ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  209,010 free football bet script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันต้องการซื้อ Travian Script 5 หรือ 4.4 ปราศจากช่องว่างและปัญหา รองรับมากกว่าหนึ่งภาษา ตัวอย่าง

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการสคริป Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> an...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Powershell script 6 วัน left

  There is a plan to move the on-prem application to a new data center (Woodlands). In order to achieve that we have an overall task breakout planning for Woodlands data center migration. I...(Woodlands). In order to achieve that we have an overall task breakout planning for Woodlands data center migration. I am working on modifies the compare deployment job to account for new site (Woodlands). There is already a powershell script that is applying for two existing data center (Bristol and LA). now we need to update the compare deployment job to ensure our applications deploy to all regions (include the new data center) and are in sync with each other, and to make sure pool are running etc. I need help to update the script. I have attached the actual script that I sta...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Recreate my python script -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like someone who is familiar with python and selenium... I currently have a python script which I need recreated for a different platform.. I have current code and I can show it.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hello, I am currently looking for a solidity / js developer who knows web3js to create a simple script in Javascript, who calls smart contrats to get pairs price on DEX (Pancakeswap, TraderJoe etc). A script where I can put my own RPC Node with web3. I could offer you lots of different jobs in the future.

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  need script for T-shirt Design template for our website user. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, need script for T-shirt Design template for our website user. So our user can select the template and customize the t-shirt and also can move 360 degree and then they can order it. Note we going to use also other product like diamond jewellery. Your task to only provide s script for this design Template, We are developing the ecommerce site where we going to implement it. Thanks!

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Web scraping - Develop Python Script -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional to develop a python script (using beautiful soup, selenium or other) to scrap informations from a website.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  GeniusCart script modifications pt2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require someone who is very familiar with the GeniusCart script produced by GeniusOcean and available from codecanyon.net. The changes I need are fairly straight forward and I did have another freelancer make these changes to an earlier version of GeniusCart. Unfortunately they have now disappeared so I need to find another freelancer who can work with the GeniusCart script. The main changes I need right now would be the ability to add some extra field into the product import process as well as modify the front page so that only the featured categories show. If you are very familiar with the GeniusCart script and code modification with that script then please outline your previous experience and we can work from there. There would be ongoing work as new twe...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  C Programming script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone who can help me to write scrip in C language

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  need javascript expert to modify tampermonkey chrome js script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need javascript expert to modify tampermonkey chrome js script

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  2 คำเสนอราคา

  ...needs some JavaScript or jQuery script editing to display searched content based on the link found in JSON file. The full content before search looks like in Currently if I'm searching for "summary", what is found in HTML document, is displayed and other elements are hidden. Everything is working properly as you can see in img2.png. If I'm searching for "a101" nothing gets displayed for the moment because the script is missing. Please check comments in function querySuccess(). This "a101" search is using JSON file to retrieve the link of document which needs to be displayed in HTML as the word "summary". As you can see in nothing is displayed for the moment. I need a developer with knowledge of JavaScript and jQuer...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  GRUSS SPREADSHEET -- 2 6 วัน left

  ...Betfair API-NG. To avoid confusion , this is a project to create an excel spreadsheet from scratch or modify an existing one ONLY. Gruss Betting Assistant handles all necessary communication with the Betfair API I require a spreadsheet that links to the Gruss Betting Assistant bet placement software. To log prices of selected horses at 10 minutes before scheduled start of races (or could be a user defined time). To log prices at 1 second before scheduled start time (or other user defined time), and to place a bet if criteria met. Criteria would be if price at 1 second is within a user defined factor (plus or minus) of the logged price at 10 minutes. Bets could be to back or lay (user defined) , and encompass multiple price ranges for each selection (user defined). At...

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Create app to watch football match live

  $2486 (Avg Bid)
  $2486 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Logo Design 6 วัน left

  Finding the designer to make like image. But these are images for football to use World Cup 2022.

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Unity 2D fix physics problem 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I’m developing 2D game where there are 7 balls and 1 player ball. There is a moving block which is “kicking” the balls like foot in a football. There is also a moving box which is preventing balls from getting to the goal area (like a goalkeeper). Player can use swipes to move his ball (white ball in our case). If ball collides with red area (killer), it teleports to the start. If ball collides with finish it also teleports to the start. For moving the player I use AddForce so keep this in mind. The problem is that basic physics doesn’t work properly because balls are not getting any inertia/force from the foot as well as are not bouncing from the walls/floor. I attached two videos. First video is illustrating what unity scene looks like right now. Se...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced python programmer to do two things for me: 1 ) match two csv files to find fuzzy matches 2 ) de-duplicate names form a single csv file using fuzzy matches Files can be large (between 500K and 100K records). Script must be optimized for performance Output must contain matching scores, original columns from input files Ability to exclude words from matching Clean data for non-printable characters, replace multiple spaces with single space, trim leading and training spaces, remove LF CR from string

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  1. Speed is king. Keep it lit...seconds so 3 seconds after I press the button it must take best available price on either back or lay side of book. 4. Must do this running through express VPN 5. Must be able to navigate to initially tennis and cricketmarkets only 6. You need extensive knowledge the different betfair api 7. I own the source code For reference look at Bet on droid - which is too slow but otherwise very functional Bangbangbet - appears faster but won't allow me to bet live even when using express VPN when apps do with the vpn directed to *I live in Aus where betting in play is not allowed where I use a VPN to get around this and works apps except big bang bang bets See betfair api..they have all the info needed to access there api.

  $884 (Avg Bid)
  $884 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Creating a LUA SCRIPT for a specific app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i wanna create a lua script for a specific game. I have some games, i wanna upgrade their MANSION level to a specific level (no matter if the upgrade is real or fake) I want to upgrade the 'mansion' to a specific level, the important is to reach the mansion to a specific level ! Because i do it last time with adding fake GOLD, and i tried to upgrade the 'MANSION' level and its worked, but there is games dont support it and mark it as fake value of gold. After re launching the game, it will see that everything back normal and all upgrades are canceled, Because that values are fake. Normal, i need it to be fake, the important to success the upgrade button. Is there anyone can make it ? Please dont spam messages, without reading the project.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hi Yurii S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I would need a Python network TCP server script and TCP client script working together. Upon receipt of a connection, it must send the client its IP address (client IP). Then he must wait for the customer orders. Valid commands are "TIME", "IP", "OS" and "EXIT". On order TIME, the server should return the current time. At the IP command, it returns the IP address of the client. At the "OS" command, the server returns information about the operating system. To the "File" command, the server sends a dummy file to the client. If the client closes the connection or does not respond with a command within a reasonable time (20 seconds), the server must close the current connection and wait for another connecti...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Using Numpy and SciPy, I would need a python script to calculate the average RGB tensor from image of human faces. Step-by-step: o If a folder contains more than or equal to 2 images, do these step: ▪ Read each image using SciPy and add the values in the RGB tensor (Red, Green, Blue) ▪ Calculate an average RGB tensor by dividing by the number of images in the folder. ▪ Write the average result in an image with (don't forget to convert the result to a type that saves images in correct form). Images should be saved in a folder called "./result". • Please keep in mind that the uses of multithreading or multiprocessing to speed up the script. The script will have to run from the root of the main folder. In the main folder, there is about 400 folders...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  The process would be: 1) enter the jira URL automatically 2) sign in using user entered username and password automatically 3) The excel sheet would have cells in a column form filled with issues manually entered by user. The program would have to get the details for each issue where I need ALL details (status, project, summary, creation date, update date, assignee, etc.) in table form. Also need a way to have them updated on command

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Build Website 6 วัน left

  Want to build a website that will host multiple March Madness Office Pools. The pool will have both the typical Bracket which pool players will fill out prior to tournament start, and also have optional betting aspect to it. (Not real money) but betting against spre...Create their own pool. Will change a fee (tbd) to use the site/service. Website will need MySQL database on backend to run all pool and all administrative data. There will be limited pool options so pool admins can customize their pool to some degree. Some pools may just be traditional bracket only pools. Some will have betting option. Pool admins can customize points per round as well and max bet amount per round too (if they elect to use betting option) will also have optional lower seed bonus points for those wh...

  $1158 (Avg Bid)
  $1158 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Lua Script 6 วัน left

  Lua script yazılım dilini kullanabilen logitech mouselar üzerinden script yazabilecek yazılımcı arıyorum

  Lua
  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Google Apps script 6 วัน left

  I need someone to import live coingecko prices into a google sheet like this

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking to automate some vlookups that i have been doing across some XLSX files. Each file has a unique key, either emp num or job req. I expect it should be pretty straight forward

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Flutter Design Improvements 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i created a flutter application. i need someone increase design quality and approve good design for my application. This is a football application and total page 5-10 i added screen shots. i need someone increase the quality.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Convert Pine Script / ThinkScript to HaasScript -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Conversion of trading indicators from Pine Script and ThinkScript to HaasScript. HaasScript is for this trading platform- The language is similar Pine Script. I have about a dozen indicator scripts I need translated and tested into HaasScript. Thank you for taking a look.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Background: The fourth of our eight great ideas is Performance Via Parallelism, and for many years we have exploited ..."parallelism' in the index of your text, along with "instruction-level' you will find 'data-level', 'process-level', and 'task-level' also listed. These are not all of the possibilities, another appropriate topic listed in the text index is 'thread parallelism' for example, but if you want to ensure that you are choosing topics appropriate to this course, a class named xxxxxxx-level parallelism is a safe bet. Also, from another great question, you are welcome to use the ones listed in your text, but if you choose to do so, be sure that you have citations apart from your text. want you to read papers. Your ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Looking for serious guy fix script only pro no joke people 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for serious guy fix script only pro no joke people

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Need a web scraper to build a small tool/script หมดเขตแล้ว left

  I would like to get a small tool built in python, I have to export some data from LinkedIn's "Sales Navigator page" As I am a paid subscriber to it and do it manually on an ongoing basis like daily or weekly however now I want to automate my work. I need a script or tool which can export my selected filtered visible profiles into the excel sheet. The tool should have the proper & inappropriate time span in scraping each profile & each page. Please note, I am looking for a script, not the chrome plugin. Regards

  $27 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need to write script that read 3 folder of npy images and the another folder of masks ot these image. mask number 1 in folder 4 is the mask for image number 1 from folder 1,2, and 3. mask images value is (0-1) or (0-255) so I need to cut ROI from the npy images in folder 1,2, and 3, where the pixels in mask are 1 or 255. i need to crop the smallest rectangle including in this rectangle all pixels from the npy image ( these pixels valu in mask is 1 or 255), so we will have the smallest number of pixeles represent 0 in the mask.

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  looking for developing an application in SAAS model with ROR .Looking for a strong developer with experience in Ruby , MySQL , SAAS and REST API

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Modify AutoHotKey Windows Switcher script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I like this AltTab windows switcher enhancement script that I found on GitHub. Thanks to the developer of this script. :) I would like this script tweaked so that it will not show the black GUI window switcher if Alt Tab is pressed/released quickly... and if Alt Tab is held, say more than 1.5 seconds, to show the GUI / normal behavior of script.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a very simple website with a payment gateway where user can sign up with mobile number and can pay with some details.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need a very simple website with a payment gateway where user can sign up with mobile number and can pay with some details.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Tengo implementado un script python que se encarga de subir archivos automaticamente a una carpeta de Google Drive, actualmente tiene errores, solo suben algunos archivos, necesito un experto en Python que pueda revisar el código, corregir el error y optimizarlo.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a Flyer for Whalley Futsal Club 5 วัน left

  Logo attached Whalley Futsal Club Open Day *must be big* Sunday 19th December FREE Taster Session Only 12 spaces per age group Under 5’s: 10 am - 11 am Under 6’s: 11 am - 12 pm Under 7’s: 12 pm - 1 pm Under 8’s: 1 pm - 2 pm Venue: Oakhill Leisure, Oakhill School, Wiswell Lane, Whalley, BB7 9AF What is Futsal? Born in South America, Futsal is an indoor, 5 a-side variation of Football. With slightly different rules and heavier footballs it’s an action packed, fast paced, end to end game that relies on quick thinking, fast feet, exploiting regular goal scoring opportunities and winning the ball back from the opposition as quickly as possible. Futsal is proven to create more skilful, more efficient footballers and it’s a game that&r...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  PS: I already have the script, I just need to adjust it for the best result. I have a mass of data with about 44,000 rows. **** I would like to predict the movement of 2000 lines. I hired a freelancer who generated a code, but the movement the script is generating is not real. Please check the attached images. He used 70% for training, 30% for testing and the model behaved very well and with low error in the mass of test data. The problem is in the forecast of the next 2000 lines. It generates a line that is not real in my view, as the price does not walk in a straight line.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Néed to do task on Aws lambda python script to cleanup AWS AMIs

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Web scraping - Develop Python Script -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional to develop a python script (using beautiful soup, selenium or other) to scrap informations from a website.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Hello Sam, I would like to build a trading view indicator which calculated the value of RSI(14) - ATR(14) for every daily candle.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  skin gambling site 5 วัน left

  ...game. The games we're looking to offer on the website are: - Coinflip Duel Players deposit skins in where there is a set percentage player can match up to 10% of initial coinflip - Jackpot Everyone can bet on the jackpot, the higher the bet you make, you'll get a higher chance of getting the pot. Winner gets the pot. I do have a domain as well as hosting for you to connect and check if it works. You will have to set up all backend things. You need to make a Steam API trade bot for people that want to deposit game skins. I also would like for players to be able to view their total bet, deposit, and profit You need to create the website. We will be using a light blue and grey color theme. We will be using game skins for Rust on the website. And imple...

  $1026 (Avg Bid)
  $1026 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Customize email script 5 วัน left

  Hi. I'm looking for someone who can customize my email script Apply if you're interested

  $79 - $80
  ปิดผนึก
  $79 - $80
  14 คำเสนอราคา

  I have a working script that looks at a condition and performs an action. I would like to add couple of more conditions to the same script and would need some one with PowerShell scripting experience. Would be a fairly simple task

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  i am seeking for well experienced script writer for my youtube videos regarding human psychology. It must be an original (never made before ) script

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา