ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,559 golang งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Building e-commerce website like amazon 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Building a e-commerce website where a seller can sell their items. And a customer can buy the itmes. And once the item got the tracking the status of the item, Here are the main components - Buy platform - 1 User should able to search the product, 2 Searching the product based on category and can apply filter on colors and other components, 3 user should a...place the order 4 user should able to track the product and if they want they can return the product Seller - 1 seller should able to upload their product 2 seller should able to statics about total sale, most sold item, 3 he should get the download the invoice of the sale. Looking for backend developers, He should have deep knowledge on e-commerce , and should have good experience in golang and mongo db, aws

  $1046 (Avg Bid)
  $1046 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  GoLang developer with microservices

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  GOLANG output balance format with 4 decimals place 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Guys I need little help very quick for GOLANG Input (float64): 840 Output (float64): 840.0000 I need to convert from input as float64 to output as float64 with 840.0000

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need a Freelancer for developing api in golang.grpc. Ineed help with api request/response creation. Deadline 24th jan 2022.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Want a small GoLang script related verifying data string signed by private key. Details as follows; 1) PublicKey ===================== '-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIGeMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GMADCBiAKBgFF+OC2hiO9WVFgEfRU4Em8/bvnN TAmXLnDecJK/3lPVDvGPhJYIY64biAlkXlNXq//AFxoRxJyC7a3HQlYVwhXpurLF 6YLLpL2IKTwMXcg6WI/aYGO6/HJR1+yFWpK4PvcH5rQgZDWP0NX92pdH4q0rlasU cl+jYEyuBvGD99xFAgMBAAE= -----END PUBLIC KEY----- 2) Data-String ===================== "This is data string" 3) Signature-string (output was generated by PHP script) ================== 4cc034f81877474d95c4f5c94f77a8b34c4a396ec8ba90713755a4e278de27939849508b917d74cc469d0ef876262494991b586b0d661011a28175d4736130311b290eb0f02fb4abf92d602c698702036c541e05635d0cdb7b91c4663216a97eb40627c5b5e82aa79...

  $28 (Avg Bid)
  การันตี
  Golang Developer -- Fullstack with Angular Preferred -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is a remote position for a self-motivated, hard working Golang developer. If you match the following criteria, then please send your updated resume along with your rate expectation and live examples of your code: Senior Golang Developer It'd be awesome if you're fullstack/proficient in Angular SEO knowledge a huge plus. Job Description: Job Description - Experience Go development. Familiarity with Angular is a plus. Looking for a candidate with a high level of professionalism and drive who thrives in agile. Someone who can work independently, navigate tickets in Jira, and communicate with a team on Slack.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  golang developer -- 3 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  golang developer NETWORK DOMAIN NEED

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  HUDI () is building a Data Monetization Ecosystem to empower Users and Organizations to Enrich, Manage and Monetize Data - Powered by HUDI Token. We are looking for...standard Gitflow Preferences: - Blockchain technologies skills, Solidity programming language and experience with DeFi platforms - Ability to design and document infrastructure developments - Critical thinking and problem solving Use cases: - Deal with large dataset (1M+ items) using scalable cloud systems in sync/deferred/async way - Processing datasets using common frameworks/librarires in Golang/NodeJS/Python/Java - Orchestrate partial or full cloud infrastructure including computation, network and storage - Discuss and determine suitable data structures and databases for specific business operations

  $67384 (Avg Bid)
  $67384 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Full time Blockchain/Web3 Developers 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...space with a clear understanding of blockchain ecosystem and good communication skills. We're looking for those resources that are seriously looking to engage with us for long term. Loyalty and smart work will be additionally and adequately compensated. In your bid, please share only those previous works you can verify. Only serious developers please apply. Pref Languages- Go, Rust, C#, Solidity, GoLang etc....

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Разработка проекта - почасово/фулл Англ язык - на уровне чтения документации + коммуникация Долгосрочный проект(от 3 месяцев) тг zweb_hr

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Telugu Golang Developers หมดเขตแล้ว left

  Hi, We are looking for 3 Golang developers to complete a project. They should have experience on GO lang, react js and mysql. Please contact us in chat for more information.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Golang Tutor หมดเขตแล้ว left

  Need 1-1 Golang tutor. Please share quotes in INR.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  BSC geth customization หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm looking for someone who is familiar with bsc geth and golang as I'm looking to optimize the way the node is working as well as implementing some work in code in golang. Please respond only if you are familiar with that as I will be asking for some related previous work.

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  have a working golang application and would like to expand it, add clean architecture, and make sure I conform to golang standards

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  CEPH expert + Golang engineer - +/- 8 weeks หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a DevOps engineer that already worked with CEPH clusters, and is able to dev in Golang. We need to develop several features requiring CEPH + Go expertise (snapshots, export to raw, ...). This is a low-level programming opportunity for someone with good proficiency of CEPH (minimum 3 / 4 years experience). Responsibilities: Dev + Ops inside the team on our existing clusters Developing a new API from scratch Fully Remote with availability to work in UTC+1 (Paris time zone) +/- 2h

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Blockchain developer หมดเขตแล้ว left

  Blockchain conractor required on a six month contract(Extendible) in delhi NCR. Should have experience in Blockchain (Hyperledger Fabric) version 2.x, Java Should have Springboot, MySQL,Mongo, Kubernetes, CouchDB, yaml, expertise in any chaincode language JavaScript,TypeScript,GoLang, Experience with Linux based OS Responsibilities : Will be responsible for designing,implementing supporting a distributed blockchain-based network. Should be able to build and maintain HLF network. Knowledge of complete workflow from building API for front-end application till development of chaincode. Deep understanding of blockchain technologies. Knowledge of consensus mechanisms POW, POS AND POI. Having finance knowledge and payment domain would be an added advantage. Interested Practitioners ca...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Looking for INDIVIDUAL full-time freelancers for our Enterprise Client. Project Duration: 6 months (can be extended, depending on the business req. of client) Remote/WFH Remuneration: Negotiable (Relevant to experience) Position - Golang Engineer Minimum 3+ years of relevant experience in micro-services development. Strong in below technologies : Go Lang ( Mandatory) Strong knowledge of Go programming language with required hand-on experience Excellent knowledge of common goroutine and channel etc. patterns Experience with Go framework & tools . e.g Revel, Stringer, Go kit etc. Experience with containerizing Go lang microservices. Preferred experience in building Go lang microservice with gRPC implementation. Spring Boot ( good to have) Java Postgress/oracle AWS/GCP Git S...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  NFT marketplace and crypto wallet หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a blockchain team or developer that can integrate an NFT marketplace and a crypto wallet on our website. Current website stack: Golang MongoDB User story: As a user I need to be able to see the current list of NFTs As a user I need to be able to Buy and Sell an NFT As a user I need to be able to buy our native token As a user I need to be able to see my current crypto portfolio total worth by connecting my website wallet app to any of the big crypto exchange using API (Binance, FTX, Bybit etc.) As an admin I need to be able to mint and list a new NFT Crypto portfolio section: Show the user's current owned NFTs Show the user's current owned Native token Show the user's portfolio worth - from other exchanges (if user has linked his account from any ...

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก
  $25 - $50 / hr
  57 คำเสนอราคา
  Need Chinese Speaking PHP and Golang Developer หมดเขตแล้ว left

  We need a full time Chinese speaking PHP and Golang Developer. Mention your years of experience in your proposals! Happy Bidding

  min $50 / hr
  ปิดผนึก
  min $50 / hr
  2 คำเสนอราคา
  Experienced GOLANG / AWS DEVELOPER หมดเขตแล้ว left

  Looking for experienced GOLANG / AWS DEVELOPER

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  etalenter Flutter -- 2 หมดเขตแล้ว left

  competition management web application created using GoLang and Flutter

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Develop new blockchain ecosystem fork of Elrond network which is open source Blockchain ecosystem. Elrond Network developed based on Golang and rust, Typescript, javascript and shell programming languages. Blockchain based on PoS and sharding with smart contracts. Integration with website and APIs for blockchain. BlockChain Fork of Elrond . This blockchain shall have 2 coins, 1. Native coin and 2. stable coin. we would be releasing our own native and stable coins . 1. Proof of stake based on consensus mechanism with Sharding 2. Solid Golang and Rust Programmers 3. 16 Node Setup to start with 4. Blockexplorer 5. Smart contracts and protocol finalization 6. Node Design login to view URL 8. Design Blockchain Instance 9. Api configuration for Bl...

  $13550 - $33875
  ปิดผนึก NDA
  $13550 - $33875
  3 คำเสนอราคา

  We are looking for an expert level Golang developer that can help us upgrade our existing Go SDK/Terraform driver. Specifically upgrade the driver to terraform1.2 and we need to update/modify REST API calls. We will provide all the details via private chat soon. Long term engagement.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Chinese Speaking PHP & Golang Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  This is full time job. Chinese is Mandatory for the task along relevant experience in PHP & Golang Reply with Answer to the Question: 1. Can you Read and Write Chinese? 2. Do you have Experience in PHP & Golang Development? Happy Bidding

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก
  $25 - $50 / hr
  6 คำเสนอราคา
  Chinese Speaking + PHP & Golang Developer หมดเขตแล้ว left

  ...TIME JOB POSITION (WORK FROM HOME) Details: Read Below Position for IT Department Chinese Language is Mandatory Relevant Experience given is a must Salary can be discussed as per the requirements and skills of the candidates 岗位职责 【Responsibilities】: Translate business requirements and use cases into functional applications. Design, build and maintain efficient, reusable and reliable PHP and Golang code. Review, test, and verify that the code meets quality and safety standards. Ensure the best performance, quality and responsiveness of the application. Identify bottlenecks and errors, and design solutions for these problems. Help maintain code quality and organization. 福利 【Benefits】: The company's salary and reward system is equally open to all employees in the team...

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก
  $25 - $50 / hr
  5 คำเสนอราคา
  Golang with Strength in Websockets -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Need a strong golang developer with Strength in Websockets and API connected services. Looking for someone who can take on a complicated task and work on it. Not looking for part timers who are looking to do dirk on the side. Check the attachment for more info .I will provide you more info and github. Thanks

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  **This project will hire the last week of January 2022. We're excited and eager to launch our start-up, and make new long-term working relationships this New Year!** = WHAT ARE WE LOOKING FOR? We are seeking an experienced full-stack website developer that will work with a very small team, and a fixed budget, to build a custom website from scratch; using GoLang or PHP (Laravel), and the most responsive front-end design language of their choice. You will be responsible for building out the infrastructure of all web pages, features, required API's, and databases, for a fully responsive and complete mobile, and desktop, website. You will also be responsible for the front-end development as well as the back-end. You will NOT be responsible for data extrapolation from Telegr...

  $3000 - $5000
  แนะนำ ปิดผนึก
  $3000 - $5000
  66 คำเสนอราคา
  Php to golang หมดเขตแล้ว left

  Php to golang looking to translate

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Golang expert หมดเขตแล้ว left

  i need you as my software engineer to develop my backend system with golang

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Golang developer expert หมดเขตแล้ว left

  i need you as my software engineer to develop my backend system with golang

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  golang php expert หมดเขตแล้ว left

  so basically we need to bypass ja3 hash - that includss ssl version, ssl ciphhers, extensions this three have to be different so it doesnt look like curl request - this project is coded on golang this can spoof ClientHello to change tsl fingerprint, so we need something like this once you make this on localhost write "I can do this" so we know you have read the bio and understand the process

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Golang and php coding expert หมดเขตแล้ว left

  We need a professional coding developer who can program in Golang and php. so basically we need to bypass ja3 hash - that includss ssl version, ssl ciphhers, extensions this three have to be different so it doesnt look like curl request - this project is coded on golang this can spoof ClientHello to change tsl fingerprint, so we need something like this once you make this we can then provide access to bypass it and test it Please write "I can complete this" so we know that you have read the bio

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Golang Server + AWS Expert หมดเขตแล้ว left

  Need to connect Golang server on AWS with API Gateway MUST HAVE EXPERIENCE / AWS KNOW HOW

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Need Golang Developer หมดเขตแล้ว left

  I need experienced golang developer must having the experienced 2-3 years Thanks

  $20 - $168
  ปิดผนึก
  $20 - $168
  7 คำเสนอราคา
  Golang Developer หมดเขตแล้ว left

  Backend Developer Experience building scalable, cloud-based, applications · Strong experience with development using GO/ Golang · Design and Develop REST, RPC and messaging based software infrastructure and APIs · Design and develop low latency/high throughput server infrastructure components to handle a large volume of transactions · Analyze requirements, design and develop code, unit test code and test tool · Contribute in all phases of the development lifecycle · Write well-designed, efficient, and testable code · Ensure designs comply with Verizon specifications · Leverage Verizon deployment automation tools (Ansible, Docker, Kubernetes) · Manage individual project priorities, deadlines and deliverables &m...

  $56 / hr (Avg Bid)
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  GoLang APIs หมดเขตแล้ว left

  Build and test backend APIs in Go

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  hello i am currently designing a video game and am looking for, i want to find a video game developer who can create a 40th birthday game, looking for a 2d animator to create an approximately 60 second end credit sequence for a short film i m looking for a similar st, I want to create on similar, game that I am looking to kickstart, I want to create something similar, but instead of a boat on w... create blockchain, how do i find my blockchain wallet address, i have a blockchain idea, looking for blockchain developer, should i become a blockchain developer, blockchain is a solution looking for a problem, how to create blockchain, create blockchain wallet app, create blockchain using go, which language should i learn for blockchain, create blockchain wallet account, create blockchain in ...

  $3664 (Avg Bid)
  $3664 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  TikTok Gorgon-Algorithm Code Conversion หมดเขตแล้ว left

  Currently have an Algorithm that generate a header called "X-Gorgon" for TikTok that is made in Python. The issue is that I wish to convert it to GoLang for performance and having troubles in the process. I've had difficulties with the bytes table hence I have had no progress so far. This should not be hard for someone who has experience with GoLang and Python and can convert it.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Golang with Strength in Websockets หมดเขตแล้ว left

  Need a strong golang developer with Strength in Websockets and API connected services. Looking for someone who can take on a complicated task and work on it. Not looking for part timers who are looking to do dirk on the side. Check the attachment for more info .I will provide you more info and github. Thanks

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi there I need a fullstack engineer with knowledge of golang as backend highly expert in DevOps including, kubernetes and docker Please feel free to send bid. Regards

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  kotlin + golang หมดเขตแล้ว left

  tengo un proyecto escrito en kotlin quiero mejorar el perfomance pasando mi proyecto a golang

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are looking for a mid-senior backend developer with experience in Golang for a betting sports game app project. There are different projects that focus on different sports with teams of developers, you would be communicating with other backend developers and teams as well. It's a medium to long-term project.

  $2030 (Avg Bid)
  $2030 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  php file to golang หมดเขตแล้ว left

  Hello. I have 3 files in php wich i want to convert in golang. File Size: File 1 14 kb 393 lines File 2 83 kb 1583 lines File 3 399 kb 4915 My buged is per file is as the following File 1=20 GBP File 2=40 GBP File 3=40 GBP I want a proper person who can convert php to golang,i dont want people just to check if they can do the job and than to say like oh i dont know golang im just a php developer. Just PHP to Golang Thanks

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Building our platform หมดเขตแล้ว left

  Expertise in Golang and React and will be available to partner with us for at least 3 months and help scale our platform.

  $2350 (Avg Bid)
  $2350 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Cerco Golang Developer หมดเขตแล้ว left

  Cerco developer GOLANG con esperienza per progetti di backend e microservizi. Si richiede capacità e autonomia. Ottimo trattamento economico. Progetto alquanto lungo almeno di 6/12 mesi. L'annuncio è rivolto a persone residenti in qualsiasi paese, si richiede però che la persona parli sufficientemente l'italiano per rapportarsi meglio con il team di sviluppo.

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  golang Project SAM-Tool หมดเขตแล้ว left

  hello freelancer, we are looking for more supporters in the area of golang please only contact developers who have already had "golang" experience for a long time and can prove this We are planning to implement a SAM tool for managing different licenses The SAM tool should be a SaaS application! In this tool, e.B customers should then be able to log in. The customer can then create or invite additional users, who then have access to certain areas

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  HTTP Proxy tunnel over TCP Goland + kotlin หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone with knowledge of golang in socket layers to optimize a code written in kotlin to make the perfect tunnel and faster in golang is to tunnel VPN / SSH I have an example similar to my very similar code

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  we need to install GStreamer on our Amazon Linux machine and make it subscribe to ion-sfu following this example -> you should be highly familar with both GStreamer deployments and Amazon Linux AMI handling in order to subscribe to this working SFU server to capture audio/videos recived streams. a big bonus is GoLang and WebRTC knowledge here, as ion-sfu is Go WebRTC project.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน golang ชั้นนำ