ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  15,117 gini coefficient formula งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  ทำงานเกี่ยวกับ Excel formula excel

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  ทำงานเกี่ยวกับ Excel formula excel

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Solvent Library for PC, iOS & Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Android and iOS o Calculation with graphical display for boiling point curves in relation of temperature for multi-ple solvents o Calculation of physical data according to the formula of „Clausius und Clapeyron“ o Database for specific behaviour of solvents in microwave field o Printout for tables and curves of calculated data o Graphical user interface

  $1630 (Avg Bid)
  $1630 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Excel Workbook with advanced formula table 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an excel worksheet created that will produce the following data - a list of numerical combinations using 5 numbers, with the numbers being any combination equal to or between 1-35 (numbers do not repeat in a single combination) and the total for these combinations equal "X" "x" = a+b+c+d+e, f+h+h+e+y, etc... Functionality: In column A3 i would like to enter the number...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Trophy icon Add "IFS" formula to sheet 2 วัน left

  On the "Trade Area Direct Competitors" tab columns C - Y have a averageIFS that comes from "Data MS-LA" tab column I (Current Annual Sales). I would like to add the Column J (from the "Data Sales MS-LA") to the "Trade Area Direct Competitors" columns C-Y. Example D7 on "Trade Area Direct Competitors" would read "$1077/C-"

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I am trying to run a formula on google sheet but it is not working. Need help. This is the formula: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to run formula correctly in cell C1 Can pay ₹50 only Indians only

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  I need an Excel expert 6 วัน left

  ...from the raw sheet into the main monthly Overheads sheet (which I will perform monthly) so that the totals match exactly. It could be as simple as V-Lookup or INDEX/MATCH formula or drop down list button but it could also involve MACROS/VBA Code. I’m not sure what the best solution is so this is why I need your help. """...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I am looking for a Data Validation/Cell reference formula for Google Sheets. I would like to be able to enter a number in one cell, and have different data appear in another. Ex: if I enter the number 47 in A3, I would like the corresponding information "NW23-67-8W4" to appear in G3. So I'm guessing that on another sheet we could specify that 47=NW23-67-8W4

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  i need to make software which is based on formula and calculation. i have made it on MS excel same need to be made on better language. my

  $778 (Avg Bid)
  $778 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...basis. A section for the same is needed on the website. 8. Live price should be grabbed from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] website automatically and should be displayed on our website with formula - [Live price - 2.70], The same price should be synced to all products on the website along with labor charges where required. We are flexible and open for all your suggestions

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Performance tracker 4 วัน left

  Get data from sorteddata spread sheet to period report sheet and be able to switch between the tables on da...works with the first set of 12 tables however I cannot get my summary worksheet (period report) to show the other 12 sheets via a single drop down selection. please use my formula and let me know if it's complicated or not. Thank you so much

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hello, I am looking for an expert in excel formulas to provide amortization calculation working same as our excel worksheet. 2 calculations will be required only in this project.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Attached is the sample project I've put together. I have some VBA code as well. Currently I need to apply the formula for 25 rows, and if a3 value changes b3 should say Please select, if b3 changes c3 should say Please select and if c3 changes d3 should say Please select. I am kind of stuck to implement the VBA logic in the speardsheet

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I'm looking for someone who can take an Excel spreadsheet with two worksheets and compare the two tables in the worksheets and pull data from the columns of one spreadsheet into the other spreadsheet. For example, both spreadsheets have a list of applications. The bigger spreadsheet has more applications in the list, and it also has two columns (dependencies and server function). I need so...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Trophy icon EXCEL Forumulas please 1 ชั่วโมง left

  We previously developed the below formula which produced the banded decimals in the final column below (also attached): =IF(G3="","",IF(TIME(IFERROR(MID(G3,1,SEARCH(" hour",G3)-1),0),IFERROR(MID(G3,IF(ISERROR(SEARCH(" minute",G3)),0,IFERROR(SEARCH(" hour",G3)+IF(ISERROR(SEARCH(" hours",G3)),5,6),0)+1),IFERROR(SEARCH(" minut...

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Replacing formula with script 1 วัน left

  About Footway Footway is a web-based platform for shoes that enables customers and manufacturers to meet. We want to make trends and collective knowledge visible to make the production of quality products even better. We believe the customers' values in quality, price and environment will be crucial for future products in fashion. About the project This Gsheet is our order template for purch...

  $89 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก

  I have a quick and easy task in an Excel spreadsheet. All figures are already entered but I would like a formula created so that I have a monthly and yearly total as well as graph showing total amounts including profit. In addition it to be reoccurring yearly total

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Mathematical model of recursive spirals of particles 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am interested in a simulation of recursive spirals ultimately down to 7 "dots". Each spiral should be in terms of curve-linear spiral and the whole should be one big formula or simulation. This should be done in MATLAB R2019a (preferred) or Python 3.7.x.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...need the formula or code that I can use for my exact file. The brief is that: I need you to copy some rows in sheet2 to sheet1 based on the Sheet1 information. So, if you see in the Excel attached, I need you to copy all ages (Sheet2) to ages in Sheet 1 based on the similar country. You can see the expected result on the sheet. The formula or code should

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...where i need update information on a weekly basis. "source" is a sheet where I copy updated and/or new information I receive from other department I need a Function, or a Formula that: From "source" sheet, select values from "D" column and compare it with "D" column in "Documentation" sheet. If a value from "source" "D&qu...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have a simple custom tradingview indicator, that plots a value on each bar close in a sub-window. I need the the following basic modifications: - plot the sum of th...(C2) Please Note: with log depreciation, if the bars ago / or values ago are equal to 0,1 or 2, the depreciation divisor is instead just equal to 1, as written in the excel formula.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Excel formula 2 วัน left

  1 st Unit price and 1 st transport % will be put in manually. Cost inc and retail inclusive is what I need.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  ...EURUSD/GBPJPY, EURGBP/USDJPY pairs. Only 2 pair will entry on trade at the same time. Which pair will entry, depends on correlation difference. One way is to use a correlation coefficient to determine how closely two instruments are related. In general, it's a good idea to focus on quantifiable data, such as "I will enter a pairs trade when price ratio exceeds

  $2314 (Avg Bid)
  $2314 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need a formula which picks out the order of which fixed terms appear in a cell. I have included a screenshot as an example with some dummy data. Thanks!

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need someone who has excellent knowledge of excel formula to provide me the vba formula or similar to calculate the cost of stocks that were purchased in different quantities and prices than what they are sold at. EG. (purchased 1000 @ .50, 500@.57, 1200@.63) (sold 1075@.68, 125@.73) etc. What is the cost base of the 1075qty sold at .68 based upon

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I have 20 groups of number, each group consist of 5 numbers. I want to swich numbers around, from group to group to create other numbers. Let say i have 3 4 6 8 10 7 19 15 20 26 3 7 6 9 10 I want to be able to make the numbers change and switxh position. Follow th e example above 3 19 15 26

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Excel Formulas Experts 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need help with 6 complex e...cumulative return, annualized return, annualized trailing 3 yr return, same for 5 yr return, and sharpe ratio I have to do this without adding additional columns- therefore one formula to get the answer this. the outputs/formulas can be put in the yellow cells Budget $ 10 Need it in few hours. Sheet is attached.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Data analysis in excel 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a spreadsheet with da...at a continental and sub-continental level telling me how many countries meet each of the 3 criteria. Macros and Pivot Tables are not allowed. You will write basic excel formula to do the job. Please bid only if you can deliver this before 9am GMT Thursday. This should only take an hour or so for an excel expert.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Data analysis in excel 2 วัน left

  Hi, I have a spreadsheet with da...at a continental and sub-continental level telling me how many countries meet each of the 3 criteria. Macros and Pivot Tables are not allowed. You will write basic excel formula to do the job. Please bid only if you can deliver this before 9am GMT Thursday. This should only take an hour or so for an excel expert.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Environmentally Friendly Dish Washing Formula -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a environmentally friendly dish washing formula. This has to be easy to produce, the ingredients must be available at reasonable prices within the EU. Cost to produce and effective product are key in this task

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello, I Have a Landing page, HTML coded. I want to add formula to be able to take delivery details of orders and quantity of goods. It will also be necessary that this payment form goes to payment processor page (i give the link) for pay by CC Also, I want to add 3 bottom links to the HTML page and new logo Thanks

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...tables on the workbook they’re being moved to. I have tried to copy the sheet and move it to the new workbook but all the formulas change to add a section linking every single formula in the chart to the original workbook. I need to figure out how to move over the sheet, as is so it functions within the new workbook. Please help. The charts took months to

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...two matrices 80% of work is done. You will find voltage of each bus by updated voltage drop matrix(DLF) after a few iterations. Then the power loss will be calculated by a formula like (Vbus1-Vbus2)^2/R12 for each branch. Note: The project file has been corrected in terms of given impedance unit in the table. The unit should be (ohm/m) NOT (ohm/km)

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  A baby formula business 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like a website and contacts to start a baby formua business

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Es un software de emparejamiento que me entregararon pero quiero que se vea mejor esticamente parece que esta en access y corre en .exe y mejorar la formula para margen de error el emparejamiento que sea más equitativo

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Necesito plataforma que per...que las personas carguen sus facturas, y yo darles una tasa de descuento. Para operar factoring. Además de intercambiar datos de CBU. Además deberá calcular tasa en base a formula dada. Y filtrar según proveedor de scoring crediticio Nosis apruebe o no. La plataforma además deberá crear una base de datos de clientes

  $1214 (Avg Bid)
  $1214 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  eSports Ladder Site 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...operate small scale LAN tournaments for Fifa esports gamers. During these tournaments we use an excel spreadsheet to manage a ladder that's rankings are calculated using an ELO formula. We'd like someone to design us a website that would allow us to both move this online, with automatic calculations but also to expand to include more teams. The site will

  $1456 (Avg Bid)
  $1456 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Math Expert Needed to Help Figure out a Formula 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am currently running advertising to my website and I'm looking for a math expert that can help me figure out a formula to determine my profitability based on my ad costs, profit margins and % of people that purchase. I will explain in much further detail to any serious bidders. The final output I'm looking for is an excel file that I can

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  salesforce process 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are indeed looking for an expert from time to time to explain to us how to make some specific things like making a formula field, a specific report or workflow. Here is one of the need i have right now : We currently deploying a new lead process and sales process with different status and stagename. When you create a new value in the fields "status"

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...controllers , you have to arrange details by your own.(name , topLevelDomain ,alpha2Code, alpha3Code, capital, altSpellings, region, subregion ,population , latlng , demonym , area ,gini, timezones ,borders, nativeName ,numericCode ,currencies ,languages ,translations ,flag) 4- need map page so we need button to take us to specific country lat lng on map. 5

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  AMAZON.ae DROP Shipping product lister with accuracy 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] seller panel >And maximize traffic to the product >A Descriptive Product Title. Amazon allows 250 characters for your product titles and recommends using a specific formula when you write them: ... >Compelling Product Images. ... >Clear & Concise Bullet Points. ... >Detailed Product Description. ... >Compelling Price. Amazon format and typ...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Macro Excel Star required 13 ชั่วโมง left

  Each month we transfer data from one accounting package to the other. Account codes are different so we need a formula/macro to enter into column B that will insert the correct Xero (Accounting Package 1) code according to the Oscar code (Accounting Package 2) Most importantly!!! We need to be able to add new accounts ourselves to the spreadsheet

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  ...stock control system in a format where all our customers (about 1100) are in individual rows and their forecast monthly sales are in twelve columns. The job is to create a formula or method whereby this layout is rearranged so that each customer ends up in 12 rows, one for each month. The layout will have three columns for (a) customer name (b) year/month

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I need a good amibroker AFL programmer to develop an afl to calculate & plot Implied Volatility & Historical Volatility on Amibroker with BlackScholes Merton model. So whenever I turn on that afl code, I can choose to fill the parameters for an option and I can calculate and plot Implied Vola for up to 3 options and Historical Vola of the underlyings For each option (implied vola), I wil...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Sistema de Derby de Peleas 11 ชั่วโมง left

  ...equitativo por peso cada gallo. Que no se peelen equipos entre si, que sea equitativo por el peso del animal para que no haya desigualdad, que se pueda implementar si es hoja de formula en un wordpress o un sitio online para que se pueda hacer todo en linea, sistema de impresion, foto de logo en cada equipo. Sistema facil de usar sin complicaciones

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Air fresheners formula -- 2 11 ชั่วโมง left

  Hello I need to know a good formula for water base freshener

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need to make on Excel with formula for all debit and credit with reports 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล
  Illustrator/Animator Language Game App UI 2 ชั่วโมง left

  ...need an idea of the style... imagine if these apps all had a baby?? And the baby was willing to try new things and experiment more (Drops and Duo have stuck to the same formula for quite a long time)... You will specialise in creating modern UI animations that are delightful, not annoying, and have a relevant feeling (I know UI trends are subjective

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล