ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,859 golang งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Game Backend Developer needed in Golang 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need Backend Game developer who is an expert in Golang and Have good knowledge of Server deployment. We have many multiplayer games and we need a passionate developer to work with us on it. We have already done with Frontend development in unity and we need only backend developer to work on its backend for one of our games . Great collaboration and good work would leads to further gaming projects.

  $2290 (Avg Bid)
  $2290 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Create Software Developer Training Content (Java, Python, React etc.) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...career accelerator that helps job seekers with technical interview prep and personalized mentorship. We are a VC-backed startup with a head office in San Francisco and Tech office in Delhi. We are looking for software developers who can create software developer training content like Real World Projects and Coding Interview QnA for technical skills like Java, C, Python, Angular, Microservices, GoLang, R, React, etc. There are two types of tasks in this project: 1. You will use real-world projects to create module-based projects for our students. For example, you have developed a food delivery website and have the entire code available. You must use this real-world application to build a module-based project for our students. You will explain how this website was built and its...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need a 'Contact US' form' API using lambda function and Golang code. My website will have a static page with contact form. I need code for 'submit' button that will call lambda function and send filled form to my email. I will need Lambda-Golang code to host on AWS Lambda. Also, instructions to setup API gateway that will trigger lambda function when request is received. Contact form is attached that you can modify as needed. The contact form page can be moved to AWS Lambda if needed, where my external domain can call it.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  GOlang fasthttp 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for someone have knowledge on high http request handle. on golang with nosql.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  check this opensource code and review the code. 1. Modify OpenTelemetry Collector to send messages to ejdb database and amazon s3 or dropbox database. That way opentelemetry can be deployed on vm independently. 2. Would like to monitor sql server on windows. Develop client installer plugin for OpenTelemetry collector. 3. Frontend to be simplified with changes in clickhouse and query. Review further and simplify backend tables and query.

  $417 (Avg Bid)
  $417 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Golang modification of signoz 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Modify OpenTelemetry Collector to include ejdb (or sqlite) and s3 option. That way opentelemetry can be deployed on vm independently. 2. Develop client installer plugin for OpenTelemetry collector for Windows and SQL server(~10 parameters ex: query idle time, sql memory, used memory etc.). 3. Rewrite or Simplify clickhouse and query. We can discuss and simplify backend tables and query.

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...experienced Fullstack JavaScript Developer who will work closely with the technical lead to identify and establish best practices in the company. The candidate should have 5+ years of experience. Roles and Responsibilities: ▪ Strong development skills and awareness of microservices architecture: Full-stack experience preferred. Angular (2+) + Node.js is mandatory. Supplemental skills could be Java, Golang, Python, etc. Others are also welcome. ▪ Exposure to writing applications that consume REST/SOAP APIs at scale, along with client SDKs ▪ Exposure to writing applications that consume REST/SOAP APIs at scale, along with client SDKs ▪ Exposure to writing APIs & Services ▪ Demonstrated concepts of security: Authentication, Authorization - with OIDC, OAuth, JWT, SAML, et...

  $1985 (Avg Bid)
  $1985 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  [Vue/Go] Wheel Spin หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for a freelancer with experience in using NuxtJS / Golang to create "Lucky Wheel Spin" on frontend such NuxtJS and Generate result by Golang 1) Wheel just have only total 6 prizes 2) End of result and winning prize should be generated from backend in Golang 3) Backend chance of Winning should be can set % like Prize 1 = 0% Prize 2 = 15% Prize 3 = 15% Prize 4 = 20% Prize 5 = 20% Prize 5 = 20% 4) Backend should be generated random winning chance from % like 0-100% 5) You can use this refer ** Before you submit job you need to ready below carefully ! * Job price should be last price do not increase more in Private Message * Deadline of works is 10 days max

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Port C/C++ function to Go หมดเขตแล้ว left

  I need the MXHashSub and GetFileHash functions from MxHash.c porting to Golang. A compiled version of the program is also provided so you can validate the hashes are correct.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  You will build the backend (i.e., server-side portion) of a CRM application. That is, you are **not** responsible for creating a front-end UI. Instead, while your server is on and active, users will be able to make their own HTTP requests to your server to perform CRUD operations. Since this project won't have a user interface for users to interact with, users will be largely interacting with your project via Postman (or cURL). ## Instructions The project represents the backend of a customer relationship management (CRM) web application. As users interact with the app via some user interface, your server will support all of the functionalities: * Getting a list of all customers * Getting data for a single customer * Adding a customer * Updating a customer's information * Rem...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hello folks! Im team-lead of small CTF team. We need to get some modification of open-src tool: Fast reverse proxy--- > Thats a revers-proxy written on golang. We need to add 2 points: -First - it must have dynamic port forwarding and revers-proxy functionality. It must works like: ssh -D [LOCAL_IP:]LOCAL_PORT SERVER ( it must work without auth and with auth ). Dynamic port forwarding must working under the NAT. -Second - it must be compiled for windows and windows server platforms and working there without errors. -Third - it must create a service then it run. Add the ability to store a data of cofiguration file in memory and in some temp folder for implementing service-creation-functionality Example : --type tcp --remote-ip

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Bitcoin Golang Endpoints -- 3 หมดเขตแล้ว left

  ...MORE AFTER I WILL BLOCK YOU. BE CLEAR AND DIRECT. .Continue a GOLANG project with the following Gorilla MUX bitcoin endpoints: We already share the (Address create endpoint) 1- Get Balance from a bitcoin address 2- Calculate the bitcoin fee from a transaction 3- Create a Bitcoin Raw Transaction and submit (option to send all balance) 4- Get transaction history from the Bitcoin address The NODE used will be from Third party node services are not allowed in the project. The API from can be used too. A tutorial of development is bellow to help the person: The project should be working in testnet 100% before

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  nodejs expert and golang หมดเขตแล้ว left

  we need a backend developer that knows: 1. nodejs 2.golang 3. laravel BID IF YOU CAN WORK IMMEDIATELY

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Golang Expert หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Golang Expert with min 2 years of programming experince in GO language Writing scalable, robust,and maintainable code Experience with the full site of Go frameworks and tools, including: Dependency management tools such as Godep, Sltr, etc. Go’s templating language Go’s code generation tools, such as Stringer Popular Go web frameworks, such as Revel Router packages, such as Gorilla Mux Ability to write clean and effective Godoc comments Familiarity with RESTful APIs Familiarity with code versioning tools such as Git, SVN

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Convert Golang Rest Api to Golang GRPC Api หมดเขตแล้ว left

  I have rest api made in golang and fiber and using gorm to handle postgres database, I want it to be converted to GRPC API. Please don't chat if you want more than 190 usd, my max budget is only 190 usd.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Distributed Tracing for Tekton Pipelines หมดเขตแล้ว left

  ...time in the various activities that compose a Tekton pipeline run, such as reconciling logic, fetching Tekton resources, pulling images, scheduling of Pods, running initContainers, and more. Distributed tracing for Tekton will be used both by Tekton developers to optimize the Tekton controllers as well as by Tekton users to analyze and optimize their Tekton Pipelines. What skills are required?: Golang Development, OpenTelemetry, Kubernetes, Tekton Pipelines How to get it done?: The project shall be implemented as open-source and contributed directly to the Tekton Community. The feature design shall be contributed as a TEP and the implementation shall be contributed to Deliverables: - Feature design

  $750 - $1500
  ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  11 คำเสนอราคา
  Consume Api from Canva with Golang หมดเขตแล้ว left

  I need consume API from Canva Website using Golang.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  MyID migration หมดเขตแล้ว left

  I need support to my application to migrate from Golang Project to Java Project

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  backend authentication SSO หมดเขตแล้ว left

  I have a backend in golang, need to implement the authn and authz

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hi, We are looking for React js and GOlang full stack developer for developing an innovative solution. Should have good experience on React js as well as GO. Requirements: 1. React Js 2. Golang(GORM,GIN framework,mySQL,APis,Microservices,etc) 3. Kafka deployment 4. Docker setup and run 5. Code quality check Please check the requirements carefully and bid only if you have good experience on above skills. Lets chat for more details. Thanks.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Golang project หมดเขตแล้ว left

  Do you have experience working on elastic packet beats? We would like to explore the option of working with you on MSSQL Protocol parsing. Details: Protocol parser will be written in Golang Supply a test module to verify the correctness of the module API will receive payload and return the MSSQL query response + request Similar API to packetbeat

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  golang developers remotely หมดเขตแล้ว left

  Italian company searches for golang developers remotely with minimal knowledge. Knowledge and experience of Java or c++ is also appreciated.

  $2223 (Avg Bid)
  $2223 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  We are looking for a great Go/ Angular developer who possesses a strong understanding of how best to leverage and exploit the GoLang language’s unique paradigms, idioms, and syntax. Your primary focus will be on developing Go packages and programs that are scalable and maintainable. You will ensure that these Go packages and programs are well documented and has a reasonable test coverage. You will coordinate with the rest of the team working on different layers of the infrastructure. A commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and quality product is essential.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Hello there, there is a public github repo named "geth" and i have another geth repo. i would like some of the functions to be ported to here Note: please apply only if you know what Golang is and what geth is thank you

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We are a financial service-based company and we need an experienced developer in GOLANG to develop restful APIs for our services. The collaboration will be for long term depending on candidate skills and experience. Our requirements : 1) Highly experienced in Golang, 2) Highly experienced in MySQL and PostgreSQL , 3) Experience in business processes. (The projects that the developer will work will be about business processes like purchases, sales, inventory etc.) 4) Experience with AWS services like Lambda, Cogito, S3 Aurora etc. 5) Strong problem-solving skills, and understanding of the main issues in projects. The hiring process will have 2 stages, testing and interview. Do not post a bid if you are not interested in our hiring policy! For any questions, please contact...

  $2307 (Avg Bid)
  $2307 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Project for Shama A. หมดเขตแล้ว left

  Hi Shama A.,I want to get a Golang library ported to compile and run on Windows. It already runs on Linux (version go1.18.3 linux/amd64) and I am told by the developers that "The OS dependencies should be minimal. It should be a relatively easy port to Windows". I would like to discuss it more with you to see if you are interested. () Thanks for considering it and have a good day.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Kishore G. หมดเขตแล้ว left

  Hi Kishore G., I want to get a Golang library ported to compile and run on Windows. It already runs on Linux (version go1.18.3 linux/amd64) and I am told by the developers that "The OS dependencies should be minimal. It should be a relatively easy port to Windows". I would like to discuss it more with you to see if you are interested. () Thanks for considering it and have a good day.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Carina M. หมดเขตแล้ว left

  Hi Carina M., I want to get a Golang library ported to compile and run on Windows. It already runs on Linux (version go1.18.3 linux/amd64) and I am told by the developers that "The OS dependencies should be minimal. It should be a relatively easy port to Windows". I would like to discuss it more with you to see if you are interested. () Thanks for considering it and have a good day.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Go r&d engineer หมดเขตแล้ว left

  Job requirements: 1. Bachelor degree or above, major in computer, software engineering, etc., with more than 2 years of Golang development experience; Proficient in go language, familiar with grpc, protobuf and REST development; 2. Proficient in Golang, proficient in IO, network programming and Golang-related frameworks, including Experience in large-scale system design and development; 3. Be familiar with commonly used data structures and algorithms, and master Kafka, Redis, Common databases such as MongoDB and Mysql; 4. Have excellent documentation habits and code writing specifications. 5. Have a strong sense of responsibility, good communication skills and teamwork spirit; 6. Familiar with SM2 and SM3 encryption algorithms of state secrets;

  $303 / hr (Avg Bid)
  $303 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Golang / C# Developer หมดเขตแล้ว left

  Hi All, We have a project in which we will need help of a Golang / C# developer. The developer must have following skills:- 1. Knowledge of OOPS 2. Well experienced in Golang/C# 3. Experience with scripting (Shell/PERL) 4. Experience in application design using design patterns. 5. Javascript, SOAP, REST Webservices, or Microservices. 6. Experience using Git. 7. Knowledge of DevOps practices.

  $691 (Avg Bid)
  $691 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Need Golang developer for multiple projects หมดเขตแล้ว left

  We have multiple projects and need Golang developer for that. This is a contract-based job so any developer interested can apply. Only Indian developers are required.

  $750 - $1500
  ปิดผนึก
  $750 - $1500
  7 คำเสนอราคา
  Build Angular Frontend for Golang Based App หมดเขตแล้ว left

  We're building a web application based in Go that provides an API, we now need a Angular developer to build and integrate a rough-cut frontend and bundle this in with a Golang HTTP server. The Golang app is already running and has developer support from us, you will build a frontend. The frontend is fully backed by REST API endpoints, such as login, user creation and other methods of the application you can use. What we need: * A login page * A dashboard/home page ( after login ) * A side menu that takes you to different application pages * Several Pages to display data from the REST API ( table, streaming PDF pop in browser from $file ) The frontend assets must be served from a dedicated url provided by Go, such as http://server:8080/f/ We'd like a modern, la...

  $189 (Avg Bid)
  NDA
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Bitcoin Golang Endpoints หมดเขตแล้ว left

  .Continue a GOLANG project with the following Gorilla MUX bitcoin endpoints: We already share the (Address create endpoint) 1- Get Balance from a bitcoin address 2- Calculate the bitcoin fee from a transaction 3- Create a Bitcoin Raw Transaction and submit (option to send all balance) 4- Get transaction history from the Bitcoin address The NODE used will be from Third party node services are not allowed in the project. The API from can be used too. A tutorial of development is bellow to help the person: The project should be working in testnet 100% before the project being considered as DONE, so please, if you dont have the

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  AMAZON Interview หมดเขตแล้ว left

  Need proxy for below job description BASIC QUALIFICATIONS To qualify for this role, you should have the following experience: • Knowledge/experience in administration and...related field OR equivalent experience in a technical position OR equivalent military experience · 1+ years of professional experience PREFERRED QUALIFICATIONS • One or more Web and Application Server technologies (e.g. Apache HTTPD, Apache Tomcat, Nginx, Glassfish, JBoss, Puma, Passenger, IIS). • Scripting or development experience using Python, Node.js/JavaScript, PowerShell or C# (.NET), Ruby, Golang. • Understand the complete deployment lifecycle from design, build, test, deploy. • Experience with Kubernetes or containerization technologies • Understanding of hypervisor...

  $187 / hr (Avg Bid)
  $187 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Hi, freelancers. I need a authentication and admin panel for the ongoing project.. All the backend api and logic has done in the MVP version. I need a fresh app with the below functions. Frontend: React / Vue Backend: Node / Ruby on rails Plus: Golang.. login register recover password restrict admin bar role editor .. If you are interested in this project, kindly contact me Thanks.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Golang İntegration หมดเขตแล้ว left

  We are currently designing a new UI for an open source blockchain explorer. The design will be ready in figma and html/css/js format. The design and other things are almost finished, and we are currently having a hard time finding someone to deal with the integration part. Our request, we will send you the figma link and the design in html/css/js format, and you will integrate it into the project.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I have a application which will connect to many servers over tcp and listen to commands from other applications over IPC running on the same process. Latency is important. You should be an expert on select over channels, know ab...application which will connect to many servers over tcp and listen to commands from other applications over IPC running on the same process. Latency is important. You should be an expert on select over channels, know about the overhead of channels vs using a mutext lock based solution. In particular, I'd like to understand the following article: and use to have the goroutine sleep till a value is available on a slice

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Market Place with golang หมดเขตแล้ว left

  This service has a list of RestAPIs to retrieve data for Items, Partners, Submissions and Taxonomy in a particluar JSON format that would be used by inventory and pricing services to generate offers and catalog service to place items in a particular market place.

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Blockchain explorer หมดเขตแล้ว left

  Hello frens! short intro, We are a blockchain solution community. We are developing some tools for Cosmos - based chains, and we're looking for a Full-stack developer for a project. The general skills we are looking for're: - Must have at least little knowledge of the basics of blockchain. - Golang - , Vue.js, Node.js… - Hasura/Graphql, REST api The qualifications above are flexible, you may not use some of these qualifications at all, depending on the needs of the project, and you can produce an alternative solution. Again, this depends on your skills. Project description: This project is a Blockchain Explorer project. We'll do the UI design, and we'll send you the design. (Figma and htmls/css/js) Here are some open source cosmos-based ex...

  $1643 (Avg Bid)
  $1643 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Golang Whatsapp proxy หมดเขตแล้ว left

  Hi Artem S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  wordpress expert หมดเขตแล้ว left

  i am looking for a person who is expert in php,python,javascript,golang,java,kotlin,wix,flutter,flask,laravel,dart rtc..

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Golan Developer - USA / Canada หมดเขตแล้ว left

  Responsibilities: • Design and implement software which is to be written in the GoLang programming language • Write efficient, scalable and modular GoLang code • Have the knowledge of how to use the various Go frameworks • Understand how to create efficient and effective microservices • Identify and fix bugs that are found within code • Ensure you've written adequate test cases to verify design requirements are being met • Document coding and bug fixes • Implement feedback and changes whenever possible • Implement Azure containers to support Go implementation and successful repository maintenance • Collaborate with other technical staff to ensure consistent and smooth DevOps workflows • Manage multiple projects withi...

  $56 / hr (Avg Bid)
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Browser emulator หมดเขตแล้ว left

  Gents, I need someone help me to build browser emulator coded in nodejs , python or golang.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Urgent: In search for a Golang developer หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Golang developer who can able to host an existing set of codes to AWS and get it running. More explaination about the project while we discuss with the suitable resource. Thank you.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  1. Read modbus values by connecting to modbus server. ex: 2. After reading, send messages using mqtt port. 3. Provide web interface on a port and display modbus values. 4. Modbus settings to be saved in modbus.json. User settings in 5. Save the data in jsondb/sqlite and config option to use amazon s3. 6. Will provide system access on ubuntu.

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Develop a golang module for Linux IPC หมดเขตแล้ว left

  Develop a golang module for Linux IPC with customization.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Necesitamos desarrollador de servicios y/o API Backend que utilice lenguajes como Python, Golang, ademas debe utilizar herramientas como Github, Google Cloud Platform (GCE, Cloud Functions, BigQuery, Cloud SQL)

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Go Lang Expert หมดเขตแล้ว left

  Need an expert Golang Developer who can create complex projects using GO Language Please apply only if you have experience with Go lang

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน golang ชั้นนำ