ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,921 free php browser based game script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  building a browser app 6 วัน left

  building a browser app and integrating admob in there. 2 days timing!

  $34 (Avg Bid)
  NDA
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need any opensource web browser modification for showcase. It should not save any urls, history, no right button, no hotkeys etc.

  $701 (Avg Bid)
  $701 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Looking for well experienced PHP developer, having 8+ experience. The description of the work is, I want a proxy browser to be built and integrated in my website along with the ability to download any video/audio from any website like Torch browser or internet download manager.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need an app to be developed through which users can browse websites on their phone. Basically, it will be like Chrome for Android / Firefox f...Chrome for Android / Firefox for Android. If you want to use the open source code of any of those browsers, I'm fine with that. I want to configure SOCKS5 functionality in the browser with Admob integration.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  WordPress website. Safari browser loading issue. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have WordPress website which is missing images in safari browser. I need the right developer who can fix.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Clone open source Chromium Browser to replace the name in the script such as in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to replace as an example words iridium to another name.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  WordPress website not Optimizing properly in Safari browser. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My Website not showing properly properly in safari browser. I will share the details with selected freelancer.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Browser Chat App 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a video chat client application developed using plain javascript, jquery, html5, bootstrap, and Openvidu-browser API. You can use the Openvidu classes, but do not use the widget. The design is done already. Timeline: 2 days. Budget: 200CAD. Details are in the attached document. The working environment source and UI will be shared with a selected

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Safari Browser Issue 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website running well in other browser. But in safari missing images. Can you please fix the safari issue now. Note: I can share only wp-admin info with the selected freelancer.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I would like to automatically launch a specific version of the website depending on the language of the browser or operating system. For example, if the user has a French system I would like to launch the French pages. If the user then clicks on the “English” link the page would switch to English. English should be the default for any language but French

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi, I'm looking for some help with data entry. Its about 11 hours of work. What you do is copy and paste a set up links I'll provide in a google doc into your browser, then use the following tool to find if the page has an RSS feed, and if so, you copy and paste it into the sheet: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  118 การประมูล

  371/5000 My site in magento has the "add to cart" button modified. If a use...it is redirected to the amazon site. I want that if the page of the product of my site is visited by an application browser like pinterest, facebook and instagram the new page will be opened, after the request of a message, on the browser of the mobile phone (safari, chrome)

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Develop / Program Chrome Browser Extension 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like you to develop a browser extension similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Whenever user visit a certain site (e.g. Facebook), they should get a small notification (something like "Have you done your emails already?"). It should be a very lightweight plugin, with a user dashboard, so users can decide themselves

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Hi, Please develop a vb.net form application with the use of GeckoFX 60 Browser: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The Software should be able to open a website via proxy, register, confirm code sent via email and save the login data,serialized cookie to database (mysql) - Some of these abilities can be provided as already written

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...graphically and conceptually, means we've designed assets, the whole game, and now we'd like someone to code this for us in one of the engines mentioned above. You think you have what it takes to do this for us? Then please send me your experience, maybe some previously completed games and which game engine you prefer. If you do your job well, we'll have more

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Help me test my browser extension w 8 ชั่วโมง left

  I have a browser extension I need tested. Please let me know if you have the skill.

  $524 (Avg Bid)
  $524 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  VPN browser extension and backend หมดเขตแล้ว left

  ...looking for a professional developer for making a vpn browser extension and backend setup. Looking for a clean and commented code base. Requirements : 1. VPN backend 2. chrome and firefox extensions Existing software for reference : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Looking forward to

  $638 (Avg Bid)
  $638 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Custom chromium based browser หมดเขตแล้ว left

  ...looking for a lead developer for the development of custom build of a chromium based browser. Minimum requirements: previous experience in compiling and building chromium based browsers, experience in managing master preferences configurations and customisations to the browser' UI/UX. Additional experience building extensions and development in multi

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need code for a a website which shows a popup message "Don't leave this browser" if you leave the browser on a mobile device (android and apple). This code will be used so students cannot leave their devices when completing an online test.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  1- the user open the web ...the web page 2- the web page set itself as home page for the browser ' chrome, firefox' ............................................................... any solution to do this would be appreciated, either you ask the user to accept an external plugin, or even the page set itself in the browser as default home page directly.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need only that through the browser I can print a report generated by my web application. Application that was developed in php language When I say print through the browser. And from a mobile browser. ---------------------------- Preciso apenas que através do navegador eu possa imprimir um relatório gerado pelo meu aplicativo da web. Aplicativo

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  This app is partial completed , after this I have more 2 entire projects The current App is Ionic Hybrid app that should allow to bushiness up Instant Deal , like restaurants etc... the deal contain expired time , how many customers can buy this deal , Image or Short video of the deal . Thew customers can get a deals only with their favorite category , distance from their location. the customer c...

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Web browser automation tool for scraping data หมดเขตแล้ว left

  ...configure any possible option of browser and system which can be detected by visited sites (i.e. resolution, OS, browser ver., addons, fonts and more). Implementing all necessary anonymity solutions for sending requests. Preferred programming solutions: - PHP - Symfony framework - github . com / symfony / panther - library for PHP and Symfony (alternatively

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Create a websocket data stream to feed a html5 chart using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as source via browser window [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] source data required but not avail using traditional tradingview widgets: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]!/

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello, I’m looking for an experienced nodejs developer who has worked on headless browsers like puppeteer and selenium and other extensions. We are trying to achieve something new. And if you are really experienced. You can join us as a partner and get revenue share from what we do. Let me know if you can do the above. And this task would also include you to do some research and develop...

  $676 (Avg Bid)
  $676 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Chrome Browser Extension Development หมดเขตแล้ว left

  pecific media to use) Then, the extension must do the following: - grab data & parameters from a remote database (clientId, media files, posting scheduling, etc) - grab media files from a cloud service (google drive or onedrive) - get caption & hashtags - do the manual posting in instagram Only bid if you have extensive experience with chrome extensions and Instagram API

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...agency that works on creating awesome customer experiences for our clients. We are in need of someone that can help us create an interactive in-browser experience, with similar functionality to a point-and-click game. In order of priority, the following functionality is required: 1) A visitor must be allow to somehow navigate a large virtual room. 2)

  $19310 (Avg Bid)
  $19310 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Browser Delphi with google chrominium หมดเขตแล้ว left

  I need create a browser using crhominium for this. this browser need accept flash player. Is important use Delphi Berlim. for this use CEF 4 because I need tabs.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  meta search plugin for firefox browser หมดเขตแล้ว left

  ...that are in the process of replacing an old web based platform with a COTS platform. Since we have quite a few users of the old system we would like to provide an browser plugin that gives them a url to the new platform for the product suites that have been migrated to the new. conceptual idea, browser plugin that read the url of search result in the

  $2349 (Avg Bid)
  $2349 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi, I am looking for a developer who has experience in node, angular, php, javascript and web scrapping. If someone interested please ping me so I will further explain the project. Thanks.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Browser based Game ongoing Project หมดเขตแล้ว left

  Browser games based on VueJS and NodeJS , ongoing project for mekiho

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I have script in magento product page that if is visited from mobile app (pinterest, instagram, facebook) he is made redirected on another site. I want a script that allows you to redirect the user to the default browser of mobile phones (like apple safari) and NOT in the app's browser (pinterest browser, facebook or instagram)

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Fake WebGL - Canvas Fingerprint in Browser -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone We are looking for someone who can code a tools - browser extention or any kind of software with ability to hide browser fingerprints We need to change fingerptrint of: WebGL Canvas WebRTC The tools you write should be able to pass tests done on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] without showing these parameters are fake If you have more question please

  $1520 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1520 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...be work on all platforms and all browser I mean all browser and all platform pc and mobile both. if a user use ad blocker popup will appear with my message i want a timeframe 3 sec I know one website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but you can use any must have good layout and design 2: if the user uses the UC browser then a message will pop up. live

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Fake WebGL - Canvas Fingerprint in Browser หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone We are looking for someone who can code a tools - browser extention or any kind of software with ability to hide browser fingerprints We need to change fingerptrint of: WebGL Canvas WebRTC The tools you write should be able to pass tests done on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] without showing these parameters are fake If you have more question please

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Its a simple project where we need a button to perform certain action in browser. Please apply & talk to me for further details.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Mobile Web Browser for android and ios หมดเขตแล้ว left

  I looking for freelancer that has done Mobile Web Browser for android and ios before and able to showcase what they have done. I would like to build similar web browser that run similar to chrome, firefox, etc. I only shortlist those freelancers have done such project before. Happy bidding. Thanks.

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...someone to create a bot that will process the following functions. The bot will be supplied with a list of zipcodes. The bot will take the zipcodes and plug them into an online script that automatically generates a CSV in a specific format (This has been created and will be sent to you in PM) The bot will take the CSV and upload it into an online portal

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  POS - Print and Open Cash drawer from web browser หมดเขตแล้ว left

  we having a POS developed based on C# web application hosted in aws. we need to print the order directly from the web browser and open cash drawer. We having two printers (1 for kitchen and 1 for cash register)

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Need to browser cookies auto Save register หมดเขตแล้ว left

  hi expart freelancer i Need to browser cookies auto Save register. let me know if can the task.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Simple Safari browser extension development -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Looking for the developer who has experience in the Safari browser extension development. Not need function coding. I need only simple 5 pages' UI working and navigation between pages. And there is simple coding for moving and showing Favorite flags and names. Thanks.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Simple Safari browser extension development หมดเขตแล้ว left

  Looking for the developer who has experience in the Safari browser extension development. Not need function coding. I need only simple 5 pages' UI working and navigation between pages. And there is simple coding for moving and showing Favorite flags and names. Pls, check the detailed doc, and apply!

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...software that has a function like any other web browser such as Chrome, Firefox or Iexplorer but a bit different. I want it for me and also to sell it to people they have the same problem as me. This web browser I would like to be locked. I mean it has no "Address Bar" to be accessed like any other browser. Instead, it has a number of websites I set them

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Fix website menu not working in Safari browser หมดเขตแล้ว left

  Need someone to quickly fix and issue with a client website of mine - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] When loaded in Safari none of the menu items appear to work. All plugins and theme updates have been performed, but still the problem exists.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Winform web browser fix หมดเขตแล้ว left

  My web browser doesn't have JavaScript enabled I need it fixed and a few others small fixes as well.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Build a web browser extension with integrated Machine Learning Solution where the trained model code will be provided yo you by me. Rest of the details will be discussed if you will be interested in working with me further.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need you to develop a code editor/compiler for my website where people can test out their code and such. Like ide,[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Would be nice to include multiple languages

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล