instagram. - Strong understanding of the needs and behaviors of the 25-34 demographic. - Expertise in social media analytics and strategy adjustment. - Creative and strategic thinker with the ability to generate new ideas. - Excellent communication skills, with a knack for brand storytelling. This campaign is not just about posting; it’s about crafting messages that resonate, engage, and ultimately convert observers into visitors. If you have a portfolio that showcases your ability to grow traffic through captivating content, I would love to ...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Recruiting in Germany - find "procurement manager" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Online business selling household appliaces (opened branch in Germany). We are looking for order/procurement manager We need an HR professional who could take care of this job, including all the necessary tasks: - job description - posting ads on the most popular recruiting pages - do other necessary tasks until the second round of interviewing and hiring (we will make this part internally). Requirements: - native German language; - strong experience in recruiting; - perfect know-how of the German job market. Company management speaks only English, all hiring communication would be in English.

  $1621 - $3242
  $1621 - $3242
  0 คำเสนอราคา
  High DA Guest Posting on Various Websites 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...• A successful run will culminate in the publication of over 100 guest posts. • Prior experience in similar tasks and positive reviews will be an added advantage. To deliver on this project you should be able to proficiently navigate varying domains and know how to tailor pitches for each platform. This ability is essential to ensure optimal engagement and also secure opportunities for guest posting. Looking forward to your bids!...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Tech HR Executive Superstar 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Executive who will be an integral part of our technology company's growth and development. This individual will play a key role in shaping our team, guiding our employees, and ensuring we consistently outperform our objectives. Here's what I'm looking for: - **Recruitment and Hiring** - Craft and implement strategies to attract top-notch talent. - Manage the entire recruitment process, from posting job ads to finalizing hires. - **Employee Training and Development** - Develop comprehensive training programs to enhance employee skills and productivity. - Foster a culture of continuous learning and improvement. - **Performance Management** - Implement performance review systems to help employees meet their career goals and our company objectives. - Add...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Website Project Management & Sales Strategy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Professional Job Posting: Project Manager for Website** We are seeking an accomplished Project Manager to spearhead the achievement of our website's primary objectives: **1. Drive Traffic:** We aim to significantly enhance website traffic. Proficiency in SEO, digital marketing, and a keen understanding of customer acquisition strategies are pivotal. The ideal candidate will oversee the delegation of tasks to freelancers, ensuring meticulous execution. **2. Generate Sales:** Our website primarily focuses on direct online sales of affiliate listed products. We require a seasoned professional with expertise in e-commerce and online retail strategies to optimize the website and implement sales-boosting tactics. As the Project Manager, your role will be to establish the ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  My project revolves around the vital task of recruitment. I'm in need of someone skilled in: - Posting compelling job ads: You'll be responsible for creating and posting job adverts on various online job boards and professional networking sites. The aim is to attract the most qualified candidates for the positions we have available. - Shortlisting candidates: After the job ads are live, I need someone to assess incoming applications and shortlist the most suitable candidates on my behalf. It's ideal if you have prior experience in HR recruitment and are familiar with different online job boards and professional networking sites. Critical thinking and consistent decision-making skills are also highly valued to successfully shortlist candidates. Your efforts w...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Elevate Instagram Aesthetics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...media marketing tools and analytics is vital to modify strategies based on performance metrics. - **Better Content Organization**: A systematic approach to arranging my existing and future posts in a way that makes them easily discoverable and engaging to new and existing followers. This might involve restructuring my profile’s layout, using highlights effectively, and developing a consistent posting schedule. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing and growing Instagram accounts with a portfolio to show visual design and engagement strategies. - Strong graphic design skills, particularly in creating social media content. - Knowledge of Instagram's algorithm, SEO practices, and the use of hashtags for maximum visibility. - Creative writing skills ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  social media manager 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: Which social media platforms would you like the social media manager to handle? Facebook, Instagram What specific tasks do you expect the social media manager to handle? Posting and scheduling, Engaging with followers What is the target audience for your social media accounts? Parents, Business professionals

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...primary responsibility includes daily content editing and posting on specified platforms to engage the target audience and enhance our brand's visibility. Key Responsibilities: - Manage social media platforms: Facebook and Instagram - Ensure daily posting of engaging content Ideal Skills and Experience: - Skilled in the use of Facebook and Instagram - Excellence in content posting and audience engagement - Demonstrable social media management experience - Capacity to work consistently on a daily basis - Understanding of effective ways to boost online presence Please note, content creation is not required for this role--you will be responsible for editing and posting provided content. The goal is to generate a strong online buzz by posting en...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Elevate Web Presence 5 วัน left

  ...search engine visibility and drive meaningful traffic to our site, eventually generating more leads in the process. **Ideal Skills and Experience:** - Profound experience in off-page SEO tactics - Proven track record of improving website traffic and search engine rankings - Strategic thinker with innovative approaches to link building and influencer outreach - Familiarity with social bookmarking, forum submissions, and content syndication **What I Expect in Your Proposal:** I value detailed proposals that outline how you plan to achieve our off-page SEO goals. Highlight your approach, expected outcomes, and how your past work aligns with our project's needs. Show me why you're the best fit for this job! By teaming up, we aim to not just enhance our digital footprint ...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I need a multi-talented social media manager proficient in Spanish, capable of navigating the complex and vibrant platforms of Instagram, Facebook, and TikTok. Beyond just posting updates, the ideal candidate should be skilled in: - Content creation and scheduling: You'll create engaging posts and plan a schedule to reach our target demographic - which includes both other companies, as well as people across different age groups. - Audience targeting and analytics: I need someone who can analyze our followers' demographics and preferences to refine our content for maximum impact. You'll constantly monitor the pulse of our social media, adjusting our strategy based on dynamic audience reactions. Previous experience with social media management within Spain would be a...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...Our goal is to establish a system that enables automatic posting to our Facebook, Instagram, and LinkedIn pages directly from Active Campaign, using Pabbly as the intermediary tool. **Skills and Experience Required:** - Proficiency in Pabbly Connect and Active Campaign, with previous work samples. - Strong understanding of social media integrations, specifically Facebook, Instagram, and LinkedIn. - Experience in setting up and managing automatic posting from Active Campaign through Pabbly. - Ability to troubleshoot and ensure a seamless flow of data between Active Campaign, Pabbly, and social media platforms. **Specific Tasks:** - Set up social media integration in Pabbly to connect with Active Campaign. - Ensure automatic posting is functional and efficient acr...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced developer to create a dynamic forum with specific features tailored to my community's needs. My vision involves a platform that's easy to navigate, fosters engaging discussions, and offers exclusive content to paying members. Here's what I'm looking for: - **User Management:** - Secure registration and login process. - Diverse discussion categories for organized, topic-specific conversations. - **Membership & Payments:** - Integration of a seamless monthly subscription model for premium access. This will allow certain parts of the forum to be exclusive to paying members. - **User Profiles:** - Support for intermediate-level customization. Users should be able to: - Choose from a selection of avatars or...

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Odoo Running Balance Fix 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm experiencing a specific issue with my Odoo Accounting Dashboard where the running balance is not updating correctly. This misalignment is causing significant inconvenience and potentially affecting our financial analysis accuracy. Please check the Original Post on Odoo Forum to understand the issue: Post: i am using Odoo 16 CE with the Accounting Kit from Cybrosys. In the overview on the Server the "Balance in GL" is not loading and not being shown. but with the same Database Restored and same Apps, on Localhost it's working perfectly: Linux Server: In Attachments () On Localhost (Windows) : In Attachments ()

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  This Job Post has been significantly descoped from the previous posting. I am looking for an experienced data scrapper who can execute a comprehensive task for me. Here's what's required: - This project demands an online search on Google using the "site: USA" filter (for better result, run in incognito window). The primary task is to scrape every URL from the list correlated with businesses located in United States of America (USA). - You must retrieve the following data: url, business contact information (business name, address (street, city, zip code), phone number. Also retrieve business hours, reviews, links where possible. - I require the data delivered neatly in an Excel spreadsheet in a zipped file. Steps to Bid: 0) Only interested in automated scrapping ...

  $453 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...more unique 'puppy' voices aiming to bring out distinctive personalities rather than being breed-specific or age-specific. Number depends on number of major puppies in video. - To infuse AI functionalities during the video conversion process, specifically voice changing. - Proficiency in facial recognition and detection, along with text-to-speech conversion. - Knowledgeable with social media posting and linking to platforms such as Reddit, Instagram, Facebook, and PuppyFind. Length of video would likely be 2-3 minutes. The ideal candidate will have experience with AI and voice changing technology. It's not a job for the faint-hearted, but certainly one for those who love a blend of creativity, technology, and puppies! Plan to post up to 2 videos a week when I h...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  As the owner of a video and photo production business based in Mexico City, I'm hunting for an adept SMM specialist. My goal is to boost followers, stimulate activity, and ultimately, score more inquiries for my work. For this project I need someone to help me create ONE advertisement on instagram, targeting the right audience. I already have the content, I just need you to help me with posting. * Target Audience: The spectrum of my audience spans from individuals to small businesses. This time I specifically I want to target restaurants, chefs, food industry in general.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  This project is an offer for the following: • Expertly Crafted Graphics: 2 posts per week • Engaging Content and Strategic Hashtags: Included • Advanced Scheduling: Ensure systematic posting • Story Conversion: Resize 2 posts weekly for Stories • Reel Creation: 2 reels per month

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Minimalist Text Blog Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...clean, minimalist design that emphasizes readability and user engagement. - Mobile responsiveness is a must, ensuring a seamless experience across all devices. - Implementation of an intuitive UI/UX design, aiming for ease of navigation without a search feature. - Efficient loading times, with optimized images and content for swift access. - A content management system (CMS) that allows for easy posting, editing, and management of articles. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in creating minimalist and mobile-responsive web designs. - Expertise in HTML, CSS, JavaScript, and familiarity with CMS platforms. - A portfolio showcasing previous web development projects, especially in the realm of blogs or content-focused sites. - Strong communication skills and the a...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา
  Simple WinForm and web api UI Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a developer skilled in Visual Basic .NET (preferable) or C# to create a basic WinForm application to consume WebAPI (OpenAPI) allowing for data posting and retrieval. **Key Requirements:** - Development of a WinForm application in Visual Basic .NET or C#. - Integration of a user interface consisting of simple winform with some textboxes and listview. - Ensure the application can efficiently handle data retrieval and manipulation tasks. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Visual Basic .NET and familiar with WinForm applications. - Experience with user interface design, specifically with winforms. - Strong understanding of how to integrate a UI with backend logic for data tasks.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can help me create 200 high-quality backlinks for my website targeting ...I am specifically looking for guest posts on high authority websites. Industry/Niche: - I am open to suggestions regarding the industries or niches from which the backlinks should be obtained. Skills and Experience: - must be experienced in SAAS based backlinks ans SEO - Experience in guest posting and creating backlinks on high authority websites. - Familiarity with SEO best practices and link building strategies. - Ability to conduct research and suggest relevant websites for guest posting opportunities. If you have a proven track record of successfully creating high-quality backlinks and can meet the requirements mentioned above, please reach out to discuss...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I need a WordPress Developer, who can develop a Job Portal Website. That will have all the basic features like creating employer account, job seeker account, job posting, job applying, interview schedule, online CV, and etc. I need an admin panel, company panel, and job seeker panel.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...Corporate Social Responsibility (CSR), and Sustainability sectors. To enhance my application process, I require a detail-oriented freelancer who can personalize my applications efficiently and effectively. Here's a succinct rundown of what I need: - **Customization of Materials**: Both my cover letter and resume need to be tailored to reflect the requirements and keywords highlighted in each job posting. I aim to make every application resonate with potential employers by showcasing how my background aligns with their needs. - **Volume of Applications**: I am looking at submitting more than 20 applications a week. This will demand meticulous attention to detail and the ability to keep each application unique. **Ideal Skills and Experience**: - Proven track record of succ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...companies, and referral partners). Key features include professional and service seeker registration, browsing services and projects, direct communication, secure payment processing, price negotiation, dedicated services, information confidentiality, on-time project completion, best price guarantee, highest quality guarantee, marketing and promotion, consulting and support, project management, and a forum for sharing knowledge and training materials. The project supports both Arabic and English languages. The timeline includes design and development phases, testing, launching a beta version, collecting user feedback, making adjustments, launching the final version, starting a marketing campaign, evaluating system performance, making necessary improvements, and expanding service...

  $1500 - $3000
  ปิดผนึก
  $1500 - $3000
  130 คำเสนอราคา

  ...assist in streamlining administrative tasks? Look no further! We are seeking a detail-oriented VA to join our team and provide invaluable support in managing day-to-day operations. Responsibilities: Email management and correspondence. Scheduling appointments and managing calendars. Data entry and organization. Research tasks as assigned. Basic bookkeeping and invoicing. Social media management (posting updates, responding to messages/comments). Other administrative tasks as needed. Requirements: Proficiency in English (written and verbal). Strong organizational and time management skills. Excellent communication and interpersonal abilities. Proven experience as a Virtual Assistant or in a similar role. Ability to multitask and prioritize tasks efficiently. Proficiency in Micr...

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly proficient social media expert with a focus on Facebook and Instagram. The purpose of managing my social media channels is to generate leads for my business. Specifically, the successful freelancer will be expected to: - Devise and implement a strategic plan for posting product promotion-related content on both platforms - Effectively engage our follower base and use innovative methods to convert social interactions into leads - Regularly analyze metrics to assess the efficiency and success of the strategy Experience in the successful management of Facebook and Instagram, with a track record of generating leads, is essential. Proficiency in media planning and content creation focused on product promotion is highly desired. A background in analyzing social...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน forum posting ชั้นนำ