ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,184 ghostwriting servizi di scrittura reggio emilia งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Ứng dụng iPhone/iPad Chỉ iPhone Tôi đã có một thiết kế thuydoan1988

  $615 (Avg Bid)
  $615 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  App Review per mantenere l'accesso alle API della piattaforma Facebook prima della scadenza del 1 agosto 2018

  $741 (Avg Bid)
  $741 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Ciao Antonella C., come da accordi ti assegno il progetto relativo alla scrittura di 15 articoli di 250 parole circa per il cliente [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $93 (Avg Bid)
  $93 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  ...Agile. Centralino Agile è l offerta TED di un centralino in Cloud che include servizi evoluti di Comunicazione Unificata. Richiedo che la clip renda l idea di Centralino Agile tramite l ideazione di un logo e la sua animazione. Una possibile animazione può essere: - cornetta telefonica al posto della lettera C di Centralino Agile. La corn...

  $58 (Avg Bid)
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  0 ผลงาน
  Trophy icon Ghostwriting Logo 7 วัน left

  I need a logo designed for a ghostwriting website. The website will connect publishers with elite college students for ghostwriting. The website is called ghostgettr.com. We would like something that combines the ideas of "ghostwriting," "elite," and "go getter."

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $60 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 ผลงาน

  Siamo una software house abbiamo bisogno di collaborazioni lato FrontEnd per realizzare le interfacce UI in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] per i nostri applicativi già rilasciati e per quelli in fase di progettazione e realizzazione.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  devo scrivere la domanda per un bando per il comune di roma (cultura) ma non sono di madre lingua italiana quindi mi serve una mano.

  $96 (Avg Bid)
  $96 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Progetto di design 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Progetta un logo Good morning I need a logo for my new business, a bed and breakfast. The name of the B&B is "B&B Lasso" Thanks

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล

  Gestione dei progetti di studio tramite software di fatturazione esistente (invoicex), tramite scrittura di un apposito plugin che integri le funzionalità con rendicontazione specifica di proegtto mediante: preparazione timesheet della settimana, collegamento con il software timbrature per il recupero di anagrafica e delle ore lavorate, costificazio...

  $4310 (Avg Bid)
  $4310 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Project-based on report of migrant workers occupational health. Total 6 pages Requires skills in Occupational health Essay writing experienced in ghostwriting

  $50 (Avg Bid)
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Mi interesserebbe qualcuno in grado di programmare una webapp 21 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new website. I need you to design and build it.

  $563 (Avg Bid)
  $563 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo DI 20 ชม. left

  Logo Design for “DI Invest Holding [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]” About: (DI = Decision Intelligence) Welcome to DI-Invest We invest in companies that have the potential to significantly improve the decision making of their customers, suppliers or other stakeholders offering increased transparency through the innovative (re-)combination of data gathering technolo...

  $58 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  175 ผลงาน
  Health Writer Wanted 17 ชม. left

  Hi, I'm looking for a talented health writer who is willing to ghostwriting in the sexual health niche. Here are the basic details- 20 blog post a month. Topic provided. about 2000+ word limit. It is definitely helpful to have the basic understanding of sexual health. We are looking for a writer who is comfortable to write about sexual health & wellness

  $81 (Avg Bid)
  $81 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  Ciao, sto cercando qualcuno che si intenda di "reputazione online". Avrei necessità di migliorare la reputazione online di un servizio/prodotto e mi occorrono recensioni e post per spingere in tal senso. Vi verrà fornito il luogo digitale in cui inserire i vostri post creativi. NON mi interessa comprare "fake like" o "fake contacts"...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Trophy icon DESIGN NEW LOGO DOLLAROSHOP 8 วัน left

  Disegna il nuovo logo di DOLLAROSHOP ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) , i colori della scrittura devono essere color NERO e riferimento della stella CHE DEVE ESSERE PRESENTE NEL LOGO di color Giallo (color: #FFB80D) in allegato il vecchio logo Draw the new logo of DOLLAROSHOP ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]), the colors of the writing must be black and reference of the

  $17 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 ผลงาน
  redazione testo per articolo su rivista di settore หมดเขตแล้ว left

  Buona giorno, Rappresento un'azienda del settore tipografico e cartotecnico di lusso/preminum, che ha la necessità di pubblicare un articolo su una rivista di settore molto importante. vorrei ricevere disponibilità e preventivo per la seguente attività di copywriter. questi i riferimenti: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $69 (Avg Bid)
  $69 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  ...everything that can get your current task started fast. Before your writing, 4. Please submit the edited article likes the sample article A Few Notes about Style You'll be ghostwriting these articles as me and I have a very specific style and tone in my writing. Here are 3 most important things you should notice 1、 Important! The tone of the article should

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  Progetto di design -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Disegnare 60 immagini di carte da gioco

  $118 (Avg Bid)
  $118 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Progetto di design หมดเขตแล้ว left

  I want to realize a short video about an alternative and creative concept of hight school class. I need a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] budget is 250 €.

  $375 (Avg Bid)
  $375 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล