ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  67,015 free clientless bot งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บ กับ discord bot หมดเขตแล้ว left

  ต้องการทำเว็บไซต์ paid membership เดือนต่อเดือน หรือ 3เดือนครั้ง หรือ 6เดือนครั้ง หรือ 1ปีครั้ง โดยตัดเงินผ่านบัตรเครดิต เสร็จแล้วส่งเมลล์พร้อม verification code ไปใส่ใน discord bot เพื่อ verify เข้า channel

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Develop a Conversational Chat Bot 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, everyone! We are looking to build a conversational chat bot. One that is like a career coach. I think it might need to be built in a platform like IBM Watson and/or be able to access a neural network like openAI’s GPT-3 but we need to do some more research, and probably need to work with you to figure out what the right approach will be. We are looking to partner with someone capable on this project - does this sound interesting to you? It might take us a while to figure it out - maybe build a prototype and then improve over time

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  AlgoSight Technologies 6 วัน left

  Building an algorithmic trading bot and a website.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  1) AFL code Image generate loop format in particular time and then sent to Telegram. 2) Telegram Bot Separate exe file. 3) text caption add "Contact us Mobile and WhatsApp 00201555969575"

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Chat Bot Open Source 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have created a sample of questions that people send me on my site and I would like to create a chat bot with an open source platform or Facebook Messenger if possible. I have attached the initial specs and questions samples. ( was uploaded by mistake) Please provide your offer with examples of chatbots you have created. Also let me know what is the best way to categorize the questions/answers in order to make best user experience

  $534 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...*not* bid on this project the normal way. Instead, to apply for this project please paste... Python_1_hour_28_Nov_2021 into your Freelancer profile. I will search for... Python_1_hour_28_Nov_2021 If your profile were to interest me then I would invite you to bid on this project thereby enabling you to bid on this project "for free" (without spending one of your bids). Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Python used to program microcontrollers. ESP32 is a mi...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...bid on this project the normal way. Instead, to apply for this project please paste... Python_Full_Time_28_Nov_2021 into your Freelancer profile. I will search for... Python_Full_Time_28_Nov_2021 If your profile were to interest me then I would invite you to bid on this project thereby enabling you to bid on this project "for free" (without spending one of your bids). Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ YOU MUST LIVE IN... ✻ Albania, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Kosovo, Mexico, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, Uruguay, or Venezuela. ✻ EXCLUDED REGIONS ✻ I am sorry to shout but please... NO AFRICANS,...

  $1519 (Avg Bid)
  $1519 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Telegram bot 6 วัน left

  Hello, I need someone to make for me software for autopost on Telegram. The software should have the option to log in to the account, then have the option to put in a list of Telegram groups and channels. And at certain intervals to post at once in all groups and in the comments of the channels. And all this is set to be repeated X times in certain intervals. Also its will be nice if you can implement proxy login.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Project for Wei Sung L. 9 วัน left

  Hello, i found you by this link: https://www.freelancer.com/u/wliewsung/portfolio/bet365-value-bet-bot-6862011?w=f&ngsw-bypass= I am interested of this bet365 auto bot, so may you give me more information of this auto betting bot ?

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I want a simple bot that auto-sell my bep20 token once it hits my target price. I want an application that allows me to enter the following: 0. I buy a BEP20 token manually through TrustWallet. (THIS STEP NOT PART OF THIS REQUIREMENT. I will buy it manually) 1. Enter my BEP20 token address that is already in the market 2. Enter the address to sell to either BNB or BUSD 3. Enter a slippage percentage like 11.5% 4. Enter my BEP20 target price 5. Run the bot. Initiate the bot in my VPS server. 6. I receive a telegram notification that my bot has started. 7. The bot should run in my VPS server and waits until the trade hits my target price. Once my trade hits the target price or more, the bot sells my token for BNB, or , BUSD 8. If a trade fails, I ge...

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Help Me Hire Better People 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, FIRST: if you're a bot sending generic applications, please don't waste my time. Here's the gig, see if it's interesting for you: I'm working on a small company inside the localization industry. We offer courses and intensive bootcamps for students who want to learn and experience what the career looks like. We also work with companies that use these bootcamps as a way to hire better employees. The project is called Localization Academy. Recently, I spend a lot of time here on freelancer.com trying to find the right people to slowly grow our team. We're not in a position to hire anyone long-term, yet. Oh, here's a sneaky interruption — please include the word 'bish' in your application if you read this. I would like so...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Looking for a Tiktok Automation tool. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a tool which can follow users on tiktok, automatically create tiktok accounts, switch the accounts into business mode, upload a photo from a folder on our machine, the bot should then preform tasks like liking, commenting, following, mobile emulation most likely required.

  $1151 (Avg Bid)
  $1151 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need programming help for my Propeller bot

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm seeking sound advice on how to get my Facebook ad account reactivated without making it worse. I haven't even set up a single ad yet and I've been restricted. I fear that I'm at the mercy of a bot, and they'll be no recourse if my ad account is permanently suspended. I need someone who understands how this whole monstrous and monolithic system works. I just need a short consultation.

  $48 / hr (Avg Bid)
  $48 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Final version bot 9 วัน left

  As discusses before, the requirements are in .pdf

  $1132 (Avg Bid)
  $1132 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trading Bot 6 วัน left

  Looking to build a trading bot that I can control from a control panel.. This will be for my own personal token.. so I can create transactions. (BSC Scan) Binance Smart Chain - I will like to have a buy option where I can put how much I want to spend / or how many shares that I will like to buy of my token.. being that my token is only $0.03 a share and Binance fees being extremely low. I will like to be able to perform this action with only a dollar in BNB I also will like a sell option where I can choose how many shares I will like sell (as long as there are tokens in the wallet of course with enough bnb to cover the fees, etc.. I already have 3,000 wallets so don't have to worry about I will like to efficiently be able to use the bot with a minimum of 500 wa...

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I want to update the own-developed management software that I use in my architecture studio, to be usable also offside of the office. The software was developed in Visual Basic NET. It's working in Visual Studio 2019. The database has 30 tables and 2 inquiries. Because privacy reasons, I can't share the database or the software until we start the project, but we could appoint a short interview where I could share some other details.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need a top comment bot for instagram which can comment first whenever something Is posted by people who are in my following list. That comment should be posted within 5 sec of the post and should be at the should not get action block.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create an anonymous confessions discord bot 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a discord bot that allows members to vent/write out things in their mind anonymously within the group Features: - Person able to write up their confessions to the bot - Afterwards it anonymously gets sent out in the discord channel - They are able to access links of emergency contacts Deliverables: - Ease of use - Attention to detail - Flexibility to feedback - Transparency (communications)

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create a Defi Sniper Trading Bot 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The bot would be very simple in nature to start with, and it will interact with PancakeSwap, UniSwap, Velas, and Solana. The bot would be provided with a contract address, and subscribe to pending transactions on the mempool and monitor for liquidity. When the liquidity is added the bot would be instructed to do a series of actions, either buy immediately SwapEthforTokens or SwapEthforExactTokens et.x... or would wait for predefined seconds to avoid any Anti-Bot. After purchase the bot would go into sell mode, and it would read the sell config from the file for selling on profit, selling stop loss, profit trailing. Etc... The developer would of this would be hired in the future for further updates and additional enhancements. Source Code should be...

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  (*NOT A TELEGRAM BOT!!!*) We want to records all Telegram VOIP call directly from the app. (and save them or send them) (open source project: You can use this github project if it's helping: ) (*NOT A TELEGRAM BOT!!!*)

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  SNIPER BOT DETAILS AND FEATURES -Snipe bot for kucoin centralized exchange. -Technology used to buy, Mempool bot. This is same technology as front running bots and is the fastest best latest technology available. Mempool Scanning Bot sees liquidity transaction before it's confirmed. Thanks to this, the bot can place a buy order in the same block leading to zero seconds delay between buy & liquidity transactions. Bot buys token as soon as liquidity is added in the same block attempts multiple times and always successful, If fails (only will fail due to anti bot measures which will not be a problem on cex) it buys in next few blocks until successful, which is considered a very fast human and not a bot, it Shoots multiple tim...

  $3395 / hr (Avg Bid)
  $3395 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...bid on this project the normal way. Instead, to apply for this project please paste... Python_Full_Time_28_Nov_2021 into your Freelancer profile. I will search for... Python_Full_Time_28_Nov_2021 If your profile were to interest me then I would invite you to bid on this project thereby enabling you to bid on this project "for free" (without spending one of your bids). Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ YOU MUST LIVE IN... ✻ Albania, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Kosovo, Mexico, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, Uruguay, or Venezuela. ✻ EXCLUDED REGIONS ✻ I am sorry to shout but please... NO AFRICANS,...

  $1599 (Avg Bid)
  $1599 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...*not* bid on this project the normal way. Instead, to apply for this project please paste... Python_1_hour_28_Nov_2021 into your Freelancer profile. I will search for... Python_1_hour_28_Nov_2021 If your profile were to interest me then I would invite you to bid on this project thereby enabling you to bid on this project "for free" (without spending one of your bids). Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Python used to program microcontrollers. ESP32 is a mi...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Discord web bot script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to automate a task on web with delays

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  A transformation from the phrase into links (12) written in Python for maltego for Google search engine.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  LF Content Writer. Turn our videos into great articles! 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello awesome writers, FIRST: if you're a bot sending generic applications, please don't waste my time. Here's the gig, see if it's interesting for you: I'm working on a small company inside the localization industry. We offer courses and intensive bootcamps for students who want to learn and experience what the career looks like. We also work with companies that use these bootcamps as a way to hire better employees. The project is called Localization Academy. Most of our content is created as videos first and then we just post the automated transcript to our website. I'd like to find someone who could polish it into a nice article, that's kinda casual, funny, GIF memes allowed... yet still communicates the value (people can learn something). O...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a telegram ad bot for advertising in setted groups. I would like to have settings like: adding/changing the ad text, adding/removing the groups where it sends the messages in, setting the time how often it should send the ad texts.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need you to create me a software for roulette. the roulette must work in any online roulette casino which is operated by netent gaming. the software will be able to spin the roulette wheel placing 24 individual bets and go up/down betting level depending on win or loss (ex 1 unit on 24 numbers loss 2 units on 24 numbers loss 4 units on 24 numbers win 2 units on 24 numbers win 1 unit on 24 numbers needs to be easily uploaded

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Make a telegram bot 5 วัน left

  a telegram bot that will notify me when there is a new video uploaded in a certain YouTube channel( i will provide u the channel link). the msg must contain the newly uploaded video link nd I want a sequence 15-20 messages delivered to my group one after another by the bot. so that i don't miss

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  A NFT trading bot on BSC 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Want a trading bot to trade NFT on BSC, with some kind of dashborad to mange plot

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Arbitrage Flash Loan 8 วัน left

  Hi Vitaliy V., I hope you're doing well, I have a project to run a smart contract on blockchain using Arbitrage Flashloan by useing web3, I already have a bot script that detecte the price difference between different exchanges and different tokens, what i really want now to execute the flash loan when different prices of any token are detected, I also have the code but written in solidity so i would combine then in a single code of web3, I will provide all source code. Can you do the job?

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Binance API 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm using a python script to connect to Binance exchange on AWS. It uses Django framework to supply input. The script run fine for few hours than it suddenly exit with error code 245 (see attached screenshot) . I'm for looking for someone who has experience in using Binance API/Automated bot can provide a solution for same.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Bigo live bot How much is the price of the live broadcast viewer bot you have made and can I see a demo sample video?

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Chatbot development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Want to develop an interactive bot for customer query resolution

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Eth node on Debian 7 วัน left

  Hello, I have installed debian on a dedicated server and I would like to install a full node on ethereum ( not archive node), to have 0 ms latency for my trading bot. You can do it with trading view I use this server : Can pay 100 usd if you are interested and set a milestone :) Thank you !

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  private eth node 7 วัน left

  Hello, I have installed debian on a dedicated server and I would like to install on debian, a private node (eth) to have 0 ms latency for my trading bot. You can do it with trading view I use this server : Can pay 100 usd if you are interested. Thank you

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  eth node for trading 7 วัน left

  Hello, I have installed debian on a dedicated server and I would like to install on debian, a private node (eth) to have 0 ms latency for my trading bot. You can do it with trading view I use this server : Can pay 100 usd if you are interested. Thank you

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Need some help optimizing my 3commas trading bots, also want to close out some active trades and reinvest in others. Can you help?

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I need a E commerce web developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am wanting a e commerce web developer for a large site that has 7 main categories and multiple sub and sub sub categories, it needs 5 tiers in background for 5 price breaks ABCDE customers, log in for customers, quoting system attached . integrated with ZOHO one and Xero for accounting, chat bot on front page for live chat, Facebook, Instagram, LinkedIn, twitter loaded up and also a full suite for customers to send to friends or interested parties from my image like WhatsApp the above mentioned Pinterest etc. We will have approx 60,000 to 100,000 products listed. Google analytics added. This is one of my suppliers that will be loaded on to our new website I also use these 2 sites and am looking for something similar https://www

  $2981 (Avg Bid)
  NDA
  $2981 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Build a bot that can invite members from target Telegram group. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build a bot that can invite members from target Telegram group. I need a bot that can mass invite users from targeted Telegram group to my new group.

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Build me an onlyfans auto follow bot 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey im looking for an onlyfans auto follow bot, I have an exact example and how it works I would like the whole thing imitated exactly

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Project for Laksh K. 7 วัน left

  Hey, i saw you've applied to make an onlyfans follow bot- were you able to do this?

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Automatically buy art-works from VeVe Please see this video:

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We have six 4 -second clips that need logos attached to moving boards in the videos in 3D. They need to look realistic & high quality in the boards, and the boards should have a "glassy" finish. Will give an example. Here is a loom video showing exactly what's required: I can pay 15USD for this to be done in 12H. Thank ...the boards should have a "glassy" finish. Will give an example. Here is a loom video showing exactly what's required: I can pay 15USD for this to be done in 12H. Thank you and let me know if this is something you want to do. Check the Loom video for details above. Post "GREENS" if you're interested and we'll know you're not a bot.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Custom arbitrage bot 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Am looking for a professional who is going to create for me a custom arbitrage bot between dex'es. Bot should monitor specific pairs which will be predefined. Bot should execute buy and sell at the same time. Bot should also have option to buy and send tokens to exchange where it sells the token with arbitrage. Bot needs to be very responsive and quickly to be able to compete against other bots. Bot should be able to run on a windows or linux server Only experienced people please.

  $1290 (Avg Bid)
  $1290 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  EA Bot trader 4 วัน left

  I have a trading strategy which I would like to be programmed into a bot which automatically trades on my behalf. The strategy involves executing the first trade and having stop losses in place as well.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Crypto website 4 วัน left

  I need a crypto website and bot

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา