ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,690 freelance web developer django hire งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Need a python Django expert for backend and frontend-long term project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a python Django expert for backend and frontend-long term project

  $1195 (Avg Bid)
  $1195 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  build a website using django/python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

  $236 (Avg Bid)
  $236 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS & REQUIREMENTS I am building a simple software for a language school. Courses last from 3 to 6 weeks. There are different languages and different levels. Students go from LEVEL-1 to LEVEL-2 to LEVEL-3 and so on. Almost all the process is already coded. The project is probably 70-80% advanced, functionally speaking (not taking the frontend into consideration...

  $143 (Avg Bid)
  $143 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  Hello, I am looking for django developer. I have long-term project now . If he/she doesn't know about django, don't bid. Hope meet good django developer.

  $86 (Avg Bid)
  $86 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python and django.

  $357 (Avg Bid)
  $357 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Create real-time search 6 วัน left

  Looking for an experienced full stack web developer (front end, API, and backend) who is an expert in Python/Django. We have an existing web application where we are looking for someone to create a real time search using Elastic Search. We'll need to you build an index for us, and run the real-time search based off that index. Please submit some

  $1227 (Avg Bid)
  $1227 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  I have a website written in Django. It is a simple website to which multiple users can sign up. Users can see and edit their profile. They can also take surveys. I would like to add the following features to it: - User authentication with social network accounts - Blog: a page in which the admin user can post blog posts - Email verification: add email

  $216 (Avg Bid)
  $216 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  Hello, I build first version of website in Django. Now i need second version. But i need in wordpress. Also i need front-end developer. Please contact with me for details.

  $447 (Avg Bid)
  $447 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  140 การประมูล
  django simple project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  build a django project+app with the following django 1.11 user signup(with mandatory email verification), signin, password change, forgot password and such basic user account management stuff. redirect user to his profile page after login. example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]@frfahim/django-registration-with-confirmation-email-bb5da011e4ef

  $135 (Avg Bid)
  $135 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  build website from start to end Python - Django 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  build website from start to end Python - Django this will be not easy and will be have edit every time will be small budget but i need something good more details in chat

  $240 (Avg Bid)
  $240 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล

  Dear candidates, Need system administrator on retainer basis Stack required django, Apache, wsgi, postgres. Interested candidate can inbox me.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  DB system administrator 5 วัน left

  Dear candidates, Need system administrator on retainer basis Stack required django, Apache, wsgi, postgres. Interested candidate can inbox me.

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  E-learning website in Django framework

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  42 การประมูล
  Write some software 5 วัน left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python. create apps using opencv, tkinter, numpy, pandas amd django

  $819 (Avg Bid)
  $819 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  I want a website developed in open source platform with following functionalities: 1. ability for users (registered/guests) to post their ads. 2. one section for news(to be fetched by rss feeds from a list of websites). 3. a section for listing businesses (services & products). other major and minor requirements mentioned in attachment! Layout and rest minor functionalities to be discussed...

  $194 (Avg Bid)
  $194 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  ...submit. The program will validate the e-mail and format the ten-digit phone number to E.164 format, then create a record in a MySQL/MariaDB database running alongside the web server. If all records validate and are successfully entered, return a message indicating success and present another page of ten rows for entry. If any of the records do not

  $155 (Avg Bid)
  $155 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล

  An education category APP development. And we need a developer who is familiar with Django.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  Web application - Django 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Django developer for web-based database [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] requirements will be provided after expression of interest

  $195 (Avg Bid)
  $195 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล
  Project for Dmitry B. 6 วัน left

  Hey Dmitry, would you be interested to contribute in a large project that involves web development in Django and web scraping in Python? We can discuss the details/budget in the chat. Cheers

  $46 (Avg Bid)
  $46 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Looking for a full time developer for a project that has a backlog of requests and user that are always asking for more. Ideally, freelancer will work in EST or AST (GMT-3 or 4) from 8 to 5. Emergency on-call is required and used infrequently.

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  I need talented full stack developer with django and angularjs.

  $405 (Avg Bid)
  $405 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  Add languages to web app 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are currently looking for a developer with experience in setting up languages for a web app in an environment with python/Django as backend and Angular as frontend. Currently, the site language settings are set-up to detect the browser setting and change the language as per that language setting. However, if the language is changed manually on the

  $134 (Avg Bid)
  $134 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  Witam Jesteśmy w trakcie kończenia portalu społecznościowego napisanego w Django, szukam osób z kilkuletnim doświadczeniem w Django i dobrą znajomością GIT'a

  $639 (Avg Bid)
  $639 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Upgrade a Python Django App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we are using a custom app of: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] we need to upgrade the app to be used with the last Django version, nginx webserver and Ubuntu 16.04. We already need to be able to deploy this app on pythonanywhere.

  $209 (Avg Bid)
  $209 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  I ma trying to integrate my django app with SQL server using Apache its getting errors Need quick solution More details in chat

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  This project will be used for continuous improvements on our PIM project. Techniques used are Python Django with REST API, React front-end and more. The project will be used for incremental deliveries through defined mile-stones.

  $502 (Avg Bid)
  $502 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  python GRPC machine learning microservice 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  System A (Django) contains multiple sets of textual data with classifications. E.g Apple Fruit Dog Animal Pear Fruit .... System B (To build) allows a user to train and predict values from System A with the different sci-kit classification tools. Steps to follow 1) System A sends training data via GRPC to System B 2) System B gets data and

  $789 (Avg Bid)
  $789 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  Development of website with Django web framework in which users can exchange or buy video games with others on the platform. The required functionality is (very broadly) the following: Users have a profile where they can specify various personal attributes such as name, email, password, avatar, age. Users should be able to list the video games they

  $600 (Avg Bid)
  $600 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Build Web application backend and front-end development, the technology Django framework + python + PostgreSql + HTML5 + CSS3 ( Needs geek developer , talent and motivated and can move forward this project to next stage )

  $169 (Avg Bid)
  $169 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล
  Need SAP HANA Developer -- 2 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our application is a python (django) based application. We have API's for different services e.g. a document builder, document management, alert management etc. Currently our application only supports postgres, mysql and other traditional databases. We need to add HANA database support in order to deploy this on SAP Cloud. We also need to integrate

  $1220 (Avg Bid)
  $1220 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  I am looking for an experienced Swift expert to integrate IAP to a existing app. I will share details...looking for an experienced Swift expert to integrate IAP to a existing app. I will share details and code to selected developer. You must work full time and complete project in 1 week. iOS-Swift Backend - Python Admin panel - Django db: PostgreSQL

  $203 (Avg Bid)
  $203 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Influencer Website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need additional help to build website. Experience needed - 3+ years Python/Django, web based MVC framework and at least 1 year of experience writing code with HTML5/JavaScript

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  75 การประมูล
  Python Django Application 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Data Extraction and basic Django application.

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล
  Django & React JS developer needed 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website. Frontend is ReactJs and backend is Python-Django. I want some automated emails that are sent from my website to look pretty Please find attached requirements and give your quote Start your proposal with "Django" so that I can know you have read the requirements.

  $202 (Avg Bid)
  $202 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  Make edits to our Shopify homepage along with custom editing with CSS and HTML to product pages and sitewide. Shopify experts with expertise of Java, CSS...custom editing with CSS and HTML to product pages and sitewide. Shopify experts with expertise of Java, CSS, HTML and Shopify Themes. Expert with AngularJS, ReactJS, Python , Django Thank you!

  $163 (Avg Bid)
  $163 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล
  Finish a Django Web Application that is already 70% Completed 20 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  ...need to do Daily check ups, so you have to be available. 4. You need to speak decent English 5. You must finish the job within 1 month 6. You will be fixing the bugs of this Django Web-Application 7. Provided explanation and some design files you need to add features and fix features on both the Frontend and the Backend of the website 8. You need to have

  $396 (Avg Bid)
  $396 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  django-admin is not recognized as an internalor external command. I am working on Window 8.1 and python-3.7.0b1-amd64-webinstall is installed

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  My Django+Zoho Creator front-end web app hosted on AWS had its SSL HTTPS certificate expire. I need this renewed. The server should be in China or as close to China as possible. Expertise in AWS required. Some familiar with Zoho preferred

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Login page - DJango 14 ชม. left

  I need only and only one page that is login page. There will be one Database table which will have 6 fields 1. UserID 2. UserName 3. Password 4. EmailAddress 5. FirstName 6. LastName Html page will have 2 textboxes and a button to validate the credentials with UserName or Email Address with Password using JQuery Ajax. There will be a Master Page and login page will be inherited by this Master Pa...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  A tarefa é desenvolver um sistema para controle de investimentos online e livre, independente de bancos, corretoras ou qualquer outra instituição financeira. Não haverá a movimentação real dos valores dentro do ambiente. O usuário pode definir uma ou mais carteiras de investimento de acordo com seus objetivos: por exemplo, trocar o carro, pl...

  $875 (Avg Bid)
  $875 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Already the django project is setup. The following functionalities to be added. 1. A user can input the URL of external blog. Should do a simple scraping using django-dynamic-scraping package and save the data to database. 2. Should replace existing google geocoding javascript api with locationiq geocoding api along with simple map integration of leaflet

  $152 (Avg Bid)
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  NEED TO KNOW PYTHON, DJANGO, D3.JS AND AJAX FOR THIS PROJECT TO ADD A PAGE TO A WEBSITE! I need to build a web page that use d3.js to pull data from a database to show the relationship of a system. i have uploaded a sample data and pic

  $75 (Avg Bid)
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...Vuetify. Работаем по методологии Скрам. Спринты длятся 2 недели. Сейчас нам нужен второй backend-разработчик на ближайший спринт. Основные требования: Опыт работы с Python и Django Framework; Понимание или опыт работы с Docker; Желательно опыт работы с большим объемом данных. По скраму: 1) Пишем мини-ТЗ на спринт. 2) Далее вместе с разработчиками составляем

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Looking for a professional django developer หมดเขตแล้ว left

  We are building project collaborate platform now. It used Django 2.0.6 (backend) and angular 4 (frontend). It has the real time collaborate document function using socket and live video, audio, screen sharing function using webRTC. So if you have strongest experience in this field, please let me know. We'll take the test to find a professional guy.

  $4326 (Avg Bid)
  $4326 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  72 การประมูล
  Need a full stack Developer for a full time job หมดเขตแล้ว left

  ...for the next 2 days, even if you are the last bid so be comfortable in bidding. Looking to hire a full time developer who has hands on experience with: PHP MySQL (Codeigniter, Laravel etc) Wordpress Joomla Drupal Magento Shopify Django Mobile App Developer (Preferred but not required) Should be able to start the work immediately and should be available

  $464 (Avg Bid)
  $464 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  57 การประมูล

  Hi! I'm doing a django web app CMS for a mobile company. The app is 80% ready and most of the work is just replicate the existing code and extend it with client requirements. It's plain Django with bootstrap, jquery, crispy forms... so it shouldn't be a very complex project for you. All the code will be checked by me with code reviews and features

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Hi! I'm doing a django web app CMS for a mobile company. The app is 80% ready and most of the work is just replicate the existing code and extend it with client requirements. It's plain Django with bootstrap, jquery, crispy forms... so it shouldn't be a very complex project for you. All the code will be checked by me with code reviews and features

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Web development หมดเขตแล้ว left

  ... WordPress See more: crm developer jobs, dynamics crm developer, what does a crm developer do, crm developer roles and responsibilities, crm developer salary, crm developer meaning, what is a crm developer, crm developer job description, Django Front end developer needed to c...

  $918 (Avg Bid)
  $918 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  92 การประมูล

  Hi, We are looking to build a web app based on React/Redux stack, it will be backed with Python/Flask/Django backend. The backend will need to integrate python bots and be hosted on AWS. Good opportunity for the more exciting tasks. Thanks

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Hi, We are looking to build a web app based on React/Redux stack, it will be backed with Python/Flask/Django backend. The backend will need to integrate python bots and be hosted on AWS. Good opportunity for the more exciting tasks. Thanks

  $197 (Avg Bid)
  $197 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล