ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,314 frontend development web design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Frontend Expert Needed for Changes to an Existing Wordpress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Frontend Expert Needed for Changes to an Existing Wordpress Website

  $123 (Avg Bid)
  $123 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  Frontend Expert Needed for Changes to an Existing Wordpress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a customized Wordpress website that needs frontend tweaks. We will provide you with the design, you only need to implement it. Changes will include: 1. A different home banner 2. Reorganize archive pages 3. Mobile responsive restructure Experience with UI/UX design preferred! Plz provide relevant work for reference.

  $158 (Avg Bid)
  $158 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  93 การประมูล

  MY PAYMENT $2000 Please describe your experiences with FrontEnd using ReactJs, VueJs, AngularJs Looking forward to hearing from you soon. Thanks

  $730 (Avg Bid)
  $730 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล

  We are looking for right web developers (and mobile app developers later) to work on two projects. We’ll deal with the developers directly, and allocate our own database / SQL developer to work with web developers. Most of the work can be done remotely. But initially we need to meet in Atlanta or Shanghai to sign NDA. Project A: A small size Windows

  $1849 (Avg Bid)
  $1849 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Build a Frontend single Page.. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the tittle says.. i need frontend Design of a portal also normal styling + CSS Stuff on backend.

  $124 (Avg Bid)
  $124 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  68 การประมูล

  I have an existing basic [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] project as a thermostat that I need updated with a new UI that looks similar to the Nest circle along with a system status of each component based on the value returned by a REST API. The project is setup with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], and vuex based on a template named controlfrog. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The site runs on an iPad mini.

  $2205 (Avg Bid)
  $2205 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล

  We compare odds from different sports betting providers and need a simple app for our users to pick their matches and bets for web & mobile

  $539 (Avg Bid)
  $539 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  Need a python Django expert for backend and frontend-long term project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a python Django expert for backend and frontend-long term project

  $1240 (Avg Bid)
  $1240 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล

  The 1 page should look like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] API is already built. The response is attach...look like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] API is already built. The response is attached. Please have a look. I suggest to build the frontend using highcharts js.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  ...Microsoft Accelerator and Google’s Machine Learning residency program. We are looking for someone with a great sense of design, and the ability to execute on design ideas through both design software such as Sketch or Illustrator and frontend engineering with React. You will have the opportunity to be part of the future of AI and play a key role in taking

  $39326 (Avg Bid)
  $39326 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Frontend developer to update HTML, CSS and Javascript 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] webapp where I need two pages updated. The updates will be HTML, CSS and Javascript but you must know how to read vue.js. There are 3 changes. Should take 2 hours If all goes well, will give you more pages/changes. Project budget is $60 THIS IS NOT WORDPRESS. You must know how to use Git.

  $62 (Avg Bid)
  $62 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  66 การประมูล

  create a smart-contract like the example on solidity page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And can do basic tasks to find similarities between job seekers and employers In detail, when run smart contract, a node can declare it as recruiter or job-seeker. Recruiter or Job-seeker both have 2 attributes : ‘Abilities’ and ‘Needs’ If as Job seeker, ‘Abilities’ include:<e...

  $300 (Avg Bid)
  $300 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  Estamos desarrollando una aplicación de gestión web en React.js con un backend Node.js. Ya tenemos gran parte del API y estamos buscando un programador freelance con experiencia en React.js que tenga ganas de sumarse al proyecto. Estas son las tecnologías utilizadas. - Dva [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Componentes de la UI Ant [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $555 (Avg Bid)
  $555 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Siamo una software house abbiamo bisogno di collaborazioni lato FrontEnd per realizzare le interfacce UI in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] per i nostri applicativi già rilasciati e per quelli in fase di progettazione e realizzazione.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Chat app for iOS and Android (frontend and backend) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a chat app for iOS and Android. The inspiration for templates and demo can be seen [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $504 (Avg Bid)
  $504 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 การประมูล
  Frontend - PSD to HTML5 / CSS 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear Freelancers, We have a website that has been designed already and in PSD format You will convert it into a fully responsive website in HTML5/CSS or wordpress It should work on mobile device The site has 2-3 pages with a blog through [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The Home page has 7 or 8 Structure ( 8 if we include a contact us form on the home page) Ideally we are looking for a freelancer...

  $416 (Avg Bid)
  $416 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  157 การประมูล

  PSD to frontend - Responsive - Closest to Pixel Perfection - Dev must provide real-time link or use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] streaming service for frequent check-ins. - Fluent English required. - Screenshot of design attached. Developer must start today, regardless of weekend. This project is needing completion in the fastest time possible.

  $511 (Avg Bid)
  $511 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล
  redesign frontend 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  almost style change needed not layout.

  $51 (Avg Bid)
  $51 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  50 การประมูล
  Website design - Frontend - PSD to HTML5 / CSS หมดเขตแล้ว left

  Dear Freelancers, We have a website that has been designed already and in PSD format You will convert it into a fully responsive website in HTML5/CSS The site has 1-2 pages The Home page has 7 or 8 Structure ( 8 if we include a contact us form on the home page) Ideally we are looking for a freelancer / team that we can continue to work together after this project

  $124 (Avg Bid)
  $124 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  95 การประมูล
  Frontend developer Vue.js or React.js หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a developer who can help us working with frontend. Our current project is based on Symfony and we going to create frontend with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or React using encore loader so if you know something about Symfony and how to run Symfony project on local server this is extra points for you, but it's not essential. Requirements: Vue or React

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  59 การประมูล

  - Proficiency in web development cross-browser JavaScript, HTML, CSS - Implementations of web service technologies with HTTP, JSON, REST - Experience with a JavaScript framework such as React.js or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Experience with Cloud/microservices; Kubernetes, AWS - Understanding of web application security

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล
  Grafana Personalizacion Frontend หมดเขตแล้ว left

  Deseamos cambiar el frontend de grafana(Angular), solo en cuanto a colores, es decir, crear un tema personalizado. Grafana es una aplicación de monitoreo opensource, el backend esta escrito en Go y el frontend end Angular.

  $179 (Avg Bid)
  $179 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Backend / Frontend mensual diferentes proyectos หมดเขตแล้ว left

  Proyectos mensuales con websites, backend y frontend diferentes clientes

  $158 (Avg Bid)
  $158 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Looking for a talent frontend developer หมดเขตแล้ว left

  We are building a job platform using angular.js. Looking for 2 talent frontend developer with experience in d3.js, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], customized google map api. Please share your related projects.

  $1226 (Avg Bid)
  $1226 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  95 การประมูล
  Frontend ReacJS Developer หมดเขตแล้ว left

  ...and provide suggestions how to improve the backlink profile and what should be the next steps. We launched the service live in July 2017. Your help is needed on the frontend development. The nature of tasks will vary from small bugfixes to implementation of the new modules. We are leveraging on ReactJS and Ruby on Rails tech, so it’s cool if you’re

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Unterstützung für die Frontend-Entwicklung หมดเขตแล้ว left

  Zur Unterstützung unseres erfahrenen und eingespielten Frontend-Teams suchen wir Dich als Elternzeitvertretung für ca. 4-5 Monate, an 2-3 Tagen vor Ort in unserem Büro in Berlin-Kreuzberg. Wir bieten Dir ein unkompliziertes Miteinander auf Augenhöhe, frisches Obst und Getränke sowie die Teilnahme an betrieblichen Gesundheitsangeboten und Teamevents

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  “web frontend” for Apache Flink หมดเขตแล้ว left

  build a simplified web where basic information about the RabbitMQ (login) is provided and the values x, y and Output message can be defined. Then the program can be started on Apache Flink with a simple press of a "START" button. More details will be share on PMB

  $90 / hr (Avg Bid)
  $90 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Node & Angular Frontend and Payment System หมดเขตแล้ว left

  This is work for tunebooster site for payment gateway and frontend part. We already discussed about this in detail.

  $478 (Avg Bid)
  $478 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  A professional UI/UX designer is urgently required to design various websites and mobile apps for an Ecom Project. He/she should be expert in frontend development. Individual developer from Delhi is what I am looking for. Thanks.

  $358 (Avg Bid)
  $358 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Web developer with frontend skills หมดเขตแล้ว left

  I am working on angular based web pages. but I don't have skills in frontend like html/css/jquery. So I am looking for a hand to work with me. You must speak English. I only need people from US or at least Europe. I will tell job details to shortlisted candidates.

  $187 (Avg Bid)
  $187 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล
  Looking for frontend developer from Bosnia หมดเขตแล้ว left

  Need frontend developer from Bosnia to do PSD to HTML. This is ongoing project, and I'll give detail info via chat.

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Asp.net mvp backend + frontend web design. หมดเขตแล้ว left

  Asp.net mvp backend + frontend web design. 20 days to finish. Frontend web- dynamic, backend accounting system.

  $579 (Avg Bid)
  $579 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  Fixed Contract ReactJS Redux Frontend Developer หมดเขตแล้ว left

  Looking for an experienced Frontend developer with ReactJS Redux Skills, 5+ years experience, mon-sat for a Bangalore Based Start-up Role - You will help existing staff in ReactJS and Redux. - You will work on a few of our existing products to connect the backend code with our frontend code. - Provide support over the entire month to our team. In

  $585 (Avg Bid)
  $585 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  Program the Frontend of a website made in Illustrator, using HTML5 and CSS3 technologies with Bootstrap 4, use pre-processor for CSS, preferably SASS or Stylus.

  $450 (Avg Bid)
  NDA
  $450 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  103 การประมูล
  Python bind backend and frontend หมดเขตแล้ว left

  - paymethod (paypal,stripe) - Chart and table (with my html and css) - login for 3 member group - bind backend and frontend

  $564 (Avg Bid)
  $564 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  Frontend Developer หมดเขตแล้ว left

  We have a need for Frontend Developer in our current projects. Valuable skills are: * English proficiency * JS Frameworks such as jQuery, VueJs * Tools such as Grunt, Gulp * CSS with SASS/LESS

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  76 การประมูล
  Magento 2 Frontend certified หมดเขตแล้ว left

  Looking after Front-end Magento 2 with high experience and reference to join our team. Should be expert on : **Magento 2 structure **Javascript **PHP **Less **long-term project Don't waste your time and bid if you don't have the right skills [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users]

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล

  Asp backend and Frontend website - no wordpress, magento, joomla . Backend need Accounting Feature/ Filter/ Search/

  $489 (Avg Bid)
  $489 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  ...logic in a very feature-rich frontend user interface, implement responsive web designs that follow our UX designs closely, and develop front-end pages for our marketing and eCommerce website. Applicants should be skilled in testing/debugging, and have experience with version control systems and agile software development practices. See our website (www

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล

  make frontend corrections(change forms layout from accordion to tab) and backend corrections update to my portal

  $162 (Avg Bid)
  $162 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  68 การประมูล
  Frontend and/ or Backend for Angular webapp หมดเขตแล้ว left

  This position allows to work remotely. We are looking for multiple guys with good backend experience on Angular 5 Web Apps. If you are good and can work FULL TIME, then this position most likely will turn into a long term position and higher hourly rate. In your bid please do NOT copy/ paste me your standard text with 20 links to your past projects

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Frontend UI Design and Code หมดเขตแล้ว left

  Hi We are inviting the quotation for Frontend Design and Code of Voucher Module. Details are as follows along with sample data. Backend : PHP CodeIgniter, MySQL Frontend : Bootstrap, Datatable, Datepicker, select2 Its a voucher entry module it has 3 major section. 01 Voucher : rows from vouher table will be fetch 02 Detail : rows from voucher_detail

  $105 (Avg Bid)
  $105 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  ...the skills to work with me and deliver some awesome projects together? If the answer is yes, then send me your proposal stating the following:- Let's say I have a six page web site I need building in WordPress (and other platforms) with CF7. How much do you charge for this?: WordPress: $ Magento: $ Shopify: $ Joomla: $ Wix: $ Laravel: $ and other

  $209 (Avg Bid)
  $209 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  107 การประมูล
  Frontend UI of an ECom Portal หมดเขตแล้ว left

  Changes into frontend UI pages for an Ecom portal. There are approx 10 pages that needs to be worked out like Home, About Us, Contact, FAQ, Login, Signup and User Profiles pages. Only professionally experience developers and designers expert into UI/UX and graphics are invited to bid.

  $105 (Avg Bid)
  $105 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Full-stack Website & Mobile developers needed in Shanghai 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...information, before we can consider your candidacy. It is mandatory. We are looking for right web developers (and mobile app developers later) to work on two projects. We’ll deal with the developers directly, and allocate our own database / SQL developer to work with web developers. Most of the work can be done remotely. But initially we need to meet in Atlanta

  $16997 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $16997 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...register - settings - user my page - notification - main service flow 10 screens - review You should have the skills and must be used - Firebase - https communication - modular design(using aggressive interface, libs such as dagger) - MVVM architecture - Reactive X or Streams - TDD We expect you to provide the following - test case for every screen UI,

  $4215 (Avg Bid)
  $4215 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  125 การประมูล
  SportsBook Frontend - Already Designed/Ready หมดเขตแล้ว left

  I need a sportsbook design/frontend only, please inform me who already has that. if you write sportsbook to your proposal i can understand you read this.

  $465 (Avg Bid)
  $465 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Xtream codes Frontend Responsive หมดเขตแล้ว left

  I need a xtream codes front end, responsive, with one or all of these payment methods included paypal / pagseguro / mercadopago. It must have a resseller, customer and super admin setups the panel should use the xtream codes API because i dont want to mess with the xtream codes database directly (we can discuss this if needed) Functions > show number of activated lines, online clientes, expi...

  $500 (Avg Bid)
  $500 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  I am looking for senior frontend developer หมดเขตแล้ว left

  I am looking for senior frontend developer for my website. do you have portfolio site to show me your senior frontend skill ? or do you have portfolio template?

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  102 การประมูล
  FRONTEND DEVELOPMENT หมดเขตแล้ว left

  Add and Integrate 4 web crawlers to existing crawlers in front end of flight comparison website

  $160 (Avg Bid)
  $160 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล